Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1051/2006/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 1051/2006/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 26/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 1051/2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 101/TTr-CP ngày 15/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 2399 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1051/2006/QĐ-CTN ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

LÊ THỊ LY SA, SINH NGÀY 16/7/1979 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, LẦU 5, NGÕ 24, ĐƯỜNG LÂM KHẨU, KHÓM 28, PHƯỜNG ĐẠI NHÂN, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

2

LÂM THỊ YẾN OANH, SINH NGÀY 03/10/1981 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 55, LẦU 4, ĐƯỜNG ĐIỀN MỸ 2, KHÓM 10, PHƯỜNG VĂN HÓA, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

3

TRẦN THỊ MỸ HOA, SINH NGÀY 13/3/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46/1, NGÕ 226, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 7, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

4

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 22/7/1980 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, NGÕ 118, ĐƯỜNG VĨNH TRUNG, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH KHANG, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

5

LỤC MỸ DUNG, SINH NGÀY 09/10/1984 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 42/15, VĨNH TỊU, KHÓM 4, THÔN VĨNH TỊU, XÃ TÂN THỊ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

6

NGUYỄN THỊ THUẬT, SINH NGÀY 22/10/1976 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 151, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHÓM 11, PHƯỜNG TÂN THẮNG, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

7

NGUYỄN THỊ MAI LÝ, SINH NGÀY 28/3/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, NGÕ 109, ĐƯỜNG TẠO THUYỀN, KHÓM 2, PHƯỜNG NAM KIẾN, THỊ TRẤN TÔ ÂU, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

8

VÕ HOÀNG YẾN, SINH NGÀY 18/9/1973 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, ĐƯỜNG THẤT TRƯƠNG, KHÓM 3, PHƯỜNG THẤT TRƯƠNG, THÀNH PHỐ NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

9

LÊ KIM OANH, SINH NGÀY 28/9/1974 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 485, ĐƯỜNG TÙNG HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG TÙNG SƠN, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

10

NGUYỄN THỊ LIÊN, SINH NGÀY 04/02/1973 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, ĐƯỜNG TÂN DÂN, KHÓM 14, PHƯỜNG LOAN THẮNG, KHU TÂM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

11

THẠCH NHƯ NGỌC, SINH NGÀY 14/01/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 45, LẦU 3, NGÕ 69, ĐƯỜNG KIẾN PHÚC, KHÓM 8, PHƯỜNG KIẾN PHÚC, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

12

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, SINH NGÀY 22/01/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18/3, HẺM 43, NGÕ 90, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG KHƯU, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

13

TRƯƠNG THỊ CẨM HỒNG, SINH NGÀY 02/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, THÔN THẠCH MÔN TÂN, XÃ THẠCH MÔN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

14

NGUYỄN THỊ LÝ, SINH NGÀY 19/02/1978 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39, LẦU 4, NGÕ 152, ĐƯỜNG THANH NIÊN, KHÓM 8, PHƯỜNG NHẬT TƯỜNG, KHU VẠN HOA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

15

NGUYỄN THỊ NGỌC SƠN, SINH NGÀY 12/02/1979 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, LẦU 3, NGÕ 292, ĐƯỜNG TRÍ HÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG QUAN ĐỘ, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

16

TÔ KIM BÍCH, SINH NGÀY 15/01/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 55, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, THÔN BẮC BỘ, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

17

TRƯƠNG THỊ KIM XOÀN, SINH NGÀY 29/3/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 30, ĐƯỜNG NGA MI, KHÓM 9, THÔN NGA MI, XÃ NGA MI, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

18

PHẠM THỊ NGỌC DUNG, SINH NGÀY 25/4/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, HẺM 14, NGÕ 190, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 11, THÔN LỘC CỐC, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

19

BÙI THỊ TUYỀN GIANG, SINH NGÀY 14/8/1979 TẠI CỬU LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 66, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 10, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

20

TRẦN THỊ LAN, SINH NGÀY 03/11/1980 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 188, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH 1, KHÓM 9, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

21

BÙI THỊ CẨM VÂN, SINH NGÀY 17/02/1978 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, ĐƯỜNG TRIỀU DƯƠNG, KHÓM 30, PHƯỜNG THANH TÂN, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

22

LÊ THỊ HOÀNG THOẠI, SINH NGÀY 27/01/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82-6, ĐƯỜNG CHÂU SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG KHÊ NAM, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

23

NGUYỄN THỊ CẨM THÚY, SINH NGÀY 10/6/1984 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 139, ĐƯỜNG NGŨ QUYỀN 1, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI TRUNG, KHU TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

24

TRẦN THỊ HẰNG, SINH NGÀY 19/7/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 59, TỨ LOAN, KHÓM 20, THÔN NAM PHÚ, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

25

TRƯƠNG THỤY HOÀI ĐỨC, SINH NGÀY 03/7/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 33, ĐƯỜNG VĨNH HOA, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

26

LÂM HƯNG THANH, SINH NGÀY 15/7/1976 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 68, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN AN, KHÓM 38, THÔN HẬU BÍCH, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

27

CHƯỚNG SẸC LÀN, SINH NGÀY 20/11/1981 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 27, VẠN HƯNG, KHÓM 31, THÔN HÒA PHONG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

28

VŨ THỊ NHẸ, SINH NGÀY 10/8/1976 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 107, TRUNG PHỐ, KHÓM 13, THÔN TRUNG PHỐ, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

29

TRẦN THỊ PHƯƠNG, SINH NGÀY 01/7/1983 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 12, SỐ 141-3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 9, PHƯỜNG VĂN HOA, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

30

LƯU TRÚC LINH, SINH NGÀY 11/02/1983 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39, NGÕ 125, ĐƯỜNG HẰNG NAM, KHÓM 34, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

31

BÙI THỊ THỦY, SINH NGÀY 23/6/1982 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 51, ĐƯỜNG NAM GIANG, KHÓM 6, THÔN NAM GIANG, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LUẬT

Giới tính: Nữ

 

32

CHÂU THÚY LAM, SINH NGÀY 10/02/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỔ 34, ĐẠI KHÁCH, KHÓM 9, THÔN ĐÀM ĐẠI, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

33

NGUYỄN THỊ HẰNG ĐIỂM, SINH NGÀY 27/10/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, ĐƯỜNG HÀ BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG KHÁCH NHÃ, KHU BẮC, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

34

TRẦN THỊ HỒNG, SINH NGÀY 10/8/1974 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 115-8, LUÂN NỘI, KHÓM 13, PHƯỜNG LUÂN NỘI, THỊ TRẤN THỐ KHỐ, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

35

PHẠM THỊ NGỌC MỸ, SINH NGÀY 31/3/1980 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 108, BỘ TỬ, KHÓM 4, PHƯỜNG BỘ TỬ, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

36

PHAN THỊ HOA, SINH NGÀY 21/8/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGÕ 379, ĐƯỜNG BÁC ÁI, KHÓM 6, PHƯỜNG SÙNG LAN, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

37

NGUYỄN THỊ DIỄM, SINH NGÀY 16/8/1973 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 66, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TRUNG THUYỀN, KHU TRUNG CHÍNHL, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

38

PHAN THU TRANG, SINH NGÀY 02/01/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 925, ĐƯỜNG KHẢI HOÀN 4, KHÓM 8, PHƯỜNG THỤY TRÚC, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

39

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 12/4/1971 T5I VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17, NGÕ 114, ĐƯỜNG TRUNG THUYỀN, KHÓM 2, PHƯỜNG NHẬP THUYỀN, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

40

LÝ THỊ CẨMGIANG, SINH NGÀY 16/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 96-33, THỤ LÂM, KHÓM 11, THÔN THỤ LÂM, XÃ THẤT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

41

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁI, SINH NGÀY 01/7/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 63, THỤ LÂM, KHÓM 8, THÔN THỤ LÂM, X4 THẨT CỔ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

42

PHẠM HỒNG THANH, SINH NGÀY 27/9/1978 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 99, ĐƯỜNG HOÀN TRUNG, KHÓM 1, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

43

TÔ KIỀU NHƯ, SINH NGÀY 16/02/1980 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 2, NGÁCH 24, NGÕ 188, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TÂN HỢI, KHÓM 9, PHƯỜNG HƯNG THÁI, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

44

LÝ THỊ LỆ, SINH NGÀY 04/02/1972 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 130, ĐƯỜNG BẮC VIÊN, KHÓM 10, PHƯỜNG KHAI NGUYÊN, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

45

HẠ THỊ NGỌC GIÀU, SINH NGÀY 10/01/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, HẺM 26, NGÕ 260, ĐƯỜNG NGUYÊN VIỄN, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÌNH HÒA, KHU NOÃN NOÃN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

46

NGUYỄN THỊ KIM OANH, SINH NGÀY 24/4/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19-2, ĐÔNG THẾ LIÊU, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG XƯƠNG, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

47

HUỲNH KIM HOA, SINH NGÀY 01/7/1976 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẤU 4, SỐ 15-40, ĐƯỜNG MINH ĐỨC 2, KHÓM 24, PHƯỜNG THÁI AN, KHU THẤT ĐỔ, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

48

PHẠM THANH HƯƠNG, SINH NGÀY 09/10/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10-4, THANH PHỐ, KHÓM 15, THÔN THANH PHỐ, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

49

LƯƠNG LỆ NGỌC, SINH NGÀY 23/9/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12, ĐƯỜNG HÙNG NAM, KHÓM 5, THÔN QUẢN NAM, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

50

NGUYỄN TIẾT MAI, SINH NGÀY 10/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3-2, SỐ 60, ĐƯỜNG PHÚ VINH, KHÓM 17, PHƯỜNG PHÚ NHÂN, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

51

PHẠM THỊ THÊM, SINH NGÀY 17/6/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 9, NGÁCH 67, ĐƯỜNG THỤY BÌNH, KHÓM 12, PHƯỜNG TOÀN KHÊ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

52

NGUYỄN THỊ THÚY HẮNG, SINH NGÀY 02/02/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 101, TRÚC TỪ CƯỚC, KHÓM 8, PHƯỜNG TOÀN HƯNG, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

53

ĐẶNG THỊ THU, SINH NGÀY 12/7/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 221, NGÕ AN LẠC, KHÓM 19, PHƯỜNG TỪ ÁI, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

54

TRẦN THỊ HOA, SINH NGÀY 19/10/1979 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21, NGÁCH 3, NGÕ 224, ĐƯỜNG GIA ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯỜNG GIA ĐÔNG, THÀNH PHỐ TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

55

ĐÀM THỊ ĐIỀU, SINH NGÀY 21/02/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 47, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG THẾ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

56

BÙI THỊ CẨM, SINH NGÀY 18/3/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24, NGÁCH 32, NGÕ 636, ĐOẠN VƯƠNG CÔNG, ĐƯỜNG PHƯƠNG HÁN, KHÓM 1, THÔN VƯƠNG CÔNG, XÃ PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

57

NGUYỄN THỊ KIM YẾN, SINH NGÀY 25/6/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 190, ĐƯỜNG THỤY NGUYÊN, KHÓM 16, PHƯƠNG TAM XUYÊN, KHU TIỀN KIM, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

58

TIẾT HUỆ TÂM, SINH NGÀY 30/01/1982 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, NGÕ 24, ĐƯỜNG TÂN THỊ, KHÓM 5, PHƯỜNG THANH GIANG, KHU BẮC ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

59

HỒ THỊ TRÚC GIANG, SINH NGÀY 02/02/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 59-18, BẮC THẾ, KHÓM 2, THÔN THANH HOA, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

60

NGUYỄN THANH TUYỀN, SINH NGÀY 20/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 33, ĐƯỜNG KHÁNH PHÚC, KHÓM 2, PHƯỜNG KHÁNH PHÚC, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

61

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ, SINH NGÀY 28/4/1978 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, NGÕ 478, ĐƯỜNG PHƯỢNG LÂM 3, KHÓM 13, THÔN VĨNH PHƯƠNG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

62

LẠI THỊ LOAN, SINH NGÀY 19/12/1972 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 28-3, NGÕ 104, ĐƯỜNG VŨ XƯƠNG, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG TÂN, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

63

CÓNG TRÌU PHẤN, SINH NGÀY 07/6/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 102, LẦU 3, ĐƯỜNG DƯƠNG QUANG, KHÓM 18, PHƯỜNG DIỆP DƯƠNG, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

64

NGUYỄN THỊ THÙY LINH, SINH NGÀY 10/11/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 224, ĐƯỜNG TRẦN THANH, KHÓM 2, THÔN XUYÊN ĐỖ, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

65

NGUYỄN THI OANH KIỀU, SINH NGÀY 24/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 527, ĐƯỜNG CAO MỸ, KHÓM 1, PHƯỜNG CAO NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

66

LÊ THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 05/01/1980 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 63, NGÕ 225, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯNG XÃ, KHÓM 8, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

67

NGUYỄN THỊ KIM, SINH NGÀY 19/4/1980 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 51, NGÕ TAM BỘ, KHÓM 10, THÔN THƯỢNG AN, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

68

NGUYỄN THỊ THOA, SINH NGÀY 12/01/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 2, THÔN NÔNG PHÚC, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

69

TRẦN KIM SEN, SINH NGÀY 03/01/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, NGÕ 14, ĐƯỜNG ĐẠI AN, KHÓM 12, THÔN PHÚC ĐỨC, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

70

NGUYỄN THỊ LỆ, SINH NGÀY 01/4/1984 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 12, THÔN BÌNH ĐỈNH, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

71

LÊ THỊ THANH CHI, SINH NGÀY 16/6/1983 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, NGÕ 776, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN PHONG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

72

CÙ HOA LÝ, SINH NGÀY 01/7/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 61, NGÕ 4, HẺM BẮC THẾ, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG NHỊ KHÊ, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC THẾ, THỊ TRẤN NHỊ KHÊ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

73

LÂM THỊ ANH TRANG, SINH NGÀY 01/4/1982 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 174, ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 22, PHƯỜNG NAM ĐỒN, KHU NAM ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

74

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG, SINH NGÀY 07/5/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, NGÕ 25, ĐƯỜNG TRẦN BÌNH, KHÓM 18, PHƯỜNG TRẦN BÌNH, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

75

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN, SINH NGÀY 19/9/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 42, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MỸ LIÊU, KHÓM 19, PHƯỜNG LÊ THỊNH, THỊ TRẤN HÒA MỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

76

TRANG THỊ NEM, SINH NGÀY 25/01/1984 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ VẠN NIÊN, KHÓM 1, PHƯỜNG VẠN NIÊN, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

77

LÊ THANH HƯƠNG, SINH NGÀY 15/02/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, ĐƯỜNG TRỊ PHÚ, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC LỘ, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

78

PHẠM THỊ TỐT, SINH NGÀY 28/11/1974 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, LẦU 2, HẺM 3, NGÕ 182, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG THÚY, THÀNH PHỐ BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

79

ĐIẾU THỊ NGỌC MAI, SINH NGÀY 11/3/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 332, LẦU 2, ĐƯỜNG TÂN TRUNG, KHÓM 5, PHƯỜNG HƯNG HÁN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

80

LÊ THỊ LOAN, SINH NGÀY 09/12/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4, HẺM 8, NGÕ 158, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 4, PHƯỜNG LỰC HÀNH, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

81

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN, SINH NGÀY 25/4/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 158, LẦU 4/5, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 1, PHƯỜNG XƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

82

NGUYỄN THANH LAN, SINH NGÀY 02/3/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, HẺM 3, NGÕ 92, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 26, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊU, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

83

TRẦN THỊ PHẤN, SINH NGÀY 15/4/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 172, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG MỘC SÁCH, KHÓM 13, PHƯỜNG HOA HƯNG, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

84

LÊ THỊ KIỀU MY, SINH NGÀY 27/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, HẺM 4, NGÕ 235, ĐƯỜNG VĨNH CÔNG, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN AN, KHU SỸ LÂM, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

85

DƯƠNG THỊ TRINH, SINH NGÀY 02/9/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 61, NGÕ 373, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 5, PHƯỜNG NHÂN PHÚC, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

86

KIM NGỌC NGA, SINH NGÀY 15/8/1981 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, LẦU 3, HẺM 2, NGÕ 457, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG KHANH LẠC, KHÓM 2, THÔN TÙNG LÂM, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

87

NGUYỄN THỊ HỒNG ÚT, SINH NGÀY 21/11/1977 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 74, NGÕ 108, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU 3, KHÓM 11, PHƯỜNG BẮC SÁN, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

88

TRIỆU BÍCH LÀN, SINH NGÀY 07/6/1978 TẠI KHÁNH HÒA

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 75, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, THỊ TRẤN THÀNH CÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG, ĐÀI LOAN

Giới tính: Nữ

 

89

ĐỊNH THỊ KIỀU, SINH NGÀY 24/6/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14/39, VƯƠNG GIA LONG, KHÓM 10, THÔN TÍN NGHĨA, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

90

VÕ THỊ HỒNG TÂM, SINH NGÀY 02/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, NGÕ 54, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN NHAI, THỊ TRẤN BẮC  CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

91

NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY, SINH NGÀY 29/3/1983 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 70, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 23, PHƯỜNG LÂM ĐẦU, THÀNH PHỐ ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

92

LA TRUNG HIẾU, SINH NGÀY 28/11/1980 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, ĐƯỜNG NGỌC SƠN, THÔN MINH ĐỨC, XÃ TÍN NGHĨA, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

93

LÊ THỊ KIM LOAN, SINH NGÀY 01/01/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 164/1, ĐƯỜNG SƯ CẦU, KHÓM 8, PHƯỜNG THƯ VIỆN, KHU NHÂN ÁI, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

94

VÕ THỊ HỒNG THU, SINH NGÀY 20/8/1978 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 86, PHIÊN BÀ, KHÓM 7, THÔN AN HÒA, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA, ĐÀI LOAN

Giới tính: Nữ

 

95

TRỊNH THỊ TUYẾT MAI, SINH NGÀY 01/01/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 77, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, PHƯỜNG VĂN XƯƠNG, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

96

LÊ THỊ TRỌNG, SINH NGÀY 15/3/1983 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, ĐƯỜNG TÂN THỐ, KHÓM 17, THÔN CẢNG ĐÔNG, XÃ KHẢM ĐỈNH, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

97

PHAN MỸ QUÝ, SINH NGÀY 21/4/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 60, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 10, THÔN VĨNH HOA, XÃ VĨNH ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

98

PHAN THỊ NGỌC LAN, SINH NGÀY 06/12/1979 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 25-296 ĐƯỜNG THUYỀN ĐẦU, KHÓM 21, PHƯỜNG THUYỀN ĐẦU, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

99

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, SINH NGÀY 03/6/1967 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 88, LÂM ĐẦU, KHÓM 1, THÔN LÂM ĐẦU, XÃ HỐ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

Giới tính: Nữ

 

100

LÊ THỊ THẢO, SINH NGÀY 04/3/1974 TẠI HẬU GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, KHÓM 26, PHƯỜNG TÂN AN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

101

CAO THỊ THẮM, SINH NGÀY 28/02/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 55, ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 15, PHƯỜNG NGHĨA HƯNG, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

102

NGUYỄN THỊ NGỌC NHI, SINH NGÀY 17/01/1982 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 42, NGÕ 113, ĐƯỜNG ĐÀO ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG ĐỨC, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

103

TRẦN THANH THỦY, SINH NGÀY 01/10/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 23, TAM GIÁC KHUẤT, KHÓM 5, THÔN ĐẠI PHA, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

104

NGUYỄN NGỌC HUỆ, SINH NGÀY 20/9/1980 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21/1, HẬ TRANG, KHÓM 16, THÔN HẬU TRANG, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

105

TRẦN THỊ NGỌC QUYẾN, SINH NGÀY 29/11/1977 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 35, TRUNG KHANH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG KHANH, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

106

NGUYỄN THỊ LỤA, SINH NGÀY 09/02/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, NGẠO TỬ TRÚC, KHÓM 3, THÔN THÁI CÔNG, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

107

TRƯƠNG THỊ CẨM, SINH NGÀY 20/10/1973 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 200/20, ĐƯỜNG TÂM TRẤN, KHÓM 7, THÔN LONG ĐỨC, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

108

HUỲNH THỊ DUYÊN, SINH NGÀY 01/01/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82/1, KHẢM TIỀN, KHÓM 4, PHƯỜNG KHẢM TIỀN, THÀNH PHỐ PHÓ TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

109

NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG, SINH NGÀY 15/9/1984 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, HẺM 43, NGÕ 185, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 21, PHƯỜNG HÒA BÌNH, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

110

TRẦN KIM CHI, SINH NGÀY 07/10/1976 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, NGÕ 183, ĐƯỜNG PHÙ QUYỀN, KHÓM 13, THÔN PHÙ QUYỀN, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

111

NGUYỄN THỊ THU TRÚC, SINH NGÀY 19/4/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 362, ĐOẠNH VĨNH HƯNG, ĐƯỜNG PHƯƠNG HÁN, KHÓM 15, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ PHƯƠNG UYÊN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

112

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, SINH NGÀY 26/10/1983 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 61/8, NGÕ QUYỀN ĐẦU, KHÓM 10, THÔN ĐỈNH KHẢM, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

113

LÊ THỊ BÉ NĂM, SINH NGÀY 19/7/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 40, ĐIỂU THỦ QUẬT, KHÓM 2, THÔN ĐIỂU THỦ, XÃ THẠCH ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

114

LÊ THỊ KIM TUYỀN, SINH NGÀY 14/8/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 100/55, LIỄU TỬ LÂM, THÔN LIỄU XÃ, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

115

NGUYỄN THỊ OANH, SINH NGÀY 27/02/1980 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 75, ĐƯỜNG TỨ NGUYỆT, KHÓM 8, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

116

NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG, SINH NGÀY 10/8/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 80, ĐƯỜNG TRÙNG NGHĨA 2, KHÓM 5, PHƯỜNG NGHĨA HÒA, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

117

ĐINH THỊ KIM TUYỀN, SINH NGÀY 16/5/1975 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 31, ĐƯỜNG PHÚ XUÂN, KHÓM 13, THÔN ĐÔN TÂY, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

118

VÕ THỊ HỒNG THẮM, SINH NGÀY 05/11/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, NGÕ 376, ĐƯỜNG NAM DAO, KHÓM 5, PHƯỜNG PHÚC AN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

119

LÝ THỊ HÒA, SINH NGÀY 09/9/1981 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 180, ĐƯỜNG THANH THỦY NAM, KHÓM 5, THÔN CỰU XÃ, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

120

TRẦN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 15/5/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, NGÕ 127, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 11, PHƯỜNG PHỦ NAM, KHU NAM, TP. ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

121

NGÔ THÚY HỒNG, SINH NGÀY 09/8/1976 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 91, ĐƯỜNG VĂN AN, KHÓM 12, PHƯỜNG KHÊ BẮC, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

122

VÕ THỊ TÁM, SINH NGÀY 18/4/1967 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 209, KHÓM 8, THÔN TÂN HƯNG, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

123

NGUYỄN THỊ NGỌC THANH, SINH NGÀY 27/02/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, NGÕ 278, ĐƯỜNG CANH SINH BẮC, TP. ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

124

NGUYỄN THỊ GỌN, SINH NGÀY 01/01/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, HƯNG HOA, KHÓM 15, THÔN HƯNG HOA, HUYỆN VĂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

125

LÊ HỒNG BÍCH, SINH NGÀY 23/5/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ  85/4, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 1, KHÓM 2, KHU TRUNG SƠN, TP. CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

126

HỒ THÚY VẦN, SINH NGÀY 20/11/1982 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36 THỦY VĨ TỰ, KHÓM 9, THÔN KIM HỒ, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

127

DANH CẨM TÚ, SINH NGÀY 12/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 69, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN TAM GIÁC, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

128

ĐẶNG THỊ THẮM, SINH NGÀY 10/10/1980 TẠI TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 2, THÔN ĐẠI NAM, XÃ TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

129

TRẦN LỆ THỦY, SINH NGÀY 15/7/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39/2, ĐƯỜNG ĐỈNH TAM TRANG, KHÓM 4, PHƯỜNG DƯƠNG THỒ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

130

NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU, SINH NGÀY 02/10/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 41/3, THỔ KHỐ, KHÓM 6, THÔN NỘI HƯNG, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

131

CAO THỊ DẠ LINH, SINH NGÀY 03/4/1983 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, ĐƯỜNG TRUNG NGHĨA 3, KHÓM 19, THÔN NHÂN ÁI, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

132

ĐÀO THỊ BÍCH DUNG, SINH NGÀY 29/12/1972 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, NGÕ 601, ĐƯỜNG BẢN QUÁN, KHÓM 10, PHƯỜNG BẢN QUÁN, KHU TAM DÂN, TP. CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

133

LÊ THỊ KIM NGỌC, SINH NGÀY 25/02/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 01, NGÕ 205, ĐƯỜNG HÒA QUANG, KHÓM 4, PHƯỜNG HÒA CA, KHU NAM TỬ, TP. CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

134

LÊ NGỌC TUYÊN, SINH NGÀY 04/9/1984 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 62, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG THANH VÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂN KIẾN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

135

BÙI THỊ TÚ ANH, SINH NGÀY 09/5/1981 TẠI SÒC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 167, ĐƯỜNG ĐẮC AN, KHÓM 10, THÔN ĐẮC AN, XÃ ĐÔNG AN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

136

NGÔ THỊ CẨM DUNG, SINH NGÀY 26/11/1970 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 191, ĐƯỜNG ĐÔNG SƠN, KHÓM 10, THÔN NAM HƯNG, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

137

ĐẶNG THỊ THANH THÚY, SINH NGÀY 05/12/1977 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, LẦU 4, HẺM 8, NGÕ 78, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 13, PHƯỜNG DÂN AN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

138

HÙYNH THỊ DIỄM, SINH NGÀY 01/7/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, LẦU 4, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 32, PHƯỜNG THƯỢNG TƯỜNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

139

TRẦN SI MÚI, SINH NGÀY 08/12/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, HẺM 8, NGÕ 460, ĐƯỜNG TÂN MINH, KHÓM 9, PHƯỜNG HÀNH THIỆN, KHU NỘI HỒ, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

140

TRẦN SÁM MÚI, SINH NGÀY 10/3/1977 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 22, HẺM 2, NGÕ 56, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, XÃ NHỊ THỦY, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

141

TRẦN THỊ THANH THÚY, SINH NGÀY 20/9/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, THỊ TRƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DƯƠNG MAI, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

142

HỒ CẢM DUNG, SINH NGÀY 27/6/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46, THỊ TRƯỜNG ĐẠI THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG DƯƠNG MAI, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

143

NGUYỄN THỊ TRÚC LY, SINH NGÀY 12/9/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, NGÕ 155, ĐƯỜNG TÂN GIANG, KHÓM 16, PHƯỜNG TÚ TÀI, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

144

ĐÀM THỊ KIM CHI, SINH NGÀY 02/01/1974 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, LẦU 10/2, NGÕ 119, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TÂM DÂN, KHÓM 32, PHƯỜNG KIM KHÊ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

145

BÙI THỊ HÂN, SINH NGÀY 10/8/1981 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 75, ĐƯỜNG BẢO NHÂN 3, KHÓM 4, PHƯỜNG HẬU HỔ, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

146

TRẦN HÔNG MAI, SINH NGÀY 31/12/1977 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 772, ĐƯỜNG ANH ĐỨC, KHÓM 21, PHƯỜNG TRÚC TRUNG, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

147

NGUYỄN THỊ THU, SINH NGÀY 19/5/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, LẦU 7, ĐƯỜNG THÔNG SƠN, KHÓM 17, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

148

VŨ THỊ LỆ, SINH NGÀY 16/7/1976 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 156/1, NGÕ 167, ĐOẠN 4, ĐƯỜNG TAM HÒA, PHƯỜNG TỬ SINH, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

149

PHẠM THỊ CẨM LÀI, SINH NGÀY 05/11/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 633, LẦU 5, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG, KHÓM 6, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

150

TRẦN CẨM NHIÊN, SINH NGÀY 17/02/1984 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4, LẦU 2, HẺM 2, NGÕ 160, ĐƯỜNG THỌ SƠN, KHÓM 38, THÔN QUÝ HÒA, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

151

TRẦN THỊ LỆ, SINH NGÀY 10/02/1983 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 56 BÁN LĨNH, KHÓM 10, THÔN TAM GIỚI, XÃ KIM SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

152

TRẦN THỊ LOAN, SINH NGÀY 05/8/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, HẺM 18, NGÕ 410, ĐƯỜNG CẢNH TÂN, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG NAM, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

153

TRẦN THỊ THỪA, SINH NGÀY 09/4/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, HẺM 4, NGÕ 225, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 5, PHƯỜNG NGŨ THƯỜNG, KHU TÍN NGHĨA, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

154

ĐẶNG THỊ HẰNG, SINH NGÀY 20/5/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 49, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN SINH, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

155

DENG SAU NGỌC, SINH NGÀY 16/01/1984 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 49, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG ĐIỀN TÂM, KHÓM 14, PHƯỜNG DÂN SINH, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

156

LÊ THỊ HIỂU LY, SINH NGÀY 10/3/1982 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 442/6, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG HẠ NAM, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

157

HUỲNH TUYẾT TRINH, SINH NGÀY 28/8/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 271, ĐƯỜNG TRẤN AN, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY THẾ, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

158

TRẦN THỊ SON, SINH NGÀY 29/01/1952 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, LẦU 4, NGÕ 61, ĐƯỜNG HƯỚNG DƯƠNG KHÓM 2, PHƯỜNG HƯỚNG DƯƠNG, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

159

TRƯƠNG THỊ LAN, SINH NGÀY 10/5/1974 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, NGÕ 15, ĐƯỜNG KIM HẢI, KHÓM 17, THÔN HẢI HỒ, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

160

NGUYỄN THỊ HẠNH, SINH NGÀY 04/02/1976 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 430, ĐƯỜNG VĨNH NGUYÊN, KHÓM 13, PHƯỜNG THƯỢNG HƯNG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

161

NGUYỄN HÔNG MI, SINH NGÀY 20/12/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, NGÕ 618, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 22, PHƯỜNG TÂN NAM, THÀNH PHỐ TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

162

TỐNG KIM NGÂN, SINH NGÀY 12/01/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36, NGÕ 245, ĐƯỜNG ĐÔNG AN, KHÓM 27, THÔN ĐÔNG THẾ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

163

TRẦN THỊ TRANG, SINH NGÀY 22/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 109, ĐƯỜNG LONG TUYỀN, KHÓM 17, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

164

LÊ THỊ HỒNG ĐOAN, SINH NGÀY 22/11/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 246, ĐOẠN 6, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 12, PHƯỜNG QUÁ LĨNH, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

165

NGUYỄN THỊ THU HIỀN, SINH NGÀY 27/4/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 150/1, THẬP BANG KHANH, KHÓM 15, PHƯỜNG LONG KHANH, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

166

NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, SINH NGÀY 06/01/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 150/8, THẬP BANG KHANH, KHÓM 15, PHƯỜNG LONG KHANH, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

167

LƯƠNG THỊ TRÚC MAI, SINH NGÀY 12/8/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 126/1, ĐẠI TRÚC LÂM, KHÓM 15, THÔN TRÚC LÂM, XÃ TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

168

TRẦN THỊ LOAN, SINH NGÀY 22/12/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 240, ĐƯỜNG LINH NHÃ 1, KHÓM 12, PHƯỜNG TÌNH LÃNG, KHU LINH NHÃ, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

169

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 16/10/1972 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 80, ĐƯỜNG PHƯỚC LẠC, KHÓM 10, PHƯỜNG THỤY ĐỨC, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

170

ĐỒNG KIM LIÊN, SINH NGÀY 20/01/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 27, NGÕ 81, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 6, THÔN ĐẠI KHẢM, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN

Giới tính: Nữ

 

171

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, SINH NGÀY 30/01/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, NGÕ QUANG PHỤC, ĐƯỜNG TÂY LÂM KHÓM 14, THÔN TÂY LÂM, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

172

NGUYỄN THỊ KIM LAN, SINH NGÀY 01/01/1976 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 120, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 17, PHƯỜNG VĂN XƯƠNG, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

173

PHAN THỊ KIM HẢO, SINH NGÀY 20/9/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 132-1, HẬU ĐÀM, KHÓM 15, PHƯỜNG TIÊN ĐÀM, THÀNH PHỐ THÁI BẢO, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

174

TRẦN THỊ TUYẾT LOAN, SINH NGÀY 02/8/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 31, VẠN HƯNG, KHÓM 29, THÔN HÒA PHONG, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

175

TRẦN THỊ TUYẾT NGA, SINH NGÀY 15/3/1979 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, ĐƯỜNG TRƯỜNG LẠC, KHÓM 25, THÔN ĐÔNG THẠCH, XÃ ĐÔNG THẠCH, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

176

ĐÀM THỊ BÍCH, SINH NGÀY 16/5/1977 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 356, ĐƯỜNG QUẢNG PHÚC, KHÓM 31, PHƯỜNG QUẢNG LONG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

177

TRẦN THỊ QUYÊN, SINH NGÀY 02/02/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 191, ĐƯỜNG KIÊN NAM, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN GIANG, THỊ TRẤN MA ĐẬU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

178

HỒ YẾN LY, SINH NGÀY 30/12/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 48-15, TRUNG TRANG, KHÓM 17, THÔN TRUNG TRANG, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

179

ĐỖ THỊ LỆ HẰNG, SINH NGÀY 01/10/1975 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 17, THÔN TÙNG CƯỚC, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

180

NGUYỄN THỊ MỘNG CẦM, SINH NGÀY 07/01/1979 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 197, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 3, THÔN NGŨ PHÒNG, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

181

LÊ THỊ KIM HOA, SINH NGÀY 19/8/1977 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30-16, ĐƯỜNG ĐÔNG HẢI, KHÓM 8, THÔN HÚC HẢI, XÃ MẪU ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG           

Giới tính: Nữ

 

 

182

NGUYÊN THỊ LOAN, SINH NGÀY 20/10/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 158, ĐƯỜNG KHƯƠNG VĂN, KHÓM 32, PHƯỜNG PHÚC TOÀN, KHU TÂY, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

183

NGUYỄN THỊ BÍCH OANH, SINH NGÀY 03/6/1976 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4, NGÕ 84, ĐƯỜNG KHANG ĐỊNH, KHÓM 23, PHƯỜNG VĨNH THÀNH, THÀNH PHỐ BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

184

NGUYỄN CẨM NHUNG, SINH NGÀY 01/02/1982 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17-12, NGÕ TÂN THỐ, KHÓM 9, THÔN AN CHIÊU, XÃ YẾN SÀO, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

185

HUỲNH THỊ NGỌC PHÚC, SINH NGÀY 14/02/1982 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 525, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, THÔN LUÂN THƯỢNG, XÃ TRƯỜNG TRỊ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

186

ĐINH THỊ HOA, SINH NGÀY 01/01/1979 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 235, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 16, THÔN THỤY PHONG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

187

TRẦN THỊ BÍCH NGA, SINH NGÀY 31/12/1978 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 225, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 16, THÔN THỤY PHONG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

188

LÊ THỊ CẨM NƯƠNG, SINH NGÀY 09/6/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 92, ĐƯỜNG HẬU CẢNG 1, KHÓM 17, PHƯỜNG HẬU CẢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

189

NGUYỄN THỊ KẾT, SINH NGÀY 30/12/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 169-1, ĐẠI KHANG LANG, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐẠI QUÁCH, THÀNH PHỐ PHÁC TỬ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

190

LÊ THỊ TUYẾT NHUNG, SINH NGÀY 03/7/1977 TẠI QUẢNG NGÃI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 35-2, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 14, THÔN TỨ MỸ, XÃ ĐÔNG THẾ, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

191

TRẦN THỊ BỒNG, SINH NGÀY 11/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, NGÕ 127, ĐƯỜNG KHAI SƠN, KHÓM 4, PHƯỜNG KHAI SƠN, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

192

HỒ THỊ NGÂN, SINH NGÀY 21/7/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5, SỐ 12, ĐƯỜNG TRUNG AN, KHÓM 11, PHƯỜNG TRUNG HOA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

193

NGUYỄN THỊ THÚY AN, SINH NGÀY 25/5/1983 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 163, ĐƯỜNG THÁP ƯU, KHÓM 19, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

194

TRẦN THỊ NGỌC THÁI, SINH NGÀY 17/11/1984 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 1-1, NGÁCH 42, NGÕ 217, ĐƯỜNG TÂN HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐIỀN LIÊU, KHU NAM, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

195

TRẦN THỊ THÙY NHƯ, SINH NGÀY 15/01/1984 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 142, ĐƯỜNG ĐÀO ĐỨC, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI HỒNG, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

196

NGUYỄN TUYẾT MÃNH, SINH NGÀY 20/02/1983 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17, NGÕ 246, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BÁC

Giới tính: Nữ

 

 

197

NGUYỄN THỊ LỆ MINH, SINH NGÀY 03/3/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 51-5, TÂN CÁT TRANG, KHÓM 6, THÔN HÚC SƠN, XÃ LIỄU DOANH, KHÓM 6, THÔN HÚC SƠN, XÃ LIỄU DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM, ĐẠI LOAN

Giới tính: Nữ

 

 

198

NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG, SINH NGÀY 15/7/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5-6, SỐ 45, ĐƯỜNG VĨNH CHÍNH, KHÓM 24, THÀNH PHỐ VĨNH KHANG, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

199

NGUYỄN THỊ TIÊN, SINH NGÀY 20/9/1978 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30-2, HỒ ĐỖ, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG SƠN, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

200

ĐỖ THỊ MỘNG THÚY, SINH NGÀY 06/6/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 33, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 15, THÔN THỤY PHONG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

201

LỶ MỘC CÚ, SINH NGÀY 23/10/1980 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1/5/196, ĐƯỜNG THƯỢNG HẢI, KHÓM 6, PHƯỜNG XA ĐIỀM, KHU TÂY, TP. GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

202

MAI THỊ LỆ LIỄU, SINH NGÀY 09/9/1965 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 885/6, LẦU 2, ĐƯỜNG KỲ NAM, KHÓM 39, PHƯỜNG THANH PHONG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

203

UÔNG THỊ LỆ THÚY, SINH NGÀY 15/9/1973 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 127, ĐƯỜNG CÁP NHĨ TÂN, KHÓM 9, PHƯỜNG DÂN HƯỞNG, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

204

NGUYỄN THỊ MAI KHANH, SINH NGÀY 15/11/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, ĐỈNH PHƯƠNG TỬ LÂM, KHÓM 20, THÔN LONG SƠN, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

205

PHÙNG SÁM MÚI, SINH NGÀY 07/9/1977 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 77, LẦU 14-8, ĐƯỜNG CÔNG DŨNG, KHÓM 4, PHƯỜNG KIẾN QUỐC, TP BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

206

HUỲNH THỊ KIM THẢO, SINH NGÀY 03/7/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 37, ĐƯỜNG ĐẠI PHA, KHÓM 2, THÔN ĐẠI PHA, XÃ TRÌ THƯỢNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

207

VÕ THỊ CÚC, SINH NGÀY 17/12/1976 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2/142/1, ĐƯỜNG THỤY CẢNH, KHÓM 5, THÔN THỤY LONG, XÃ LỘC DÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

208

HÙYNH THỊ TRÚC LY, SINH NGÀY 27/12/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24/130, ĐƯỜNG CHIẾU AN THỐ, KHÓM 2, PHƯỜNG CHIẾU AN, THỊ TRẤN BẠCH HÀ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

209

PHAN THỊ CÚC HOA, SINH NGÀY 02/01/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16/3, ĐƯỜNG CAO NGUYÊN, KHÓM 3, THÔN CAO NGUYÊN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

210

THÔNG COÓNG PHỒNG, SINH NGÀY 12/9/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 34/2 TÙNG BÁCH LÂM, KHÓM 7, THÔN TÙNG LÂM, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

211

NGÔ HỒNG PHƯỢNG, SINH NGÀY 10/11/1977 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 31, ĐƯỜNG TUYẾN CHÂU, KHÓM 12, PHƯỜNG TÂN QUAN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

212

TRẦN THỊ NHƯ GƯƠNG, SINH NGÀY 06/8/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/19, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÀM, KHÓM 20, PHƯỜNG ĐẠI ĐÀM, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

213

PHẠM THỊ BÉ BA, SINH NGÀY 10/6/1974 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, ĐƯỜNG LAN CHÂU, KHÓM 3, PHƯỜNG KHÔNG TƯỜNG, TP. BÌNH ĐÔNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

214

PHẠM THỊ MỸ LAN, SINH NGÀY 07/9/1968 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 19, NGÕ 28, ĐƯỜNG ĐÔNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG TRÚC LIÊN, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

215

NGUYỄN THANH TUYỀN, SINH NGÀY 05/3/1981 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, ĐƯỜNG HƯNG ĐIỂM, KHÓM 11, THÔN TÂN NAM, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

216

NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM, SINH NGÀY 04/12/1981 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 160, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG LONG AN, KHÓM 2, THÔN TÂN HƯNG, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

217

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, SINH NGÀY 04/11/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 77, ĐƯỜNG LUÂN ĐỈNH, KHÓM 10, THÔN KHÊ HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

218

NGUYỄN THỊ PHÚ, SINH NGÀY 05/12/1980 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26/43/262, ĐƯỜNG NGŨ PHÚC, KHÓM 3, THÔN NGŨ LONG, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

219

TÔN HỮU MỸ, SINH NGÀY 24/7/1973 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ 3, ĐƯỜNG LONG MÔN, KHÓM 16, PHƯỜNG LONG SƠN, TP. ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

220

LOOC LƯƠNG MỸ, SINH NGÀY 18/6/1975 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 112, ĐƯỜNG VĂN HÓA, KHÓM 10, THÔN THỤY NGUYÊN, XÃ LỘC GIÃ, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

221

TRẦN THỊ PHI YẾN, SINH NGÀY 05/10/1969 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 156, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 23, PHƯƠNG HƯNG ĐẮC, KHU VĂN SƠN, TP. ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

222

PHÙ NGỌC VÂN, SINH NGÀY 25/5/1974 TẠI KHÁNH HÒA

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 70, NGÕ 260, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 16, PHƯỜNG DÂN AN, TP. BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

223

LƯU TÚ CHI, SINH NGÀY 09/01/1984 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 72/6/150, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 36, PHƯỜNG BÀNH THỔ, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

224

NGHIÊM ANH NGỌC YẾN, SINH NGÀY 19/9/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4/3/4/327, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 15, PHƯỜNG QUANG HOA, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

225

LÊ THỊ BÉ NHỎ, SINH NGÀY 14/6/1967 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16/22, ĐƯỜNG QUỐC QUANG, KHÓM 19, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

226

THÁI THUẬN DƯƠNG YÊN, SINH NGÀY 02/01/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, TƯỚNG VINH, KHÓM 12, THÔN TƯỚNG QUÝ, XÃ TƯỚNG QUÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

227

BÙI THỊ YẾN LY, SINH NGÀY 28/7/1982 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 150, ĐƯỜNG TRUNG NAM, KHÓM 13, PHƯỜNG TRUNG NAM, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

228

THẠCH THỊ XUÂN, SINH NGÀY 28/5/1978 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 137-1, ĐƯỜNG NGHĨA DŨNG, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI HÁN, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

229

VIÊN TIỂU ANH, SINH NGÀY 06/11/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, NGÕ AN LẠC, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG HÒA BÌNH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

230

VÕ THỊ LỆ, SINH NGÀY 09/02/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 75, ĐẠI NAM PHỐ, KHÓM 4, THÔN NAM PHÚ, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

231

LÊ KIM ĐỊNH, SINH NGÀY 09/3/1984 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8/5, ĐƯỜNG TÍN NHỊ, KHÓM 11, PHƯỜNG BÀN ĐÀO, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

232

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG, SINH NGÀY 24/8/1978 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGÁCH 3, NGÕ TRUNG NGHĨA, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 13, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

233

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM, SINH NGÀY 20/4/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 98, LẦU 2/2, ĐƯỜNG HẬU SINH, KHÓM 10, THÔN TRƯỜNG HƯNG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

234

NGUYỄN THỊ KIM THOA, SINH NGÀY 21/12/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30, TAM HỒ, KHÓM 10, PHƯỜNG TAM HỒ, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

235

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU, SINH NGÀY 06/02/1972 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, ĐƯỜNG XÃ BẮC, KHÓM 5, THÔN TÂN NAM, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

236

LÝ VÀ CHÁNH, SINH NGÀY 14/6/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8-2, NGÁCH 19, NGÕ 124, ĐƯỜNG KIỀU TRUNG 1, KHÓM 18, PHƯỜNG HOA TRUNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

237

TRẦN NGỌC MAI, SINH NGÀY 13/5/1972 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10/4, ĐƯỜNG TRẤN HẢI, KHÓM 2, PHƯỜNG TRẤN HẢI, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

238

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, SINH NGÀY 01/7/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 100, LẦU 4, ĐƯỜNG TRIỀU LONG, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

239

PHAN THỊ MỸ LOAN, SINH NGÀY 09/3/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 110/48, ĐƯỜNG TẢI HƯNG, KHÓM 12, THÔN TẢI HƯNG, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

240

LÊ TRIỆU THANH, SINH NGÀY 16/6/1981 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 22, NGÕ PHÚC THỤ, KHÓM 15, THÔN DIÊM BẮC, XÃ DIÊM BỘ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

241

NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH, SINH NGÀY 26/5/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ ĐẠI QUAN, KHÓM 13, THÔN NGŨ THÀNH, XÃ NGƯ TRÌ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

242

ĐỖ THỊ HỒNG THẮM, SINH NGÀY 18/5/1983 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82, ĐƯỜNG HẬU HỒNG, KHÓM 11, PHƯỜNG HẬU HỒNG, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

243

HUỲNH THỊ THANH TUYỀN, SINH NGÀY 20/4/1976 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, ĐƯỜNG ĐẠI XUYÊN, KHÓM 12, THÔN NGẠN LÝ, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

244

CAO THỊ BÍCH LOAN, SINH NGÀY 09/02/1983 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGÕ 140, ĐƯỜNG VĂN TÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, THỊ TRẤN ĐÔNG THẾ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

245

HỒ THỊ PHƯƠNG, SINH NGÀY 20/4/1984 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8/61/304, ĐƯỜNG ĐÔ THÀNH, KHÓM 23, PHƯỜNG THỤY THÀNH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

246

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 25/5/1971 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 30 ĐƯỜNG QUANG ĐỨC, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐỨC LONG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

247

PHÙNG ỨNG MÚI, SINH NGÀY 14/4/1983 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 34, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 21, THÔN THỦY LIÊU, XÃ ĐẠI THỤY, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

248

LÊ THỊ TRINH, SINH NGÀY 04/02/1982 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 85, ĐƯỜNG KHẮC NẠN, KHÓM 15, PHƯỜNG NHÂN ÁI, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

249

ĐỒNG THỊ KIM, SINH NGÀY 19/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 770, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 14, THÔN HÒA LIÊN, XÃ A LIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

250

LƯƠNG NGỌC THẢO, SINH NGÀY 29/6/1976 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, TRUNG PHỐ ĐẦU, KHÓM 16, THÔN QUAN ĐỈNH, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

251

VÕ NGỌC KIỀU, SINH NGÀY 04/11/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 25, NGÕ 284, ĐƯỜNG LÂM SÂM, KHÓM 1, PHƯỜNG PHÚ VINH, TP PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

252

NGUYỄN THỊ VŨ NGA, SINH NGÀY 08/11/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 15, THÔN NGỌC THẠCH, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

253

ĐẶNG HOA MUỘI, SINH NGÀY 28/8/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, ĐƯỜNG NAM AN, KHÓM 7, PHƯỜNG NAM AN, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

254

TRẦN THỊ MỘNG THU, SINH NGÀY 02/02/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ 46, ĐƯỜNG LONG TUYỀN, KHÓM 12, THÔN LONG ĐÀM, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

255

TRẦN THỊ NGỌC DUNG, SINH NGÀY 18/01/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 177-6, HẢI KHẨU, KHÓM 20, PHƯỜNG HẢI KHẨU, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

256

PHẠM DUNG MỸ HẠNH, SINH NGÀY 13/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 120, NGÕ 814, ĐƯỜNG ĐẠI TÂN, KHÓM 12, THÔN TÂN TRANG, XÃ LÔ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

257

TÔ THỊ NGỌC LAN, SINH NGÀY 20/02/1971 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 27, ĐƯỜNG PHÚC ĐIỀN 1, KHÓM 19, PHƯỜNG THỤ NGHĨA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

258

MAI THỊ LIÊN, SINH NGÀY 04/8/1981 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 252, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐỘC NGAO, KHÓM 2, THÔN LUÂN MỸ, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

259

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN, SINH NGÀY 20/02/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, ĐƯỜNG ĐẠI DŨNG, KHÓM 3, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

260

NGUYỄN MỸ HẰNG, SINH NGÀY 10/02/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, TIÊU KHANH TỬ, KHÓM 13, PHƯỜNG TIÊU KHANH, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

261

TRƯƠNG THỊ EM, SINH NGÀY 09/01/1984 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 27, ĐƯỜNG ĐẠI TRÍ, KHÓM 1, PHƯỜNG THỦY ĐÔI, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

262

ĐỖ THỊ HẰNG, SINH NGÀY 30/8/1975 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11/132/61/1, ĐƯỜNG THÀNH TÂY, KHÓM 4, PHƯỜNG THÀNH NAM, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

263

VÒNG CHÁNH CÚ, SINH NGÀY 10/01/1974 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 378, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA NAM, KHÓM 5, PHƯỜNG NAM HOA, KHU NAM, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

264

LÊ THỊ THẮM, SINH NGÀY 09/5/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 405, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 1, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN ĐẠI KHÊ, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

265

VÕ THỊ NHUNG, SINH NGÀY 01/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, ĐƯỜNG BÌNH LÂM, KHÓM 27, PHƯỜNG THÁNH HỒ, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

266

NGUYỄN THỊ THÚY TRANG, SINH NGÀY 12/9/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, ĐƯỜNG GIAI BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG LỤC AN, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

267

TRẦN THỊ THANH THÚY, SINH NGÀY 19/02/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, NGÕ 800, ĐƯỜNG THÀNH BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG HỌC ĐÔNG, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

268

DƯ THỊ THÙY LINH, SINH NGÀY 16/3/1979 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 451-2, ĐƯỜNG BẮC ĐỒN, KHÓM 8, PHƯỜNG CỰU XÃ, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

269

VÓNG CẮM DẾNH, SINH NGÀY 09/01/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1/2, LẦU 3, NGÕ 171, ĐƯỜNG HỢP TÁC, KHÓM 2, PHƯỜNG QUỐC QUANG, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

270

PHAN THỊ LAN ANH, SINH NGÀY 19/5/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 133, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG BẰC BÌNH, KHÓM 11, PHƯỜNG LẠI HƯNG, KHU BẮC, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

271

LÊ THỊ THÁI THANH, SINH NGÀY 18/6/1977 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, ĐƯỜNG CƠ KIM 2, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG LUÂN, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

272

NGUYỄN THỊ LƯỢM, SINH NGÀY 31/12/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2/12/459/6, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 17, PHƯỜNG NỘI HỒ, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

273

LÊ THỊ LỆ, SINH NGÀY 20/12/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, ĐƯỜNG DÂN HỮU, KHÓM 26, THÔN THỦY THƯỢNG, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

274

TRIỆU THỊ ÁNH HỒNG, SINH NGÀY 15/3/1979 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 102/14, ĐƯỜNG TRUNG XÃ, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG XÃ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

275

VÕ THỊ HỒNG PHƯỢNG, SINH NGÀY 14/9/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 25, NGÕ 929, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

276

TRẦN THỊ ĐƯỢC, SINH NGÀY 28/12/1980 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 473, ĐƯỜNG CAO MỸ, KHÓM 11, PHƯỜNG NAM CAO, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

277

HỒ THỊ KIÊM, SINH NGÀY 14/4/1977 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 294, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG CAM THỦY, KHÓM 16, THÔN CAM GIÁ, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

278

NGUYỄN THỊ DIỄM NGỌC, SINH NGÀY 15/01/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 110/1, ĐƯỜNG HẬU SINH, KHÓM 10, THÔN TRANG HẬU, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

279

HUỲNH THỊ HIẾU, SINH NGÀY 09/10/1978 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12, NGÕ THỤ ĐỨC 3, KHÓM 5, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

280

NHÍN NHỘC IN, SINH NGÀY 03/01/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG HÒA, KHÓM 6, THÔN PHỤC THỊNH, HƯƠNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

281

LÊ THỊ MỸ HOA, SINH NGÀY 05/3/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, NGÕ 1100, ĐƯỜNG BÁT PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG PHƯỢNG SƠN, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

282

NGUYỄN THỊ XUÂN SANG, SINH NGÀY 16/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 43/627/5, ĐƯỜNG TRÙNG TÂN, KHÓM 31, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, TP. TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

283

TRẦN THỊ PHƯƠNG, SINH NGÀY 11/01/1980 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20/237/2, ĐƯỜNG MINH CHÍ, KHÓM 3, THÔN THÁI HỮU, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

284

PHẠM THỊ BÉ BA, SINH NGÀY 15/5/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 88, ĐƯỜNG KINH KHẨU, KHÓM 9, THÔN KINH KHẨU, XÃ BỘ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

285

NGUYỄN THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 21/7/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82, ĐƯỜNG HOA TRUNG, KHÓM 1, PHƯỜNG HỒ TÂY, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

286

LÊ THỊ HẠNH, SINH NGÀY 09/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, NGÕ 228, ĐƯỜNG QUANG MINH TÂY, KHÓM 16, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

287

NGUYỄN THỊ HẰNG, SINH NGÀY 22/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 22, VINH THÔN, KHÓM 19, THÔN BỘ TỬ, XÃ KÍCH ĐÔNG, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

288

ĐẶNG THỊ KIỀU TIÊN, SINH NGÀY 18/10/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, ĐƯỜNG DỤC ANH, KHÓM 28, PHƯỜNG NAM OANH, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

289

ĐINH THỊ KIM HƯƠNG, SINH NGÀY 20/9/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 28, LẦU 4, KHÓM 6, ĐƯỜNG THÚY HOA, KHÓM 2, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

290

DƯƠNG KIM QUẾ, SINH NGÀY 29/4/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/1, ĐƯỜNG LẬP NHÂN, KHÓM 1, PHƯỜNG TÚ SƠN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

291

MAI THỊ THÚY OANH, SINH NGÀY 09/02/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30/2, LẦU 4, ĐƯỜNG VŨ MÔNG, KHÓM 9, PHƯỜNG PHÚC TRÍ, KHU SĨ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

292

TRẦN HỒNG LOAN, SINH NGÀY 04/6/1976 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/1/35, ĐƯỜNG CAN THÀNH, KHÓM 2, THÔN LỤC VÂN, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

293

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG, SINH NGÀY 19/02/1983 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 209, ĐƯỜNG HƯNG BỘ, KHÓM 32, PHƯỜNG BẮC HƯNG, TP BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

294

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM, SINH NGÀY 06/9/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/108, ĐƯỜNG VĨNH THUẬN, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN MỸ, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

295

NGUYỄN THỊ THẮM, SINH NGÀY 30/12/1971 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, LẦU 3, ĐƯỜNG THỤ LÂM 8, KHÓM 21, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

296

VÕ THỊ NGỌC DUYÊN, SINH NGÀY 01/01/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, KHANH VĨ, KHÓM 5, THÔN KHANH VĨ, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

297

THÁI THỊ BÉ ÚT, SINH NGÀY 19/10/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 250, ĐƯỜNG VĨNH ĐẠI, KHÓM 17, PHƯỜNG VĨNH LONG, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

298

PHAN THỊ NỞ, SINH NGÀY 15/5/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38/225, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG HƯNG XÃ, KHÓM 6, THÔN ĐÔNG HƯNG, HƯƠNG TÂN XÃ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

299

NGUYỄN THỊ MINH THU HẰNG, SINH NGÀY 23/10/1984 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ 30, ĐƯỜNG NGŨ QUYẾN TÂY 5, KHÓM 19, PHƯỜNG THỔ KHỐ, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

300

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY, SINH NGÀY 08/01/1974 TẠI KHÁNH HÒA

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ 575, ĐƯỜNG TRÙNG SINH, KHÓM 4, THÔN THANH THỦY, HƯƠNG XÃ ĐẦU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

301

NGUYỄN THỊ THU DIỄM, SINH NGÀY 01/12/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, NGÕ TÂY LIÊU, ĐƯỜNG VIÊN LỘC, KHÓM 3, PHƯỜNG TÂY LIÊU, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

302

NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM, SINH NGÀY 09/10/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 147/2, NGÕ LÂM BẰNG, KHÓM 3, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

303

ĐOÀN THỊ MAI, SINH NGÀY 15/6/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11/1/152, ĐƯỜNG VINH QUANG, KHÓM 9, THÔN NỘI THÀNH, XÃ VIÊN SƠN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

304

NGUYỄN THỊ KIM THOA, SINH NGÀY 07/02/1984 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/4/8, ĐƯỜNG LỢI LẠC, KHÓM 8, PHƯỜNG TRƯỜNG VINH, KHU AN LẠC, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

305

HOÀNG THỊ THU SƯƠNG, SINH NGÀY 15/6/1981 TẠI QUẢNG NAM

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13, ĐƯỜNG VĂN HOA, KHÓM 12, PHƯỜNG VĂN HOA, THỊ TRẤN TÂN BỘ, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

306

NGUYỄN KIM NGÂN, SINH NGÀY 31/12/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 45, ĐƯỜNG VĨNH PHONG, KHÓM 11, THÔN VĨNH XUÂN, XÃ LÝ CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

307

NGUYỄN THỊ TRÚC HẰNG, SINH NGÀY 01/01/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 147, ĐƯỜNG KIM LONG, KHÓM 5, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

308

LẠC HUỆ YẾN, SINH NGÀY 06/4/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 667, ĐƯỜNG HƯNG PHONG, KHÓM 1, PHƯỜNG THỤY PHÁT, TP BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

309

TRẦN THỊ HÀO, SINH NGÀY 15/02/1977 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, NGÕ TÂN THỊ, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 25, THÔN KIỀU ĐẦU, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

310

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM, SINH NGÀY 05/3/1978 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 54/2, NGÕ THẢO VỆ NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG MINH LỄ, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

311

TRẦN THÚY PHƯỢNG, SINH NGÀY 20/9/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 55, NGÕ CÁT TƯỜNG, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

312

NGUYỄN THỊ LÀNH, SINH NGÀY 20/4/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21/10, NGÕ BẮC SÁN VĨ, KHÓM 18, PHƯỜNG THỰC TIỄN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

313

NGUYỄN THỊ THƯƠNG, SINH NGÀY 05/11/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 162/4, THANH BỘ, KHÓM 5, THÔN THANH BỘ, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

314

LIÊU MUỖI SUỐI, SINH NGÀY 12/12/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46, KHÊ BẮC, KHÓM 6, THÔN KHÊ BẮC, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

315

TRẦN THỊ HỒNG NHUNG, SINH NGÀY 18/4/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19/1/113, ĐƯỜNG TÍN NGHĨA, KHÓM 5, PHƯỜNG KHÊ KIỀN, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

316

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN, SINH NGÀY 10/02/1970 TẠI QUẢNG BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 320, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 52, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

317

HỒ XUÂN THU, SINH NGÀY 12/5/1977 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 108, LẦU 4, ĐƯỜNG AN BÌNH, KHÓM 20, PHƯỜNG AN LẠC, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

318

TRẦN THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 14/8/1980 TẠI HÒA BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2/2/83, ĐƯỜNG QUANG VŨ, KHÓM 14, PHƯỜNG THƯỢNG QUÁN, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

319

PHẠM NGỌC PHẬN, SINH NGÀY 12/11/1981 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17, TRÚC VIÊN HẬU, KHÓM 2, THÔN TRÚC TÂN, XÃ HẬU BÍCH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

320

TRẦN THỊ ÚT THẮM, SINH NGÀY 16/02/1984 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 88/4, ĐƯỜNG TRUNG CHÂU, KHÓM 3, THÔN TRUNG SINH, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

321

NGUYỄN THỊ DỊ, SINH NGÀY 18/10/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12, NGÕ 129, ĐƯỜNG ĐẠI ĐÔN 19, KHÓM 16, PHƯỜNG HÀ NAM, KHU TÂY ĐỒNG, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

322

NGUYỄN THỊ NGA, SINH NGÀY 02/02/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, LẦU 5-9, NGÕ 108, ĐƯỜNG TRUNG THANH, KHÓM 29, PHƯỜNG CẢNG VỸ, KHU TÂY ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

323

NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ, SINH NGÀY 16/9/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ VĨNH AN, KHÓM 14, PHƯỜNG VĨNH AN, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

324

HUỲNH THỊ HỒNG, SINH NGÀY 01/01/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 72, ĐƯỜNG CẢNG ĐÔNG, KHÓM 16, THÔN BẢO ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

325

BÙI THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 08/01/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 90, TAM KHANH TỬ, KHÓM 13, THÔN TAM KHANH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

326

TRẦN THỊ THU, SINH NGÀY 15/8/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10/6/107, ĐƯỜNG THỤY PHÁT, KHÓM 25, PHƯỜNG THỤY PHÁT, TP BẮT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

327

NGUYỄN NGỌC YẾN, SINH NGÀY 12/12/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 283, ĐƯỜNG THÁI PHÚC, KHÓM 12, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

328

HÀ THỊ ANH THƯ, SINH NGÀY 17/5/1978 TẠI LÂM ĐỒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 448, ĐƯỜNG TRUNG CẢNG TÂY, KHÓM 20, THÔN ĐÔNG HƯNG, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

329

HUỲNH THỊ THÙY VƯƠNG, SINH NGÀY 09/12/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36/2/178/1, ĐƯỜNG LỰC HÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG VĨNH PHÁT, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

330

NGUYỄN NGỌC QUỲNH LOAN, SINH NGÀY 09/10/1983 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19/32/3, ĐƯỜNG TÂN NHÂN, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂY VINH, TP ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

331

DƯƠNG THỊ BÉ LIỄU, SINH NGÀY 05/9/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/2, PHƯỜNG PHƯƠNG LIÊU, KHÓM 3, THÔN ĐÔN NAM, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

332

LÊ THỊ HỒNG THẮM, SINH NGÀY 09/9/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 93, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 18, THÔN PHÚC NHÂN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

333

TÔ THỊ BÉ, SINH NGÀY 30/10/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 25/100/450, ĐƯỜNG BẮC DƯƠNG, KHÓM 26, PHƯỜNG BẮC DƯƠNG, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

334

TRƯƠNG THỊ TRÚC LINH, SINH NGÀY 19/3/1983 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 44, NGÕ 446, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG LỘC LIÊU, THỊ TRẤN XA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

335

LÊ THỊ ĐẸP, SINH NGÀY 17/3/1977 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 120, NGÕ TRÚC CẢNG, ĐƯỜNG TRÚC CẢNG, KHÓM 21, PHƯỜNG HẠ LIÊU, THỊ TRẤN NGÔ THÊ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

336

HONG SỲ LAN, SINH NGÀY 18/02/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 49/7/136, ĐƯỜNG NHỊ LƯU, KHÓM 19, PHƯỜNG NHỊ LƯU, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

337

LÊ THỊ KIM TUYẾN, SINH NGÀY 11/7/1977 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 106, ĐƯỜNG TRÙNG KIẾN, KHÓM 2, PHƯỜNG HIỆP NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

338

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG, SINH NGÀY 16/9/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 412/2, HẺM 1, NGÕ CƯ NHÂN, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TAM DÂN, KHÓM 13, PHƯỜNG CƯ NHÂN, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

339

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, SINH NGÀY 16/9/1978 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3/3, HẺM 1, NGÕ 64, ĐƯỜNG HẠNH PHÚC, CỤM 15, PHƯỜNG TÍN NGHĨA, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

340

NGUYỄN THỊ HOÀNG, SINH NGÀY 15/7/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 33, ĐƯỜNG AN HƯNG, KHÓM 34, PHƯỜNG SÀI TRÌNH, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

341

PHAN THỊ ÚT, SINH NGÀY 28/9/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 296, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH TÂY, KHÓM 27, PHƯỜNG TÂN XÃ, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

342

NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN, SINH NGÀY 26/7/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ 98, ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 6, PHƯỜNG QUẢNG HƯNG, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

343

NGUYỄN THỊ LAN, SINH NGÀY 08/10/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

344

TRẦN THỊ NGỌC XUÂN, SINH NGÀY 27/12/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 1021, ĐƯỜNG TRÙNH KHÁNH, KHÓM 14, PHƯỜNG PHONG LÝ, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

345

PHAN THỊ THÚY, SINH NGÀY 03/02/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 156/1, KIẾN QUỐC TÁM, KHÓM 3, THÔN KIẾN HOA, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

346

TRẦN THỊ NGỌC HIỀN, SINH NGÀY 19/9/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 115, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 14, PHƯỜNG TRUNG NGUYÊN, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

347

VŨ THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 03/8/1982 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 7, NGÁCH 10, NGÕ 132, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 32, PHƯỜNG LẬP CƠ, TP TÂN TRANG

Giới tính: Nữ

 

 

348

LÊ THỊ HOA, SINH NGÀY 12/01/1973 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 44, NGÕ 237, ĐƯỜNG ĐÀI LÂM, KHÓM 15, PHƯỜNG ĐỈNH TRANG, KHU ĐÔNG, TP GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

349

PHẠM THỊ PHỤNG, SINH NGÀY 25/12/1977 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 40, ĐƯỜNG HOÀI ĐỨC, KHÓM 13, PHƯỜNG TRÌNH HƯƠNG, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

350

THÁI THỊ TỐ ANH, SINH NGÀY 10/02/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 290, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 9, THÔN LỤC PHONG, XÃ ĐIỀN VỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

351

HUỲNH THỊ NHẶN, SINH NGÀY 01/7/1963 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 50, NGÕ 234, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 5, PHƯỜNG THÁI BÌNH, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

352

BÁO SY MÚI, SINH NGÀY 22/7/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 104, ĐƯỜNG THẮNG LỢI, KHÓM 28, PHƯỜNG KIẾN NAM, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

353

NGUYỄN THỊ VƠN, SINH NGÀY 13/6/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/35/550, ĐƯỜNG AN BÌNH, KHÓM 14, PHƯỜNG BÌNH AN, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

354

TRẦN THỊ THANH THẾ, SINH NGÀY 02/02/1984 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15/387/1, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 9, THÔN TÂN SINH, XÃ ĐIỀN VỸ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

355

NGUYỄN THỊ ĐÀO, SINH NGÀY 12/10/1969 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4, NGÕ 39, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 6, THÔN TAM NÃI, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

356

NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG, SINH NGÀY 03/5/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 290, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 17, THÔN ĐẠI XÃ, XÃ ĐẠI XÃ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

357

HÙYN THỊ LIÊN, SINH NGÀY 24/10/1973 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1-1, ĐƯỜNG HÁN TRUNG, KHÓM 1, PHƯỜNG BẮC MAI, THỊ TRẤN PHỐ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

358

KHƯU HOÀNG YẾN, SINH NGÀY 22/01/1981 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 2, NGÕ 23, ĐƯỜNG DÂN QUYỀN, KHÓM 13, PHƯỜNG LONG HƯNG, THỊ TRẤN THỤY PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

359

NGUYỄN THỊ NƯƠNG, SINH NGÀY 22/11/1976 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 13, SỐ 47, NGÕ 135, ĐƯỜNG TÂN HẢI, KHÓM 11, PHƯỜNG HẠNH PHÚC, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

360

DƯƠNG THỊ MỸ LINH, SINH NGÀY 10/02/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 19, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

361

NGÔ THU TÂM, SINH NGÀY 08/9/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 23, PHIÊN BÀ, KHÓM 2, THÔN AN HÓA, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

362

NGUYỄN THỊ DUÔN, SINH NGÀY 20/10/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 127, ĐƯỜNG QUANG CHÂU 7, KHÓM 5, PHƯỜNG ỨC TẢI, KHU AN BÌNH, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

363

TRƯƠNG THỊ MỸ LINH, SINH NGÀY 21/5/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38-10, NGÕ GIA TÍCH 2, KHÓM 10, THÔN GIA TÍCH, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

364

LÌNH A MÚI, SINH NGÀY 02/5/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 28, NGÁCH 47, NGÕ 115, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 1, PHƯỜNG THẠCH ĐÀM, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

365

LÊ THỊ THANH NHÀN, SINH NGÀY 10/9/1981 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 8, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC 8, KHÓM 18, PHƯỜNG NHÂN ÁI, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

366

NGUYỄN THỊ PHƯỚC LONG CHỊ, SINH NGÀY 09/01/1981 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 33, ĐƯỜNG KIẾN AN, KHÓM 27, PHƯỜNG KIẾN AN, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

367

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO, SINH NGÀY 16/4/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 7, SỐ 49, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 17, PHƯỜNG THỦY NAM, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

368

PHAN LỆ THỦY, SINH NGÀY 20/12/1978 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 32, ĐƯỜNG THỤ NHÂN 1, KHÓM 24, PHƯỜNG ĐẠI PHONG, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

369

VÕ THỊ CẨM THẢO, SINH NGÀY 24/8/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, ÍCH MÔN, KHÓM 2, THÔN ÍCH MÔN, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

Giới tính: Nữ

 

 

370

LÊ THỊ MỘNG SƯƠNG, SINH NGÀY 01/01/1984 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 501, ĐƯỜNG THẢO KHÊ, KHÓM 10, PHƯỜNG THƯỢNG LÂM, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

371

TRƯƠNG THỊ XUÂN TRANG, SINH NGÀY 01/01/1971 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 72/2, LUÂN BÌNH, KHÓM 5, THÔN LUÂN BÌNH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

372

NGUYỄN THỊ HÀ, SINH NGÀY 08/11/1982 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, HẺM 6, NGÕ 441, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, KHU TRUNG CHÍNH, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

373

CAO KIỀU NGA, SINH NGÀY 19/02/1984 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46, NGÕ 405, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 3, PHƯỜNG TÙNG AN, KHU BẮC ĐỒN, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

374

LÊ THỊ LỆ THỦY, SINH NGÀY 13/8/1976 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 167, ĐƯỜNG LĨNH HƯNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TAM HƯNG, TP NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

375

TRẦN THỊ HUYỀN, SINH NGÀY 10/9/1978 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, ĐÔNG THẾ LIÊU, KHÓM 5, PHƯỜNG THÔNG HƯNG, THỊ TRẤN GIAI LÝ, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

376

ĐỖ THỊ HẰNG, SINH NGÀY 15/8/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 157, ĐƯỜNG LONG NAM, KHÓM 12, THÔN SÁNG VĂN, XÃ TRUNG LIÊU, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

377

LÊ THỊ DIỄM, SINH NGÀY 05/11/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14/115, ĐƯỜNG AN DÂN, KHÓM 8, PHƯỜNG TỬ TRÌNH, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

378

LÊ CẨM DUNG, SINH NGÀY 22/01/1980 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 83, ĐƯỜNG PHÙNG GIÁP, KHÓM 13, PHƯỜNG TIỀN PHONG, KHU CỔ SƠN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

379

VẮN HÀ MÚI, SINH NGÀY 21/6/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 22/77, ĐƯỜNG CỦC TRUNG, KHÓM 21, THÔN BẠCH SA, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

380

PHẠM THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 20/01/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9/50/300, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 29, PHƯỜNG TRUNG HÀNH, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

381

LÂM THỊ NHÂN, SINH NGÀY 20/8/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10/68, ĐƯỜNG PHẬT CÔNG, KHÓM 30, PHƯỜNG THẢO NHA, KHI TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

382

TRẦN THỊ MỸ TRANG, SINH NGÀY 12/02/1978 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 33, NỘI KHÊ CHÂU, KHÓM 1, THÔN NỘI KHÊ, XÃ THỦY THƯỢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

383

PHAN THỊ SÁU, SINH NGÀY 10/10/1979 TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 60-5, GIA BẠT, KHÓM 1, PHƯỜNG GIA NAM, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

384

VÕ THÚY LIỄU, SINH NGÀY 18/10/1979 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, HẢI PHỐ TỬ, KHÓM 7, THÔN TRIỀU DƯƠNG, XÃ TẠO KIỂU, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

385

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, SINH NGÀY 02/6/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82, NGÕ 8, ĐƯỜNG TÂN XÃ 3, KHÓM 9, PHƯỜNG MÃ LAN, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

386

TRẦN KIM CHÂU, SINH NGÀY 12/9/1981 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, HẺM 92, NGÕ 171, ĐOẠN 5, ĐƯỜNG AN HÒA, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÂU BẮC, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

387

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 12/10/1981 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, NGÕ 13, ĐƯỜNG HUYỆN CHÍNH 21, KHÓM 17, PHƯỜNG TÂN LUÂN, TP TRÚC BẮC, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

388

NGUYỄN THỊ MAI, SINH NGÀY 08/10/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, PHONG ĐIỀN, KHÓM 1, THÔN PHONG ĐIỀN, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

389

TRẦN THỊ THU GIANG, SINH NGÀY 06/5/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20/9, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 30, PHƯỜNG THANH TÂN, THỊ TRẤN BỘ LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

390

NGUYỄN THỊ LIỄU, SINH NGÀY 03/01/1974 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 454, TRUNG SƠN TÂN THÔN, KHÓM 29, THÔN HÒA MỸ, XÃ TRUNG BỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

391

HOÀNG NHƯ PHƯỢNG LINH, SINH NGÀY 09/7/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 58, LẦU 5, ĐƯỜNG THÀNH CHƯƠNG 2, KHÓM 18, PHƯỜNG PHÚC ĐỨC, TP TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

392

TRƯƠNG KIM PHỤNG, SINH NGÀY 15/4/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 101, ĐƯỜNG TÙNG KIM, KHÓM 10, PHƯỜNG TÙNG KIM, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

393

ĐỖ THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 18/12/1973 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, LẦU 4, NGÕ 22, ĐƯỜNG THANH SƠN, KHÓM 24, PHƯỜNG TẾ NAM, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

394

SẮN BỘI YẾN, SINH NGÀY 02/7/1980 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 23, KHOA GIÁC KHANH, KHÓM 13, THÔN THÁI BÌNH, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

395

HUỲNH THỊ HOÀNG YẾN, SINH NGÀY 20/9/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ 197, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐỨC AN, TP TÂN ĐIỀM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

396

HUỲNH THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 20/6/1978 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, HẺM 3, NGÕ 1152, ĐƯỜNG GIÁP HẬU, KHÓM 14, THÔN MY SƠN, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

397

NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU, SINH NGÀY 01/6/1977 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 358, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 13, THÔN CỬU ĐỨC, XÃ ĐIỂU NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

398

TRƯƠNG NGUYÊN THANH TRÚC, SINH NGÀY 17/8/1977 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 23, NGÕ CÔNG MINH, KHÓM 6, PHƯỜNG TRƯỜNG AN, THỊ TRẤN TÔ ÂU, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

399

DƯƠNG THỊ HỒNG HUẾ, SINH NGÀY 20/4/1979 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9/1, ĐẠI PHIẾN ĐIỀN, KHÓM 9, THÔN ĐẠI NAM, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

400

LÊ THỊ HỒNG NGỌC, SINH NGÀY 10/10/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 491, ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 17, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

401

DƯƠNG SÁM MÚI, SINH NGÀY 17/5/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 155/1, ĐƯỜNG TAM PHONG, KHÓM 5, THÔN ĐÔN NAM, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

402

HỒ MINH PHƯỢNG, SINH NGÀY 24/8/1977 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 41, NGÕ 1, ĐƯỜNG HẠ HOÀNH, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG CHÍNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

403

LÊ THỊ NGỌC PHƯỜNG, SINH NGÀY 01/7/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/27/278, ĐƯỜNG VĨNH CÁT, KHÓM 10, PHƯỜNG NGŨ TOÀN, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

404

NGUYỄN THỊ SÁU, SINH NGÀY 31/8/1983  TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGÕ PHỤC HƯNG, KHÓM 24, THÔN VĂN VÕ, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

405

PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ, SINH NGÀY 10/10/1979 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, ĐẠI NGƯU, KHÓM 7, THÔN ĐẠI HẢI, XÃ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

406

VÕ THỊ THÓ, SINH NGÀY 09/01/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 94, ĐƯỜNG VĨNH LẠC, KHÓM 24, PHƯỜNG TRUNG HÒA, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

407

LÔI KIM NHẬT LINH, SINH NGÀY 26/6/1983 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1/128, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỤ 2, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

408

NGUYỄN THỊ MỤI, SINH NGÀY 02/01/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 27, ĐƯỜNG THÁI BÌNH 18, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

409

LÊ KIM QUYÊN, SINH NGÀY 06/01/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46/4/253, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 4, PHƯỜNG VĂN VÕ, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

410

TRẦN THỊ THI, SINH NGÀY 26/4/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 23/5/18/346 ĐƯỜNG KIẾN ĐỨC, KHÓM 8, PHƯỜNG ĐÔNG KIỀU, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

411

HÀ THỊ LAN, SINH NGÀY 12/4/1978 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30/1/199/1, ĐƯỜNG ĐÀI TRUNG CẢNG, KHÓM 5, PHƯỜNG DÂN LONG, KHU TÂY, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

412

TRẦN THỊ TUYẾT VÂN, SINH NGÀY 01/7/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 167/1, ĐƯỜNG CHƯƠNG VIÊN, KHÓM 3, THÔN TRƯỜNG XUÂN, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

413

LƯƠNG THỊ ÁNH, SINH NGÀY 03/8/1980 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 157, NGÕ THẢO CẢNG, KHÓM 14, PHƯỜNG THẢO TRUNG, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

414

NGUYỄN THỊ HƯỜNG, SINH NGÀY 19/9/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 74, NGÕ 109, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂN HƯNG, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

415

PHẠM THỊ TRÚC LY, SINH NGÀY 01/7/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3/50/738, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, PHƯỜNG BẮC THẾ, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

416

NGUYỄN LÊ TUYẾT NHUNG, SINH NGÀY 30/10/1979 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 106, DIÊM VIÊN, KHÓM 13, THÔN A KHUYÊN, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

417

LÊ THỊ MỘNG HIỆP, SINH NGÀY 15/5/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 78 CÔNG QUÁN, KHÓM 4, THÔN QUANG TÂY, XÃ NHỊ LUÂN, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

418

TRẦN KIM THANH, SINH NGÀY 12/12/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5, SỐ 56, NGÕ 137, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRÙNG KHÁNH BẮC, KHÓM 2, PHƯỜNG DƯƠNG NHÃ, KHU ĐẠI ĐỒNG, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

419

NGUYỄN THỊ TĂNG, SINH NGÀY 31/10/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 24, THÔN THUẬN AN, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

420

LÊ THỊ KIM NGÂN, SINH NGÀY 26/6/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: 45/5, ĐƯỜNG 13 NAM, KHÓM 3, PHƯỜNG 13, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

421

DƯƠNG THỊ KIM ĐANG, SINH NGÀY 04/01/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: 51/3, ĐƯỜNG CỬU LONG, KHÓM 4, PHƯỜNG CỬU LONG, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

422

BÙI KIM VÀNG, SINH NGÀY 20/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 44/68/1, ĐƯỜNG ĐẨU TRUNG, KHÓM 4, PHƯỜNG TÂY LỘ, THỊ TRẤN ĐIỀN TRUNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

423

TRANG THU HỒNG, SINH NGÀY 15/6/1979 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13, NGÕ ĐIỀN THỔ, KHÓM 4, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

424

NGUYỄN KIM TIẾN, SINH NGÀY 01/10/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, HẺM 62, NGÕ TRÚC TÂY, KHÓM 3, THÔN TRÚC VIÊN, XÃ NỘI PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

425

LƯƠNG DĨ DUNG, SINH NGÀY 25/8/1968 TẠI ĐẮC LẮC

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18/5, NGÕ PHÚC THỤ, KHÓM 15, THÔN DIÊM BẮC, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

426

THÁI THỊ TRANG, SINH NGÀY 20/02/1974 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 226, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 5, PHƯỜNG PHONG NGƯ, THỊ TRẤN ĐÔNG CẢNG, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

427

LÊ THỊ NGỌC GIÀU, SINH NGÀY 01/11/1974 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 172, ĐƯỜNG AN KHANG, KHÓM 3, PHƯỜNG LƯ CHÂU, KHU NỘI HỒ, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

428

PHAN THỊ KIỀU THI, SINH NGÀY 28/9/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, LẦU 3, ĐƯỜNG HÀNH NGHĨA, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH HÒA, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

429

HÔ NGỌC HOA, SINH NGÀY 09/11/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 48, LẦU 3, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRÍ VIỄN 1, KHÓM 11, PHƯỜNG THẠCH BÀI, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

430

TRỊNH TÔ NGỌC, SINH NGÀY 29/10/1981 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, LẦU 3, HẺM 5, NGÕ 22, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG CƠ LONG, KHÓM 4, PHƯỜNG NGỌA LONG, KH ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

431

HÀ THỊ HỒNG LINH, SINH NGÀY 16/8/1979 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 393/5/2, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG BẮC, KHÓM 15, PHƯỜNG PHONG NIÊN, KHU BẮC ĐẨU, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

432

NÔNG THỊ THỦY, SINH NGÀY 01/01/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 214/4/3, ĐẠI LỘ THỊ DÂN, KHÓM 15, PHƯỜNG XƯƠNG LONG, KHU ĐẠI AN, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

433

TĂNG THỊ HOA, SINH NGÀY 15/02/1977 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1/1, TRUNG GIAN, KHÓM 1, THÔN ĐẠI LONG, XÃ TẠO KIỀU, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

434

SÚ CẮM MÙI, SINH NGÀY 08/5/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, HẠ VIÊN LÂM, KHÓM 1, THÔN VIÊN LÂM, XÃ NAM TRANG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

435

ĐẶNG KIM THOẠI, SINH NGÀY 04/6/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20/3/96, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC 2, KHÓM 12, PHƯỜNG HẬU TRANG, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

436

TRỊNH NGỌC HÀ THANH THÁI, SINH NGÀY 11/01/1975 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 99, ĐƯỜNG HÒA BÌNH, KHÓM 13, PHƯỜNG CHIẾU NAM, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

437

MANG THỊ NGỌC TIÊN, SINH NGÀY 07/5/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 33, NGÕ 136, ĐƯỜNG MINH SƠN, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐẠI SƠN, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

438

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG, SINH NGÀY 25/11/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6/3, KIỀU TỬ ĐẦU, KHÓM 11, PHƯỜNG THÁNH TRÚC, THỊ TRẤN TRÚC NAM, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

439

TRƯƠNG THỊ BÍCH, SINH NGÀY 10/10/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 22, NGÕ 108, ĐƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHÓM 3, PHƯỜNG THÀNH PHÚC, KHU NAM CẢNG, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

440

TRẦN THỊ THANH THỦY, SINH NGÀY 19/10/1976 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 90, ĐƯỜNG LỮ QUANG, KHÓM 3, PHƯỜNG HOA THÚY, TP BẢN KIÊỀ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

441

VƯU THỊ HOA, SINH NGÀY 01/01/1978 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46-1, ĐƯỜNG THẤT TINH, KHÓM 4, THÔN THẤT TINH, XÃ ĐIỀN LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

442

NGUYỄN THANH PHƯƠNG, SINH NGÀY 06/01/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 64, ĐƯỜNG PHÚC AN, KHÓM 10, THÔN PHỤNG MINH, XÃ TRÚC ĐIỀN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

443

TRƯƠNG THỊ KIM MAI, SINH NGÀY 27/10/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30/2-2/189, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 20, THÔN ĐIỂU LÂM, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

444

DƯƠNG HỒNG PHƯƠNG, SINH NGÀY 15/4/1974 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4/33/24, ĐƯỜNG PHONG VINH, KHÓM 10, PHƯỜNG PHONG VINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

445

TRẦN KIM PHƯỢNG, SINH NGÀY 15/3/1972 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 309, QUÁ KHÊ, KHÓM 5, PHƯỜNG QUÁ KHÊ, THỊ TRẤN ĐẠI LÂM, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

446

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN, SINH NGÀY 10/10/1983 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 9, NGÕ 32, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 3, THÔN CANH LIÊU, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

447

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG, SINH NGÀY 16/6/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 6, SỐ 16, NGÕ 60, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG KIM THÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG KIM THÀNH, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

448

THÁI THỊ KIỀU TRANG, SINH NGÀY 18/6/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5, SỐ 60, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 33, PHƯỜNG ĐIỀN AN, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

449

ĐẶNG THỊ CÚC, SINH NGÀY 11/10/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30, NGÕ 218, ĐƯỜNG QUẢNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN QUẢNG HƯNG, XÃ ĐÔNG SƠN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

450

NGÔ THỊ THÚY NGA, SINH NGÀY 04/10/1966 TẠI Hà Nội

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5/17/270, ĐƯỜNG TRUNG BÌNH, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG BÌNH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

451

NGUYỄN THỊ HOA, SINH NGÀY 28/02/1074 TẠI THÁI NGUYÊN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2-3/19, ĐƯỜNG DÂN TRỊ, KHÓM 2, PHƯỜNG DÂN HƯỞNG, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

452

TRẦN NGỌC TIẾNG, SINH NGÀY 02/3/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, ĐƯỜNG HẠ CAM, KHÓM 6, THÔN CAM VIÊN, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

453

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 06/02/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/32/378/1, ĐƯỜNG PHÙ XUYÊN, KHÓM 6, PHƯỜNG TÂY ĐÔNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

454

VƯƠNG ANH THƯ, SINH NGÀY 01/01/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 103, ĐƯỜNG HƯNG NAM, KHÓM 8, PHƯỜNG TỬ CẦU, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

455

LÊ THỊ KIM GIANG, SINH NGÀY 20/02/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 169, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG 3, KHÓM 2, PHƯỜNG KIẾN LONG, KHU TIỀN TRẤN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

456

THẠCH THỊ NGHIÊM, SINH NGÀY 15/6/1967 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36/25/36, ĐƯỜNG TRUNG THUYỀN, KHÓM 19, PHƯỜNG TRUNG THUYỀN, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

457

ĐỖ MỸ XUYÊN, SINH NGÀY 30/12/1982 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 208-1, ĐƯỜNG NGHĨA DÂN, KHÓM 13, THÔN TÂN LONG, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

458

TRẦN THỊ SA MAY, SINH NGÀY 15/8/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 17, ĐƯỜNG ĐẠI HỌC 18, KHÓM 5, PHƯỜNG TRUNG HƯNG, KHU NAM TỬ, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

459

NGUYỄN THỊ DIỆU, SINH NGÀY 09/10/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 187, ĐƯỜNG NGHĨA NHỊ, KHÓM 3, PHƯỚNG TÍN NGHĨA, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

460

BÙI THỊ LIỄU, SINH NGÀY 08/4/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 171, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG DÂN SINH, KHÓM 6, THÔN THÁI CÔNG, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

461

DƯỜNG LÀNG DẾNH, SINH NGÀY 27/7/1976 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 47/175/2, ĐƯỜNG LỘC ĐÔNG, KHÓM 19, PHƯỜNG ĐÔNG KY, THỊ TRẤN LỘC CANG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

462

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM, SINH NGÀY 09/11/1980 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ TRÚC VIÊN, ĐƯỜNG TRÚC LỘC, KHÓM 5, THÔN TRÚC NGUYÊN, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

463

PHAN THỊ MỸ NGỌC, SINH NGÀY 28/8/1980 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 583, ĐƯỜNG LUÂN MỸ, KHÓM 8, PHƯỜNG NAM MỸ, TP CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

464

NGUYỄN THỊ GÌNH, SINH NGÀY 13/8/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6/1/141, ĐƯỜNG GIỚI THỌ TÂY, KHÓM 2, PHƯỜNG HIỆP VINH, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

465

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG, SINH NGÀY 19/6/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, LẦU 5-13, NGÕ 597, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 9, PHƯỜNG CHÍNH GIÁC, KHU BẮC, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

466

QUÁCH THỊ DIỄM THÚY, SINH NGÀY 06/9/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 74, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 2, THÔN PHÚC HƯNG, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

467

TRẦN THỊ BÍCH, SINH NGÀY 22/9/1976 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 254/5 TRUNG TRANG, KHÓM 9, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

468

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, SINH NGÀY 19/02/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 367/290/4, ĐƯỜNG AN TRUNG, KHÓM 15, PHƯỜNG UYÊN TÂY, KHU AN NAM, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

469

CHẮNG NHỘC LÌN, SINH NGÀY 17/8/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 88/271/3, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 11, THÔN HỒ LIÊN, XÃ VĨNH TỊNH, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

470

LÊ THỊ NGỌC HẠNH, SINH NGÀY 28/01/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/25, ĐƯỜNG NGUYÊN THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG CHÍNH HƯNG, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

471

LÊ THỊ MỸ HƯỜNG, SINH NGÀY 01/9/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, HẬU CÂU, KHÓM 6, PHƯỜNG HẬU CÂU, THỊ TRẤN BẮC CẢNG, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

472

NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU, SINH NGÀY 21/6/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, KHÊ ĐỂ, KHÓM 22, THÔN ĐẠI MỸ, XÃ THÍCH ĐỒNG, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

473

NGUYỄN THỊ THANH THỦY, SINH NGÀY 01/9/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10/2/137, ĐƯỜNG DIÊN CÁT, KHÓM 10, PHƯỜNG DIÊN CÁT, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

474

PHẠM THỊ THU, SINH NGÀY 07/02/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20/55/143, ĐƯỜNG HOA TÂN, KHÓM 7, PHƯỜNG HOA TÂN, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

475

HUỲNH THỊ DIỄM THANH, SINH NGÀY 19/8/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 41/3, ĐÔNG ÚC, KHÓM 1, THÔN DÃ LIÊU, XÃ VẠN LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

476

LÊ THỊ NGỌC NGA, SINH NGÀY 25/11/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, NGÕ 70, ĐƯỜNG TÙNG BÁCH, KHÓM 6, PHƯỜNG TÙNG BÁCH, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

477

TRƯƠNG THỊ LOAN, SINH NGÀY 01/6/1981 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 102/22, NGÕ AN THÔN, KHÓM 13, THÔN THƯỢNG AN, XÃ THỦY LÝ, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

478

VÕ THỊ ÁNH HỒNG, SINH NGÀY 19/4/1982 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1/12/597, ĐƯỜNG QUANG HƯNG, KHÓM 15, PHƯỜNG QUANG LONG, TP THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

479

VÒNG THẾ HUỆ, SINH NGÀY 31/8/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14/158, ĐƯỜNG PHỐ ĐỈNH, KHÓM 11, PHƯỜNG PHỐ ĐỈNH, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

480

ĐINH THỊ DÙNG, SINH NGÀY 13/5/1981 TẠI TP HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 526, ĐƯỜNG NGỌC SƠN, KHÓM 19, PHƯỜNG THÁI SƠN, TP ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

481

NGUYỄN THỊ HOÀNG, SINH NGÀY 26/11/1978 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 35, MA BỐ THỤ BÀI, KHÓM 4, THÔN THỦY BIỀN, XÃ BẮC PHỐ, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

482

LÊ THỊ KIỀU, SINH NGÀY 10/02/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 76, ĐƯỜNG ĐỨC DƯƠNG, KHÓM 29, THÔN HẬU BÍCH, XÃ NHÂN ĐỨC, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

483

VŨ THỊ THU HUYỀN, SINH NGÀY 05/3/1977 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 84/2, LẦU 6, ĐƯỜNG TỪ AN, KHÓM 1, PHƯỜNG TỪ AN, TP NGHI LAN, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

484

TRẦN KIM QUÊ, SINH NGÀY 08/7/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 162, ĐƯỜNG KÝ LẬP ĐƠN, KHÓM 22, THÔN ĐỨC DƯƠNG, XÃ TIÊU KHÊ, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

485

NGUYỄN THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 19/10/1977 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 126/138/2, ĐƯỜNG DIÊN BÌNH, KHÓM 10, PHƯỜNG CẢNG NAM, KHU HƯƠNG SƠN, TP TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

486

NÔNG THỊ KHỚM, SINH NGÀY 07/01/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 32/37/89/1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 18, THÔN TÙNG CƯỚC, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

487

TRẦN THỊ TƯỜNG VI, SINH NGÀY 20/10/1977 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 15, NGÕ 255, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 6, PHƯỜNG PHÚC AN, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

488

SÌ A DÍNH, SINH NGÀY 20/7/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13/14/3, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 13, PHƯỜNG ĐẠI HƯƠNG, THỊ TRẤN, TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

489

LÊ THỊ NGỌC NỮ, SINH NGÀY 23/8/1980 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13, NGÕ 349, ĐƯỜNG HƯỚNG DƯƠNG, KHÓM 13, PHƯỜNG PHONG ĐIỀN, TP PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

490

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY, SINH NGÀY 06/10/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 8, SỐ 621, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

491

ĐINH THỊ TÚ DUYÊN, SINH NGÀY 19/02/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 5, SỐ 9, NGÕ 129, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 13, THÔN BI ĐẦU, XÃ BÁT LÝ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

492

TRẦN KIM HƯỜNG, SINH NGÀY 25/10/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 53, ĐƯỜNG TỨ NGUYỆT, KHÓM 10, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

493

NGUYỄN THỊ NGỌC HẬU, SINH NGÀY 08/01/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 54, ĐƯỜNG TRUNG TRIỀU, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG TRIỀU, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

494

HUỲNH THI THU THỦY, SINH NGÀY 20/8/1979 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 52, ĐƯỜNG NAM SƠN, KHÓM 15, PHƯỜNG TÂN NAM, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

495

TRẦN THU LOAN, SINH NGÀY 12/8/1968 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24/24/281, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 31, THÔN ĐẠI ĐỒNG, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIEÊ

Giới tính: Nữ

 

 

496

LÊ THỊ NGỌC THU, SINH NGÀY 15/01/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 95, ĐƯỜNG PHƯỢNG VÂN, KHÓM 13, THÔN PHƯỢNG VÂN, XÃ LÂM VIỆN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

497

NGUYỄN THỊ KIM CHI, SINH NGÀY 06/02/1979 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36/10, NGÕ 15, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN, KHÓM 8, THÔN NAM HƯNG, XÃ BẮC BỘ, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

498

LÊ THỊ KIM THANH, SINH NGÀY 10/9/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6/2, NGÕ 101, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG NAM, KHÓM 10, PHƯỜNG BÌNH HÒA, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

499

ĐOÀN THỊ NGỌC THẢO, SINH NGÀY 15/8/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 297, LẦU 8, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 10, PHƯỜNG TRUNG HOA, TP THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

500

ĐỖ THỊ THÚY LINH, SINH NGÀY 10/10/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, NGÕ 286, ĐƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, KHÓM 1, PHƯỜNG HOẰNG ĐẠO, THỊ TRẤN TAM ĐIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

501

HUỲNH KIM DUYÊN, SINH NGÀY 17/11/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20/2/14, ĐƯỜNG XƯƠNG MINH, KHÓM 5, PHƯỜNG XƯƠNG MINH, TP TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

502

DƯƠNG THỊ VIÊN, SINH NGÀY 18/5/1976 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8/1, LẦU 4, NGÕ 111, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG CAN THÁI, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

503

LÊ THỊ TUYẾT MINH, SINH NGÀY 20/7/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3/3/94/465/2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG CHẤN HƯNG, TP BẢN KIỀU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

504

LÝ THỊ TRÚC, SINH NGÀY 10/02/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17, NỘI CAM CƯỚC, THÔN TRƯỜNG NGUYÊN, XÃ SONG KHÊ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

505

HUỲNH THỊ NGỌC THÚY, SINH NGÀY 31/3/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 265, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 9, PHƯỜNG LÊ MÔN, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

506

NGUYỄN THỊ ÁI, SINH NGÀY 04/01/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36/3, ĐƯỜNG TRÚC SƠN, KHÓM 9, PHƯỜNG TRÚC SƠN, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

507

PHAN NGỌC DUNG, SINH NGÀY 28/11/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TÂN HOA, KHÓM 1, THÔN THẠCH LỖI, XÃ TÂN ỐC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

508

LÊ HỒNG PHẨM, SINH NGÀY 29/4/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 7-9, SỐ 8/21, ĐƯỜNG TRANG KINH, KHÓM 34, PHƯỜNG ĐÔNG QUANG, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

509

DƯƠNG TIỂU LỆ, SINH NGÀY 15/5/1970 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 200, ĐƯỜNG KIM SƠN, KHÓM 13, THÔN LONG SƠN, XÃ PHƯƠNG LIÊU; HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

510

VÕ THỊ HỒNG, SINH NGÀY 06/7/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, THẨM THỐ TỬ, KHÓM 8, THÔN DÂN HÒA, XÃ PHIÊU LỘ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

511

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH, SINH NGÀY 07/10/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, ĐỈNH PHỐ, KHÓM 1, THÔN THĂNG BÌNH, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

512

TRẦN THỊ NGÂN, SINH NGÀY 10/10/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, NGÕ 161, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀNH SƠN, KHÓM 11, THÔN HOÀNH SƠN, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

513

NGUYỄN THỊ KIM LAN, SINH NGÀY 15/02/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 670, ĐƯỜNG CANH SINH, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN SINH, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

514

PHAN THỊ TUYẾT MAI, SINH NGÀY 13/4/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 2, THÔN TRẤN AN, XÃ LÂM BIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

515

PHẠM THỊ MINH HIẾU, SINH NGÀY 02/9/1978 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 37/788, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 16, PHƯỜNG CHÍNH TÂN, KHU TRUNG CHÍNH, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

516

TRƯƠNG NGỌC PHỤNG, SINH NGÀY 17/01/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8, NGÕ 111, ĐƯỜNG THÁI BẠCH, KHÓM 3, PHƯỜNG THÁI BẠCH, KHU TRUNG SƠN, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

517

HUỲNH HOÀI TRANG, SINH NGÀY 25/7/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 2, SỐ 104, NGÕ 135, ĐƯỜNG ĐÔNG TÍN, KHÓM 5, PHƯỜNG ĐÔNG MINH, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

518

TRƯƠNG THỊ LỆ THI, SINH NGÀY 20/6/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9-26, NGÕ PHỤC HƯNG, KHÓM 20, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

519

HỒ NGỌC HÂN, SINH NGÀY 24/3/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 136-10, LUÂN VĨ, KHÓM 8, THÔN MỸ NAM, XÃ KHÊ KHẨU, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

520

HUỲNH ĐỨC HẠNH, SINH NGÀY 20/10/1973 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 11, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG 1, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚC HƯNG, TP PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

521

PHẠM THỊ NGỌC, SINH NGÀY 04/10/1983 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, CƯỚC ÁNH LIÊU, KHÓM 6, THÔN NỘI NAM, XÃ NỘI MÔN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

522

TRẦN THỊ VẸN HÀNH, SINH NGÀY 17/12/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, NGÕ 414, ĐƯỜNG PHÚC ĐỨC, KHÓM 23, PHƯỜNG LONG ĐỨC, THỊ TRẤN TÔ ÚC, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

523

LÊ THỊ ÁNH LY, SINH NGÀY 06/4/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 74-5, ĐƯỜNG TỨ NGUYỆT, KHÓM 8, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

524

ĐẶNG THỊ THANH TRÚC, SINH NGÀY 28/8/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, TRUNG THỐ, KHÓM 3, THÔN A KHUYẾN, XÃ LUÂN BỒI, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

525

TRỊNH THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 04/12/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 349-1, ĐƯỜNG ĐẨU ĐÀM, KHÓM 6, PHƯỜNG HƯNG AN, THỊ TRẤN SA LỘC, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

526

HUỲNH NGỌC TRÚC, SINH NGÀY 10/5/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 4-39, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 5, THÔN THƯỢNG PHÚC, XÃ LƯU CẦU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

527

HỨA NGỌC MAI, SINH NGÀY 20/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 78, ĐƯỜNG THÀNH CÔNG, KHÓM 14, THÔN ĐÔNG MINH, XÃ LUÂN BỐI, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

528

HÀ THỊ MINH GIANG, SINH NGÀY 15/3/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 8, SỐ 2, NGÁCH 21, NGÕ 285, ĐƯỜNG TRƯỜNG AN, KHÓM 9, PHƯỜNG VĨNH KHANG, TP LÔ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

529

CHẮNG KỶ KHOẰNG, SINH NGÀY 25/7/1983 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12-8, ĐƯỜNG HƯNG AN, KHÓM 1, THÔN CẢNG TÂY, XÃ TÂN VIÊN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

530

BẠCH NGỌC HUYỀN, SINH NGÀY 09/3/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 225, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 15, THÔN THẮNG AN, XÃ CÁT AN, HUYỆN HOA LIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

531

NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG, SINH NGÀY 13/10/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ 81, ĐƯỜNG DỤ NỒNG, KHÓM 19, THÔN LÃO NÔNG, XÃ LỤC QUY, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

532

ĐINH THỊ DIỆU CHỊ, SINH NGÀY 12/11/1981 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29/42/91, ĐƯỜNG OANH ĐÀO, KHÓM 7, PHƯỜNG VĨNH XƯƠNG, THỊ TRẤN OANH CA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

533

LÊ THỦY TIÊN, SINH NGÀY 26/4/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 286, ĐƯỜNG LỤC GIÁP, KHÓM 29, THÔN LỤC GIÁP, XÃ QUY NHÂN, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

534

NGUYỄN THỊ MỘNG HẰNG, SINH NGÀY 05/9/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 28, NGÕ 150, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 9, PHƯỜNG HIỆP HƯNG, THỊ TRẤN TÂN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

535

ĐỖ THỊ NGỌC ĐI, SINH NGÀY 20/01/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6/2/63, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 13, THÔN NGŨ GIÁP, XÃ QUAN MIẾU, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

536

NGUYỄN HOÀNG OANH, SINH NGÀY 01/3/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7-2, ĐƯỜNG CẢNG CHỦY 1, KHÓM 10, THÔN CẢNG CHỦY, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

537

LÊ THỊ BÉ NGỌC, SINH NGÀY 10/10/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 9, NGÁCH 4, NGÕ 288, ĐƯỜNG ĐẠI XƯƠNG 1, KHÓM 9, PHƯỜNG LOAN ÁI, KHU TAM DÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

538

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN, SINH NGÀY 06/9/1983 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 352, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HƯNG AN, TP ĐÀI ĐÔNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

539

HUỲNH THỊ CHIỀU, SINH NGÀY 06/01/1980 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, NGÕ KỸ THUẬT, ĐƯỜNG SẢN NGHIỆP, KHÓM 21, THÔN THÁI SƠN, XÃ CAO THỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

540

LÊ THỊ MẬU, SINH NGÀY 15/3/1981 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ 4, ĐƯỜNG HẰNG NAM, KHÓM 23, PHƯỜNG SƠN CƯỚC, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

541

NGÔ THỊ LĂNG, SINH NGÀY 02/4/1982 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17/1, NGỌC ĐIỀN, KHÓM 2, PHƯỜNG NGỌC ĐIỀN, THỊ TRẤN UYÊN LÝ, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

542

NGUYỄN THỊ KIM CHI, SINH NGÀY 24/02/1973 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, ĐƯỜNG VĨNH HƯNG, KHÓM 3, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

543

LÂM THỊ CẨM PHƯƠNG, SINH NGÀY 02/5/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, ĐƯỜNG KIẾN QUỐC, KHÓM 7, PHƯỜNG QUỐC HOA, TP HOA LIÊN, HUYỆN HOA LIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

544

VÕ THỊ PHƯƠNG THANH, SINH NGÀY 30/7/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, KHU 3, KHÓM 18, THÔN HÒA BÌNH, XÃ THỌ PHONG, HUYỆN HOA LIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

545

TRẦN THỊ BÊ, SINH NGÀY 20/7/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 286, ĐƯỜNG BÁT ĐỨC, KHÓM 11, PHƯỜNG VĂN SƠN, TP PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

546

PHẠM THỊ BÍCH VÂN, SINH NGÀY 02/02/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ CÁT AN 2, KHÓM 13, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

547

ÔNG THỊ BÍCH THANH, SINH NGÀY 22/12/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38/482/4, ĐƯỜNG CHƯƠNG THỦY, KHÓM 2, PHƯỜNG ĐÔNG LIÊU, THỊ TRẤN KHÊ HỒ, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

548

NGUYỄN THỊ KIỀU NHI, SINH NGÀY 13/8/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 107/3, ĐƯỜNG QUANG PHỤC, KHÓM 12, THÔN TRÚC LÂM, XÃ LỘC CỐC, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

549

NGUYỄN THỊ TRÚC LINH, SINH NGÀY 23/10/1980 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11/73, ĐƯỜNG PHÚC NGUYÊN, KHÓM 22, THÔN PHÚC NGUYÊN, XÃ QUY SƠN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

550

LÊ THỊ LỆ THỦY, SINH NGÀY 10/5/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 430, LẦU 6/15, ĐƯỜNG ĐÔNG BÌNH, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐÔNG BÌNH, THỊ TRẤN THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

551

NGUYỄN THÚY DIỆU, SINH NGÀY 01/11/1981 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 53/4, ĐỈNH TIÊM SƠN, KHÓM 1, THÔN TIÊM SƠN, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

552

HUỲNH THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 27/02/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18/11/278/4, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 4, THÔN TRÚC KHANH, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

553

NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN, SINH NGÀY 15/12/1969 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2, ĐƯỜNG TIẾN ĐỨC BẮC, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐÔNG THỂ, KHU ĐÔNG, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

554

ĐẶNG THỊ TÁM, SINH NGÀY 27/01/1974 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7/1, ĐẠI BÌ, KHÓM 5, THÔN THÁI BÌNH, XÃ MAI SƠN, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

555

LÂM THỊ CẨM ĐƯƠNG, SINH NGÀY 09/11/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 12, ĐƯỜNG KHANG, KHÓM 5, PHƯỜNG LƯU THỔ, KHU TÂY, TP GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

556

HÀ THỊ ĐIỆP, SINH NGÀY 18/7/1971 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 230/100, NGUYỆT MI ĐÀM, KHÓM 18, THÔN NGUYỆT ĐÀM, XÃ TÂN CẢNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

557

BÙI THỊ HIỀN, SINH NGÀY 11/10/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 36, ĐƯỜNG NAM HOA 1, KHÓM 5, PHƯỜNG HÁN DÂN, KHU TÂN HƯNG, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

558

NGUYỄN THỊ CHÚC QUYÊN, SINH NGÀY 10/02/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, NGÕ KIẾN ĐÔNG, ĐƯỜNG GIÁP VĨ, KHÓM 24, THÔN GIÁP BẮC, XÃ KIỀU ĐẦU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

559

NGUYỄN THỊ KIM THI, SINH NGÀY 13/3/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2/2202/1, ĐƯỜNG TẬP SƠN, KHÓM 16, PHƯỜNG SƠN SÙNG, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

560

LÝ MỘNG THU, SINH NGÀY 03/01/1983 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 215/9, NGÕ AN LẠC, KHÓM 19, PHƯỜNG TỬ ÁI, KHU KỲ TÂN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

561

TRẦN THỊ SEN, SINH NGÀY 02/02/1975 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 182, NGÕ NHÂN SƠN, KHÓM 6, THÔN TRƯỜNG SA, XÃ HOA ĐÀN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

562

NGUYỄN THỊ DIỆU HẠNH, SINH NGÀY 20/7/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 104, TÂN TRANG TỬ, KHÓM 9, THÔN TÂN TRANG, XÃ LƯ TRÚC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

563

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, SINH NGÀY 09/02/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 203, LẦU 4-4, ĐƯỜNG NAM HÒA, KHÓM 12, PHƯỜNG NAM HÒA, KHU NAM, TP ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

564

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG, SINH NGÀY 12/8/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, ĐƯỜNG KHÊ CHÂU, KHÓM 13, PHƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHU ĐÔNG, TP TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

565

VÒNG PHÙNG LIÊN, SINH NGÀY 20/7/1979 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, SƠN LIÊU, KHÓM 5, THÔN SƠN LIÊU, XÃ ĐÀI TÂY, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

566

TRỊNH HUỲNH HẠ UYÊN, SINH NGÀY 25/5/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, ĐỈNH ĐIỂM TỬ, KHÓM 1, THÔN BÌNH HÒA, XÃ DÂN HÙNG, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

567

NGÔ THỊ DUY LINH, SINH NGÀY 14/4/1977 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, VĨNH HƯNG, KHÓM 14, PHƯỜNG LỘC TRƯỜNG, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

568

HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG, SINH NGÀY 01/11/1978 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24, NGÕ 55, ĐƯỜNG PHÚC DÂN, KHÓM 29, PHƯỜNG HIỂU ĐỨC, KHU TÍN NGHĨA, TP CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

569

ĐOÀN THANH THỦY, SINH NGÀY 18/7/1981 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5-1, ĐƯỜNG DÂN HÀNG 1, KHÓM 22, PHƯỜNG SƠN ĐÔNG, KHU TIỂU CẢNG, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

570

PHẠM ANH ĐÀO, SINH NGÀY 23/11/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, NGÕ GIANG SƠN, KHÓM 7, PHƯỜNG VẠN HỢP, THỊ TRẤN NHỊ LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

571

LƯƠNG TIỂU BẢO, SINH NGÀY 08/4/1974 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 6, SỐ 56, THÔN THÀNH CÔNG TÂY, KHÓM 22, PHƯỜNG TIỂU TÂN, THỊ TRẤN THIỆN HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

572

HUỲNH NGỌC THẠNH, SINH NGÀY 25/10/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, NGÕ QUẢNG NHẤT, KHÓM 10, THÔN TÂY BÁN, XÃ KHÊ CHÂU, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

573

TRẦN NGỌC TRANG, SINH NGÀY 21/3/1975 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 85, ĐƯỜNG NHÂN NGHĨA, KHÓM 9, PHƯỜNG NHÂN HÒA, KHU LINH NHÃ, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

574

NGUYỄN THỊ BÍCH TRANG, SINH NGÀY 20/10/1971 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 106, ĐƯỜNG LÝ HÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG LÝ NGƯ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

575

LÊ THỊ TRÚC MAI, SINH NGÀY 18/9/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3/231/3, ĐƯỜNG SƠN CƯỚC, KHÓM 3, PHƯỜNG TRẤN HƯNG, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

576

LƯU HOÀN OANH, SINH NGÀY 24/12/1980 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39, ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐỒNG AN, THỊ TRẤN ĐẠI GIÁP, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

577

ĐẶNG THỊ NHÃ, SINH NGÀY 10/02/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 226, LẦU 3, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 21, PHƯỜNG BẢO PHÚC, TP TÂN ĐIỂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

578

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, SINH NGÀY 15/11/1974 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 50, NGÕ 46, ĐƯỜNG QUANG HOA, KHÓM 17, PHƯỜNG QUANG HOA, TP LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

579

PHAN THANH NHÃ, SINH NGÀY 15/10/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 215, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 10, THÔN ĐẠI KIỀU, XÃ ĐẠI THÔN, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

580

LÝ THU MINH, SINH NGÀY 12/02/1980 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17-1, ĐƯỜNG DỤ DÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG DÂN VINH, TP TÂN DOANH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

581

NGUYỄN THỊ TRINH, SINH NGÀY 20/02/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 117, LẦU 3, ĐƯỜNG THỤY TRUNG, KHÓM 16, PHƯỜNG THỤY BẮC, KHU TIỀN TRẦN, TP CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

582

PHÙNG LỘC MÙI, SINH NGÀY 18/7/1978 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 106, ĐƯỜNG LÝ HÀNH, KHÓM 9, PHƯỜNG LÝ NGƯ, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

583

ĐỖ THỊ NGỌC HÂN, SINH NGÀY 15/02/1981 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 245, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG ĐÔNG DƯƠNG, KHÓM 7, THÔN VĨNH AN, XÃ TRÚC ĐƯỜNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

584

QUÁN ÔN KÍN, SINH NGÀY 15/8/1984 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 67/6, ĐƯỜNG THẦN LÂM, KHÓM 3, THÔN TRANG TIỀN, XÃ THẦN CƯƠNG, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

585

LÊ NGỌC TRƯỜNG, SINH NGÀY 03/8/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 31, LẦU 4, NGÕ 53, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 1, PHƯỜNG TÚ GIANG, TP TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

586

LÊ THỊ KIM TRÚC, SINH NGÀY 02/10/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ LUÂN VĨ, KHÓM 18, PHƯỜNG SƠN LUÂN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

587

NGUYỄN THỊ THỦY LOAN, SINH NGÀY 02/9/1982 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 163, ĐẠI SƠN, THÔN ĐẠI SƠN, XÃ THỦY LÂM, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

588

LÊ THỊ HỒNG VÂN, SINH NGÀY 23/9/1972 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 63, ĐƯỜNG NHÂN HÓA, KHÓM 10, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CÔNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

589

ĐẶNG NGỌC AN, SINH NGÀY 10/8/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 37/1, LẦU 2, ĐƯỜNG THANH VÂN, KHÓM 44, PHƯỜNG THANH KHÊ, TP THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

590

NGUYỄN THỊ ÁNH XUÂN, SINH NGÀY 27/10/1981 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 116, LẦU 3, ĐƯỜNG TRUNG HIẾU, KHÓM 19, THÔN BỌ BÌNH, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

591

NGUYỄN THỊ THÀNH, SINH NGÀY 15/12/1966 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 35, LẦU 5, HẺM 4, NGÕ 291, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 14, PHƯỜNG VĂN HÓA, TP TỊCH CHỈ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

592

VÕ TRÚC LY, SINH NGÀY 19/9/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11/1, HẺM 1, NGÕ 2, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, PHƯỜNG GIAI HÒA, TP TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

593

TRẦN THỊ THU TRINH, SINH NGÀY 12/01/1983 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 17/4/61, ĐƯỜNG HỢP GIANG, KHÓM 13, PHƯỜNG CHU PHỤC, KHU TRUNG SƠN, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

594

HUỲNH THỊ NGỌC HIỀN, SINH NGÀY 25/12/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÕ 120, ĐƯỜNG HỔ LÂM, NGÕ 13, PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN, KHU TÍN NGHĨA, TP ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

595

NGÔ THỊ LỆ THU, SINH NGÀY 01/01/1973 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGỌC SƠN, KHÓM 1, THÔN NGỌC SƠN, XÃ NAM HÓA, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

596

NGUYỄN THỊ TẶNG, SINH NGÀY 10/9/1973 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 135, TRUNG CHÍNH, KHÓN 12, THÔN TRUNG CHÍNH, XÃ NGỌC TỈNH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

597

NGUYỄN THỊ QUÝ, SINH NGÀY 19/10/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 58/13, AN ĐỊNH, KHÓM 8, THÔN AN ĐỊNH, XÃ AN ĐỊNH, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

598

LÊ THỊ OANH KIỀU, SINH NGÀY 12/10/1984 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 213, ĐƯỜNG BẮC TƯỜNG, KHÓM 13, PHƯỜNG TRẤN BẮC, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

599

TRẦN THỊ GỌN, SINH NGÀY 28/02/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 57, NGÕ 958, ĐƯỜNG VINH DỰ, KHÓM 16, PHƯỜNG TRÙNG QUANG, TP ĐẦU LỤC, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

600

TRẦN THỊ KIM HẠNH, SINH NGÀY 05/10/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 8/2, ĐƯỜNG TỰ CƯỜNG, KHÓM 16, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THỊ TRẤN ĐẦU PHẦN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

601

ĐÀM YẾN PHƯƠNG, SINH NGÀY 16/12/1974 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, NGÕ 172, ĐƯỜNG NGUYỆT TÂN, KHÓM 16, PHƯỜNG KIỀU NAM, THỊ TRẤN DIÊM THỦY, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

602

LÊ THỊ KIỀU, SINH NGÀY 02/09/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 301, ĐOẠN CAO BÌNH, ĐƯỜNG TRUNG PHONG, KHÓM 14, THÔN CAO BÌNH, XÃ LONG ĐÀM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

603

HÀ THỊ HỒNG VÂN, SINH NGÀY 28/01/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 19, HẺM 2, NGÕ 65, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG TRUNG SƠN BẮC, KHÓM 7, PHƯỜNG TRUNG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

604

PHAN THỊ ĐIỀN, SINH NGÀY 09/9/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16/1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, THÔN TÂN MINH, XÃ THÁI SƠN, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

605

NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN, SINH NGÀY 12/8/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 895/41, LẦU 2, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 30, PHƯỜNG LONG PHƯỢNG, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

606

LÊ THỊ DIỆU, SINH NGÀY 20/10/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, LẦU 5, NGÕ 235, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG HOÀNG HÀ BẮC, KHÓM 4, PHƯỜNG LÂN GIANG, KHU ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

607

PHẠM THÚY KIỀU, SINH NGÀY 07/8/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 298, ĐƯỜNG TRÙNG DƯƠNG, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐÔNG TÂN, KHU NAM CẢNG, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

608

LÝ BÍCH HẰNG, SINH NGÀY 30/3/1973 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82, THÔN DIÊN BÌNH TÂN, KHÓM 26, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

609

TRẦN THỊ PHÀI, SINH NGÀY 04/3/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 61/2, ĐƯỜNG HẠ HOÀNH, KHÓM 3, PHƯỜNG TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

610

PHAN THỊ HỒNG DIỄN, SINH NGÀY 16/8/1983 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 50, LẦU 6/5, NGÕ 105, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA BẮC, KHÓM 6, PHƯỜNG HIỀN BẮC, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

611

TRẦN THỊ LỢI, SINH NGÀY 08/10/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21, ĐƯỜNG BÌNH ĐỈNH, KHÓM 10, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

612

ĐẶNG THỊ THU THẢO, SINH NGÀY 04/6/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 42, ĐƯỜNG BÌNH ĐỈNH, KHÓM 5, PHƯỜNG BÌNH ĐỈNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

613

ĐẶNG THỊ MUM, SINH NGÀY 07/01/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24, TRUNG HƯNG, KHÓM 10, THÔN TRÙNG HƯNG, XÃ LÂM NỘI, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

614

NGUYỄN THỊ NHẪN, SINH NGÀY 24/02/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14/7, TỨ HỒ VỸ, KHÓM 17, THÔN TRƯỜNG LĨNH, XÃ HỒ KHẨU, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

615

NGUYỄN THỊ THU, SINH NGÀY 10/10/1973 TẠI THỪA THIÊN - HUẾ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 304, HẠT SƠN, KHÓM 10, THÔN HẠT SƠN, XÃ CÔNG QUÁN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

616

NGUYỄN THỊ MỘNG THƯƠNG, SINH NGÀY 20/02/1984 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, ĐƯỜNG CANH TÂN, KHÓM 2, PHƯỜNG CANH TÂN, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

617

NGÔ THỊ XUÂN LAN, SINH NGÀY 07/4/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 100, THỦY VĨ, KHÓM 15, PHƯỜNG TRUNG PHÚC, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

618

SÍU SÁM MÙI, SINH NGÀY 02/7/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, VIÊN SƠN, KHÓM 2, THÔN TAM DÂN, XÃ PHỤC HƯNG, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

619

NGUYỄN THỊ GIANG, SINH NGÀY 25/11/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 13, HẺM 8, NGÕ 212, ĐƯỜNG PHÚC SƠN, KHÓM 30, PHƯỜNG PHÚC SƠN, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

620

VƯƠNG THẾ QUYÊN, SINH NGÀY 14/11/1974 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 55, NGÕ 449, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG VIÊN THỦY, KHÓM 8, PHƯỜNG LUÂN NHÃ, THỊ TRẤN VIÊN LÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

621

NGUYỄN THỊ THANH THỦY, SINH NGÀY 18/01/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 251, ĐƯỜNG ĐỈNH TRANG, KHÓM 14, PHƯỜNG QUÁ BÌ, THÀNH PHỐ PHƯỢNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

622

NGUYỄN THỊ THẮM, SINH NGÀY 22/11/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 136, ĐƯỜNG HƯNG ĐIỂN, KHÓM 11, THÔN HƯNG ĐIỂN, XÃ ĐẠI THỤ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

623

ĐẶNG HỒNG VÂN, SINH NGÀY 02/6/1971 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 73, HẺM 55, NGÕ 737, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 24, PHƯỜNG XÃ BA, THÀNH PHỐ PHONG NGUYÊN, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

624

NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA SINH NGÀY 16/9/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 71, ĐƯỜNG THỔ THÀNH TÂY, KHÓM 9, THÔN THỔ THÀNH, XÃ NGOẠI BỘ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

625

VÕ THỊ CẦM CHẮC, SINH NGÀY 02/8/1980 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 600-7, ĐƯỜNG TRUNG SƠN NAM, KHÓM 16, PHƯỜNG ĐÔNG LƯU, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

626

LÊ THỊ BÉ CHÍNH, SINH NGÀY 28/8/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, ĐƯỜNG HẬU THỐ, KHÓM 11, PHƯỜNG ĐẠI BÌNH, KHU TIỂU CẢNG, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

627

PHAN THỊ NHAN, SINH NGÀY 14/9/1977 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 639, ĐƯỜNG PHỤC HƯNG, KHÓM 18, PHƯỜNG PHỤC HƯNG, THỊ TRẤN THẢO ĐỒN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

628

LÊ THỊ THU BA, SINH NGÀY 15/01/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, ĐỈNH NAM, KHÓM 7, PHƯỜNG ĐỈNH NAM, THỊ TRẤN TÂY LOA, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

629

NGUYỄN THỊ HUỆ, SINH NGÀY 16/11/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, DIÊM ĐỊA TỬ, KHÓM 1, PHƯỜNG TRUNG AN, THỊ TRẤN BỒ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

630

TRẦN THỊ GIÀU, SINH NGÀY 06/01/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 153, ĐƯỜNG THẤT HIỀN 2, KHÓM 14, PHƯỜNG THẢO GIANG, KHU TIỀN KIM, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

631

NGUYỄN THỊ LOAN, SINH NGÀY 11/3/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, NGÕ 132, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 19, THÔN ĐẠI ĐỊNH, XÃ GIA ĐỊNH, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

632

LÊ THỊ MỸ THO, SINH NGÀY 19/02/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 40, NGÕ TRUNG HIẾU, ĐƯỜNG ĐỨC TÙNG, KHÓM 8, THÔN ĐỨC TÙNG, XÃ KIỂU ĐẨU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

633

VÒNG CHẮN KÍN, SINH NGÀY 04/8/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 78, ĐẠI TRÚC LÂM, KHÓM 9, THÔN TRÚC LÂM, XÃ TÂY CẢNG, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

634

VÕ THỊ XUÂN TRANG, SINH NGÀY 10/12/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10-4, NGÕ 405, ĐƯỜNG TÂN PHÚ, KHÓM 12, PHƯỜNG QUỐC QUANG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

635

NGUYỄN HÀ THÙY OANH, SINH NGÀY 27/7/1978 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16-1, NGÕ 3, BÀNH THÀNH, KHÓM 6, PHƯỜNG BÀNH THÀNH, THỊ TRẤN TRIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

636

LÊ THỊ BÍCH HIỀN, SINH NGÀY 16/6/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 9, NGÁCH 5, NGÕ 111, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÂN NHÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂY VINH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

637

LÂM THÚY AN, SINH NGÀY 19/4/1974 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 4, SỐ 3, NGÁCH 2, NGÕ 24, ĐƯỜNG HOA ÂM, KHÓM 2, PHƯỜNG DÂN AN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

638

TRẦN THỊ MỸ ĐÀO, SINH NGÀY 10/10/1973 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 85, ĐÔNG XÃ, KHÓM 5, PHƯỜNG TÂN DÂN, THỊ TRẤN HẬU LONG, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

639

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG, SINH NGÀY 01/9/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 480, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 6, THÔN LỤC GIÁP, XÃ LỤC GIÁP, HUYỆN ĐÀI NAM

Giới tính: Nữ

 

 

640

NGỤY THỊ THU PHƯƠNG, SINH NGÀY 22/3/1973 TẠI BẮC GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 186-11, NỘI THỔ TỬ, KHÓM 12, PHƯỜNG NỘI THỔ, THÀNH PHỐ TRUNG LỊCH, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

641

TRẦN KIM HIẾU, SINH NGÀY 31/12/1981 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ 12, ĐƯỜNG VĨNH CỐ, KHÓM 6, PHƯỜNG ĐẠI THÀNH, THÀNH PHỐ BÁT ĐỨC, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

642

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY, SINH NGÀY 17/01/1974 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 114, NGÕ TRẤN XUYÊN 3, KHÓM 5, PHƯỜNG TRẤN VINH, KHU TIỀN TRẤN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

643

NGUYỄN THỊ MỸ LINH, SINH NGÀY 30/12/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 184, THÔN HẢI QUANG 4, KHÓM 9, PHƯỜNG HẢI QUANG, THÀNH PHỐ PHỤNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

644

LÊ THỊ THU HỒNG, SINH NGÀY 03/10/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 38, NGÕ 256, ĐƯỜNG CHÍNH THÀNH, KHÓM 11, PHƯỜNG KIẾN HƯNG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

645

NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU, SINH NGÀY 15/12/1981 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 192, ĐƯỜNG NGŨ HIỀN, KHÓM 8, THÔN NGÔ PHƯỢNG, XÃ PHỐ TÂM, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

646

NGÔ THỊ THANH THÚY, SINH NGÀY 10/02/1980 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 297, THÔN GIỚI THỌ TÂN, KHÓM 10, PHƯỜNG GIỚI THỌ, THÀNH PHỐ CHƯƠNG HÓA, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

647

NGUYỄN THỊ LỆ TIÊN, SINH NGÀY 01/8/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 103, ĐƯỜNG LỘC ĐÔNG, KHÓM 2, PHƯỜNG VĨNH AN, THỊ TRẤN LỘC CẢNG, HUYỆN CHƯƠNG HÓA

Giới tính: Nữ

 

 

648

TRẦN THỤC TIÊN, SINH NGÀY 08/4/1977 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 43, NGÁCH 155, NGÕ 242, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG PHƯỢNG LÂM, KHÓM 13, THÔN ĐÀM ĐẦU, XÃ LÂM VIÊN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

649

TRẦN THỊ THÙY NHU, SINH NGÀY 09/4/1983 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, CẢNG HẬU, KHÓM 8, PHƯỜNG THỤ LÂM, THỊ TRẤN BỐ ĐẠI, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

650

LÊ THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 15/02/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 12, NGÕ 165, ĐƯỜNG THIỆN ĐỨC, KHÓM 12, THÔN NGŨ HÒA, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

651

NGUYỄN THỊ QUYÊN, SINH NGÀY 04/02/1978 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21, ĐƯỜNG SẢN NGHIỆP, KHÓM 13, THÔN THÁI SƠN, XÃ CAO TRỤ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

652

BÙI THỊ CẨM TIÊN, SINH NGÀY 07/9/1977 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, KHÊ CẢN TỬ, KHÓM 6, THÔN DỤ DÂN, XÃ TRUNG PHỐ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

653

NGUYỄN THỊ LOAN, SINH NGÀY 20/6/1981 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 48, TÙNG CƯỚC, KHÓM 19, THÔN ĐOẠN VŨ, XÃ TRÚC KỲ, HUYỆN GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

654

NGUYỄN THỊ LAN, SINH NGÀY 19/5/1964 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 6, SỐ 285, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 10, PHƯỜNG NGŨ PHONG, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

655

NGÔ CẦM NHUNG, SINH NGÀY 16/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 118, ĐƯỜNG BẢN CHÂU 1, KHÓM 2, PHƯỜNG BẢN CHÂU, THỊ TRẤN CƯƠNG SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

656

LÝ THỊ NHI, SINH NGÀY 07/02/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 6, SỐ 8, NGÁCH 1, NGÕ MẬU THƯƠNG, ĐƯỜNG ĐĂNG LÂM, KHÓM 23, THÔN MẬU THƯƠNG, XÃ NGŨ CỔ, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

657

HUỲNH THỊ MỸ LIÊN, SINH NGÀY 09/10/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 46, ĐƯỜNG ĐIỂM TỬ, KHÓM 3, THÔN TAM HỒ, XÃ TỨ HỒ, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

658

NGUYỄN THỊ THANH PHỤNG, SINH NGÀY 25/7/1983 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 30, ĐƯỜNG TAM HỢP, KHÓM 13, PHƯỜNG TAM CỌNG, THỊ TRẤN CHIỀU CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

659

NGUYỄN THỊ KIỀU OANH, SINH NGÀY 19/02/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ ĐÀM TỬ, ĐƯỜNG KHẨN ĐINH, KHÓM 1, PHƯỜNG KHẨN ĐINH, THỊ TRẤN HẰNG XUÂN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

660

LÝ NGỌC MAI, SINH NGÀY 18/12/1977 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39, ĐƯỜNG QUANG MINH, KHÓM 7, PHƯỜNG BẮC ĐẨU, THỊ TRẤN QUAN TÂY, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

661

MỌC SỒI IN, SINH NGÀY 29/10/1968 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, HẺM 2, NGÕ 270, ĐƯỜNG NHÂN HÒA, KHÓM 16, THÔN NHÂN LÝ, XÃ CỐNG LIÊU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

662

HUỲNH THỊ QUỲNH MAI, SINH NGÀY 29/01/1979 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 15, NGÕ 145, ĐƯỜNG CHÍ TIỆN, KHÓM 6, PHƯỜNG THƯỢNG QUÁN, THỊ TRẤN TRÚC ĐÔNG, HUYỆN TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

663

NGUYỄN THỊ KIM HỒNG, SINH NGÀY 15/7/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 166, NGÕ 445, ĐƯỜNG VĨNH MỸ, KHÓM 11, PHƯỜNG THỤY ĐƯỜNG, THỊ TRẤN DƯƠNG MAI, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

664

ĐẶNG THỊ CHÓN, SINH NGÀY 17/5/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 110, ĐƯỜNG HƯNG NGHIỆP ĐÔNG, KHÓM 7, PHƯƠNG AN LIÊU, KHU ĐÔNG, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA

Giới tính: Nữ

 

 

665

NGUYỄN THỊ KIM TRANG, SINH NGÀY 03/4/1982 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/1, TÂN KHAI VIÊN, KHÓM 1, THÔN CẨM VIÊN, XÃ TRÌ PHƯƠNG, HUYỆN ĐÀI ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

666

THÒNG SƯỜNG CHÁNH, SINH NGÀY 24/8/1971 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 11, NGÕ 28, ĐOẠN 8, ĐƯỜNG TAM TINH, KHÓM 10, THÔN THIÊN SƠN, XÃ TAM TINH, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

667

PHAN THỊ CHI, SINH NGÀY 03/9/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 35, ĐOẠN SONG LIÊN 3, ĐƯỜNG DÂN TỘC, KHÓM 23, PHƯỜNG SONG LIÊN, THÀNH PHỐ BÌNH TRẤN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

668

LÝ LÊ HOA, SINH NGÀY 18/6/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 1, ĐƯỜNG NHÂN HÒA NAM, KHÓM 7, THÔN NHÂN VŨ, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

669

ĐẶNG THỊ KIỀU OANH, SINH NGÀY 08/10/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 20, ĐƯỜNG TAM THẬP CỔ, KHÓM 12, PHƯỜNG TRÚC LUÂN, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

670

NGUYỄN THỊ LOAN, SINH NGÀY 03/02/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, HẺM 7, NGÕ 226, ĐƯỜNG VIÊN SƠN, KHÓM 6, PHƯỜNG AN HUỆ, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

671

NGUYỄN THỊ PHỤNG, SINH NGÀY 03/5/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, SƠN TỬ BIÊN, KHÓM 3, PHƯỜNG THỦY NGUYÊN, THỊ TRẤN ĐÀM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

672

LÊ THỊ NGỌC THO, SINH NGÀY 17/9/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, LẦU 4/1, ĐƯỜNG ĐẠI LỄ, KHÓM 15, THÔN TRÚC HẬU, XÃ NHÂN VŨ, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

673

TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG, SINH NGÀY 21/12/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 21, HẺM 16, NGÕ 59, ĐƯỜNG TRUNG HƯNG, KHÓM 12, THÔN TRÚC ĐÔNG, XÃ LỘ TRÚC, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

674

GIỀNG NGỌC LAN, SINH NGÀY 26/6/1980 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 190, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, THÔN ĐÔNG HẢI, XÃ BÀNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

675

NGUYỄN THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 25/12/1979 TẠI BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 217/1, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 3, THÔN TƯỢNG TỴ, XÃ THÁI AN, HUYỆN MIÊU LẬT

Giới tính: Nữ

 

 

676

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, SINH NGÀY 20/10/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 28, NGÕ 1081, ĐƯỜNG BÁT QUÁI, KHÓM 10, PHƯỜNG PHỤNG SƠN, THÀNH PHỐ NAM ĐẦU, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

677

NGUYỄN THỊ MỸ TUYẾN, SINH NGÀY 16/4/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 317, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 12, THÔN ĐỊA LỢI, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

678

HỒ THỊ HOANH, SINH NGÀY 30/10/1984 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 34, LẦU 2, NGÕ 43, ĐƯỜNG VĂN MINH, KHÓM 11, PHƯỜNG VĂN HÓA, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PHỐ CƠ LONG

Giới tính: Nữ

 

 

679

PHÙNG THỊ NGỌC KIỂM, SINH NGÀY 19/02/1984 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 79, LẦU 6, ĐƯỜNG DÂN PHONG, KHÓM 11, PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG, THỊ TRẤN ĐẦU THÀNH, HUYỆN NGHI LAN

Giới tính: Nữ

 

 

680

NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ, SINH NGÀY 09/10/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5/125, ĐƯỜNG ĐÔNG HƯNG, KHÓM 2, PHƯỜNG DIÊN BÌNH, THỊ TRẤN TRÚC SƠN, HUYỆN NAM ĐẦU

Giới tính: Nữ

 

 

681

NGUYỄN NGÀN ANH THƯ, SINH NGÀY 01/06/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ 8, ĐƯỜNG HƯNG NIÊN, KHÓM 20, THÔN DIÊM BẮC, XÃ DIÊM PHỐ, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

682

VÒNG MỸ HÀN, SINH NGÀY 09/3/1977 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, LẦU 1, HẺM 6, NGÕ 147, ĐƯỜNG TÂN SINH, KHÓM 1, PHƯỜNG ĐẠI ĐỒNG, THÀNH PHỐ VĨNH HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

683

NGÔ THỊ THU TRANG, SINH NGÀY 25/4/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 237, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG HƯNG LONG, KHÓM 21, PHƯƠNG HƯNG GIA, KHU VĂN SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

684

ỪNG SÂU KHÁNH, SINH NGÀY 30/9/1979 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 3, LẦU 3, HẺM 6, NGÕ 56, ĐƯỜNG GIAI LÂM, KHÓM 3, THÔN TRUNG HỒ, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

685

CAO HỒNG NHUNG, SINH NGÀY 12/12/1978 TẠI BÌNH PHƯỚC

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 40/1, VŨ TÒA ỐC, KHÓM 17, THÔN BẢO SINH, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

686

NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU, SINH NGÀY 20/3/1984 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 5, NGÕ 679, ĐƯỜNG NGŨ QUANG, KHÓM 10, THÔN QUANG MINH, XÃ Ô NHẬT, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

687

NGÔ THỊ HIẾU, SINH NGÀY 14/02/1980 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 18, NGÕ 237, ĐƯỜNG PHƯỢNG BÌNH 1, KHÓM 1, THÔN HẬU TRANG, XÃ ĐẠI LIÊU, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

688

NGÔ THỊ HẰNG, SINH NGÀY 18/4/1978 TẠI VĨNH PHÚC

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 138-15, THÁI LIÊU, KHÓM 1, THÔN XÃ TRUNG, XÃ VẠN ĐƠN, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

689

BÙI THỊ ÁNH HOA, SINH NGÀY 19/10/1979 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, NGÁCH 3, NGÕ 111, ĐOẠN 3, ĐƯỜNG TÂN NHÂN, KHÓM 21, PHƯỜNG TÂY VINH, THÀNH PHỐ ĐẠI LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

690

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, SINH NGÀY 02/3/1977 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 125-3, NGÕ GIA ĐÔNG, KHÓM 12, THÔN MỘC TỬ, XÃ SAM LÂM, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

691

DƯƠNG THỊ THANH TRÚC, SINH NGÀY 01/01/1982 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 72, ĐƯỜNG ĐẠI MINH 4, KHÓM 39, THÔN ĐINH NHAI, XÃ ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

692

NGUYỄN THÚY HẰNG, SINH NGÀY 20/11/1972 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 590-13, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG SA ĐIỀN, KHÓM 7, THÔN ĐẠI ĐỖ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

693

NGUYỄN THỊ THƠM, SINH NGÀY 25/3/1975 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: LẦU 3, SỐ 11, NGÕ 75, ĐƯỜNG CÔNG VIÊN 1, KHÓM 28, PHƯỜNG TRUNG HIẾU, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

694

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, SINH NGÀY 31/5/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 602, ĐƯỜNG TRÚC LÂM, KHÓM 4, THÔN TRUNG HỒ, XÃ LÂM KHẨU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

695

ĐẶNG THỊ OANH, SINH NGÀY 05/11/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 177, ĐƯỜNG THIÊN TÂN, KHÓM 11, PHƯỜNG AN BANG, KHU TAM DÂN, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

696

NGUYỄN THỊ Ý, SINH NGÀY 18/01/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 28, ĐƯỜNG THỦY NGUYÊN, KHÓM 27, PHƯỜNG LẠC ANH, KHU BẮC, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

697

NGUYỄN THỊ  CHÚC LY, SINH NGÀY 20/9/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 103/2, ĐƯỜNG CHÍNH KHANG 2, KHÓM 10, PHƯỜNG ĐÔNG PHỐ, THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

698

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, SINH NGÀY 08/6/1974 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, HẺM 36, NGÕ 362, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN, KHÓM 14, THÔN ĐỈNH GIA ĐÔNG, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

699

NGUYỄN THỊ YẾN LOAN, SINH NGÀY 04/10/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 112, ĐƯỜNG TRÍ THÀNH, KHÓM 18, THÔN BỘ BÌNH, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

700

HUỲNH THI NGHI, SINH NGÀY 26/8/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, NGÕ 89, ĐOẠN 2, ĐƯỜNG QUÂN CÔNG, KHÓM 26, PHƯỜNG BẮC ĐỒN, KHU BẮC ĐỒN, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

701

NGUYỄN THI KIM NY, SINH NGÀY 27/11/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 69, NGÕ 25, ĐƯỜNG TÂN THÁI, KHÓM 14, PHƯỜNG LẬP NGÔN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

702

HUỲNH NGỌC BÍCH, SINH NGÀY 15/12/1975 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 126, ĐƯỜNG LỤC HỘI 2, KHÓM 14, PHƯỜNG HẬU KIM, KHU TIỀN KIM, THÀNH PHỐ CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

703

PHAN THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 24/9/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 10, NGÕ 58, ĐƯỜNG SONG PHONG, KHÓM 12, PHƯỜNG ĐẠI HƯNG, THÀNH PHỐ ĐẠI VIÊN, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

704

NGUYỄN THỊ HUYỀN, SINH NGÀY 13/8/1976 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 26, ĐƯỜNG TƯỜNG SINH, KHÓM 3, THÔN THIẾT SƠN, XÃ NGOẠI PHỐ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

705

PHÙNG NGỌC ĐIỆP, SINH NGÀY 12/6/1965 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 16, LẦU 2, HẺM 25, NGÕ 124, ĐƯỜNG DÂN SINH, THỊ TRẤN ĐẠM THỦY, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

706

NGUYỄN HỒNG DUYÊN, SINH NGÀY 18/7/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 343, LẦU 4, ĐƯỜNG DÂN AN TÂY, KHÓM 11, PHƯỜNG QUANG HOA, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

707

TRẦN THỊ NGỌC LÝ, SINH NGÀY 20/4/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 39, ĐƯỜNG KHẢI TRÍ, KHÓM 16, PHƯỜNG THỤ ĐỨC, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

708

TỐNG THỊ BÍCH THỦY, SINH NGÀY 15/10/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 301, ĐƯỜNG KỲ NAM 1, KHÓM 5, PHƯỜNG TAM HIỆP, THỊ TRẤN KỲ SƠN, HUYỆN CAO HÙNG

Giới tính: Nữ

 

 

709

LÝ HỒNG PHÊ, SINH NGÀY 08/5/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 6, NGÕ 71, ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 1, PHƯỜNG BẢO HÒA, THÀNH PHỐ LƯ CHÂU, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

710

CHÂU THỊ NHI, SINH NGÀY 18/02/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 99/2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG HOA, KHU CHÍ TRUNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

711

TRẦN THỊ LAN, SINH NGÀY 10/9/1982 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 150/3, TÂN PHA, KHÓM 12, THÔN QUẢNG PHÚC, XÃ QUAN ÂM, HUYỆN ĐÀO VIÊN

Giới tính: Nữ

 

 

712

PHAN THỊ HIẾU KIỂM, SINH NGÀY 15/5/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 112, ĐƯỜNG TRÍ THÀNH, KHÓM 18, THÔN BỘ BÌNH, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

713

LƯU THỊ KIỀU OANH, SINH NGÀY 05/10/1978 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 24, LẦU 2, NGÕ 6, ĐƯỜNG PHÚC VIÊN, THÀNH PHỐ TÂN ĐIẾM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

714

LẠI THỊ PHƯƠNG CHI, SINH NGÀY 23/11/1977 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 79, ĐƯỜNG VĨNH AN, KHÓM 15, PHƯỜNG GIAI THỌ, THỊ TRẤN TAM HIỆP, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

715

LÊ THỊ HƯỜNG, SINH NGÀY 13/9/1977 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 14, LẦU 5, NGÕ 445, ĐƯỜNG NHÂN ÁI, KHÓM 4, PHƯỜNG PHÚ PHÚC, THÀNH PHỐ TAM TRÙNG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

716

NGUYỄN THỊ MỸ VƯƠNG, SINH NGÀY 10/10/1983 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 81, CỔ TRANG, KHÓM 10, THÔN CỔ TRANG, XÃ TAM CHI, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

717

HUỲNH THỊ BÉ SÁU, SINH NGÀY 28/7/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 7, LẦU 4/1, ĐƯỜNG TRUNG VINH, KHÓM 27, PHƯỜNG TRUNG TÍN, THÀNH PHỐ TÂN TRANG, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

718

VIÊN KIM LINH, SINH NGÀY 03/3/1977 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 82, LẦU 4, NGÕ 306, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG RUNG SƠN, KHÓM 18, PHƯỜNG THỤ NAM, THÀNH PHỐ THỤ LÂM, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

719

HỒ THỊ TUYẾT NHUNG, SINH NGÀY 14/6/1974 TẠI QUẢNG NAM

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 2/8, LẦU 5, NGÕ 369, ĐƯỜNG VIÊN THÔNG, KHÓM 8, PHƯỜNG CẨM HÒA, THÀNH PHỐ TRUNG HÒA, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

720

NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC, SINH NGÀY 07/9/1980 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 25, LẦU 4, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 34, PHƯỜNG CỐC SINH, THÀNH PHỐ THỔ THÀNH, HUYỆN ĐÀI BẮC

Giới tính: Nữ

 

 

721

TRẦN THIỆN TUỆ, SINH NGÀY 11/6/1980 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 58, HẺM 8, NGÕ 62, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG SƠN 1, KHÓM 2, THÔN SƠN CƯỚC, XÃ LONG TỈNH, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

722

PHẠM THI HỒNG Y, SINH NGÀY 15/8/1983 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 99, ĐƯỜNG THẮNG LỢI 12, KHÓM 26, THÔN CAM YẾN, XÃ ĐÀM TỬ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

723

LÊ TRẦN NGỌC YẾN, SINH NGÀY 29/5/1982 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 78, ĐƯỜNG TRUNG CHÍNH, KHÓM 7, THÔN MÃN CHÂU, XÃ MÃN CHÂU, HUYỆN BÌNH ĐÔNG

Giới tính: Nữ

 

 

724

NGUYỄN THI THANH TÂM, SINH NGÀY 24/12/1979 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 120, NGÕ 506, ĐƯỜNG CAO PHONG, KHÓM 4, PHƯỜNG CAO PHONG, KHU ĐỒN, THÀNH PHỐ TÂN TRÚC

Giới tính: Nữ

 

 

725

HUỲNH THỊ PHẤN, SINH NGÀY 15/3/1978 TẠI QUẢNG NAM

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 157, NAM LIÊU, KHÓM 5, THÔN NAM LIÊU, XÃ HỒ TÂY, HUYỆN BÀNH HỒ

Giới tính: Nữ

 

 

726

VÕ THỊ THANH THÚY, SINH NGÀY 03/9/1982 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 29, ĐƯỜNG THÁI BÌNH, KHÓM 8, THÔN THÁI BÌNH, XÃ HẬU LÝ, HUYỆN ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

727

THẠCH MỸ NHƯ, SINH NGÀY 01/02/1982 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 99/2, ĐOẠN 1, ĐƯỜNG TRUNG HOA, KHÓM 4, PHƯỜNG TRUNG HOA, KHU CHÍ TRUNG, THÀNH PHỐ ĐÀI TRUNG

Giới tính: Nữ

 

 

728

NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO, SINH NGÀY 31/10/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 43, LÂM TỬ, KHÓM 2, PHƯỜNG LÂM TỬ, THỊ TRẤN ĐẤU NAM, HUYỆN VÂN LÂM

Giới tính: Nữ

 

 

729

PHẠM THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 10/9/1983 TẠI ĐỒNG THÁP