Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Nguyễn Minh Triết
Ngày ban hành: 17/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 199/TTr-CP ngày 31/12/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 1.323 công dân hiện đang cư trú tại Trung Quốc (Đài Loan) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM

HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 77/QĐ-CTN ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 23/10/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 480, đoạn 1, đường Đông Hưng, khóm 002, phường Thập Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

2. Bùi Thị Quyến, sinh ngày 06/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14 Phúc Thái, khóm 03, phường Nam Lực, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

3. Lê Thanh Giang, sinh ngày 28/8/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 77, phố Hán Sương, khóm 007, phường Phúc Long, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 26/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 54, hẻm 8, phố Nhân Hóa, khóm 004, phường Cát Lợi, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Ngọc Hồng Yến, sinh ngày 03/10/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 413, đường Tân Thái, khóm 021, phường Lập Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

6. Ngô Thị Xuân, sinh ngày 14/10/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 105, đoạn 1, đường Tùng Hưng, khóm 015, phường Bình Xương, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

7. Đoàn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 11/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21/3 Bình Nguyên, khóm 006, phường Bình Nguyên, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Thị Hồng Mai, sinh ngày 22/3/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 67/1, Bạch Tây, khóm 012, phường Bạch Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

9. Trương Ngọc Lan, sinh ngày 18/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 332, đoạn 2, đường Quân Công, khóm 006, phường Quân Công, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 04/7/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 58/4 Nội Hải Kiền, khóm 006, thôn Nội Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Ánh Nguyệt, sinh ngày 09/9/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 440, phố Cẩm Châu, khóm 026, phường Giang Sơn, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

12. Phạm Thị Lợi, sinh ngày 15/3/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 16, đoạn 1, đường Trung Hoa Tây, khóm 006, phường Khai Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 12/7/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, Phong Quý Vĩ, khóm 013, phường Phong Quý, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

14. Lê Thị Ngân Trang, sinh ngày 16/11/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 88, phố Gác Sơn Trung, khóm 012, phường Luân Hòa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

15. Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 29/02/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 71, ngõ 19, phố Anh Đức, khóm 003, phường Trúc Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Bích Xoa, sinh ngày 18/8/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 78, đoạn 1, đường Nam Khản, khóm 006, thôn Cẩm Chung, xã Hảo Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 05/01/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 61, đường Kiến Hưng Bắc, khóm 002, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

18. Hồ Thị Diễm Hằng, sinh ngày 12/6/1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, ngõ 382, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 045, phường Kim Thành, thành phố Đại Lý

Giới tính: Nữ

19. Trần Thị Ngọc Nga, sinh ngày 20/9/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 110, phố Kiến Bình Lục, khóm 008, phường Văn Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

20. Cao Hồng Ni, sinh ngày 03/01/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 109, đường Tân Trang, khóm 009, phường Văn Minh, thành phố Tân Trang

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thúy Huyên, sinh ngày 03/10/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 11, đường An Bình, khóm 012, phường Hạ Thành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

22. Ngô Trúc Phương, sinh ngày 03/9/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 350, đường Vĩnh Công, khóm 004, phường Công Quán, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

23. Phạm Kim Em, sinh ngày 01/01/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 7/5, số 39, đoạn 1, đường Đại Pha, khóm 003, phường Giao Bạch, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

24. Lê Hồng Hanh, sinh ngày 01/01/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 152, đường Thái Sơn, khóm 012, phường Kiến Quân, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

25. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 29/11/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 12, ngõ 197, đoạn 3, đường Nùng Xuyên, khóm 003, phường Tú Nguyên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

26. Quách Ngọc Bích, sinh ngày 15/02/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ Đồng Hưng, phố Khánh Hòa, khóm 013, phường Bắc Môn, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

27. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 16/12/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 4, phố Phiên Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

28. Lê Thị Kim Thanh, sinh ngày 05/5/1976 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 182 Quá Câu Đông Thế Đầu, khóm 001, phường Đông An, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

29. Đinh Thị Thiêm, sinh ngày 30/8/1986 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 86, đường Văn Hóa, khóm 011, thôn Tây An, xã Giáp Tiên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

30. Phạm Trần Ngọc Trang, sinh ngày 22/02/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 110/1, Trường Sa, khóm 013, thôn Trường Sa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

31. Huỳnh Thị Phượng, sinh ngày 10/5/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 94/3, phố Nam Tân, khóm 014, phường Khiết Nhân, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thị Vàng, sinh ngày 25/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 32/1, ngõ Thuận Bình, khóm 006, thôn Ái Quốc, xã Tín Nghĩa, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

33. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 23/5/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 108, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 004, thôn Long Bồn, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

34. Lê Thị Hạnh, sinh ngày 09/10/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1/18, phố Phiên Bà, khóm 010, thôn Phiên Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

35. Phạm Thị Nỡ, sinh ngày 30/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40/10, đường Đại Đàm, khóm 006, phường Đại Đàm, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

36. Nguyễn Thị Sâm, sinh ngày 20/11/1972 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 13, đường Đại Nghĩa, khóm 010, thôn Đại Nghĩa, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

37. Văn Thị Thu Sương, sinh ngày 10/11/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 5, ngõ 98, phố Thanh Đảo Tây, khóm 009, phường Lai Vương, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

38. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/9/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6/7, số 351, đường Trung Hiếu Đông, khóm 039, phường Kiều Đông, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

39. Mai Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 10/7/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 31/1, phố Hỗ Trợ, khóm 005, phường Tân Thùy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Thị Hồng Lan, sinh ngày 19/8/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, phố Dục Hiền, khóm 015, phường Kiến Quốc, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

41. Ô Kim Ngọc, sinh ngày 18/4/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14/3, ngõ 58, đường Hàn Sinh Tây, khóm 016, phường Công Quán, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

42. Vi Hoài Nam, sinh ngày 10/02/1993 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 208/4, đường Võ Xương, khóm 023, phường Trường Thanh, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

43. Võ Thị Thu, sinh ngày 13/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 33, đường Bình Nhất, khóm 009, phường Bình Liêu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

44. Dương Thị Kim Ngân, sinh ngày 06/02/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 80, phố Tam Quang Bắc Nhị, khóm 020, phường Tam Quang, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

45. Phùng Thị Ngọc, sinh ngày 05/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 16/5, hẻm 28, ngõ 304, đường Đỗ Thành, khóm 022, phường Thoại Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

46. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 03/3/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 934, đoạn 2, đường Đại Chương, khóm 015, thôn Trung Luân, xã Phương Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

47. Huỳnh Cẩm Phượng, sinh ngày 26/5/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 24 Đông Cảng, khóm 017, thôn Đông Cảng, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Thị Mộng Nhi, sinh ngày 12/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 195, đường Đông Lâm Tây, khóm 007, thôn Văn Hiền, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

49. Lê Thị Quyền, sinh ngày 15/9/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 96, đường Bình Hòa Bắc, khóm 008, thôn Cảng Đông, xã Khang Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

50. Vòng Si Múi, sinh ngày 13/4/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 102, đoạn 2, đường Bảo Phúc, khóm 018, phường Văn Hóa, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

51. Phùng Thị Loan, sinh ngày 24/3/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 28/1, ngõ 119, đường Trúc Lâm, khóm 010, phường Quế Lâm, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

52. Nguyễn Thị Tuyết Đang, sinh ngày 17/11/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 47 Bạch Tây, khóm 008, phường Bạch Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

53. Võ Thị Hằng, sinh ngày 18/9/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 222, đường Trung Chính, khóm 017, phường Trung Thuyền, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Thị Kim Hai, sinh ngày 15/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 180 Nam Xã, khóm 015, phường Long Luật, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

55. Nguyễn Thị Thanh Tiền, sinh ngày 04/12/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 116, đường Trung Chính, khóm 012, thôn Quan Đình, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

56. Liêu Thúy Ngọc, sinh ngày 30/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 17, ngõ 196, phố Long An, khóm 016, phường Khúc Thủy, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

57. Ngô Thị Thu Thảo, sinh ngày 22/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 251, ngõ Triệu An, đường Trúc Phúc, khóm 004, phường Trung Phúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

58. Dương Thị Xuân Nga, sinh ngày 01/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 101/1, Trung Lộ, khóm 008, thôn Trung Lộ, xã A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

59. Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 19/7/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 39, phố Thoại Xuân, khóm 033, phường Thoại Nam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

60. Trần Thị Ngọc Nở, sinh ngày 25/11/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7/4, số 3, ngõ 229, đường Luyện Võ, khóm 008, phường Phúc Đài, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

61. Huỳnh Mỹ Phương, sinh ngày 19/8/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 13 Bạch Thạch Hạ, khóm 011, thôn Lật Lâm, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thị Bích, sinh ngày 16/12/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 36, ngõ Nhật Tân, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 007, phường Nhật Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

63. Đàm Kim Loan, sinh ngày 08/6/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 17, phố Trung Hưng, khóm 012, thôn Sư Đàm, xã Đầu Ốc, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

64. Hoàng Thị Phương, sinh ngày 28/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 691, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 022, thôn Dung Tuyền, xã Mã Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 11/10/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 214, đường Chương Mã, khóm 012, phường Đông Lao, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

66. Phạm Thị Chi, sinh ngày 22/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18 Trung Bồ, khóm 001, thôn Trung Bồ, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

67. Tô Thị Bích Vân, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81/3, ngõ 19, đoạn 2, đường Đại Quang, khóm 006, phường Trung Sơn, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

68. Đinh Thị Dung, sinh ngày 21/7/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, phố Lợi Dân, khóm 004, thôn Phố Bình, xã Tam Chi, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

69. Trần Thị Hồng Đào, sinh ngày 25/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31 phố Trung Chính, khóm 009, thôn Trung Chính, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Ngọc Ửng, sinh ngày 08/3/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 21/8 Nội Hồ, khóm 002, phường Nội Hồ, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

71. Vũ Thị Lương, sinh ngày 06/12/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 72, đường Nghi Hân Nhất, khóm 010, phường Nghi Hân, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

72. Huỳnh Thị Út, sinh ngày 01/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 600, đường Quang Hưng, khóm 005, phường Vĩnh Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

73. Hồ Thị Thu, sinh ngày 02/4/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 13, số 8, ngõ 35, đường Phúc An, khóm 004, phường Vĩnh Khang, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

74. Trần Kim Phương, sinh ngày 08/8/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6/1 Nam Hồ Khang, khóm 008, thôn Nam Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

75. Lê Thị Hồng Thủy, sinh ngày 25/12/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8/1, đường Nhân Ái, khóm 018, phường Nhân Ái, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

76. Đinh Thị Hương, sinh ngày 29/01/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 5/5, số 39, phố Cổ Nam, khóm 003, phường Duy Sinh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

77. Chềnh Sám Mùi, sinh ngày 17/9/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 8, số 15/2, phố Nhân Đức Ngũ, khóm 008, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

78. Đặng Thị Tuyến, sinh ngày 02/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 202, đường Đa Chính, khóm 004, phường Văn Xương, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

79. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 30/10/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, phố Dân Hưởng, khóm 021, phường Trí Quang, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

80. Bùi Thị Hồng Phúc, sinh ngày 31/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20, phường Nam Kinh, khóm 001, phường Cang Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

81. Phún Tài Múi, sinh ngày 08/11/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 1028, đoạn 2, đường Vạn thọ, khóm 002, thôn Tân Lộ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

82. Dương Thị Thu Thủy, sinh ngày 28/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 514, đường Dân Tộc, khóm 012, thôn Tam Lâm, xã Long Đàm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

83. Lê Thị Thu, sinh ngày 09/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 138, đường Công Minh, khóm 010, phường Vân Lâm, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 13/5/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 20/1 Bắc Khê, khóm 2, phường Bắc Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

85. Phan Thị Ngọc Phương, sinh ngày 18/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 39, đường Thạch Lâm, khóm 010, phường Trường Bình, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

86. Đinh Thị Đỗ Quyên, sinh ngày 11/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 25, đoạn 2, đường Đông Hưng, khóm 006, phường Đại Hưng, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

87. Lê Thị Tuyết, sinh ngày 16/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, đường Đông Quang, khóm 014, phường Quang Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

88. Trần Thị Hồng, sinh ngày 02/9/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14/5, ngõ Phúc Hưng, khóm 016, thôn Phúc Quy, xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 10/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 32 Bạch Khê, khóm 007, phường Gia Thiêm, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

90. Lâm Thị Trúc Linh, sinh ngày 12/11/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 243, đường Lan Tỉnh, khóm 007, phường Văn Hóa, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

91. Đặng Thị Cẩm, sinh ngày 21/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 118, đường Thanh Thủy, khóm 007, phường Thanh Vân, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

92. Lê Thị Nở, sinh ngày 21/6/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 17, đường Bạch Sa, khóm 010, phường Thủy Tuyền, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

93. Trần Thị Kim Dung, sinh ngày 06/4/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 60/5 Tân Trang, khóm 007, thôn Phường Nam, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 02/6/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 76, ngõ 13, đường Tây Hiền, khóm 032, phường Tây Hiền, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

95. Lê Thị Liền, sinh ngày 18/5/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14/2, ngõ 38, đoạn 3, đường Định Thành, khóm 007, phường Định Nam, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Thị Tiền, sinh ngày 01/01/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 64, đoạn 2, đường Bắc Tân, khóm 011, phường Trang Bắc, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

97. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày 19/12/1974 tại Sơn La

Hiện trú tại: Số 10 Nam Tư Câu, khóm 007, phường Phục Hưng, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

98. Nghiêm Thị Hai, sinh ngày 13/10/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2, số 94, ngõ 902, đường Sanh Sanh, khóm 019, phường Đông Lưu, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

99. Võ Thị Hang, sinh ngày 28/5/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 67/3, đường Trung Hưng, khóm 004, thôn Tân Trí, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

100. Lê Thị Thắm, sinh ngày 14/01/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 4, số 11, ngõ 600, phố Nhân Ái, khóm 010, phường Từ Ái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

101. Đặng Thị Lành, sinh ngày 04/9/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 125, đường Hòa Bình, khóm 008, phường Quang Phục, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

102. Giang Pui Shun, sinh ngày 14/7/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 23, phố Đại Dũng, khóm 008, phường Thượng Tân, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

103. Nguyễn Thị Vá, sinh ngày 16/11/1966 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 23, ngõ 3, đường Đại Dũng, khóm 002, phường Diên Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

104. Phan Thị Kim Như, sinh ngày 23/4/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, hẻm 11, ngõ 281, đoạn 3, đường Trung Ương, khóm 034, phường Vĩnh Ninh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

105. Huỳnh Thị Thanh Thúy, sinh ngày 06/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 282, đường Tây Vân, khóm 023, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

106. Nguyễn Thị Diệp, sinh ngày 09/9/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 361, đường Nghĩa Hoa, khóm 027, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

107. Châu Thị Hồng Trinh, sinh ngày 13/10/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 270, phố Thoại Hòa, khóm 007, phường Thoại Tây, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

108. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 02/02/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 52/4, phố Trung Hưng Bắc, khóm 029, phường Trung Hưng, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

109. Phạm Thị Ngó, sinh ngày 12/3/1987 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 67, đường Kim Dương, khóm 004, thôn Kim Dương, xã Nam Âu, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

110. Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 20/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 6/11, số 79, phố Đông Quang Đông, khóm 027, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

111. Nguyễn Thị Bích Thu, sinh ngày 18/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39/2, thôn Vĩnh Lạc Tân, khóm 017, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Bồ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

112. Trần Thị Nệp, sinh ngày 16/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 726, đoạn 2, đường Sơn Cước, khóm 001, thôn Nhân Hòa, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

113. Ừng Mỹ Liên, sinh ngày 27/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 Tích Ích, khóm 001, thôn Hòa Hưng, xã Sứ Đàm, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

114. Trần Thị Thắm, sinh ngày 05/5/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 132, đường Thoại Bắc, khóm 008, phường Thoại Văn, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

115. Lý Xa Da, sinh ngày 06/01/1981 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 78/5, Đầu Hồ, khóm 006, phường Phúc Linh, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

116. Hồ Kín Nhìn, sinh ngày 21/02/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 26, ngõ 841, đường Bắc An, khóm 006, phường Bắc An, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

117. Lưu Thị Tuyết Loan, sinh ngày 30/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/2, hẻm 6, ngõ 402, đường Kiến Quốc Nhất, khóm 007, phường Bắc Huệ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Thị Miên, sinh ngày 23/9/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 10, Thực Thủy Khanh, khóm 010, phường Thượng Tân, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

119. Lượng Thanh Tuyền, sinh ngày 15/4/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 19/5 Thanh Bình, khóm 013, thôn Thanh Bình, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 31/12/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62, phố Kiến Hòa Tư, khóm 030, phường Kiến Hòa, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

121. Phan Mỹ Tiệp, sinh ngày 02/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 24, đoạn 1, đường Phong Thế, khóm 009, phường Nam Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

122. Phạm Thị Hằng, sinh ngày 08/8/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 69/5, đường Trung Xa, khóm 002, thôn Trung Hậu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

123. Đào Thị Kim Thương, sinh ngày 07/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 185, phố Nghĩa Hòa Nhị, khóm 013, phường Nghĩa Hòa, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

124. Sỳ Vày Hàn, sinh ngày 23/11/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 64, đường Trung Tân, khóm 001, thôn Điền Tường, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

125. Vũ Thị Thúy Ngàn, sinh ngày 09/4/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 28, ngõ Tân Vương, đường Trung Chính, khóm 003, phường Long Phụng, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

126. Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 01/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 72, đường Dân Nghĩa, khóm 038, thôn Hậu Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

127. Hà Ngọc Phượng, sinh ngày 20/10/1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 20, đường Trấn An, khóm 007, phường Phố Tử, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

128. Huỳnh Thị Bảo Thoa, sinh ngày 20/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 192/8, ngõ 95, đoạn 2, đường Hợp Huấn Bắc, khóm 008, phường Nội Định, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

129. Lâm Thị Nho, sinh ngày 18/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 198, đường Trung Bình, khóm 043, phường Đại Bành, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

130. Lê Ngọc Thắm, sinh ngày 19/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 346, đoạn 4, đường An Hòa, khóm 001, phường Châu Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

131. Phan Thùy Linh, sinh ngày 23/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7/3 Lâm Phố, khóm 005, thôn Sư Dã, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

132. Trần Thị Sơn Hà, sinh ngày 24/9/1980 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 432 Khản Tử Khẩu, khóm 011, thôn Thượng Khản, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

133. Bùi Thị Kiều Tiên, sinh ngày 16/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, đường Thụy Trúc, khóm 001, phường Cát Khánh, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

134. Lâm Thị Xiếu, sinh ngày 06/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23/1, ngõ 124, đường Phong Niên, khóm 010, phường Phong Niên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

135. Phan Thị Hương, sinh ngày 01/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 2, đường Chương Thụ Nhất, khóm 028, phường Trung Hiếu, thành phố Tịch Chủ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

136. Lưu Thị Hằng, sinh ngày 24/10/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 279, đoạn 3, đường Bắc Thâm, khóm 020, thôn Vạn Thuận, xã Thâm Khản, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

137. Lê Thị Diễm, sinh ngày 03/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 31, đường Phong Đình, khóm 020, phường Bình Cát, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

138. Trần Thị Thanh Hà, sinh ngày 27/9/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 53, đường Trường Thái, khóm 004, phường Thọ Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

139. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 25/3/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49, đường Chính Nhị, khóm 020, phường Tây Môn, thị trấn Phủ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

140. Nguyễn Thị Quý, sinh ngày 14/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 399/2, đường Đông Quan, khóm 003, phường Hạ Thành, thị trấn Đông Lực, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

141. Lê Ngọc Nhiên, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21, hẻm 9, ngõ 502, phố Trung Hòa, khóm 014, phường Tú Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

142. Phan Thị Thanh Thủy, sinh ngày 12/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, đường Nhân Đức, khóm 021, phường Đức Nghĩa, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

143. Thòng A Ửng, sinh ngày 20/4/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 195, dường Long Diêm Bắc, khóm 018, phường Đào Nguyên, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

144. Phạm Thị Trúc Linh, sinh ngày 15/9/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 64/8, đường Lâm Vĩ, khóm 006, thôn Lâm Mỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

145. Trần Thị Loan, sinh ngày 06/12/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: ngõ 44, đường Phú Dương, khóm 010, phường Lê Bình, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

146. Lê Thị Hồng Tốt, sinh ngày 25/12/1983 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, hẻm 4, ngõ 256, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 022, phường Lạc Lợi, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

147. Lê Thị Hồng Tươi, sinh ngày 12/5/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: 76/1/16 đường Nhân Nghĩa 1, khóm 010, thôn Nhân Nghĩa, làng Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

148. Trương Thị Thùy Trang, sinh ngày 06/7/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 9, đường Thanh Tam, khóm 009, phường Nhật Nam, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

149. Vũ Thị Khuyên, sinh ngày 24/02/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 37, ngõ 65, đường Trung Thành 1, khóm 007, phường Nam Oanh, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

150. Phạm Thị Mến, sinh ngày 07/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 21/1, ngõ 31, đường Khải Hoàn 2, khóm 019, phường Lâm Đức, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

151. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 18/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 548, đoạn 2, đường Trung Viên, khóm 013, phường Nội Định, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

152. Lương Thị Mỹ Dung, sinh ngày 02/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29, hẻm 25, ngõ 364, đường Long Đông, khóm 006, phường Long Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

153. Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 13/6/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 50 Vạn Lý Gia Đầu, khóm 010, thôn Đại Bành, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

154. Phạm Huỳnh Bảo Trân, sinh ngày 25/10/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 88, đường Dân Quyền 10, khóm 051, thôn Nam Bảo, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

155. Trần Thị Hồng Huế, sinh ngày 11/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 78, đường Nhân Đức, khóm 012, phường Nhân Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

156. Nguyễn Thị Mộng Điệp, sinh ngày 11/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 78, hẻm 28, ngõ 492, đường Hữu Doanh Đại, khóm 005, phường Miêu Bắc, khu Hữu Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

157. Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 21/12/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/4, đường An Tây, khóm 041, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

158. Quách Tú Nguyệt, sinh ngày 23/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 26/3, đường Cung Hậu, khóm 014, phường Cư Nhân, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

159. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 09/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 31, ngõ 540, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 008, thôn Tấn Đường, xã Bát Lý, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

160. Nguyễn Hồng Loan, sinh ngày 03/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 606, đường Trung Sơn Nam, khóm 015, thôn Hoàng Phong, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

161. Đinh Thị Huấn, sinh ngày 09/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 957/17, đường Tam Phong, khóm 015, phường Tây Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

162. Nguyễn Bích Nga, sinh ngày 22/12/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 354, đường Nguyên Tân, khóm 008, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

163. Bạch Kiều Oanh, sinh ngày 06/9/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62, ngõ 320, đường Nội Thố Lục, khóm 002, phường Nội Thố, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

164. Trần Ngọc Mai, sinh ngày 07/02/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 23/69, đường Thuyền Đầu, khóm 017, phường Thuyền Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

165. Lê Thị Khơi, sinh ngày 14/9/1971 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3/4, số 94, đoạn 2, đường Lâm An, khóm 004, phường Dục Dân, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

166. Phan Thị Anh Thư, sinh ngày 24/4/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4/3, số 188, đoạn 2, đường Đại Đồng, khóm 002, phường Tân Sinh, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

167. Võ Thị Diệu Mai, sinh ngày 08/02/1980 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7/2, đường Vạn Kim, khóm 014, thôn Bảo Xã, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

168. Lê Thị Thu Hương, sinh ngày 01/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, ngõ 292, đường Trung Hòa, khóm 002, phường Khai Minh, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

169. Nguyễn Thị Vân Thùy, sinh ngày 05/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 119, ngõ 88, đường Loan Lý, khóm 005, phường Vĩnh Khánh, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

170. Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh ngày 02/3/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 6, số 48, ngõ 189, phố Văn Hóa, khóm 025, phường Kim Long, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

171. Nguyễn Thị Ngọc Trân, sinh ngày 09/3/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11/22, đường Cổ Sơn Tam, khóm 008, phường Chính Đức, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

172. Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 04/6/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 26, đường An Nam, khóm 044, thôn An Chiêu, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

173. Đặng Kim Loan, sinh ngày 30/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23 Thạch Bia, khóm 004, thôn Thạch Bia, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

174. Võ Thị Oanh, sinh ngày 25/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39 Khảm Đỉnh, khóm 011, phường Trúc Viên, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

175. Trần Thị Thủy, sinh ngày 05/8/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 42, ngõ 414, đường Vương Công, khóm 021, thôn Quảng Ứng, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

176. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, sinh ngày 27/01/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 250, đường Dân Hán Ngũ, khóm 014, phường Tú Thủy, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

177. Trương Thị Hồng, sinh ngày 10/7/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 67/4, đường Học Phủ, khóm 003, phường Hạnh Phúc, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

178. Châu Thị Hạnh, sinh ngày 20/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9/1, ngõ 457, đường Trung Chính, khóm 024, phường Hải Sơn, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

179. Lê Thị Kim Phượng, sinh ngày 06/02/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18/1, Đỉnh Xã, khóm 011, thôn Đại Bành, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

180. Phùng Thị Cẩm Vân, sinh ngày 10/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 319, đường Tân Hưng, khóm 021, thôn Ô Nhật, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

181. Huỳnh Hồng, sinh ngày 20/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 106, đường Đồng Xuân, khóm 014, phường Bắc An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

182. Trần Thị Hồng Năm, sinh ngày 21/6/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 15, hẻm 15, ngõ Cự Ngưu, khóm 026, thôn Thâm Thủy, xã Yến Thảo, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

183. Phan Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 22/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 217, đoạn 2, đường Trấn Nam, khóm 012, phường Phúc Hưng, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

184. Nguyễn Thị Bé Thu, sinh ngày 17/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 450, đường Tây Hoàn, khóm 008, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

185. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 19/02/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 25 Khôi Côi, khóm 008, thôn Vọng Củ, xã Bình Khê, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

186. Lê Thị Kiều, sinh ngày 09/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 191, đường Long Sơn, khóm 029, thôn Long Sơn, xã Phòng Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

187. Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh ngày 08/5/1981 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 22, đường Phan Bà, khóm 009, thôn Phan Bà, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

188. Lê Thị Giáng Thơ, sinh ngày 27/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 67, đường Lạc Diệp, khóm 001, phường Tuyền Nguyên, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

189. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 05/8/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13, ngõ 62, phố Mỹ Luân, khóm 011, phường Phúc Giai, khu Thổ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

190. Lê Thị Hồng Tươi, sinh ngày 25/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 502, đường Cơ Trường Bắc, khóm 043, phường Đàm Càng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

191. Nguyễn Thị Như Ý, sinh ngày 28/10/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 99, đường Công Diệp Nam, khóm 028, phường Dũng An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

192. Ngô Thị Thúy, sinh ngày 02/7/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19/9, phố Đại Dũng, khóm 013, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

193. Đào Thị Cúc, sinh ngày 14/9/1984 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 257, đường Trung Sơn, khóm 018, phường Uyên Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

194. Lê Thị Chi, sinh ngày 16/02/1975 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 373, đường Gia Xương, khóm 004, phường Thủy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

195. Lê Kim Ngọc, sinh ngày 20/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25 Quảng Thịnh, khóm 002, thôn Quảng Thịnh, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

196. Đỗ Hồng Ni, sinh ngày 13/11/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 176, đường Thuận Phàm, khóm 001, phường Phúc Đức, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Thị Gái, sinh ngày 18/5/1978 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 82, đường Luyện Võ, khóm 032, phường Phú Nhân, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

198. Võ Thị Hận Bạc, sinh ngày 17/3/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 211, đường An Hòa, khóm 024, phường Chương Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

199. Vương Thị Lệ Xuân, sinh ngày 17/7/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 355, đường Tam Phong, khóm 017, thôn Hậu Lý, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

200. Trần Thị Cẩm Lài, sinh ngày 13/12/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 212, đoạn 2, đường Trung Hòa, khóm 014, thôn Đại Nam, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

201. Lê Thị Kiều Trang, sinh ngày 22/9/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 56, ngõ 437, đường Chấn Hưng, khóm 013, phường Đông Tín, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

202. Võ Thị Huyên, sinh ngày 01/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13 Đại Sở Ồ, khóm 004, thôn Ngư Quang, xã Bình Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

203. Trần Thị Lương, sinh ngày 20/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 8, đường Nam Quốc, khóm 006, thôn Nam Vinh, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

204. Trương Thị Phương Dung, sinh ngày 20/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Tân Hưng, khóm 003, thôn Tân Hưng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

205. Trần Thị Xuyên, sinh ngày 15/8/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 17, đường Vũ Đức, khóm 020, phường Cang Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

206. Dương Thị Kim Hà, sinh ngày 15/8/1979 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 9/3, ngõ 603, đường Ngũ Giáp Nhị, khóm 027, phường Thiên Hưng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

207. Tạ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/8/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 2/4, ngõ 71, phố Tùng Thái, khóm 016, phường Cao Tùng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

208. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 28/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Nhật Tân, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 028, phường Nhật Tân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

209. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 07/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số 3 - lầu 7, số 75, đường Trung Vinh, khóm 023, phường Trung Bình, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

210. Võ Thị Lài, sinh ngày 26/6/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 270/10, đoạn 1, đường Long Cương, khóm 003, phường Lâm Sâm, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

211. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 16/9/1972 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 2, ngõ 36, đường Tự Lập, khóm 013, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

212. Võ Thị Mười, sinh ngày 21/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 59/18, ngõ Hương Trường, khóm 049, phường Thụy Quang, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Thừa Chi, sinh ngày 25/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 87, ngõ Tân Thố, khóm 014, phường Tường Thố, thị trấn Lục Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

214. Trần Thị Kiều Diễm, sinh ngày 07/10/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 232, đường Bình Hòa, khóm 012, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

215. Lê Thị Ngọc Bích, sinh ngày 01/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, đường Song Ái, khóm 012, phường Huyện Khẩu, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

216. Giang Thị Nga, sinh ngày 09/10/1979 tại Hà Giang

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 166, đường Đào Đức, khóm 016, phường Đại Hoành, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

217. Võ Hoài Linh, sinh ngày 24/02/1980 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 8, đường Liên Đàm, khóm 002, phường Tỳ Đông, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

218. Phạm Thị Ánh Sang, sinh ngày 20/10/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 8/2, ngõ 94, đường Minh Truyền, khóm 015, phường Tùng Thủy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

219. Lê Hồng Nhung, sinh ngày 12/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 140, đường Hải Công Đông, khóm 009, phường Bình Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

220. Nguyễn Thị Chiến, sinh ngày 02/02/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 29, đường Lệ Chí, khóm 019, phường Ngọ Hóa, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

221. Đinh Lê Thuyết, sinh ngày 02/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 82/2 Phố Tâm, khóm 020, thôn Phố Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

222. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 23/01/1973 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm 19, ngõ 148, đường Tân Sinh, khóm 009, phường An Huệ, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

223. Nguyễn Thụy Nhân Phi, sinh ngày 28/11/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 600, đường Trình Hợp, khóm 017, thôn Loan Nội, xã Nhân Vũ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

224. Lê Thị Bích, sinh ngày 15/3/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 287, đường Vạn Lộ, khóm 009, thôn Tân Trung, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 26/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 137, ngõ Gia Đông, khóm 11, thôn Mộc Tử, xã Sam Lâm, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

226. Đinh Thị Ánh Đào, sinh ngày 15/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/74, Đỉnh Bộ, khóm 001, phường Đỉnh Bộ, thị trấn Gia Lý, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

227. Nguyễn Thị Nghĩa, sinh ngày 12/10/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 16 Ngưu Trừu Để, khóm 005, thôn Tân Phú, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

228. Võ Thị Hận, sinh ngày 28/5/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23 Bì Tử Đầu, khóm 011, thôn Bì Tiền, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

229. Nguyễn Thị Hồng Quí, sinh ngày 20/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 9, đường Tự Cường Tam, khóm 007, phường Trường Dịch, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

230. Trần Như Ý, sinh ngày 09/5/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 60, phố Bắc Hoa, khóm 014, phường Bắc Môn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

231. Hồ Kim Biên, sinh ngày 05/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 37, đường Tự Cường, khóm 016, phường Đại Tân, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

232. Phan Thị Huê, sinh ngày 22/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 27/1 Hà Thố, khóm 008, phường Hà Đẩu, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

233. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 25/7/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 20, hẻm 85, ngõ 189, đoạn 1, đường An Trung, khóm 022, phường An Khánh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

234. Lao Xuân Tiên, sinh ngày 15/5/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 38, đường Mã Cương, khóm 013, thôn Phúc Liên, xã Cống Liêu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 01/01/1984 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 11/3, đường 2, hẻm 17, ngõ 490, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 017, phường Thụy Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

236. Triệu Thúy Nga, sinh ngày 20/10/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 161, đường Nam Vinh, khóm 005, phường Thành Nhân, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

237. Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 18/01/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 123 Vinh Hữu Tân, khóm 002, phường Long Hữu, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

238. Nguyễn Thị Xiên, sinh ngày 06/9/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 322, đường Hoàng Cảng, khóm 018, thôn Hoàng Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

239. Nguyễn Thị Lê, sinh ngày 14/8/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 98/3, ngõ 167, đoạn 4, đường Tam Hòa, khóm 004, phường Từ Sinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

240. Lê Hồng Mến, sinh ngày 02/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 576, đường Quang Vinh, khóm 011, thôn Long Điền, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

241. Sơn Thị Bích Phượng, sinh ngày 16/02/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 99, đường Duy Hưng, khóm 022, thôn Tân Phong, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

242. Liên Thị Tuyết Thu, sinh ngày 16/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, đường Trung Chính, khóm 004, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

243. Nguyễn Thị Mỹ Đang, sinh ngày 08/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1/10, đường Lợi Xã, khóm 007, thôn Lợi Xã, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

244. Nguyễn Kim Linh, sinh ngày 10/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 530, đường Nam Tử, khóm 019, phường Thanh Phong, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

245. Dương Nguyễn Nhất Hoa, sinh ngày 09/3/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 11/2, ngõ 93, đoạn 1, đường Thành Công, khóm 009, phường Tú Thành, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

246. Lâm Thị Út Viên, sinh ngày 02/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 271, đường Thố Nguyên, khóm 001, phường Nhân Tường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

247. La Thị Thúy Hồng Em, sinh ngày 08/8/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 44/7 Ba La Văn, khóm 008, thôn Ba La, xã hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

248. Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh ngày 18/4/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 86/2 Xích Ngưu Lan, khóm 008, thôn Xích Lan, xã Tân Ô, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

249. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 02/01/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 240, đoạn 6, đường Trung Hiếu Đông, khóm 006, phường Liên Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

250. Trần Kim Thể, sinh ngày 06/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 456/8, đường Lâm Sâm Đông, khóm 013, phường Tân Điếm, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

251. Huỳnh Thị Giang, sinh ngày 12/5/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 17/7 Phiên Bà, khóm 016, thôn An Hòa, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

252. Trần Bích Niên, sinh ngày 12/3/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: số 216/2, Trúc Tử Cước, khóm 008, thôn Trúc Sơn, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

253. Nguyễn Thị Nguyên, sinh ngày 01/01/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 5 - lầu 2, số 51, đường Quốc Thánh 1, khóm 009, phường Trung Thánh, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

254. Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 26/11/1978 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 285/3, đường Trung Dũng, khóm 033, phường Đại Nghĩa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

255. Lê Thị Thanh Mai, sinh ngày 08/3/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 13/11, ngõ Trung Hòa, khóm 003, phường Phong Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

256. Nguyễn Kim Vàng, sinh ngày 26/01/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 203, đường Hòa Bình, khóm 013, phường Hóa Nam, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

257. Dương Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/3/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 11, số 28, đường Tân Trấn, khóm 011, thôn Cửu Khúc, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

258. Nguyễn Thị Nghiên, sinh ngày 06/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 117, đường Dục Lạc, khóm 024, phường Trúc Nội, khu Tiền Trung, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

259. Ngô Thị Bích Hoa, sinh ngày 30/11/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34 Đông Thịnh, khóm 14, phường Nội Loan, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

260. Vòng Sám Múi, sinh ngày 05/02/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 356, đoạn 2, đường Đầu Tân, khóm 016, phường Trúc An, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

261. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 15/5/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 59, đường Thụy An, khóm 007, phường Cảng Vĩ, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

262. Phạm Thị Oanh, sinh ngày 21/01/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 35, đường Huệ Lai, khóm 014, thôn Lai Huệ, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

263. Chí Lục Mùi, sinh ngày 02/12/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34/3, hẻm 7, ngõ 188, đoạn 1, đường Văn Hóa, khóm 007, phường Bách Thọ, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

264. Nguyễn Kim Thuận, sinh ngày 24/11/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 87, Tam Góc Tử, khóm 013, thôn Tam Góc, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

265. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 11/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 98 Tam Góc Tử, khóm 013, thôn Tam Góc, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

266. Trần Thanh Thủy, sinh ngày 05/11/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 13/2, đường Trường Lạc 4, khóm 11, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

267. Võ Thị Kim Thanh, sinh ngày 21/12/1983 Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, hẻm 1, ngõ 100, đường An Khánh, khóm 003, phường An Khánh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

268. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 16/11/1981 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 166, đường Trung Sơn 1, khóm 015, phường Khê Can, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

269. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 07/9/1978 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngõ 2, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 014, phường Thụ Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

270. Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh ngày 04/6/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 11, đường Đại Liêu, khóm 022, phường Đại Liêu, thị trấn Cương sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

271. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 10/11/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, hẻm 58, ngõ 209, đường Tam Xã, khóm 013, thôn Tam Góc, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

272. Bùi Cẩm Nhung, sinh ngày 09/02/1988 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 130, đoạn 2, đường Quân Công, khóm 027, phường Quân Công, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

273. Nguyễn Thanh Hạnh, sinh ngày 12/4/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4/10 Đại Nam Thế, khóm 007, thôn Đại Nam, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

274. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 24/4/1984 tại Vĩnh

Long

Hiện trú tại: số 100, ngõ 78, đường Kiến Quốc, khóm 021, phường Văn Xương, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

275. Hồ Kiêm Thùy, sinh ngày 10/01/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: số 8, ngõ 75, đường Phục Tùng, khóm 001, phường Văn Anh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

276. Nguyễn Mỹ Khánh, sinh ngày 02/5/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 78/1 Giai Lý Hưng, khóm 008, phường Giai Hóa, thị trấn Giai Lý, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

277. Long Thị Thu Chiều, sinh ngày 24/7/1980 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 280, đường Long Nam, khóm 003, thôn Thủy Phương, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

278. Đồng Thị Miền, sinh ngày 09/01/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 93 Tây Thanh, khóm 011, thôn Tây Thanh, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

279. Huỳnh Thị Trang, sinh ngày 06/5/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9 Trung Châu, khóm 003, thôn Đông Luân, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

280. Dương Thị Thơm, sinh ngày 19/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 32, hẻm 27, ngõ 120, phố Đồng Đức Nhị, khóm 002, phường Trung Ninh, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

281. Lù A Múi, sinh ngày 11/8/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 26, ngõ Tự Do, khóm 006, phường Đông Hưng, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

282. Bùi Thị Hạnh, sinh ngày 19/5/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 138, phố Quảng Long, khóm 029, phường Quảng Long, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

283. Huỳnh Mỹ Duyên, sinh ngày 19/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 7, hẻm 30, ngõ 221, phố Minh Hưng, khóm 028, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

284. Trần Thu Nguyệt, sinh ngày 20/7/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 62, phố Đại Đức Tam, khóm 012, phường Hội Chí, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

285. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 15/12/1983 tại Tây Ninh Hiện trú tại: Số 92/2, đường Lực Hành, khóm 012, phường

Trường An, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

286. Huỳnh Thị Kim Liên, sinh ngày 11/7/1985 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 472, đường Trung Sơn, khóm 009, thôn Trung Sơn, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

287. Lương Phụng, sinh ngày 09/10/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 192, đường Bảo Kiều, khóm 007, phường Bảo Phúc, thành phố Tân Điếm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

288. Trịnh Thị Hiền, sinh ngày 17/3/1978 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 66, Ngũ Phong Bát Trang, khóm 044, phường Ngũ Phong, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

289. Huỳnh Bích Tuyền, sinh ngày 21/6/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 80, phố Hạnh Phúc Nhất, khóm 003, thôn Hạnh Phúc, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

290. Nguyễn Thị Kim Thùy, sinh ngày 24/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17/3, ngõ 211, đường Trung Hưng, khóm 017, thôn Đông Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

291. Phạm Thanh Thúy, sinh ngày 26/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 326, đoạn 1, đường Viên Tập, khóm 006, phường Đại Minh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

292. Phạm Thị Nhung, sinh ngày 19/6/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 505, phố Hiếu Thuận, khóm 016, phường Loan Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

293. Bùi Thị Kim Phượng, sinh ngày 24/6/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 27, ngõ 539, đường Giới Thọ, khóm 016, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

294. Lê Thị Lai, sinh ngày 10/02/1980, Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 54/2, ngõ 73, phố Long Hưng, khóm 024, phường Tụ An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc Giới tính: Nữ

295. Nguyễn Thị Ngọc Xuyến, sinh ngày 06/12/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 15, ngõ Điền Phố, đoạn 3, đường Lăng Vân, khóm 016, thôn Quang Âm, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

296. Hong Nhộc Mùi, sinh ngày 16/5/1972 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ 73, đường Anh Minh Nhất, khóm 005, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

297. Lê Hồng Sa, sinh ngày 31/12/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7/3, ngõ 73, đường Anh Minh Nhất, khóm 005, phường Trúc Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

298. Mai Tý Chiều, sinh ngày 10/12/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, hẻm 4, ngõ 145, đường Trung Chính Bắc, khóm 013, phường Lục Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

299. Trần Thị Tuyết Hằng, sinh ngày 29/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 25/270, đường Hàng Đầu, khóm 021, phường Hàng Đầu, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

300. Nguyễn Dương Mỹ Phượng, sinh ngày 29/02/1988 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 154, đường Công Viên Bắc, khóm 009, phường Hưng Nam, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

301. Huỳnh Thị Phấn, sinh ngày 16/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 371, đường Tân Trang Tử, khóm 017, phường Tân Trung, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

302. Nguyễn Thị Linh Phương, sinh ngày 23/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 267, đường Tân Nông, khóm 025, phường Đài Đồng, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

303. Nguyễn Thị Thu Phấn, sinh ngày 15/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ Long Tuyền, đường Giáp Xương, khóm 019, thôn Giáp Bắc, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

304. Lê Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 25/10/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 124, khóm 005, thôn Giới Thọ, xã Nam Ngưu, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

305. Mìu Kim Linh, sinh ngày 11/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 88, đường Chính Phong, khóm 010, phường Bảo Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

306. Nguyễn Thị Thanh Hiền, sinh ngày 25/9/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2/176, Bì Giác, khóm 001, thôn Phúc Lạc, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

307. Lê Thị Cẩm Dấu, sinh ngày 20/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 32, đường Giang Nam 10, khóm 018, phường Long Cương, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

308. Hà Thị Hòa, sinh ngày 18/6/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 51, ngõ 109, đường Tráng Ngũ, khóm 007, thôn Cát Tường, xã Tráng Vi, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

309. Hồ Thị Thu Thảo, sinh ngày 01/01/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 8/4, đường Đại Thành, khóm 010, phường Tử Nhân, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

310. Lâm Thị Liểm, sinh ngày 15/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 397, đường Tai Sơn, khóm 009, phường Tú Nguyên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

311. Nguyễn Thị Kim Nhanh, sinh ngày 19/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 96, phố Dân Lạc, khóm 010, phường Dân Bồn, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

312. Thôi Mỹ Thường, sinh ngày 26/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 142, đường Cảnh Sinh Bắc, khóm 007, phường Tỵ Nam, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

313. La Thị Thư, sinh ngày 11/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 22, ngõ 43, đoạn 1, đường Trùng Dương, khóm 022, phường Quá Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

314. Vũ Thị Thanh Hương, sinh ngày 25/01/1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 9/2, số 47, phố Lợi Đông, khóm 028, phường Nhân Hòa, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

315. Đào Thị Phương Mai, sinh ngày 05/11/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 144, đường Văn Lâm, khóm 002, phường Nhân Dũng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

316. Trần Thị Sương, sinh ngày 23/6/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 107, phố Trường Thuận, khóm 009, phường Hoa Giang, khu Vạn Hoa

Giới tính: Nữ

317. Hà Thị Thơm, sinh ngày 10/3/1981 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 3, số 124, đường Kiến Quốc Nhất, khóm 008, phường Phúc Doanh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

318. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 08/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, ngõ 279, đoạn 1, đường Kiến Quốc Nam, khóm 018, phường Hòa An, khu Đại An

Giới tính: Nữ

319. Phạm Thị Vân, sinh ngày 02/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 59, phố Sùng An, khóm 045, phường Đàm Kiền, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

320. Hoàng Kim Huệ, sinh ngày 17/12/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 312, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 028, phường Phúc Trấn, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

321. Cao Thị Liễu, sinh ngày 08/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 95/1, Phong Điền, khóm 007, phường Phong Điền, thị trấn Trúc Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

322. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 18/8/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 86/4, ngõ Nhân Mỹ Thập, khóm 023, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

323. Nguyễn Thị Quế, sinh ngày 03/10/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 73, ngõ Thù Ngạn, khóm 013, thôn Kim Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

324. Lê Thị Kim Chi, sinh ngày 06/7/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 4, đường Hòa Sơn, khóm 001, thôn Hòa Sơn, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

325. Trần Ngọc Hà, sinh ngày 10/11/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 2, số 254, phố An Khánh, khóm 003, phường Hạnh Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

326. Nguyễn Thị Như Thảo, sinh ngày 25/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ 171, đường Ngưu Phủ Bắc, khóm 006, phường Hổ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

327. Đặng Thị Tuế, sinh ngày 12/8/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 55/7, ngõ Tây Lâm, khóm 001, phường Lâm Thố, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

328. Vòng Thị Diễm Hương, sinh ngày 19/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 243, đoạn 1, đường Phú Lâm, ngõ 028, phường Phú Liêu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

329. Mai Kim Ngọc, sinh ngày 12/4/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10/1, ngõ 17, đường Hợp Giang, khóm 020, phường Chu Thức, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

330. Lư Tô Muối, sinh ngày 21/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6/4, hẻm 8, ngõ 548, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 009, phường Văn Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

331. Lê Thị Thi, sinh ngày 02/8/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 34, đường Long Phong, khóm 019, phường Phong Nguyên, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

332. Lê Thị Tố Uyên, sinh ngày 25/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 2, ngõ 81, đường Dân An Tây, khóm 001, phường Dân Hữu, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

333. Trần Thị Ngọc Thùy, sinh ngày 12/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4/6, số 15, ngõ 906, đường Kiến Hãng, khóm 010, phường Kiến Hãng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

334. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 02/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 50, phố Dân Sinh, khóm 006, phường Đông Thế, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

335. Chung Tu Muôi, sinh ngày 08/10/1951 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 3, ngõ 570, đường Đức Dân, khóm 001, phường Thúy Bình, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

336. Trương Kim Muội, sinh ngày 30/12/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 13, phố Đào Nguyên, khóm 005, phường Kiến Quốc, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

337. Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 12/5/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 48, ngõ 63, đường Tam Hòa, khóm 007, phường Hưng Hòa, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

338. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 20/11/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngõ 120, đoạn 1, đường Trùng Dương, khóm 11, phường Quang Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

339. Vũ Thị Linh, sinh ngày 07/01/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 86, đoạn 2, đường Tùng Trúc, khóm 003, phường Tùng Dũng, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

340. Quách Diệu Lan, sinh ngày 20/8/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 77, Quan Âm, khóm 005, thôn Quan Âm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

341. Trần Thể Thiên Thanh, sinh ngày 20/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55/2, ngõ Công Sản, đoạn 3, phố Đàm Tử, khóm 008, thôn Đàm Bắc, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

342. Trần Thị Hồng, sinh ngày 09/01/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 55, đường Tam Hưng, khóm 008, thôn Tam Kỳ, xã Đông Sơn, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

343. Vũ Thị Hùng, sinh ngày 17/01/1981 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 129, phố Cát Tường, khóm 010, thôn Thụ Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

344. Lê Đức Phương Trang, sinh ngày 19/8/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 671, đường Nội Thành, khóm 007, thôn Nội Thành, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

345. Phạm Thị Kiều Trang, sinh ngày 06/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 93, đường Anh Tài, khóm 009, phường Bắc Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

346. Phan Thị Thu Trang, sinh ngày 02/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 235, đường Dân An Tây, khóm 010, phường Quang Hòa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

347. Lê Thị Phương Linh, sinh ngày 09/9/1977 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 13/8, đường Thuận Phàm, khóm 009, phường Long Tuyền, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

348. Nguyễn Thị Ngọc Tuyến, sinh ngày 19/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 45, đoạn 4, đường Tân Quang, khóm 014, phường Kim Tinh, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

349. Nguyễn Thị Kim Ngọc, sinh ngày 10/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 532, đường Đỉnh An, khóm 008, phường Đỉnh An, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

350. Nguyễn Thị Mộng Hà, sinh ngày 26/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 304, đường Vương Công, khóm 15, thôn Quảng Ứng, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

351. Nguyễn Thanh Thơ, sinh ngày 06/9/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 53/5, đường Dục Lạc, khóm 021, phường Thành Đại, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

352. Huỳnh Thị Ngọc Phương, sinh ngày 04/02/1975 tại Long An

Hiện trú tại: Số 18 Đại Trang, khóm 9, phường Hạ Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

353. Nguyễn Huỳnh Yến Thu, sinh ngày 03/7/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Khánh Hưng, đường Hải Nhung, khóm 21, phường Đông Thạch, thị trấn Khánh Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

354. Huỳnh Thị Hồng Châu, sinh ngày 13/9/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 15, đường Đại Nguyên 5, khóm 023, phường Phong Niên, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

355. Đinh Thị Mùa, sinh ngày 08/10/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 19 Vạn Lý Gia Đầu, khóm 006, thôn Đại Bằng, xã Vạn Lý, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

356. Huỳnh Ngọc Thúy, sinh ngày 26/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 468, đoạn 2, đường Tân Điểu, khóm 018, phường Khuất Xích, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

357. Phùng Thị Bích Thùy, sinh ngày 16/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 56, ngõ 91, đường Bình Đỉnh, khóm 002, thôn Thụy Phong, xã Nai Giã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

358. Mai Kim Đến, sinh ngày 21/4/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 50, đường Tân Hải, khóm 022, thôn Đại Vũ, xã Đại Vũ, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

359. Đặng Thị Ngọc Bích, sinh ngày 09/5/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 486 Thái An, khóm 017, thôn Thái An, xã Bi Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

360. Dương Thị Hương Yến, sinh ngày 25/8/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 2/1, ngõ Tân Điếm, khóm 010, thôn Ngư Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

361. Vũ Thị Phương, sinh ngày 02/01/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 60, đường Đại Nhân, khóm 020, phường Dân Long, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

362. Lê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 05/02/1981

Hiện trú tại: Đồng Tháp, Số 143, đường Phong Niên, khóm 015, phường Ong Xã, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

363. Nguyễn Ngọc Lý, sinh ngày 01/02/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 19, hẻm 11, ngõ 48, đường Cảnh Phong, khóm 014, phường Hưng Phong, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

364. Phạm Thị Kim Sương, sinh ngày 07/3/1966 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 8, đoạn 3, đường Minh Quyền Đông, khóm 014, phường Giang Khánh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

365. Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 02/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 113, đoạn 2, đường Nhã Hoàn, khóm 008, thôn Đại Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

366. Vương Thị Thanh, sinh ngày 01/12/1982 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 1, đường Vũ Lăng Tây 2, khóm 022, phường Vũ Lăng, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

367. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 24/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 57, phố Dục Dân, khóm 008, phường Thủy Nguyên, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

368. Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 06/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, ngõ 648, đoạn 5, đường Trung Hoa, khóm 007, phường Triều Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

369. Ngô Thị Đẹp, sinh ngày 16/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, phố Hoằng Khánh, khóm 005, thôn Hồi Long, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

370. Huỳnh Thị Tuyết, sinh ngày 12/11/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 138, đường Hòa Bình, khóm 006, thôn Gia Phong, xã Trí Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

371. Tô Thị Hạnh, sinh ngày 13/7/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 41/2 Nội Phố, khóm 004, thôn Ôn Tuyền, xã Xe Thành, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

372. Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 21/4/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 696, đường Trung Nguyên, khóm 006, phường Chủ Quyền, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

373. Lâm Thị Hồng Nghĩa, sinh ngày 16/01/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 61, phố Đông Lý 7, khóm 031, thôn Đông Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

374. Lương Thị Ngân, sinh ngày 30/4/1981 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 20, đường Phụng Tùng, khóm 008, phường Bắc Môn, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

375. Lữ Thịnh Vân, sinh ngày 13/7/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 75/9, đường Trung Chính, khóm 013, thôn Li Đồng, xã Li Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

376. Lê Thị Dạ Thảo, sinh ngày 25/01/1977 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 46, đường Dân Quyền, khóm 010, thôn Thần Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

377. Lê Thị Hằng, sinh ngày 27/01/1976 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: 2 - lầu 9, số 68, đường Cổ Chí, khóm 019, phường Trung Hiếu, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

378. Đào Thị Hạnh, sinh ngày 29/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 22, ngõ 114, đường Tây Thế, khóm 015, phường Tây An, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

379. Trương Thị Kim Thanh, sinh ngày 13/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 10, số 244, đường Hoa Sơn, khóm 041, phường Trung Hiếu, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

380. Nguyễn Hồng My, sinh ngày 16/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 45, đường Đại Miếu 1, khóm 009, thôn Đại Miếu, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

381. Lê Thị Thu Oanh, sinh ngày 10/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 12, ngõ 126, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 028, phường Bì Lâm, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

382. Quan Mỹ Lang, sinh ngày 16/5/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 76 Ô Đồ Quật, khóm 013, phường Vĩnh Phúc, thị trấn Đài Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

383. Phạm Thị Bé Khanh, sinh ngày 18/3/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13/56, đường Đông Xã, khóm 025, phường Diêm Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

384. Đào Thanh Nhàn, sinh ngày 17/7/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 974, đường Vinh Dự, khóm 017, phường Trùng Quang, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

385. Hồ Kim Lan, sinh ngày 24/8/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 172, đường Tư Bắc, khóm 016, phường Đồ Thố, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

386. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 06/10/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 7, số 6, đường Tư Duy, khóm 023, thôn Thảo La, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

387. Đặng Ngọc Giàu, sinh ngày 10/9/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 99, đường Hạnh Phúc, khóm 005, thôn Loan Nội, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

388. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 30/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 98, đường Trinh Liều, khóm 012, phường Khê Châu, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

389. Lê Thị Bích Thủy, sinh ngày 03/9/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 56, ngõ 133, đoạn 1, đường Kiến Khanh, khóm 004, phường Trúc Khê, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

390. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 29/9/1978 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 46, ngõ 23, đoạn 1, đường Học Phủ, khóm 014, phường Quảng Phúc, thành phố Thủ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

391. Lê Thị Chúc, sinh ngày 04/6/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 51, hẻm 53, ngõ 37, phố Tự Cường, khóm 021, phường Trung Kính, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

392. Nguyễn Huệ Linh, sinh ngày 16/7/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 79, ngõ Nam Thế, khóm 017, phường Đầu Nam, thị trấn Lục Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

393. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 26/6/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 26, ngõ 298, đường Nam Dương, khóm 006, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

394. Huỳnh Thị Thùy Dương, sinh ngày 25/9/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 2, đường Trung Sơn, khóm 004, thôn An Đông, xã Thục Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

395. Nguyễn Thị Xuân Thu, sinh ngày 23/02/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 531, đường Đại Tôn, khóm 014, thôn Đôn Bắc, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

396. Phan Thị Hoa Phượng, sinh ngày 15/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/2 ngõ Thụ Lâm, khóm 019, thôn Tân Phong, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

397. Tạ Thị Thể, sinh ngày 31/12/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 97/1, phố Thắng Lợi, khóm 005, phường Bảo Hòa, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

398. Võ Thị Diễm Lệ, sinh ngày 09/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, ngõ 35, phố Vũ Thành, khóm 015, phường Hoa Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

399. Hồ Thị Liên, sinh ngày 01/9/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 10, số 470, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 022, phường Đản Phong, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

400. Tiền Ngọc Hạnh, sinh ngày 16/11/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 191, đoạn 2, đường Xương Bình, khóm 007, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

401. Lê Thị Kim Tuyến, sinh ngày 13/5/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 202, đường Đại Phố, khóm 013, thôn Đại Phố, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

402. Trần Thị Thanh Hằng, sinh ngày 15/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 251, đoạn 3, đường Trung Sơn, Đông, khóm 001, phường Nhân Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

403. Nguyễn Thị Huệ Khỏe, sinh ngày 14/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, hẻm 1, ngõ 26, đường Tam Dân, khóm 019, phường Nhân Đức, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

404. Nguyễn Thị Bé Chính, sinh ngày 10/7/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 129, đường Hoàng Cảng, khóm 009, thôn Hoàng Cảng, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

405. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 25/11/1962 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34, phố Tế An, khóm 004, phường Dân Vinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

406. Vũ Thị Lĩnh, sinh ngày 19/02/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 18, phố Cát Xương, khóm 023, phường Kiến Xương, khu Nam Tường, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

407. Phạm Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 24/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 68, đường Nghĩa Xương, khóm 021, phường Bảo Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

408. Nguyễn Thị Dân, sinh ngày 26/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, hẻm 2, ngõ 337, đường Thụ Lý, khóm 022, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

409. Lương Tâm Niệm, sinh ngày 13/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 31, đường Minh Phong, khóm 011, phường Hồ Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

410. Lý Thùy Trang, sinh ngày 02/02/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 921, đường Tam Phong, khóm 012, phường Tây Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

411. Đào Thị Ngọc Thu, sinh ngày 05/5/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 87/3/4, đường Công Viên, khóm 021, phường Đại Thành, khu Trung, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

412. Nguyễn Thị Hồng Lam, sinh ngày 09/01/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 21/3, đường Trúc Vĩ Tồn, khóm 015, phường Thành Công, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

413. Lai Phước Thảo, sinh ngày 05/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 28, ngõ 25, đường Trang Kính, khóm 018, phường Trung Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

414. Đoàn Thị Kiều Ngân, sinh ngày 18/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 28, ngõ 210, đường Đỉnh Khảm, khóm 012, phường Phố Ái, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

415. Đinh Thị Hường, sinh ngày 10/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 241 Hồ Tổ Liêu, khóm 015, phường Hồ Tổ, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

416. Trịnh Thị Bé Sáu, sinh ngày 26/8/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: số 34, đường Đại Đồng, khóm 009, thôn Phúc Văn, xã Trì Thượng, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

417. Cao Kim Thúy, sinh ngày 10/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4/29, đường Trung Hoa, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

418. Thiều Thị Mộng Thường, sinh ngày 27/01/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 42/1, đường Lợi Hành, khóm 005, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

419. Triệu Thị Liên, sinh ngày 19/10/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 33, đường Hổ Khê, khóm 017, phường Hổ Khê, thành phố Đầu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

420. Phạm Thị Tuyết Gương, sinh ngày 24/4/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 420, đoạn 3, đường Liễu Doanh, khóm 017, thôn Nhân Hòa, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

421. Hà Thị Phương Kiều, sinh ngày 03/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 154, đường Hoa Thắng, khóm 032, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

422. Hoàng Thị Thoa, sinh ngày 10/10/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: 1 - lầu 2, số 30, ngõ 5, đường Bắc Bình Nhị, khóm 022, phường An Thái, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

423. Vũ Thị Kim Liên, sinh ngày 29/5/1969 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16/9, đường Đại Đông, khóm 005, phường Nhân Dũng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

424. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 14/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 179, đường Quang Minh, khóm 018, phường Tân Mỹ, thị Trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

425. Phạm Tú Anh, sinh ngày 02/02/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, hẻm 7, ngõ 88, đường Ngũ Quyền, khóm 037, thôn Phong Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

426. Lê Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 15/4/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 268, đường Chính Quang, khóm 002, phường Vĩnh Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

427. Trương Thị Bích Thủy, sinh ngày 28/6/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 163, ngõ 583, đường Ngô Hưng, khóm 012, phường Thái Hòa, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

428. Đinh Thị Dàng, sinh ngày 12/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 243, đường Phong Niên, khóm 005, phường Ong Xã, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

429. Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 12/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 265, đường Kinh Vũ, khóm 006, phường Vũ Tùng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

430. Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 15/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 2, Trung Hưng, khóm 006, thôn Thủy Bình, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

431. Trần Thị Tuyền Em, sinh ngày 24/5/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 248, phố Bắc Huyền, khóm 021, thôn Đông Hải, xã Phương Liên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

432. Lê Thị Thu Trang, sinh ngày 09/3/1983 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 4, hẻm 16, ngõ 22, thôn Ca Tác Tân, đường Tam Thôn, khóm 003, phường Trung Hưng, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

433. Hồ Thị Huệ, sinh ngày 23/11/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 21/2, đoạn 2, đường Trung Thanh, khóm 027, thôn Đại Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

434. Lê Thị Ngọc Chương, sinh ngày 06/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16/2, đường Tân Trang, khóm 004, phường Văn Minh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

435. Hoàng Thị Ngọc Hà, sinh ngày 24/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 856, đường Trung Sơn, khóm 021, phường Trung Lộ, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

436. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 08/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 40 Cửu Trang, khóm 004, thôn Cửu Trang, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

437. Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/11/1970 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 39/2, đường Phú Quốc, khóm 005, phường Phú Quốc, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

438. Nguyễn Thị Kim Loan, sinh ngày 15/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, hẻm 51, ngõ 80, đoạn 8, đường Diên Bình Bắc, khóm 003, phường Phú Châu, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

439. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 09/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 482, đường Trung Chính, khóm 003, phường Trung Sơn, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

440. Trần Thị Mộng Kiều, sinh ngày 18/11/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 21, ngõ Tam Hòa, đường Đông Thố, khóm 008, phường Bắc Thế, thị trấn Sa Lộc, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

441. Trần Thị Lụa, sinh ngày 09/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76 Tam Giáp, khóm 006, phường Tam Giáp, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

442. Lê Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 28/02/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 74 Thái Bình, khóm 005, thôn Vĩnh Khang, xã Diêm Bình, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

443. Nghiêm Thị Tuyết, sinh ngày 13/02/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 35/3, đường Nhân Ái, khóm 012, phường Chủ Tín, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

444. Âu Thị Loan, sinh ngày 08/3/1973 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4/5, số 289, đường Trung Hoa, khóm 008, phường Trung Hoa, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

445. Dương Thị Thủy, sinh ngày 07/10/1979 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 57, phố Trung Hòa, khóm 011, phường Lập Chí, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

446. Nguyễn Thị Yến Trinh, sinh ngày 24/5/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 71, đường Trấn Quốc, khóm 004, thôn Kinh Khẩu, xã Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

447. Nguyễn Thị Thanh Thế, sinh ngày 01/01/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, phố Tự Cường, khóm 004, thôn Nam Dương, xã Luận Bối, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

448. Lê Thị Hướng, sinh ngày 10/9/1966 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, hẻm 19, ngõ 153, đoạn 1, đường Lực Hàng, khóm 019, phường Lục Hợp, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

449. Hồ Thị Ngọc Hương, sinh ngày 02/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8, đường Ty Xướng, khóm 009, thôn Nguyên Tuyền, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

450. Nguyễn Ngọc Hạnh, sinh ngày 19/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/5, ngõ Hồ Đệ Nhất, đường Cửu Đường, khóm 038, thôn Cửu Đường, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

451. Bạch Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 23/7/1974 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 26 Hưng Hóa, khóm 002, thôn Hưng Hóa, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

452. Huỳnh Thúy Liễu, sinh ngày 10/10/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 55, phố Bắc Tân, khóm 010, phường Dân Hữu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

453. Nguyễn Thị Khương, sinh ngày 20/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36, đường Trung Hoa, khóm 007, phường Nhân Thọ, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

454. Phạm Thị Bình, sinh ngày 26/11/1970 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngõ 126, đoạn 4, đường Trùng Dương, khóm 012, phường Tín An, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

455. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 08/11/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 482, đường Đại Mã, khóm 009, thôn Đại Đông, xã Ngoại Phố, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

456. Trần Thị Thanh Thúy, sinh ngày 10/7/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 140, đường Trung Sơn Bắc, khóm 027, phường Hoàn Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

457. Lê Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 16/11/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 21/6 Tướng Quân, khóm 001, phường Tướng Quân, thị trấn Đỗ Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

458. Nguyễn Thị Thu Nhã, sinh ngày 04/10/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 93, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Trung Trí, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

459. Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 04/4/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 91 Tam Thạnh, khóm 011, thôn Tam Thạnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

460. Huỳnh Thị Nga, sinh ngày 23/10/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 30 Ngư Liêu, khóm 003, thôn Ngư Liêu, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

461. Phạm Thị Tuyến, sinh ngày 10/12/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 82/5, ngõ 26, phố Tân Hưng, khóm 016, phường Lộc Hưng, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

462. Kim Thị Tuyền, sinh ngày 20/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 333, đường Gia Đông, khóm 001, phường Gia Hồ, thị trấn Hắng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

463. Lê Thị Hằng Ni, sinh ngày 06/02/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 236, đường Trung Hiếu Đông, khóm 020, phường Tân Xương, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

464. Phan Thị Huỳnh Giao, sinh ngày 24/6/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8/11, ngõ Gia Tích Tam, khóm 012, thôn Gia Tích, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

465. Phạm Thị Ánh Nhi, sinh ngày 09/02/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 170, Quán Đông, khóm 012, thôn Quán Đông, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

466. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 25/3/1979 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 3, số 56, phố Dục Anh, khóm 017, phường Tân Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

467. Phan Thị Hồng Sương, sinh ngày 21/01/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 362, đường Hưng Lâm, khóm 002, thôn Cựu Quán, xã Bổ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

468. Trình Thị Bé Thu, sinh ngày 22/8/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 33, ngõ 619, đoạn 1, đường Đại Khê, khóm 018, phường Trung Sơn, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

469. Trương Thị Tuyết Sang, sinh ngày 04/7/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 34, ngõ 137, đường Đại Nhân Nam, khóm 024, phường Hậu Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

470. Đồng Thị Dự, sinh ngày 18/10/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 782 Tân Ôn, khóm 021, phường Phục Hưng, thị trấn Bồ Tải, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

471. Lê Thị Thúy Hằng, sinh ngày 15/01/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 7, đường Dương Sơn, khóm 002, phường Dương Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

472. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 16/8/1969 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 228, đường Trung Hưng, khóm 015, thôn Bắc Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

473. Trần Thị Cẩm Tú, sinh ngày 12/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 178, đường Hòa Bình, khóm 005, thôn Thổ Từ, xã Kích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

474. Đoàn Thị Thúy Vân, sinh ngày 30/7/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 63, Cẩu Đầu, khóm 011, thôn Tín Nghĩa, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

475. Võ Thúy Loan, sinh ngày 10/4/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 149, đoạn 2, đường Trung Ương Tây, khóm 023, phường Quang Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

476. Bùi Thị Huệ Chí, sinh ngày 20/01/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 80, đường Vĩnh Xuân, phường Xuân Xã, khu Nam Đầu, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

477. Hoàng Thị Vui, sinh ngày 10/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 88, đoạn 3, đường Sơn Cước, khóm 014, thôn Phục Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

478. Mai Thị Kim Hương, sinh ngày 05/8/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 164, đường Đại Minh, khóm 012, phường Dương Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

479. Phan Thị Tuyết Nga, sinh ngày 19/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 8, đường Quốc Long, khóm 005, phường Quốc Long, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

480. Trần Ngọc Trinh, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56/10, đường Đông Xuyên, khóm 011, thôn Hoàng Sơn, xã Yến Sào, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

481. Đỗ Thị Nguyệt Thu, sinh ngày 15/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 303/19, đoạn 2, đường Quang Minh, khóm 29, thôn Đại Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

482. Lê Thị Nhung, sinh ngày 20/6/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 34/3, ngõ Điền Đầu, khóm 005, thôn Trúc Lâm, xã Lục Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

483. Nguyễn Đình Ngọc Diệp, sinh ngày 14/4/1981 tại thành

phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 20, số 31/8, đường Dân Tộc, khóm 003, phường Trúc Vĩ, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

484. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 16/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 219, đường Mai Thôn, khóm 009, phường Ái Lan, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

485. Phạm Thị Diễm, sinh ngày 30/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 332, đường Trung Chính, khóm 008, thôn Tây Lâm, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

486. Nguyễn Cẩm Lệ, sinh ngày 16/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, đoạn 5, lộ Tự Cường, khóm 011, phố Ngũ Phước, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

487. Lê Thị Diễm, sinh ngày 10/3/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 266, đoạn 1, đường Nam Khanh, khóm 001, thôn Song Tân, xã Bửu Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

488. Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 04/02/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 43, ngõ 137, đường Vạn Đại, khóm 004, phường Tân An, khu Vạn Hoa

Giới tính: Nữ

489. Dương Bạc Múi, sinh ngày 05/10/1964 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 212, đoạn 2, đường Liễu Doanh, khóm 020, thôn Quang Phúc, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

490. Huỳnh Tố Quyên, sinh ngày 07/11/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: số 23, Tánh Trần Liêu, khóm 004, phường Cảng Vĩ, thị trấn Hà Đậu, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

491. Bùi Thị Thúy An, sinh ngày 19/4/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, đường Tân Hưng, khóm 002, thôn Tân Hưng, xã Điền Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

492. Huỳnh Thị Thu Phượng, sinh ngày 15/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 88 Quá Cầu Tây Thế, khóm 008, phường Tây An, thị trấn Bố Tài, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

493. Hồ Thị Lựu, sinh ngày 12/02/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 129, đường Trung Chính, khóm 023, phường Chủ Nông, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

494. Huỳnh Thị Mộng Linh, sinh ngày 12/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 61, đường Tân Xuân, khóm 003, phường Tân Xuân, thị trấn Đạm Thủy

Giới tính: Nữ

495. Nguyễn Thị Ánh Dương, sinh ngày 16/12/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 8, số 7/7, ngõ Thành Hoàng, đường Cửu Đường, khóm 002, thôn Cửu Đường, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

496. Trần Kim Hương, sinh ngày 15/9/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6/3, ngõ 344, đường Khải Huyền, khóm 022, phường Tân Phú, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

497. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 06/6/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 828, đường Trọng Lập, khóm 037, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

498. Phạm Thị Huyền Diệu, sinh ngày 10/4/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 178, đường Bình Hòa, khóm 025, phường Đại Trúc, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

499. Trương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 22/6/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Tam Khối, khóm 009, thôn Thập Ngũ, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

500. Tạ Thị Dậu, sinh ngày 23/3/1981 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 74/2, đường Tam Dân, khóm 005, phường Tây Quang, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

501. Lê Thị Chúc Dang, sinh ngày 14/11/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 201, đường Chiêm Phong, khóm 003, phường Quảng Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

502. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/11/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6/1 Thanh Bộ, khóm 005, thôn Lam Bộ, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

503. Phạm Thị Dung, sinh ngày 20/5/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 78, đường Bộ Tâm, khóm 002, thôn Bộ Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

504. Nguyễn Thái Thảo Thy, sinh ngày 18/10/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 54 Khảm Hạ, khóm 038, thôn Quả Lâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

505. Nguyễn Thị Phi Oanh, sinh ngày 16/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 47, đường Bắc Tân, khóm 016, phường Thủy Lợi, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

506. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 15/9/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 16, đường Thần Thanh, khóm 009, phường Đông Sơn, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

507. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 27/02/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 3 - lầu 12, số 132, đường Hoa Thuận, khóm 006, phường Thọ Đức, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

508. Điêu Thị Linh Đan, sinh ngày 15/9/1970 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 49/36 Thanh Bộ, khóm 011, thôn Lam Bộ, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

509. Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 29/12/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47, hẻm 19, ngõ 7-3, đường Giới Thọ, khóm 023, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

510. Nguyễn Thị Hồng Em, sinh ngày 02/3/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 16, ngõ 287, đường Tư Nguyên, khóm 011, phường Nhân Nghĩa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

511. Vòng Ái Quỳnh, sinh ngày 10/7/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 11, hẻm 8, ngõ 173, đoạn 2, đường Tú Lãng, khóm 022, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

512. Đặng Thị Kiều Trinh, sinh ngày 01/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, hẻm 181, đường An Hưng, khóm 008, phường Công Ôn, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

513. Quách Sương Mai, sinh ngày 09/12/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13/37, Cát Tường, khóm 021, phường Cát Tường, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

514. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 11/7/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngõ 81, đường Tứ Duy, khóm 031, thôn Hưng Trân, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

515. Lê Thị Bích Hương, sinh ngày 11/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 319, đường Đại Đồng, khóm 001, phường Nam Giản, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

516. Lê Thị Hồng Tươi, sinh ngày 16/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 406/92/16, đường Tầm Thủy, khóm 001, phường Tầm Thủy, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

517. Nguyễn Mộng Tuyền, sinh ngày 15/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 110/11, đường Cơ Kim Nhất, khóm 007, phường Hưng Liêu, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

518. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 14/10/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 371 Đại Phố Mỹ, khóm 013, phường Trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

519. Bùi Thị Dung, sinh ngày 23/6/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 3, số 9, hẻm 22, đường Thủy Đối, cụm 013, thôn Thủy Đối, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

520. Lưu Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 13/9/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 167, đường Ngưu Phố, khóm 019, phường Đỉnh, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

521. Nguyễn Thị Nguyệt, sinh ngày 04/3/1983 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 9, số 70/2, đường Đào Oanh, khóm 009, phường Kiến Quốc, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

522. Chướng Thị Hương, sinh ngày 15/7/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 77 Bình Đỉnh, khóm 013, thôn Bình Đỉnh, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

523. Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 24/8/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 46, đường Nhân Hòa, cụm 014, phường Tông Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

524. Võ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 29/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, đường Dục Đức 2, khóm 022, phường Thanh Tân, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

525. Lê Thị Phượng, sinh ngày 20/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 7/2, số 387, đường Vĩnh An, khóm 016, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

526. Đinh Thị Phương Lan, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 65, đường Bình An Nam, khóm 032, phường Nghĩa Dân, thị xã Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

527. Lê Thị Thúy Oanh, sinh ngày 19/9/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 136, đường Trung Hưng Bắc, khóm 020, phường Đỉnh Khảm, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

528. Đỗ Thị Nguyên Nhung, sinh ngày 10/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: 247/33, đường Thắng Lợi, khóm 019, phường Nam Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

529. Phạm Thị Ngọc Hân, sinh ngày 20/8/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5 F-3, 731, đường Nhân Ái, khóm 022, phường Nhân Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

530. Huỳnh Hồng Đang, sinh ngày 04/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 35 Cửu Sa Lung, khóm 004, thôn Long Thăng, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

531. Trần Thị Trúc Giang, sinh ngày 20/5/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 98, hẻm 450, đường Du Viên Nam, khóm 008, thôn Nam Liêu, xã Long Tinh, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

532. Đàm Thị Hằng, sinh ngày 03/11/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 182, Ngưu Trù Khê, khóm 011, thôn Phúc Hưng, xã Đan Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

533. Cao Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 10/11/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 94, đường Tập Sơn, đoạn 1, khóm 001, phường Phú Châu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

534. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 27/02/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 285/1 đường Cam Thành, khóm 1028, phường Lê Minh, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

535. Hồng Kim Nhung, sinh ngày 10/7/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 37/5, ngách 54, ngõ 220, đoạn 1, lộ An Hòa, khóm 013, phường An Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

536. Mai Thị Tuyết Ngân, sinh ngày 23/01/1971 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 19, ngõ 20, đường Cẩm Tú, khóm 017, phường Nhật Hưng, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

537. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 24/3/1958 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36, ngách 2, ngõ 148, phố Diên Bình, khóm 011, phường Quốc Hồn, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

538. Từ Huệ Bội, sinh ngày 20/01/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16, thôn Lục Hợp Nhị, khóm 018, phường Tân Hoa, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

539. Trần Thị Thanh Lan, sinh ngày 17/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 5/1, Thất Cổ, khóm 015, thôn Thất Cổ, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

540. Mã Huệ Dung, sinh ngày 28/10/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 96, ngách 14, ngõ 291, đường Diệm Trình, khóm 002, phường Quang Minh, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

541. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 15/10/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 77/3, đường Long Thọ, đoạn 1, khóm 024, thôn Trung Phúc, xã Lô Phúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

542. Lê Nguyễn Như Thủy, sinh ngày 04/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: số 2, hẻm 4, ngõ 625, đường Trung Chính, khóm 004, phường Tư Tạiự, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

543. Nguyễn Minh Thuận, sinh ngày 06/10/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 37, hẻm 110, ngõ 195, đoạn 1, phố Bành Nguyên, khóm 006, phường Nguyên Điền, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

544. Nguyễn Phước Cẩm Hòa, sinh ngày 19/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 251, đường Văn Xương, khóm 016, phường Đức Hoa, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

545. Trần Thị Sà Tha, sinh ngày 06/02/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 270, phố Chính Phong, khóm 002, phường Bửu Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

546. Nguyễn Thị Hồng Điểm, sinh ngày 04/02/1977 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 39, phố Tam Ninh, khóm 002, phường Qua Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

547. Đỗ Thị Thu Nga, sinh ngày 23/12/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngõ 14, phố Quang Hoa, khóm 005, phường Quang Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

548. Lê Thị Sang, sinh ngày 09/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 546, Liễu Tử Lâm, khóm 8, thôn Liễu Lâm, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

549. Lê Tuyết Trang, sinh ngày 27/3/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18/1, hẻm 4, ngõ 79, phố Phúc Sơn, khóm 005, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

550. Bùi Ngọc Hà, sinh ngày 04/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 75, đường Hòa Bình, khóm 017, phường Văn Hóa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

551. Phạm Thị Trúc An, sinh ngày 26/12/1982 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 141, đường Tân Hưng Tam, khóm 021, thôn Tân Thành, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

552. Phạm Thị Ngoan, sinh ngày 01/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 1, ngõ 408, đường Trung Hoa, khóm 011, phường Trúc Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

553. Mai Thị Thanh Phương, sinh ngày 10/4/1984 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 451, đường Tây Đại, khóm 006, phường Tản Viên, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

554. Trần Mỹ Quyền, sinh ngày 10/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 27, hẻm 32, ngõ 318, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 008, phường Tam Trọng, thị trấn Trúc Đông

Giới tính: Nữ

555. Phạm Thị Thu Sương, sinh ngày 02/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 76/22, đường Trung Chính, khóm 006, phường Song Đông, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

556. Bùi Thị Hiếu, sinh ngày 16/4/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 213, đường Đông Quang Viên, khóm 011, phường Đông Môn, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

557. Nguyễn Thị Tho, sinh ngày 16/7/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngõ 11, phố Hòa Bình, khóm 030, thôn Sơn Đức, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

558. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 20/8/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 158, phố Thái Xương Tam, khóm 015, phường Trung Nguyên, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

559. Phạm Thị Ba, sinh ngày 09/9/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 53/21, Lục Phân Liêu, khóm 004, phường Điền Liêu, thị trấn Thiện Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

560. Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 10/5/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, đường Tú Thủy, khóm 015, phường Mỹ Đàm, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

561. Đỗ Kim Trang, sinh ngày 24/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, phố Chính Quang, khóm 003, phường Vĩnh Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

562. Huỳnh Thị Hồng Phương, sinh ngày 02/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 205, đường Bộ Tử Khanh, khóm 014, phường Đại Hưng, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

563. Trần Thị Phương Loan, sinh ngày 07/5/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, Thành Công, khóm 005, phường Chính Nghĩa, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn

Giới tính: Nữ

564. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 10/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 18, hẻm 67, đoạn 2, phố Tín Nghĩa, khóm 025, thôn Long Bản, xã Quan Điền, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

565. Đào Thị Thủy, sinh ngày 13/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 278, đường Trung Chính, khóm 006, phường Đại Trình, thị trấn Ma Đầu, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

566. Dương Thị Ngọc Lam, sinh ngày 24/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 8, đường Khê Phố, khóm 011, thôn Khê Phố, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

567. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 15/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 415, đoạn 3, đường Trung Chính Đông, khóm 018, thôn Ngũ Quyền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

568. Nguyễn Minh Châu, sinh ngày 15/3/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 503, đoạn 1, đường Kim Hoa, khóm 013, phường Nhật Tân, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

569. Cao Thị Ngọc Điệp, sinh ngày 12/8/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 116, đường Hằng Tây, khóm 22, phường Sơn Cước, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

570. Lê Nguyễn Trúc Hà, sinh ngày 04/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 80 Hạc Sơn, khóm 012, thôn Hạc Sơn, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

571. Nguyễn Thị Trúc Hiền, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 148, đường Trung Chính, khóm 024, phường Thổ Viên, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

572. Trần Thị Ngọc Thoa, sinh ngày 01/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 120, ngõ 238, đoạn 1, đường Khê Nam, khóm 007, thôn Đông Viên, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

573. Lê Thị Ngọc Nguyên, sinh ngày 04/9/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 11, số 288, phố Văn Kiến, khóm 031, phường Văn Phúc, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

574. Đoàn Thị Rạng, sinh ngày 09/02/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11 Thạch Ma Viên, khóm 012, thôn Loan Kiều, xã Trúc Kỳ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

575. Trần Thị Kiêm, sinh ngày 16/9/1981 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 303, đường Vĩ Nhân, khóm 013, phường Thọ Thiên, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

576. Hà Mỹ Hằng, sinh ngày 01/01/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 38, phố Trấn Nam, khóm 030, phường Trấn Nam, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

577. Nguyễn Thủy Tiên, sinh ngày 04/5/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 508, đường Tử Quán, khóm 022, thôn Tử Tín, xã Tử Quản, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

578. Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/01/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 157/1, Phan Câu, khóm 007, phường Phan Câu, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

579. Phạm Thị Nga, sinh ngày 17/7/1980 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 42 Hoa Lộc, khóm 005, thôn Lộc Bắc, xã Viên Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

580. Dương Ngọc Lan, sinh ngày 01/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 23, đường Trung Sơn, khóm 06, thôn Hoa Mỹ, xã Điểu Tùng, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

581. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 04/5/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 333, đoạn 4, đường Cao Tập, khóm 007, thôn Tân Thế, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

582. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 26/10/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, hẻm 19, ngõ 78, phố Văn Hiền, khóm 028, phường Bắc Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

583. Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 23/11/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 43, phố Minh Long, khóm 011, phường Hồ Quang, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc Giới tính: Nữ

584. Huỳnh Thị Lý, sinh ngày 25/6/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7, số 1, ngõ 230, phố Nhân Nghĩa, khóm 014, phường Ngũ Hoa, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

585. Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 24/12/1969 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 172, đoạn 1, đường Kinh Quốc, khóm 007, phường Tiền Khê, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

586. Dương Mỹ Ngọc, sinh ngày 30/6/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 78, phố Hưng Nghĩa, khóm 008, thôn Hiệp Thành, xã Tân Xã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

587. Nguyễn Thị Kim Sơn, sinh ngày 24/12/1971 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, Tiền Môn, số 20, phố Thiên Tân Nhị, khóm 002, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

588. Đỗ Kim Tiền, sinh ngày 02/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3/3, số 23, đoạn 1, đường Phúc Long, khóm 020, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

589. Dương Thị Thùy Linh, sinh ngày 21/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 220, đoạn 1, đường Phục Hưng, khóm 016, thôn Phúc Nhân, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

590. Võ Thị Kim Ánh, sinh ngày 17/9/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 63, đường Dục Quần, khóm 027, thôn Bổn Đường, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

591. Nguyễn Phượng Giang, sinh ngày 07/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 184/3, đường Thiết Kỳ, khóm 001, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

592. Ngô Thị Thu Thủy, sinh ngày 17/7/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 80, phố Trung Hoa, khóm 009, phường Phú Cương, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

593. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 10/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 393, đường Đại Quyến, khóm 011, thôn Đôn Tây, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

594. Lại Thị Hạnh, sinh ngày 14/5/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 884, đường Tam Phong, khóm 020, phường Đông Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

595. Đỗ Thị Cẩm Quyên, sinh ngày 10/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 251, đường Phú Dương, khóm 005, phường Nam Điền, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

596. Phạm Thị Thanh Thúy, sinh ngày 21/8/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 7, số 30, phố Phú Lệ 1, khóm 022, phường Đông Kỳ, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

597. Phan Thị Hồng Duyên, sinh ngày 12/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/3 Thảo Bài, khóm 010, thôn Long Đằng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

598. Đặng Thị Nghi, sinh ngày 10/01/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 5/4, ngõ 14, đường Trung Hoa, khóm 015, thôn Thần Nông, xã Đại Xã, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

599. Nguyễn Thị Ngọc Sương, sinh ngày 12/01/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 27, hẻm 23, ngõ 272, phố Khẩu Trang, khóm 001, thôn Bắc Khẩu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

600. Bùi Thị Đậm, sinh ngày 30/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, Song Khanh, khóm 006, thôn Tân Khai, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

601. Từ Hồng Nhung, sinh ngày 23/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 151, đường Trung Sơn Bắc, khóm 004, thôn Văn Nhã, xã Văn Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

602. Dương Thị Tươi, sinh ngày 04/10/1982 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 7, số 70, đường Hưng Hoa Nhị, khóm 023, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

603. Nguyễn Thị Chưởi, sinh ngày 09/10/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 106, đường Trung Sơn Bắc, thôn Văn Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

604. Trịnh Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 26/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 30, phố Dân Quyền Nhất, khóm 003, phường Thụy Cát, thị trấn Cường Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

605. Cao Kim Thanh, sinh ngày 18/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 116/2, phố Kiến Quốc, khóm 004, phường Kiến Quốc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

606. Lương Lệ Dung, sinh ngày 18/01/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 353, đường Nội Thố, khóm 052, thôn Sơn Đỉnh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

607. Dương Thụy Tố Anh, sinh ngày 10/11/1970 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 79/2 Trường Quang, khóm 023, thôn Trường Tân, xã Trường Tân, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

608. Phan Hồng Nhũng, sinh ngày 22/8/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 268/1, phố Thoại Hòa, khóm 008, phường Thoại Tây, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

609. Phạm Thị Mơn, sinh ngày 07/11/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 74, đường Đông Sơn, khóm 007, thôn Đông Sơn, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

610. Trần Thị Mùi, sinh ngày 27/3/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 14, số 11, ngõ 466, đường Trung Hưng, khóm 045, phường Thái Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

611. Phạm Kim Duyên, sinh ngày 24/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Lạc Viên, khóm 001, phường Ái Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

612. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 10/5/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 107, đường Long Hiệu, cụm 008, thôn Long Thọ, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

613. Lê Thị Thảo, sinh ngày 08/8/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngách 178, ngõ 445, đường Vĩnh Mỹ, khóm 011, phường Thụy Đường, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

614. Nguyễn Thành Khoa, sinh ngày 10/8/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 129, lộ Trung Hưng, khóm 012, thôn Đông Hưng, làng Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

615. Trần Thị Nhung, sinh ngày 10/8/1983 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 22, Nam Trang, khóm 015, thôn Trúc Mộc, làng Sư Đàm, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

616. Lê Thị Miền, sinh ngày 02/6/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 290, phố Văn Hóa, hẻm 019, phường Tứ Duy, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

617. Đặng Thị Duyên, sinh ngày 01/5/1972 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 11 Di Dân, khóm 009, thôn Minh Phố, xã Trường Tân, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

618. Lê Thị Giang, sinh ngày 19/01/1970 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19, ngõ 35, đường Trường Thanh, khóm 002, phường Tư Hiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

619. Phùng Thị Đào, sinh ngày 01/01/1965 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 6/13, số 79, đường Đông Quang Đông, khóm 027, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

620. Vũ Thị Phà, sinh ngày 05/02/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 10, phố Quang Hoa, khóm 002, phường Quang Hưng, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

621. Lê Thị Phương Linh, sinh ngày 30/10/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 18/67/6, đường Thụy Bình, khóm 012, phường Tam Dân, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

622. Sẩm Anh Hà, sinh ngày 05/02/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 472, đường Liêm Thôn, khóm 008, phường Liêm Thôn, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

623. Vũ Thị Huyền Trâm, sinh ngày 02/5/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6, 131/8/2, đường Trường An, khóm 009, phường Trường An, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

624. Lai Thị Thúy Hằng, sinh ngày 02/01/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ 43, đường Nhật Tinh, khóm 037, phường Trang Kính, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

625. Trương Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/9/1979 Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, 210, lộ Trung Chính, khóm 015, phường Bảo Hựu, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

626. Nguyễn Thị Trường An, sinh ngày 12/12/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 11 Miếu Tiến, đường Diên Bình, khóm 007, phường Tân Nhai, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

627. Trần Thị Hồng, sinh ngày 01/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 18, hẻm 820, đoạn 2, lộ Nam Đồn, khóm 005, phường Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

628. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 16/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 12, số 39, đoạn 2, lộ Song Thập, khóm 002, phường Trung Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

629. Trần Thị Lan Anh, sinh ngày 28/11/1982 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 53, đường Nam Áo, khóm 007, phường Nam Cường, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

630. Kim Thị Hồng Linh, sinh ngày 13/11/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 86, đường Trung Thanh Tây, khóm 029, phường Đại Phúc, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

631. Nguyễn Kim Ngọc, sinh ngày 27/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 41, lộ Trung Chính Tây, khóm 008, thôn Điền Tâm, làng Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

632. Triệu Thị Thu Hiền, sinh ngày 15/5/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 305, lộ Trung Hưng, khóm 002, thôn Ôn Phong, làng Giai Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

633. Lý Đức Moi, sinh ngày 13/02/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, ngách 8, ngõ 50, đường Bảo Bình, khóm 016, phường Hiệp Hòa, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

634. Cao Thị Bình Bông, sinh ngày 02/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, đường Phú Phúc, khóm 013, phường Phú Phúc, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

635. Trương Thị Cúc, sinh ngày 10/12/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 276, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 36, thôn Nhơn Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

636. Lê Bé Sáu, sinh ngày 20/6/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 40, đường Hội Kết, khóm 04, thôn Hội Kết, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

637. Nguyễn Thị Bích Chi, sinh ngày 03/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 8, số 83, phố Bắc Hưng, khóm 006, phường Vĩnh Hưng, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

638. Lềnh Sau Chắn, sinh ngày 21/12/1970 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 132, đường Đại Á, khóm 015, phường Dục Đức, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

639. Nguyễn Ngọc Thoa, sinh ngày 05/6/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 14/19, lộ Sa Mạo, khóm 018, phường Hồ Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

640. Phan Thị Hoàng Liên, sinh ngày 16/01/1975 tại thành phố

Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 40, ngõ 483, đường Trung Hưng, khóm 020, thôn Vĩnh Hưng, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

641. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 18/8/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 148, đoạn 2, đường Trung Thiện, khóm 020, phường Trúc Doanh, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

642. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh ngày 21/8/1982 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 55, đường Phúc Tam, đoạn 3, khóm 012, thôn Tú Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

643. Nguyễn Thị Duy Kiều, sinh ngày 12/11/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34, ngõ Tây Sâm, khóm 007, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

644. Nguyễn Thị Phương Duy, sinh ngày 26/8/1979 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 29, ngõ 67, đường Vân Hương, khóm 014, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

645. Lê Thị Kiều Nương, sinh ngày 08/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 300, đường Tam Dân, khóm 016, phố Phúc Điền, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

646. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 12/12/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 108, đường Khôn Thành, khóm 015, phường Đại Hưng, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nữ

647. Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 10/12/1979 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3/341, lộ Giới Thọ, khóm 012, phường Nhân Thiện, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

648. Dương Thị Loan, sinh ngày 22/02/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 16, ngách 5, ngõ 105, đoạn 1, đường Trung Hoa, khóm 23, thôn Thủy Nguyên, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

649. Huỳnh Thị Bích Tuyền, sinh ngày 26/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 176, lộ Thừa Đức, đoạn 3, khóm 011, phố Chí Thánh, khu Đại Đồng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

650. Trần Thị Hồng Nhi, sinh ngày 27/8/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 200/3, đường Tứ Duy, khóm 015, phường Minh Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

651. Phạm Thị Hảo, sinh ngày 11/12/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 63, đường Trung Thanh Nam, khóm 012, thôn Văn Nhã, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

652. Bùi Thị Chúc Mai, sinh ngày 02/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 72, thôn Ngũ Phúc Tân, khóm 019, phường Đại Phố, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

653. Kim Thị Sa Rương, sinh ngày 07/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 52/1, lộ Hậu Hồ, khóm 001, thôn Thoại Long, làng Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

654. Hoàng Thị Nhài, sinh ngày 17/5/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 323, đoạn 2, đường Đông Đại, khóm 008, phường Phúc Lâm, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

655. Đỗ Thị Hoa, sinh ngày 12/6/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 210, đường Tây Vân, khóm 002, thôn Thành Châu, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

656. Trần Thị Thu Đào, sinh ngày 27/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30/6, ngõ Dân Sinh, khóm 009, phường Trung Khu, thị trấn Trúc Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

657. Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 15/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 135 Ngõa Diêu, khóm 004, thôn Ngõa Diêu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

658. Nguyễn Thị Đễ, sinh ngày 15/8/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 214/20 Hậu An, khóm 012, thôn Hậu An, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

659. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 15/01/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 678, phố Gia Đông, khóm 006, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

660. Bùi Thị Thuận, sinh ngày 04/7/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 3/2, hẻm 30, ngõ 170, đường Cửu Như Nhất, khóm 017, phường Bảo Khánh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

661. Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 15/11/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 72, đường Tiền Thôn, khóm 010, thôn Đại Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

662. Ngô Thị Hải, sinh ngày 24/12/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 105, phố Phúc An Nhị, khóm 015, phường Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

663. Võ Thị Luyến, sinh ngày 16/3/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 17, hẻm 4, ngõ 623, đường Dũng Quang, khóm 022, thôn Thánh Đức, xã Long Đàm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

664. Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh ngày 02/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 341/1, đường Tân Phú, khóm 009, phường Tân Phú, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

665. Nguyễn Kim Hồng, sinh ngày 14/6/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 26, ngõ 312, đường Dân Tộc Nhất, khóm 005, phường Loan Phục, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

666. Huỳnh Thị Bích Ngân, sinh ngày 19/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 377, đường Muối Châu, khóm 004, thôn Nghiêm Ổ, xã Tân Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

667. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 09/4/1968 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 153, ngõ 259, đường Hòa Bình, khóm 011, thôn Thái Bình, xã Ty Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

668. Mai Thị Thùy Linh, sinh ngày 13/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Quá Khanh, khóm 005, thôn Bổ Trung, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

669. Huỳnh Kim Sương, sinh ngày 12/9/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 171, đoạn 2, đường Chương Viên, khóm 004, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

670. Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 24/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 453, đoạn 3, đường Đại Chương, khóm 015, thôn Đồng An, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

671. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 10/7/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 260, đường Kinh Quốc, khóm 001, phường Tự Cường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

672. Huỳnh Ngọc Bích, sinh ngày 18/6/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 214, đường Đông Đại, đoạn 4, khóm 020, phường Nam Liêu, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

673. Lê Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 31/12/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 2, hẻm 180, đường Cảnh Trang, khóm 012, phường Tây Hồ, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

674. Nguyễn Thị Lung, sinh ngày 04/3/1964 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 122 Đại Tân, khóm 011, phường Đại Tân, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

675. Nguyễn Thị Bích Thùy, sinh ngày 09/9/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: 332, đường Mê Linh II, khóm 005, phường Lê Minh, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

676. Nguyễn Thị Cẩm Luyến, sinh ngày 06/6/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: 13/06, đường Đông Bình, khóm 002, thôn Thái Liêu, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

677. Phạm Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 09/10/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 287/11, đoạn 2, đường Cước Thọ, khóm 011, phường Đại Hoa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

678. Trần Thị Mỹ Phương, sinh ngày 01/01/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 138/4 Bạch Đông, khóm 018, phường Bạch Đông, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

679. Vòng Saau Lan, sinh ngày 06/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 21, hẻm 33/12, đoạn 2, lộ Vĩnh Hưng, khóm 012, phường Khai Minh, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

680. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 18/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 288/4/5F, lộ Trung Hưng, đoạn 1, khóm 017, phường Ngũ Phong, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

681. Tạ Thị Hường, sinh ngày 31/7/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 2, ngách 91, ngõ 8, đường Đại Thuận, khóm 013, phường Bắc Nam, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

682. Nguyễn Thị Chờ, sinh ngày 15/12/1972 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 71, đường Sơn Tây, đoạn 1, khóm 015, phường Lại Thố, khóm 015, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

683. Vũ Thị Trang, sinh ngày 07/02/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 56, phố Văn Hóa, khóm 023, phường Tứ Duy, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

684. Lê Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 07/9/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, Trường Liêu Thổ, khóm 010, thôn Mộc Trạch, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

685. Nguyễn Thị Hiệp, sinh ngày 25/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 1, phố Ninh Hạ, khóm 007, phường An Ninh, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

686. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 06/3/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 43/1, đường Vị Thủy, khóm 010, phường Long Tuyền, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

687. Huỳnh Thị Bích Ngọc, sinh ngày 04/5/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 115, phố Đại Hán, khóm 013, thôn Đại Xã, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

688. Lê Thị Nha, sinh ngày 15/10/1975 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 341/1, đường Văn Phát, khóm 010, phường Văn Thánh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

689. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 16/02/1987 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 3, đường Viên Hoàn, khóm 002, thôn Sài Liêu, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

690. Mai Thị A, sinh ngày 24/8/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 229, phố Phúc Kiến, khóm 015, phường Chủ Hòa, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

691. Huỳnh Thục Anh, sinh ngày 07/4/1952 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 8, số 5, ngõ 79, phố Phúc Tường, khóm 016, phường Nguyên Phúc, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

692. Bùi Bích Phượng, sinh ngày 22/4/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 68/1, ngõ Quang Hoa, khóm 001, thôn Lơn Thượng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

693. Nguyễn Thị A Nàng, sinh ngày 02/02/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 423, đường Trung Hưng, khóm 015, phường Tri Nghĩa, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

694. Nguyễn Kim Nguyệt, sinh ngày 15/01/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 16 Dáng Tử Lâm, khóm 002, thôn Dáng Lâm, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

695. Đặng Thị Diệm Thúy, sinh ngày 17/6/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 202, đường Chấn Dân, khóm 009, thôn Vinh Quang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

696. Nguyễn Thị Mùa, sinh ngày 25/7/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 239, phố Tập Tập, khóm 001, phường Hòa Bình, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

697. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 09/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 55/1, phố Tự Lập Nhất, khóm 017, thôn Bắc Cảng, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

698. Bùi Thị Huệ, sinh ngày 24/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, đường Đại An, khóm 004, thôn Đạt Tiên, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

699. Nguyễn Hồng Phượng, sinh ngày 01/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 162 Đại Khang, khóm 009, thôn Hoa Nguyên, xã Thái Ma Lý, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

700. Vũ Quán Đình, sinh ngày 28/8/2002 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 26, ngõ 219, đường Thủy Nguyên, khóm 006, phường Trung Sơn, thị trấn Đại Giáp, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

701. Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 01/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 417, đoạn 4, đường An Hòa, khóm 017, phường Châu Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

702. Nguyễn Thị Đầm, sinh ngày 13/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, hẻm 31, ngõ 181, đường Văn Hóa Thất, khóm 014, thôn Đại Hoa, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

703. Nguyễn Thị Diện, sinh ngày 20/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 230, đoạn 2, đường Viên Lâm, khóm 001, phường Viên Lâm, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

704. Hồ Bích Luyến, sinh ngày 06/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 113, phố Hán Khánh, khóm 009, phường Võ Khánh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

705. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 18/6/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 90, ngõ Tây Xuyên, khóm 001, thôn Lê Minh, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

706. Lương Thị Thanh Phượng, sinh ngày 13/6/1979 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 92, đoạn 1, đường Đông Môn, khóm 006, phường Tuyền Nam, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

707. Đinh Thị Thêm, sinh ngày 14/4/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 40, ngõ 97, đường Trung Hưng Tây, khóm 019, thôn Dương Cước, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

708. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 04/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, đường Trung Hoa, khóm 009, thôn Luận Đông, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

709. Nguyễn Thị Thu Lan, sinh ngày 17/02/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 2, ngõ 970, đường Hằng Công, khóm 002, phường Võng Sa, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

710. Phạm Thị Hồng Loan, sinh ngày 09/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 192, đoạn 2, đường Ích Dân, khóm 024, phường Trường Vinh, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

711. Nguyễn Thúy Oanh, sinh ngày 30/11/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 47, ngõ 8, đường Trung Hồ, khóm 030, phường Đồng Hồ, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

712. Hoàng Thị Yến, sinh ngày 15/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 67/6, đường Tứ Nguyệt, khóm 008, thôn Thái Bình, xã Hậu Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

713. Phạm Thị Kim Thoa, sinh ngày 22/11/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 120, ngõ Trung Hòa, khóm 009, thôn Trung Hòa, xã Đại Đỗ, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

714. Đàm Thị Thúy Vi, sinh ngày 24/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 128/1, đường Ái Hương, khóm 003, thôn Trúc Lâm, xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

715. Sơn Nghĩa, sinh ngày 10/2/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 57, Đại Đồ Sư, khóm 004, thôn Đồ Sư, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

716. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 07/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 63 Hữu Tài, khóm 006, thôn Hữu Tài, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

717. Đinh Thị Tấm, sinh ngày 26/3/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 16, ngõ Nhân Hòa, khóm 001, thôn Phong Mỹ, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

718. Huỳnh Thị Khá, sinh ngày 27/12/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 17, đường Hoa Lý, khóm 003, phường Sơn Hải, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

719. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 18/12/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 309/6F, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 009, phường Khương Liêu, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

720. Giang Thị Bích Liễu, sinh ngày 07/8/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 30, đường Phục Hưng, đoạn 1, hẻm 001, làng Văn Hóa, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

721. Phan Thị Mỹ Oanh, sinh ngày 15/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 133/47, đường Hội Kết, khóm 012, thôn Hội Kết, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

722. Trần Thị Mỹ Liên, sinh ngày 24/8/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 135, đường Trung Chính, khóm 006, thôn Đông Thế, xã Nam Tây, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

723. Hồ Thị Út, sinh ngày 20/7/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 6, số 4, ngõ 20, phố Đại Toàn, khóm 18, phường Bích Hồng, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

724. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 12/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 5, số 63, ngõ 55, đường Sâu Khê, khóm 019, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

725. Phan Thị Kiều Thu, sinh ngày 17/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 129, đường Dân Sinh, khóm 007, phường Đắc Nhân, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

726. Võ Thị Ngọc Châu, sinh ngày 10/4/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 1/469/020, phố Nhơn Hòa, phường Đông Kiều, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

727. Châu Hòa Mùi, sinh ngày 31/3/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, 147/3, đường Đức Xương, khóm 10, xã Bảo Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

728. Võ Ngọc Anh, sinh ngày 22/12/1963 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2/4, số 1, ngõ 23, đường Tràng An, khóm 001, phường Diên Bình, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

729. Nguyễn Thị Huyên, sinh ngày 10/01/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 168, Lư Trúc, cụm 013, phường Lư Trúc, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

730. Ong Thu Hồng, sinh ngày 04/9/1975 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 72, đường Quốc Hoa, khóm 007, thôn Phụng Sơn, xã Ồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

731. Phạm Thị Kim Soa, sinh ngày 09/7/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 8/1, số 161/1, đường Vạn Thọ, đoạn 1, khóm 022, thôn Hồi Long, xã Qui Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

732. Nguyễn Thị Mỹ Lan, sinh ngày 19/02/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 108, đường Bát Đức, khóm 002, phường Thành Đức, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

733. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 09/10/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 134, đường Đông Hoa, đoạn 2, khóm 015, phường Đông Hoa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

734. Võ Thanh Quân, sinh ngày 24/9/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 428/64- 2/5 F, lộ Sa Điền, đoạn 1, khóm 002, thôn Phúc Sơn, làng Đại Đỗ, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

735. Nguyễn Thị Kim Thơ, sinh ngày 08/5/1982 tại Long An

Hiện trú tại: 27-1, thôn Trung Thuyền 2, khóm 011, phường Cảng Chính, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

736. Võ Thị Hường, sinh ngày 20/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 369/21, lộ Văn Hoành, khóm 003, thôn Tân Phụng, làng Khung Lâm, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

737. Nguyễn Thùy Trang, sinh ngày 04/02/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 9/2, số 379 đường Vĩnh An, khóm 017, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

738. Đặng Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 04/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 6/3, ngách 38, ngõ 467, đường Cánh Tân, khóm 033, phường Cảnh Nam, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

739. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 02/6/1982 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 780, đường Trung Sơn, đoạn 3, khóm 014, thôn Đông Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

740. Trần Thị Hòa, sinh ngày 10/5/1977 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 366, đường Gia Điền, hẻm 007, phường Nguyên Bì, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

741. Phan Thùy Trang, sinh ngày 27/7/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 59, đường Hưng Nam, khóm 016, phường Đông Tân, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

742. Phạm Thị Lan, sinh ngày 09/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16/2, Đông Xã, khóm 002, phường Tân Dân, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

743. Phó Thị Thủy, sinh ngày 08/11/1974 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Số 8/2 hẻm 80, đường Phú Sơn, khóm 014, phường Song Ngọc, thị xã Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

744. Hồ Thị Thu Hương, sinh ngày 28/11/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Khóm 016, thôn Đông Môn, làng Phó Tâm Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

745. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 17/4/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phường Long Hưng, thị xã Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

746. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 10/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 278/35/11/3F, đoạn 6, lộ Đông Trung Hiếu, khóm 010, phường Liên Thanh, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

747. Phan Thị Hằng Ni, sinh ngày 15/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 238, lộ Trung Nguyên, khóm 017, phường Tô Bắc, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

748. Nguyễn Thị Nuôi, sinh ngày 09/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, hẻm 600, đường Nhân Ái, khóm 010, phường Từ Ái, thị xã Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

749. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 12/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56/1 Quận Giới, khóm 003, thôn Đô Lan, xã Đông Hà, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

750. Nguyễn Thị Xuân Phương, sinh ngày 30/4/1977 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6, số 22/4, hẻm 39, lộ Đại Đồng, khóm 028, phường Giới Thọ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

751. Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh ngày 24/9/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 15/22/3F, đường Phong Thụ, khóm 008, thôn Phong Thụ, làng Thái Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

752. Hoàng Thị Nhiên, sinh ngày 14/4/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 60, ngõ 225, đường Văn Hóa, làng Giang Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

753. Võ Thị Hồng Thúy, sinh ngày 19/01/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 15, số 11, đường Hồ Tiến, khóm 029, phường Kim Long, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

754. Nguyễn Thị Tính, sinh ngày 19/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 55, đường Du Hòa, khóm 006, phường Long Tường, thị xã Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

755. Lê Thị Nga, sinh ngày 08/8/1969 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 196, đường Trà Chuyên, khóm 006, thôn Tố Khanh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

756. Lê Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 17/7/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 30, đường Qui Thọ, khóm 15, thôn Phúc Long, làng Cống Liêu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

757. Dương Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 10/11/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 61/3F, lộ Trung Chính, khóm 016, phường Hòa Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

758. Trần Thị Xí, sinh ngày 04/5/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 238, lộ Thắng Lợi, khóm 008, phố Khê Châu, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

759. Nguyễn Thị Sẩm, sinh ngày 15/6/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 18, đường Đại Bụng, khóm 003, thôn Đại Bụng, làng Đại Bụng, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

760. Lâm Tú Vân, sinh ngày 27/7/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 62/3, đường Trung Thành, khóm 012, phường Trung Thành, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

761. Trần Muội, sinh ngày 16/4/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 4, ngách 6, ngõ 225, lộ Trung Hiếu, đoạn 6, khóm 020, phường Hiệp Thành, khu Nam Cảng, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

762. Văn Thị Bé Hai, sinh ngày 16/02/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 12, ngõ 159, lộ Lâm Sâm Bắc, khóm 015, phường Chính Nghĩa, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

763. Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 06/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 26, đường Nhân Ái, khóm 018, phường Thanh Thủy, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

764. Nguyễn Thị Ánh, sinh ngày 25/3/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18, ngách 16, ngõ 253, khóm 004, lộ Khê Châu, phường Khê Châu, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

765. Nguyễn Thị Thu Ba, sinh ngày 16/11/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 41, đường Vạn Toàn, khóm 003, phường Vạn Thọ, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

766. Ừng A Út, sinh ngày 10/10/1976 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 16/16-1/5F, đoạn 2, lộ Vĩnh An Nam, khóm 008, phường Vĩnh An, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

767. Trương Hồng Nhớ, sinh ngày 02/9/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 34/24, ngách 143, ngõ 411, lộ Diên Bình, đoạn 3, khóm 013, phường Bình Trấn, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

768. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 11/6/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17 Nội Bình Lâm, khóm 010, thôn Thượng Lâm, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

769. Nguyễn Ngọc Hiền, sinh ngày 17/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 24 Thủy Điền, khóm 001, thôn Tân Lạc, xã Tiêm Thạch, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

770. Trịnh Kim Nhiên, sinh ngày 08/4/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, đường Phụng Cát Tư, khóm 011, phường Phụng Phú, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

771. Lê Thị Bích Liễu, sinh ngày 09/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 40, đường Tràng An, khóm 014, phường Cửu Khung, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

772. Nguyễn Thị Lành, sinh ngày 02/8/1986 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 32, lộ Tam Công, khóm 004, thôn Bỉnh Liêu, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

773. Đặng Thị Bích Ngân, sinh ngày 14/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31/1, Cam Trạch, khóm 003, phường Cam Trạch, thị trấn Bạch Hà, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

774. Lê Thị Bích Ngân, sinh ngày 16/4/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2, số 64, ngõ 325, đường Nguyên Viễn, khóm 026, phường Định An, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

775. Vòng Nhộc Phóng, sinh ngày 07/4/1985 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 125, lộ Khê Đông, khóm 004, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

776. Phạm Thị Trinh, sinh ngày 25/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 224/6, Na Bạt Lâm, khóm 004, phường Na Bạt Lâm, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

777. Hoàng Thị Quỳnh, sinh ngày 26/7/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 50, đường Quý Châu, khóm 014, thôn Chung Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

778. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 13/9/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 21, ngõ 60, đường Tam Thành, khóm 008, phường Phúc Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

779. Nguyễn Bạch Tuyết, sinh ngày 30/7/1959 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 14, phố Thanh Đảo Tây, khóm 001, phường Lai Vượng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

780. Nguyễn Thị Thu Loan, sinh ngày 10/4/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 221/16, đường Dân Sinh, khóm 031, thôn Cát Phong, xã Vụ Phong, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

781. Nguyễn Thị Ngọc Hương, sinh ngày 01/01/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 2, ngõ 305, đoạn 1, đường Tân Nam, khóm 002, thôn Nam Vinh, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

782. Trần Thị Thu Thảo, sinh ngày 12/12/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 19, ngõ 22, đường Dục Hoa, khóm 032, phường Trung Chính, thị trấn Xương Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

783. Phạm Thị Bích Liễu, sinh ngày 06/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 23, đường Đông An, khóm 012, thôn Xã Đông, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

784. Nguyễn Thị Bích Truyền, sinh ngày 30/11/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 45, phố Ninh An, khóm 019, thôn Xã Nam, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

785. Nguyễn Trúc Phương, sinh ngày 08/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13/2, ngõ 2, đường Vĩnh Hòa, khóm 012, thôn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

786. Võ Thị Huệ, sinh ngày 01/01/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 102/3, ngõ 262, đường Thái Bình, khóm 019, thôn Hạ Khang, xã Lộ Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

787. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 27/7/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/3, số 28, đoạn 5, đường Trường Lạc, khóm 009, phường Tân Sinh, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

788. Hồ Thị Thu Thủy, sinh ngày 26/5/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Số 117, đường Thanh Điền, khóm 009, thôn Đầu Châu, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

789. Nguyễn Thị Cúc, sinh ngày 12/8/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 7, phố Hợp Thành, khóm 013, phường Phúc Sơn, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

790. Vày Sắt Múi, sinh ngày 20/8/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, hẻm 7, ngõ 229, đường Dân An Tây, khóm 001, phường Quang Hòa, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

791. Sẩm Sau Lầy, sinh ngày 03/3/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 69/2, Tân Dân, khóm 019, phường Lạc Hợp, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

792. Đỗ Thị Thủy, sinh ngày 01/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 25, ngõ 520, đường Tân Đô, khóm 004, phường Minh Lương, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

793. Tống Thị Bích Huyền, sinh ngày 25/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10/2, hẻm 35, ngõ 522, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 019, phường Vũ Tùng, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

794. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 10/7/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Khảm Hạ, phố Thạch Thành, khóm 009, thôn Thạch Cương, xã Thạch Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

795. Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 16/3/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 100, đường Trung Bình, khóm 005, phường Vĩnh Bình, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

796. Hoàng Thị Mai, sinh ngày 10/11/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 7, ngõ Phúc Thọ 7, phố Quảng Phong, khóm 018, phường Quảng Nhân, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

797. Hoàng Thị Ty Ty, sinh ngày 02/5/1982 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 12, đường Sùng Thiện Đông, khóm 015, phường Đức Cao, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

798. Nguyễn Thị Của, sinh ngày 01/7/1978 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 262, đường Trung Sơn, khóm 24, thôn Thanh Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

799. Võ Thị Tuyết Dung, sinh ngày 21/8/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1 Đông Hậu Liên, khóm 001, thôn Đông Quang, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

800. Tô Thị Thúy Lan, sinh ngày 27/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 212 Ôn Cảng, khóm 003, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

801. Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 20/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 7 Đôn Tử Cước, khóm 003, thôn Nội Môn, xã Nội Môn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

802. Phạm Thị Bích Huyền, sinh ngày 27/7/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 90, phố Gia Lý Tam, khóm 018, thôn Gia Lý, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

803. Lê Thị Hồng Nguyễn, sinh ngày 18/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38, ngõ Cây Sá, khóm 020, thôn Sơn Cước, xã Đại Thành, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

804. Hồ Thị Gái, sinh ngày 20/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, đường Thái Hồ, khóm 019, thôn Đại Võ, xã Đại Thành, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

805. Ngô Cẩm Tuyền, sinh ngày 22/12/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 98, ngõ 1050, đường Minh Hồ, khóm 009, phường Minh Hồ, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

806. Lê Thị Ngọc Yến, sinh ngày 18/8/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2 Long Cương, khóm 003, phường Tân Xuyên, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

807. Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 23/8/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1206, đường Đại Đồng, khóm 013, thôn Dịch Kháng, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

808. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 19/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 27, phố Hưng Dương, khóm 009, phường Hưng Bắc, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

809. Trần Thị Không, sinh ngày 20/02/1971 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 74, ngõ 190, đường Long Xương, khóm 019, phường Chi Thiện, thành phố Trung Lịch

Giới tính: Nữ

810. Phạm Kim Chi, sinh ngày 20/6/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 26/1, ngõ 578, đường Trung Luông Nhị, khóm 018, phường Trung Dân, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

811. Lê Thị Mộng Dung, sinh ngày 10/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52/60, Nhất Tú, khóm 005, phường Tú Xương, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

812. Lê Thị Tửa, sinh ngày 08/02/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 16, ngõ 732, đường Đại Hồ, khóm 021, phường Đại hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

813. La Thị Hậu, sinh ngày 01/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5/7, số 81, đoạn 2, phố Khai Phong, khóm 018, phường Phúc Tinh, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

814. Trần Thị Nhân, sinh ngày 12/12/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 257, phố Vĩnh Hòa 6, khóm 013, phường Nhi Bình, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

815. Lâm Mỹ Hoa, sinh ngày 15/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 21, ngõ 20, phố Phúc An, khóm 010, phường Tú Phong, thành phố Trực Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

816. Phạm Thị Bích, sinh ngày 19/3/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 14 Hoa Sơn, khóm 004, thôn Hoa Sơn, xã Cổ Khang, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

817. Nguyễn Thị Phol, sinh ngày 15/3/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 11, ngõ 175, phố Nam Hòa, khóm 013, phường Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

818. Nguyễn Thị Thu Hòa, sinh ngày 23/10/1977 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: số 40, ngõ 308, đường Thái Minh, khóm 004, thôn Bắc Lý, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

819. Trần Thị Trúc Ly, sinh ngày 14/9/1985 Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6/2 Tây Liêu, khóm 005, thôn Tây Liên, xã Hạ Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

820. Lê Thị Kiều Trinh, sinh ngày 21/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 260, đường Đại Trường, khóm 010, thôn Trường Phúc, xã Quốc Tính, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

821. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 15/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 437, đoạn 2, đường Trung Phong, khóm 002, thôn Tân Hưng, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

822. Nguyễn Hồng Chánh, sinh ngày 01/7/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 275/1, Cao Liêu, khóm 014, phường Quan Âm, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

823. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 23/3/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 448, phố Phong Lâm, khóm 016, thôn Thượng Phong, xã Đại Nhã, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

824. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/11/1979 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 282, đường Trấn Trung, khóm 012, phường Tín Nghĩa, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

825. Trần Thị Cúc, sinh ngày 01/11/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, hẻm 11, ngõ 175, phố Nam Hòa, khóm 013, phường Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

826. Trần Thị Huệ, sinh ngày 01/7/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 46, đường Bút Tú, khóm 007, thôn Bút Tú, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

827. Nguyễn Thị The, sinh ngày 16/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 88, ngõ 897, đường Dân Sinh Nam, khóm 005, phường Hồ Nội, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

828. Phan Thị Phương, sinh ngày 10/8/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12, ngõ 90, đoạn 2, phố Trung Thuận, khóm 024, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

829. Trần Kim Chi, sinh ngày 10/7/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 63, đường Thạch Viên, khóm 023, phường Tam Nguyên, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

830. Trần Thị Hồng Đào, sinh ngày 25/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, hẻm 7, ngõ 280, đoạn 2, đường Kỳ Giáp, khóm 006, phường Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

831. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 07/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 5/1, số 430, đường Đại Trung Nhị, khóm 032, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

832. Trần Thị Thao, sinh ngày 21/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 64, Đỉnh Bổ, khóm 013, thôn Đỉnh Bổ, xã Trung Bổ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

833. Trần Thị Nhanh, sinh ngày 07/6/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15/4, ngõ 68, đường Võ Khánh Nhị, khóm 019, phường Vũ Hán, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

834. Phạm Thị Thanh Vân, sinh ngày 18/8/1984 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 16, đường Khổng Trạch Bát, khóm 004, phường Khổng Trạch, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

835. Trần Thị Kim Anh, sinh ngày 06/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 77, ngõ Luân Vĩ, khóm 015, phường Sơn Luân, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

836. Trần Kim Bé, sinh ngày 30/3/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 213, đường Lập Nhân, khóm 021, phường Tân Nhân, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

837. Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, sinh ngày 29/8/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 50/1, đường Trung Chính, khóm 002, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

838. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 14/10/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 48 Đỉnh Oa, khóm 019, thôn Thánh Hiền, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

839. Ngô Thị Huyền, sinh ngày 17/6/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 96, ngõ Mai Tử, đường Phong Thế, khóm 011, thôn Mai Tử, xã Thạch Cang, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

840. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 20/10/1980 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 14, hẻm 102, ngõ 450, đường Bắc Dương, khóm 026, phường Bắc Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

841. Hồ Thị Kim Phượng, sinh ngày 29/01/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 243, phố Đông Kỳ, khóm 021, phường Thái Xương, thị trấn Đông Thế, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

842. Phan Thị Mộng Linh, sinh ngày 29/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 66, phố Tam Đa, khóm 26, thôn Thảo La, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

843. Nguyễn Thị Xuyến, sinh ngày 06/12/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 119, phố Ngũ Phúc, khóm 028, thôn Thảo Loan, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

844. Trần Thị Sẩm, sinh ngày 09/10/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 141, đường Dân Hưng, khóm 026, phường Công Quản, khu Tây, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

845. Lương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 07/10/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 13/2, số 232, lộ Mai Xuyên Tây, đoạn 4, khóm 006, phường Lại Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

846. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 18/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 54, lộ Đại Đồng, khóm 017, phường Tam Dân, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

847. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 06/10/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 84/2, ngõ 63, đường Kim Hoa, đoạn 2, khóm 017, phường Kim Hoa, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

848. Lê Thị Ngọc Hoa, sinh ngày 29/3/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 125/1/3F, đường Tấn Giang, khóm 5, phường Đỉnh Đông, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

849. Lê Thị Ánh Loan, sinh ngày 12/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 101, đoạn 3, đường Tây Đồn, khóm 002, phường Phúc An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

850. Lê Thị Bảy, sinh ngày 05/6/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 478, đường Đông Hoa, đoạn 1, khóm 009, phường Dụ Dân, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

851. Nguyễn Thị Ngọt, sinh ngày 08/7/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 10, số 36, ngõ 730, đường Trung Minh Nam, khóm 015, phường Sùng Luân, khu Nam, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

852. Đỗ Thị Nhung, sinh ngày 09/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 54/35, ngõ Động Giác, khóm 010, phường Quảng Minh, thị tấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

853. Nguyễn Thị Hồng Liên, sinh ngày 25/02/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 63, đường Phúc Đức, khóm 012, thôn Phúc Đức, xã Gia Định, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

854. Lý Ngọc Lan, sinh ngày 27/11/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 158, lộ Công Tiến, khóm 038, phường Trung Hiếu, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

855. Trần Thị Mừng, sinh ngày 16/11/1975 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 11, lộ Trung Hiếu, khóm 031, thôn Sơ Lộc, xã Ti Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

856. Văn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 17/4/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 10/2, ngõ 194, đường Di Đà, khóm 013, phường Đoản Trúc, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

857. Bùi Thị Mỹ Thu, sinh ngày 10/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 456, đường Phong Châu, khóm 025, thôn Phong Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

858. Voòng Nguyệt Yến, sinh ngày 10/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 26, đường Đồng An, khóm 007, phường Tam An, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

859. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 22/11/1973 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 56, Thái Hòa Phố, khóm 027, phường Thái An, khu Bảy Đỗ, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

860. Dương Thị Tựa, sinh ngày 09/7/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 124, đường Long Tuyền, khóm 004, phường Long Thủy, thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

861. Hồ Thị Thắm, sinh ngày 15/3/1977 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 13, Miêu Phong, khóm 002, phường Miêu Phong, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

862. Nguyễn Thị Quí Hạnh, sinh ngày 29/9/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 23, ngõ 156, đường Phúc Đức Nhị, khóm 026, phường Trung Hưng, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

863. Đặng Thị Hoàng, sinh ngày 31/12/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 53/5, đường Lúa Hương, khóm 012, phường Tân Phong, thị trấn Thảo Luân, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

864. Dương Thị Yến, sinh ngày 26/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: số 16, Lâm An, khóm 003, thôn Lâm An, xã Đông An, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

865. Nguyễn Thị Ngọc Trang, sinh ngày 15/12/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 101 Phong Điền, khóm 007, phường Phong Điền, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

866. Lê Thị Thiên Kim, sinh ngày 02/01/1977 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1/11, đường Nhân Ái, khóm 006, phường Tân Thố, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

867. Huỳnh Thanh Trang, sinh ngày 04/11/1975 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 9, ngõ 321, đường Thụ Hiếu, khóm 016, phường Tân Thành, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

868. Nguyễn Thị Cà Thon, sinh ngày 08/5/1985

Hiện trú tại: Long An, Số 9, hẻm 2, ngõ 185, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Đầu Gia, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

869. Đào Thị Thấy, sinh ngày 25/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 132 Tam Giới Phố, khóm 001, thôn Tam Giới, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

870. Bùi Thị Dương, sinh ngày 09/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 7, đường Trung Hoa, khóm 008, phường Long Sơn, thị trấn Mỹ Nông, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

871. Lê Linh Phương, sinh ngày 25/11/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4/4, số 337, đường Phúc Hưng, khóm 007, phường Diên Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

872. Hồ Thị Kim Thoa, sinh ngày 15/4/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 49, ngõ 33, đoạn 1, phố Can Viên, khóm 007, phường Đông Viên, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

873. Hồ Mỹ Hằng, sinh ngày 18/10/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 599, đoạn 3, đường Chương Viên, khóm 027, thôn Bạch Sa, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

874. Nguyễn Thị Bé Hiên, sinh ngày 20/8/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 22, số 112, đường Tam Thành, khóm 012, phường Phúc Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

875. Lê Thị Hồng Hảo, sinh ngày 28/02/1976 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 68, hẻm 11, ngõ 125, Hữu Xương Phố, khóm 003, phường Đại Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

876. Đỗ Thị Tâm Lợi, sinh ngày 09/9/1987

Hiện trú tại: Vĩnh Long, Số 72, hẻm 18, ngõ 471, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 018, thôn Bao Thố, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

877. Trần Thị My Ni, sinh ngày 09/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, đường Đài Hưng, khóm 009, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

878. Nguyễn Thị Miền, sinh ngày 10/01/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, phố Đông Dương, khóm 012, phường Đông Dương, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

879. Nguyễn Thị Nhân Hậu, sinh ngày 22/9/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 99 Bắc Thế Tử, khóm 022, thôn Bắc Đầu, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

880. Nguyễn Thị Kim Bình, sinh ngày 14/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1 Thứ Hàm Pha Cước, khóm 007, phường Đài Nam, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

881. Trần Thị Thanh Hoa, sinh ngày 27/12/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 73, đường Hạ Bắc, khóm 007, thôn Hạ Bắc, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

882. Lê Thị Kiểm, sinh ngày 09/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 15, ngõ 5, đường Chánh Đức, khóm 035, phường Tân Hạ, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

883. Sơn Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 30/12/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 40/4, ngõ 116, phố Kiều Trung Nhị, khóm 012, phường Kiều Trung, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

884. Tạ Thanh Hồng, sinh ngày 10/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 3, ngõ 215, phố Thạnh Xương, khóm 008, phường Hưng Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

885. Ngô Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 10/6/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Số 252 Hạ Song Khê, khóm 010, thôn Chính Nghĩa, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

886. Nguyễn Thị Bạch Cúc, sinh ngày 20/12/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: số 225, đường Đồng Vinh, khóm 027, phường Đồng Vinh, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

887. Lưu Thị Mến, sinh ngày 22/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 195, Thượng Quan, khóm 010, phường Thượng Quan, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

888. Nguyễn Thị Bích Vân, sinh ngày 20/7/1972 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 6, ngõ 386, đoạn 2, đường Phần Thảo, khóm 008, phường Tân Trang, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

889. Trần Hồng Thương, sinh ngày 09/7/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 336, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 007, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

890. Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 04/3/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 61, phố Đại Đồng, khóm 009, phường Đại Đồng, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

891. Bùi Thị Loan, sinh ngày 05/3/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 234/14, Đại Doanh, khóm 011, thôn Đại Doanh, xã Tân Thị, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

892. Huỳnh Thị Thùy Linh, sinh ngày 08/10/1974 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 65, hẻm 22, ngõ 130, đường Đông Dương, khóm 011, phường Đông Dương, thành phố Phong Nguyên, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

893. Phạm Thị Thiên Kiều, sinh ngày 23/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, đoạn 1, phố Đàm Tử, khóm 016, thôn Đàm Dương, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

894. Đỗ Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 15/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 84, ngõ Độ Thuyền, khóm 005, phường An Thuận, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

895. Phan Thị Mỹ Nhung, sinh ngày 17/12/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 398, đoạn 2, đường Thụy Cảnh, khóm 002, thôn Thụy Nguyên, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

896. Tăng Thị Lý, sinh ngày 18/9/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 64 Tân Dân, khóm 019, phường Lạc Hiệp, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

897. Lê Thị Thúy, sinh ngày 19/6/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 231/5, Hậu Liêu, khóm 021, thôn Hậu Liêu, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

898. Nguyễn Thị Xuyên, sinh ngày 24/2/1978 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: lầu 2, số 25, ngõ 62, đường Thông Hiệu, khóm 007, phường Hậu Hiệp, thị trấn Cương Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

899. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/6/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 78, đường Dân Chính, khóm 012, phường Hoa Thắng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

900. Trần Thị Phước Ngọc, sinh ngày 13/8/1986 tại Bình Phước

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 1, đường Mỹ Cảnh, khóm 005, thôn Mỹ Cảnh, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

901. Đặng Thị Xuân Mỹ, sinh ngày 16/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 130/1, Thất Cổ, khóm 014, thôn Thất Cổ, xã Thất Cổ, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

902. Phạm Thị Thúy, sinh ngày 14/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3/7, số 23, ngõ 80, phố Dục Bình 7, khóm 028, phường Bình Thông, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

903. Lê Thị Loan, sinh ngày 18/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ Văn Hưng Ngũ, khóm 005, thôn Văn Võ, xã Nhân Võ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

904. Lê Hồng Nhung, sinh ngày 03/10/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 71, đường Long Mục, khóm 007, thôn Long Mục, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

905. Võ Thị Kim Dọn, sinh ngày 06/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 11, Điền Tâm Tử, khóm 028, phường Thụy Đức, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

906. Lưu Thị Ngọc Hằng, sinh ngày 04/01/1981 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: số 35/2, Khảm Tiền, khóm 009, phường Khảm Tiền, thành phố Phác Tử, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

907. Trương Thị Duyền, sinh ngày 10/8/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 127/10, Ô Thụ Lâm, xã 011, thôn Ô Thụ, xã Hậu Bích, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

908. Ngô Thị Thanh Kiều, sinh ngày 10/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 108, đường Trung Sơn, khóm 007, thôn Mạch Lâm, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

909. Sơn Thị Lan, sinh ngày 15/02/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 106, đoạn 1, đường Trung Ương, khóm 007, thội Nội Tân, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

910. Trần Thị Kim Tuyền, sinh ngày 21/4/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 709, đường Trung Hưng, khóm 005, thôn Đức Hiệp, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

911. Nguyễn Thị Yến Nga, sinh ngày 06/3/1973 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 33, phố Tự Lập, khóm 024, thôn Cửu Đức, xã Ô Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

912. Phạm Thị Bích, sinh ngày 27/4/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 498, đường Lan Xương, khóm 008, phường Lan Điền, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

913. Đặng Thị Chấm, sinh ngày 19/9/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 55, phố Phúc, khóm 023, phường Phúc Hoa, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

914. Đoàn Thị Mai Trâm, sinh ngày 02/4/1974 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5/2, ngõ 174, đoạn 5, đường Dân Tộc, khóm 015, phường Thương Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Dương Mai

Giới tính: Nữ

915. Phạm Phương Hồng, sinh ngày 03/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 40, đường Hoa Sơn, khóm 013, phường Nam Ninh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

916. Lê Bích Trâm, sinh ngày 05/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 177, đường Lực Tân, khóm 012, phường Hiếu Liên, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

917. Tô Thị Trà My, sinh ngày 27/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1/17, ngõ 1, phố Dân Sinh, khóm 012, phường Long Phù, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

918. Phạm Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 09/9/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 459, đường Loan Lý, khóm 010, phường Phật Đàn, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

919. Nguyễn Kim Hạnh, sinh ngày 02/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 23, Cảng Hậu, khóm 008, phường Thụ Lâm, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

920. Voòng Phồng Chướng, sinh ngày 20/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 59, Hậu Thổ, khóm 005, thôn Hậu Thổ, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

921. Voòng Chắn Chướng, sinh ngày 07/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: số 13/92, đường Đài Hưng, khóm 006, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

922. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 01/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: số 2/15, Lục Khoái Liêu, khóm 001, thôn Lục Gia, xã An Định, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

923. Đinh Thu Thủy, sinh ngày 19/6/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3/18, phố Văn Hóa, thôn Trường Nam, xã Quan Trường, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

924. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 10/6/1975 tại Bình Định

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Tây 2, đường Mùi Tần Trung, khóm 004, thôn Mi Lạc, xã Mùi Tần, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

925. Mai Kim Hân, sinh ngày 19/02/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/8, ngõ 25, đường Dân An, khóm 002, phường Dân An, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

926. Nguyễn Thị Anh Tú, sinh ngày 14/7/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 7, hẻm 5, đường Dung Hòa, khóm 004, phường Triều Dương, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

927. Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 15/8/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 63, đường Tân Trang, khóm 004, phường Mỹ Nguyên, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

928. Sằn Nhì Múi, sinh ngày 23/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 50/1, lộ Hòa Bình, khóm 002, phường Hòa Bình, thị trấn Thành Công, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

929. Lê Thị Tuyết Phương, sinh ngày 28/5/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 26, đường Trung Chính, khóm 002, phường Văn Hóa, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

930. Nguyễn Thị Kim Vui, sinh ngày 10/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, lộ Hữu Trung, khóm 017, phường Tây Bình, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

931. Nguyễn Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 18/4/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 10, ngách 22, ngõ 140, lộ Tây Viên, đoạn 2, khóm 014, phường Hòa Bình, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

932. Võ Thị Hằng, sinh ngày 17/10/1972 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 8/5, đường Quảng Châu, khóm 003, phường Nam Môn, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

933. Phan Thu Hòa, sinh ngày 15/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 203, Bình Trấn, khóm 017, ngõ Trấn Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

934. Hồ Thị Mẫn, sinh ngày 20/4/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 28/43/50, đường Tự Cường 2, khóm 024, phường Thảo Nam, thị trấn Ngô Thê, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

935. Nguyễn Thị Mộng Ngờ, sinh ngày 22/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 188, đường Lạc Nghiệp, khóm 013, phường Lạc Thành, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

936. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 15/5/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 157/24/27/2F, đoạn 3, lộ Tân Hợi, khóm 016, phường Lê Nguyên, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

937. Trần Thị Ngọc Búp, sinh ngày 25/10/1988 tại Long An

Hiện trú tại: Số 239/106/12, lộ Bình Đông, khóm 012, phường Hoa An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

938. Trần Thị Tuyết Mai, sinh ngày 31/3/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 38, lộ Trung Chính, khóm 007, phường Nhân Đức, thành phố Tịch Chỉ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

939. Ngô Thị Yến, sinh ngày 04/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 26, phố Vĩnh Xương, khóm 018, phường Dân Sinh, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

940. Chí Hìn Lìn, sinh ngày 08/02/1979 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 55/1, Nội Thố, khóm 010, thôn Nội Thố, làng Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

941. Lương Thị Thu Ba, sinh ngày 31/12/1965 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 371, đoạn 1, lộ Phù Quyến, khóm 006, phường Tây Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

942. Lâm Cát Tiên, 23/11/1978, Lâm Đồng, Số 1, đường Phong Đồng, khóm 022, phường Đại Nghĩa, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

943. Phan Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 21/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 61, đường Văn An, khóm 012, phường Khê Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

944. Trần Thị Thúy Hạnh, sinh ngày 01/3/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 86, đường Thâm Mỹ, khóm 035, phường Hiếu Trung, khu Tín Nghĩa, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

945. Lê Thị Khánh Linh, sinh ngày 19/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 157/60/86 đoạn 3, lộ Phục Hưng, khóm 009, phường Nhân Ái, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

946. Trần Thị Hường, sinh ngày 15/8/1978 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 207, đường Hiểu Dương, khóm 003, phường Chương An, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

947. Trần Thị Loan, sinh ngày 01/01/1972 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 298/02, đường Lâm Thâm, khóm 017, thôn Đông Ninh, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

948. Tằng Ngọc Ánh Thu, sinh ngày 13/10/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 24, hẻm 257, lộ Canh Sinh, khóm 001, phường Dân Tộc, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

949. Tsằn Tắc Chắn, sinh ngày 26/6/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7, số 17, phố Nhân Đức Ngũ, khóm 007, phường Nhân Hòa, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

950. Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 10/01/1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 116, đường Dương Hồ, đoạn 4, khóm 007, phường Thượng Hồ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

951. Huỳnh Thị Thúy, sinh ngày 18/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 21, lộ Đại Đồng, khóm 012, phường Trung Hòa, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

952. Nguyễn Thị Chi, sinh ngày 16/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 40, hẻm 107, đoạn 4, lộ Hưng Long, khóm 016, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

953. Lý Thị Hạnh, sinh ngày 15/7/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 591/30 lộ Trung Châu Tam, khóm 015, phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

954. Dương Thị Kim Lăng, sinh ngày 12/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 293, lộ Tùng Đức, khóm 018, phường Tùng Hữu, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

955. Đỗ Thị Phương Hiệp, sinh ngày 06/8/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 71, đường Kiến Quốc, đoạn 2, khóm 004, phường Văn Hóa, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

956. Phùng Mỹ Kiều, sinh ngày 05/8/1967 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 27, lộ Bình Nhứt, khóm 024, phường Xã Liêu, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

957. Trương Thị Hoa Thơm, sinh ngày 10/11/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 52, lộ Trung Anh, đoạn 1, phường Hóa Nhiêu, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

958. Phạm Thị Thu Huyền, sinh ngày 07/9/1979 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 166, lộ Tứ Duy, khóm 019, phường Tứ Duy, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

959. Trịnh Thị Út, sinh ngày 01/01/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 227, đường Bảo Sơn, khóm 020, phường Bảo Sơn, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

960. Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 22/02/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 87/7 Phú Nguyên, khóm 004, thôn Phú Nguyên, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

961. Phan Ninh Hà, sinh ngày 01/01/1983 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 34, đường Lưu Tử Cước, ngõ Đỉnh Trang, khóm 007, phường Đỉnh Trang, thị trấn Khê Ồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

962. Đỗ Thị Hương, sinh ngày 11/10/1975 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 17 Tam Giác Tử, khóm 003, thôn Tam Giác, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

963. Nguyễn Thị Dung, sinh ngày 28/12/1972 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 7 Khách Trang, khóm 014, thôn Loan Đàm, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

964. Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 18/4/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 227, đường Bảo An, khóm 009, thôn Bảo Ninh, xã Vĩnh An, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

965. Trần Thị Mỹ Linh, sinh ngày 06/02/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 391/1, đường Viên Thông, khóm 015, phường Cẩm Hòa, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

966. Nguyễn Thu Loan, sinh ngày 21/6/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 27/4, phố Đại Đức, khóm 019, phường Đại Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

967. Vũ Thị Thuấn, 01/02/1981, Hải Dương, Số 29 Thảo Lĩnh, khóm 007, thôn Thảo Lĩnh, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

968. Phạm Thị Chi, sinh ngày 07/01/1977 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 4, đường Ngũ Giáp, khóm 002, phường Nam Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

969. Võ Thị Lụa, sinh ngày 07/10/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3/2, số 10, đường Đại Công, khóm 004, phường Hồ Tây, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

970. Lê Thị Tố Trinh, sinh ngày 04/6/1982 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 28/7 Hậu Thố Tử, khóm 005, phường Lão Đằng, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

971. Trần Thị Hồng Thêm, sinh ngày 13/10/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 15/3, Mỹ Phong, khóm 003, phường Phong Hòa, thị trấn Học Giáp, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

972. Lê Thị Yến Oanh, sinh ngày 07/4/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 236, đường Thanh Vân, khóm 002, phường Hưng Trung, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

973. Trần Cẩm Bào, sinh ngày 01/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 7/4, đường Quang Phục, khóm 019, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

974. Đinh Thị Thu Hồng, sinh ngày 08/10/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 91/1, phố Tín Nghĩa, khóm 003, phường Bắc Loan, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

975. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 18/6/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 188, phố Trung Khánh, khóm 009, phường Đại Hưng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

976. Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh ngày 13/7/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 63, đường Trung Chính, khóm 022, phường Chủ Nông, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

977. Huỳnh Thị Lan Tuy, sinh ngày 18/7/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4/1, số 13, ngõ 1205, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 010, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

978. Nguyễn Thị Doan, sinh ngày 02/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 63, phố Bảo Nhân Tâm, khóm 004, phường Hậu Ồ, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

979. Nguyễn Thị Rị, sinh ngày 30/01/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 70/1 Xoài Tử Lâm, khóm 009, thôn Xoài Lâm, xã Tây Cảng, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

980. Trần Thị Huỳnh Như, sinh ngày 12/12/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 352, đường Cửu Khúc, khóm 033, thôn Cửu Khúc, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

981. Trần Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 15/3/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 1/20, ngõ Tiền Trang, khóm 008, thôn Thành Công, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

982. Phạm Thị Thơ, sinh ngày 11/4/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 112/1, đường Khắc Vũ, khóm 022, phường Bửu Sư, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

983. Nguyễn Thị Hiếu, sinh ngày 23/3/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 66, đường Văn Xương, khóm 010, phường Văn Xương, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

984. Lê Thị Mai Linh, sinh ngày 01/01/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 169/2, đường Hạo Đông, khóm 001, phường Bổn Võ, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

985. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 09/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, phố Phụng Đông, khóm 020, phường Phụng Nguyên, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

986. Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 21/4/1988

Hiện trú tại: Hậu Giang, Số 26, đường Thái Bình, khóm 009, thôn Đại Hồ, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

987. Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 46 Hạ Trung, khóm 007, phường Hạ Trung, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

988. Phan Thị Thanh Trúc, sinh ngày 01/5/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 281, đường Hưng Long, khóm 019, phường Kiến Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

989. Trần Thị Ngọc, sinh ngày 21/5/1983 tại Vĩnh Long, Lầu 8/4, số 8, hẻm 7, ngõ 251, đường Đức

Hiện trú tại: ỷ, khóm 041, thôn Hậu Bích, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

990. Trương Thị Hồng Cảnh, sinh ngày 20/5/1962 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 739, đường Cát Tường, khóm 001, thôn Viên Sơn, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

991. Trần Mỹ Phương, sinh ngày 30/4/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 26, đường Kim Cổ 3, khóm 004, thôn Viên Sơn, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

992. Nguyễn Thị Thanh Huế, sinh ngày 01/9/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: số 10, ngõ 75, đường Ngũ Phúc, khóm 038, phường Vĩnh Xuân, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

993. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 17/02/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 139, ngõ 53, đoạn 1, đường Kiến Quốc, khóm 017, phường Bì Đỉnh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

994. Đặng Lệ Hồng, sinh ngày 19/12/1971 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 88, phố Quang Cừ Nam, khóm 015, phường Cừ Thành, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

995. Tạ Ngọc Sương, sinh ngày 03/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 32, Đầu Hồ, khóm 006, phường Tam Hồ, thành phố Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

996. Trần Thị Nụ, sinh ngày 10/02/1974 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 461/1, đường Trung Chính, khóm 013, phường Trung Cảng, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

997. Vũ Thị La, sinh ngày 05/10/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 25, đoạn 3, đường An Khang, khóm 3, phường Song Thành, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

998. Lê Thị Ngọc Điểm, sinh ngày 08/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 425, phố Nhân Ái, khóm 021, phường Từ Hựu, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

999. Đỗ Thị Thu, sinh ngày 16/10/1956 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 291, đoạn 3, đường Viên Lộc, khóm 003, phường Thái Bình, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1000. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 31/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 23, phố Đông Anh 6, khóm 024, phường Đông Anh, khu Đông, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1001. Nguyễn Thị Bé Sáu, sinh ngày 26/02/1985 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 52, phố Liêu Ninh, khóm 020, phường Lực Trúc, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1002. Sơn Thị Thùy Trang, sinh ngày 02/01/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 29, đường Quang Phục Đông, khóm 030, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1003. Bùi Thị Anh Đào, sinh ngày 02/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 38/2, đường Thanh Châu, khóm 004, thôn Vị Hiên, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1004. Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 19/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 31, đường Phục Hưng, khóm 007, phường Bát Nhã, thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1005. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 16/6/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 107, ngõ 163, đường Hoa Huân, khóm 003, phường Nhân Tường, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1006. Dương Thị Bích Tuyền, sinh ngày 20/9/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 23, đường Viên Lộc, đoạn 3, khóm 012, thôn Đại Hữu, xã Phổ Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1007. Trần Thị Thúy Vân, sinh ngày 15/11/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngách 40, ngõ 102, đường Chính Giác, khóm 021, phường Chính Giác, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1008. Sú Vày Phềnh, sinh ngày 03/02/1987 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 4, ngách 26, ngõ 109, lộ Đồ Thành, khóm 001, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1009. Nguyễn Thị Lệ Trang, sinh ngày 05/02/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 134, lộ Quang Chính, khóm 022, phường Đồ Thành, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1010. Koóng Nhì Múi, sinh ngày 05/6/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 93, đường Dân Ý, khóm 026, thôn Phúc An, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1011. Huỳnh Thị Anh Thùy, sinh ngày 20/02/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngách 8, ngõ 63, đường Ngũ Phong, khóm 019, phường Ngũ Phong, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1012. Trần Thị Mỹ Diệu, sinh ngày 03/8/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 54, đường Bắc Thâm, đoạn 2, khóm 006, thôn Phổ Tân, xã Thâm Khanh, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1013. Danh Thị Nan, sinh ngày 30/12/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 78, lộ Phúc Đức, khóm 023, phường Thông Tây, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1014. Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 25/3/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 49, lộ Tân Trung Bắc, khóm 020, phường Phổ Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1015. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 26/01/1978 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, ngách 8, ngõ 338, đường Viên Lộc, đoạn 2, khóm 002, thôn Tây Thuật, xã Phú Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1016. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 342, đường Phù Xuyên, đoạn 1, khóm 006, phường Tây Đông, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1017. Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 20/8/1978 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 3, ngách 34, ngõ Chí Hưng, đường Sử Quán, khóm 008, phường Bắc Đầu, thị trấn Hoa Đôn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1018. Dương Thị Bích Thủy, sinh ngày 10/01/1986 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 137, đoạn 3, lộ Trung Hoa, khóm 004, phường Phong Lý, thành phố Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1019. Đào Thị Hiên, sinh ngày 14/7/1973 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 26, ngách 2, ngõ 127, đường Trung Hoa 2, khóm 016, phường Trung Hưng, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1020. Vòng Lục Múi, sinh ngày 12/4/1976 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 120, đường Tân Dân, khóm 011, phường Đông Môn, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1021. Võ Thị Bích Loan, sinh ngày 01/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 67, lộ Dân Sinh, khóm 008, phường Dân Sinh, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1022. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 12/10/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 6, số 69/6, đường Ngũ Phúc Nhất, khóm 026, thôn Ngũ Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1023. Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 19/9/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12/2, lộ Trung Hoa, khóm 007, phường Trung Phúc, thị trấn Quan Sơn, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1024. La Thị Kim Hương, sinh ngày 07/02/1974 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 76, hẻm 114, lộ Đào Đức, khóm 005, phường Đại Hồng, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1025. Trương Thị Loan, sinh ngày 26/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 24, đường Anh Thất, khóm 013, phường Thanh Tân, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1026. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 01/01/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 50, ngách 5, ngõ 320, đường Trung Hoa, đoạn 5, khóm 002, phường Mỹ Sơn, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1027. Huỳnh Thị Tươi, sinh ngày 24/4/1974 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngách 2, ngõ Chí Hiền, khóm 002, thôn Luân Tử, xã Vĩnh Tịnh, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1028. Lê Thị Kim Khoa, sinh ngày 21/3/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 42/1, ngõ 263, đường Lạc Lợi 3, khóm 019, phường Lục Hợp, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1029. Phú Thị Hiền, sinh ngày 30/5/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11/1, ngõ 575, đường Trung Luân Nhị, khóm 001, phường Trung Vinh, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1030. Lê Thị Nga, sinh ngày 11/11/1983 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 45, hẻm 28, ngõ 150, đoạn 2, đường Hải Điền, khóm 010, phường Lý Tưởng, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1031. Nguyễn Thị Hiên, sinh ngày 20/02/1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 66 Yên Thảo Gian, khóm 017, thôn Mỹ Nông, xã Tì Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1032. Tôn Nữ Thùy Trang, sinh ngày 18/7/1975 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 453, đường Hào Lộ, khóm 008, thôn Tân Trang, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1033. Đàm Thị Mỹ Oanh, sinh ngày 07/9/1987 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 68, đường Dân Sinh, khóm 004, thôn Lý Nhân, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1034. Nguyễn Thị Hừng, sinh ngày 30/12/1966 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 256, đoạn 4, đường Diên Bình Bắc, khóm 012, phường Hồ Đông, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1035. Bùi Kim Phượng, sinh ngày 04/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 218, đường Từ Đức, khóm 024, phường Nhân Hóa, thành phố Đại Lý, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1036. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 19/12/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 16, phố Vạn An, khóm 014, phường Phong Lạc, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1037. Nguyễn Thị Thu, sinh ngày 16/02/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 6, ngõ 1690, đường Quang Hưng, khóm 005, phường Phúc Long, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1038. Hoàng Thị Hoài, sinh ngày 20/02/1977 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 8/6, ngõ 293, đoạn 1, đường Hưng Nông, khóm 010, phường Tân Sinh, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1039. Lê Bích Ngân, sinh ngày 15/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 96, đoạn 2, đường Nam Bình, khóm 001, phường Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1040. Tô Thị Mốm Em, sinh ngày 10/01/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/1, ngõ 186, đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, khóm 019, phường Thủy Đôi, thị trấn Đàm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1041. Quách Thị Dẽ, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 297/3 Nam Hóa, khóm 015, thôn Nam Hóa, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1042. Cao Thị Thúy Niềm, sinh ngày 31/12/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 14, đường Miêu Tiền, khóm 020, phường Chấn Hưng, khu Kì Tân, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1043. Lê Thị Xuân Hường, sinh ngày 04/01/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 25, ngõ 173, đoạn 2, đường Đông Đại, khóm 17, phường Phúc Lâm, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1044. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 22/8/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49/3 Nam Hóa, khóm 004, thôn Nam Hóa, xã Nam Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1045. Nguyễn Thị Thanh Hải, sinh ngày 20/10/1974 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 33/5, ngõ 390, đoạn 1, đường Trung Sơn Bắc, khóm 007, phường Dương Minh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1046. Dương Thị Hoa, sinh ngày 10/3/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45, đường Trung Chính, khóm 004, thôn Bảo Lai, xã Lục Quy, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1047. Nguyễn Thị Xương, sinh ngày 12/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 212, đường Phồn Hoa, khóm 020, thôn Phồn Hoa, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1048. Lê Thị Kim Cương, sinh ngày 26/6/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 49, đường Tín Mẩn, khóm 001, thôn Thành Đức, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1049. Dương Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 17/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 46, phố Hoa Hinh, khóm 015, phường Phúc Gia, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1050. Thái Huệ Linh, sinh ngày 10/8/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, hẻm 6, ngõ 213, phố Trùng Khánh, khóm 006, phường Đại Ái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1051. Trần Thị Điền, sinh ngày 01/01/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 8, hẻm 4, ngõ 140, phố Minh Hưng, khóm 003, thôn Sơn Đỉnh, xã Quy Sơn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1052. Nguyễn Thị Phượng Liên, sinh ngày 08/3/1970 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, lộ Tư Thôn, khóm 010, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1053. Đặng Thị Bích Son, sinh ngày 19/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 770, đường Giới Thọ, đoạn 2, khóm 009, phường Thụy Thái, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1054. Quách Thị Đào, sinh ngày 09/4/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 210, lộ Trung Sơn, đoạn 2, Ôn Tuyền, khóm 003, thôn Đức Dương, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1055. Nguyễn Thị Kim Phượng, sinh ngày 26/7/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 05, đường Phúc Mã, khóm 007, phường Gia Nam, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1056. Phan Thị Út, sinh ngày 08/02/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 63, đường Mỹ Phong, khóm 009, phường Hưng Bình, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1057. Lý Thị Quyên, sinh ngày 16/10/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 86, đường Học Sĩ, khóm 015, thôn Kiều Đầu, làng Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1058. Huỳnh Thị Duyên Em, sinh ngày 02/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 147, ngách 11, lộ Tín Nghĩa, đoạn 3, khóm 008, phường Hòa An, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1059. Nguyễn Thị Hồng Gấm, sinh ngày 08/10/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 15, lộ Hợp Quyến Bắc, khóm 001, phường Nội Định, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1060. Huỳnh Ngọc Thanh, sinh ngày 21/01/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 37/1, ngõ 89, đường Hán Sinh Tây, khóm 010, phường Công Quản, thành phố Bản Kiều

Giới tính: Nữ

1061. Phạm Thị Mai, sinh ngày 26/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, lộ Đào Đức, khóm 009, phường Trung Đức, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1062. Nguyễn Ngọc Nữ, sinh ngày 15/11/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 198/4, đường Quang Phục, khóm 013, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1063. Bùi Ngọc Thanh, sinh ngày 03/02/1973 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 69, ngõ 54, phố Chấn Hưng, khóm 022, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1064. Ngô Thị Mỹ Trang, sinh ngày 29/8/1982 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Lầu 2, số 73, phố Long Tuyền Ngũ, khóm 015, phường Long Tường, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1065. Đường Sám Múi, sinh ngày 18/3/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 248, phố Nam Công, khóm 047, phường Nhị Vương, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1066. Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh ngày 03/9/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 113, đường Hưng Nhân, khóm 011, phường Hưng Nhân, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1067. Vòng Lỷ Kíu, sinh ngày 20/9/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48, Hữu Tử Thạch, khóm 020, thôn Đồng Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1068. Phạm Thị Kiều Hạnh Như, sinh ngày 24/7/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 55, phố Quốc Xương Nhị, khóm 007, phường Tam Lộc, thị trấn Xả Lộc, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1069. Đặng Thị Mỹ Linh, sinh ngày 15/4/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 415, đoạn 2, đường Vĩnh Hưng, khóm 001, phường Vĩnh An, thị trấn Ngô Thế, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1070. Hồng Thị Nhanh, sinh ngày 26/10/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 79, đường Công Chính, khóm 003, thôn Cộng Hòa, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1071. Trần Thị Mai Châm, sinh ngày 25/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 241, phố Tu Văn, khóm 018, phường Thành Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1072. Hồ Tú Linh, sinh ngày 05/4/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 150/24, đường Viên Sơn, khóm 025, phường Văn Nguyên, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1073. Cao Thị Ánh Tuyết, sinh ngày 18/8/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 41, đường Bác Đông, khóm 010, phường Thái Bình, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1074. Phan Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 13/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 136, phố Tam Giới, khóm 002, thôn Tam Giới, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1075. Hồ Thị Trinh, sinh ngày 26/01/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 26/1, Phan Tử Liêu, khóm 002, thôn Nghĩa Hưng, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1076. Phạm Thị Hồng Truyến, sinh ngày 05/02/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 46/5, Cô Da, khóm 005, phường Cô Da, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1077. Lưu Thị Kiều, sinh ngày 16/8/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 102, Ngưu Trù Bồ, khóm 1, thôn Nam Xã, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1078. Đỗ Thị Ngọc Thăm, sinh ngày 28/5/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 79, Lưu Thố, khóm 011, phường Lưu Thố, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1079. Phùng Thị Trang, sinh ngày 28/11/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 34, ngõ 219, đường Thụ Tân, khóm 009, phường Quyến Phúc, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1080. Nguyễn Thị Lắm, sinh ngày 26/7/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 352, phố Cương Sơn Nam, khóm 020, phường Thoại Bình, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1081. Nguyễn Thị Cẩm Trúc, sinh ngày 08/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2/1 Đỉnh Liêu, khóm 006, thôn Tam Hòa, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1082. Võ Kim Dưỡng, sinh ngày 09/7/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 3, ngõ 309, phố Long Quốc, khóm 003, phường Long Đàm, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1083. Kim Thị Ngọc, sinh ngày 07/5/1977 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 33, hẻm 144, đường Vĩnh Hoa, đoạn 1, khóm 005, phường Quận Tây, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1084. Nguyễn Kim Thoại, sinh ngày 14/01/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 98, Đường Tân Hưng, khóm 029, phường Hưng Hán, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1085. Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 05/6/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 16, đoạn 3, lộ Trường Giang, khóm 015, phường Khê Đầu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1086. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 20/02/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 168/51/3/3F, lộ Thanh Niên, khóm 003, phường Nhật Tường, Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1087. Phan Thị Hồng Điệp, sinh ngày 20/8/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 330, đoạn 2, lộ Trung Hoa, khóm 001, phường Tân Trung, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1088. Nguyễn Thị Rất, sinh ngày 09/10/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 62/1, ngõ 150, đường Đại Quan, đoạn 2, khóm 013, phường Long An, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1089. Trịnh Kim Chi, sinh ngày 04/4/1972 Vĩnh Long, Số 36, hẻm Phúc Lợi, lộ Trường Long, đoạn 2, khóm 005, phường Đầu Biện, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1090. Nguyễn Thị Lan, 10/10/1985, Nghệ An, Số 48, ngõ 261, đường Trường Xuân, khóm 030, phường Phục Hưng, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1091. Phạm Thị Kim Hiền, 04/3/1984, Ninh Thuận, Số 22 Nam Trang, khóm 015, thôn Trúc Mộc, xã Sư Đàm, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1092. Nguyễn Thị Thúy Nga, 16/6/1984, Sóc Trăng, Số 3/29, Khẩn Đại, khóm 001, phường Khẩn Địa, thị trấn Hổ Vỹ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1093. Nguyễn Thị Loan, 07/02/1983, An Giang, Số 8, ngõ 151, đường Tự Lập, khóm 006, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1094. Nguyễn Thị Diễm Thúy, 15/01/1984, Vĩnh Long, Số 9/3, ngõ 50, đường Trung Sơn, đoạn 1, khóm 002, phường Phúc Khâu, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1095. Đoàn Thị Bích Phượng, 20/4/1982, An Giang, Số 6/1, khóm 007, Đại Trang, phường Đại Trang, thị trấn Diêm Thủy, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1096. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 15/02/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 17, số 83, lộ Trung Chính Đông, đoạn 2, khóm 004, phường Bát Thế, thị trấn Đạm Thủy, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1097. Nguyễn Thị Trúc Đan, sinh ngày 10/01/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 293, lộ Trung Sơn, đoạn 1, khóm 004, phường Ngô Công, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1098. Phạm Ngọc Tươi, sinh ngày 06/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 92, ngách 15, ngõ Trung Nghĩa, đường Trung Hiếu, khóm 005, phường Quốc Thái, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1099. Phạm Thị Diễm Thúy, sinh ngày 24/7/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 4, ngách 8, ngõ 246, phố Trường An, khóm 002, phường Thành Công, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1100. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 21/6/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 22, đường Dân Quyền, khóm 004, phường Trúc Nam, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1101. Văn Thị Nguyệt, sinh ngày 10/4/1971 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2/1, đường Nam Hoàn, khóm 003, phường Lựu Trung, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1102. Huỳnh Thị Ngọc Luân, sinh ngày 19/5/1982 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 2, số 158, đường Tân Điếm, khóm 003, phường Tân Điếm, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1103. Trần Thị Thủy, sinh ngày 15/5/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, đường Khai An Ngũ, khóm 010, phường An Thuận, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1104. Đinh Thị Phương, sinh ngày 18/4/1972 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 14, ngách 07, ngõ 42, đường Tự Lập, khóm 018, thôn Trung Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1105. Trần Thị Mỹ Tuyết, sinh ngày 13/10/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, hẻm 34, ngõ 42, phố Dân An, khóm 012, phường Gia Tân, thành phố Trung hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1106. Trần Giềng Mùi, sinh ngày 15/9/1987 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 95/9, đường Thập Lục Kết, khóm 010, thôn Tam Dân, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1107. Lý Thị Kiều, sinh ngày 24/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 89, đường Trung Ương Bắc, khóm 006, phường Trường Sinh, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1108. Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 16/4/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 222, đường Tam Thụ, khóm 006, phường Long Tổ, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1109. Bùi Thị Ngọc Tuyền, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 113, đường Long Tuyền, khóm 022, thôn Ôn Tuyền, xã Ti Nam, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1110. Võ Thị Kiều Trang, sinh ngày 27/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 18, ngõ 474, phố Trung Hòa, khóm 011, phường Tú Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1111. Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 26/11/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 280, đường Trung Chính, khóm 003, phường Kiến Quốc, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1112. Nguyễn Thị Thu Hồng, sinh ngày 20/7/1967 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 200, đoạn 2, đường Mộc Tân, khóm 008, phường Thuận Hưng, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1113. Lê Ngọc Phượng, sinh ngày 09/4/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 27, phố Thái Hòa Nhất, khóm 019, phường Thái Hòa Nhất, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1114. Tô Thị Kim Ngà, sinh ngày 19/5/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/1, hẻm 34, ngõ 737, phố Anh Đức, khóm 017, phường Trúc Trung, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1115. Trần Thị Mỹ Châu, sinh ngày 12/5/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 3/2, ngõ Toàn Phúc, lộ Toàn Hưng, khóm 002, thôn Phúc Hưng, xã Thái Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1116. Lê Thị Thúy Hồng, sinh ngày 16/6/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 160, đường Trúc Tử, khóm 003, thôn Trung Trang, xã Hoa Đàm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1117. Nguyễn Thị Diệu Nên, sinh ngày 03/8/1984 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 34, ngách 63, ngõ Tân Dân, khóm 017, thôn Trùng Hưng, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1118. Bùi Hồng Diễm, sinh ngày 06/5/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 7/3, số 6, ngõ 32, đường Diên Thọ, khóm 037, phường Long Điền, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1119. Đoàn Thị Ngọt, sinh ngày 16/10/1978 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 9, số 2/7, đường Tây Hồ, khóm 026, phường Trung Hồ, thị trấn Oanh Ca, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1120. Nguyễn Hồng Luyến, sinh ngày 29/10/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 16, khóm 003, đường Sa Khanh, thôn Sa Khanh, làng Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1121. Lý Thị Thanh Thảo, sinh ngày 01/7/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 77, ngõ 15, đường Ái Định, khóm 005, phường Định Nội, khu Ái Ái, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1122. Lê Thị Thanh Trung, sinh ngày 22/3/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 206, đoạn 1, lộ Lê Minh, khóm 014, phường Phong Thụ, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1123. Danh Thị Hỏn, sinh ngày 12/3/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 54/21 Liễu Doanh, khóm 006, thôn Sĩ Lâm, xã Lễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1124. Lầu Nhịt Mùi, sinh ngày 19/9/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 42, đường Đại Thành, đoạn 2, khóm 024, phường Điền Liêu, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1125. Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 28/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 37, lộ Trung Hoa, khóm 001, thôn Tân Cơ, xã Song Khê, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1126. Âu Thúy Dinh, sinh ngày 02/01/1972 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18/1, ngõ 149, đường Tứ Sơn, khóm 008, phường Tứ Sơn, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1127. Lê Thị Ngọc Giàu, sinh ngày 24/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 422/48/14/3F, lộ Dân Tộc, khóm 009, phường Thủy Hà, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1128. Lê Thị Xuân, sinh ngày 01/12/1978 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lầu 5, số 18, ngách 26, ngõ 2, đường Quang Phục, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1129. Trần Thị Thu, sinh ngày 27/6/1983 tại Bến Tre

Hiện trú tại: lầu 5, số 1, ngách 1, ngõ 37, đường Dân Tộc, khóm 006, phường Dân Tộc, thành phố Vĩnh Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1130. Võ Thị Mây, sinh ngày 01/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, phố Ngưu Trù Tử, khóm 014, thôn Lĩnh Nam, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1131. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 03/3/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, ngách 13, ngõ 206, đường Dân Tộc, khóm 024, phường Ngũ Phúc, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1132. Nguyễn Thị Thu Hải, sinh ngày 17/7/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 5, ngõ 95, đường Trung Ương Nam, khóm 009, phường Phúc Lợi, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1133. Nguyễn Thị Khanh, sinh ngày 08/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 42/1, ngõ 118, đường Phúc Đức Tam, khóm 004, phường Phúc Thọ, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1134. Huỳnh Thị Bích Dư, sinh ngày 02/01/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 87, đường Khê Liêu, khóm 009, thôn Khê Liêu, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1135. Trương Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 22/02/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 7, số 53, ngõ 152, phố Trung Vinh, khóm 031, phường Trung Nguyên, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1136. Chướng Sy Múi, sinh ngày 22/6/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 39/1, Tây Nam, khóm 003, thôn Nam Cảng, xã Thập Mỹ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

1137. Lê Thị Đầm, sinh ngày 16/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 181, phố Vĩnh An, khóm 016, phường Trung Chính, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1138. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 12/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 424, đường Khê Đông, khóm 016, phường Khê Đông, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1139. Đinh Thị Ái, sinh ngày 25/9/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 796, đoạn 2, phố Long An, khóm 016, thôn Trung Phúc, xã Lô Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1140. Đoàn Chúc Ly, sinh ngày 01/01/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 5/1, hẻm 10, ngõ 68, đường Kiến Nghiệp, khóm 005, phường Dương Minh, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1141. Phạm Thị Chua, sinh ngày 04/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 213, phố An Hòa 1, khóm 011, phường Tứ Duy, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1142. Nguyễn Thị Kim Thùy, sinh ngày 01/8/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 32, Hạ Lục Cổ, khóm 003, thôn Lục Cổ, xã Kim Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1143. Trần Thị Dự, sinh ngày 09/9/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 814, đường Minh Hưng, khóm 011, phường Hi Đông, khu Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1144. Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 18/02/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29, Bình Sa, khóm 004, thôn Bình Sa, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1145. Phạm Thị Nguyệt, sinh ngày 26/8/1974 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngách 111, ngõ 571, đường Tân Hồ, khóm 027, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1146. Trần Thúy Loan, sinh ngày 21/8/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 41, ngõ 225, đường Tân Thái, khóm 007, phường Lập Ngô, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1147. Tống Thị Kim Tuyến, sinh ngày 16/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 102, đường Phổ Quang 2, khóm 007, phường Phổ Khánh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1148. Trần Thị Hoẻn, sinh ngày 24/01/1965 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, Sơn Hạ, khóm 010, phường Hạ Hưng, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1149. Lê Thị Diệu Hiền, sinh ngày 1980, Long An, Lầu 4/52, số 10, đường Đại Chí, khóm 017, phường Phổ Nhân, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1150. Dương Thị Mộng Thúy, sinh ngày 08/12/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 720/34, lộ Cao Mỹ, khóm 011, phường Cao Tây, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1151. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 14/4/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 26, hẻm 341, lộ Hiếu Uy, khóm 013, thôn Hiếu Uy, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1152. Hồ Thị Kiều Mai, sinh ngày 04/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngách 15, ngõ 303, đường Tân Phong, khóm 025, phường Tân Phú, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1153. Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19/02/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 64, lộ Quang Hoa, khóm 012, phường Thái Bạch, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1154. Trịnh Thị Phương Lan, sinh ngày 24/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 177, 44, đường Vĩnh Nghĩa, khóm 009, phường Tam Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1155. Nguyễn Thị Kiều Nương, sinh ngày 07/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 84, đường Sơn Lâm, đoạn 2, khóm 009, thôn Ngoại Xã, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1156. Huỳnh Thị Thắm, sinh ngày 18/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39, đường Chính Hưng, khóm 028, phường Sơn Cước, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1157. Huỳnh Thị Huỳnh Như, sinh ngày 26/12/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 9, số 10, ngõ 8, đường Nhân Ái, khóm 020, phường Lục Quang, thành phố Bát Đức, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1158. Lâm Thị Kiều Chinh, sinh ngày 03/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 118/3/4F, ngách 1, đoạn 1, lộ Trung Ương, khóm 005, phường Dụ Sinh, thành phố Thổ Thành, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1159. Nguyễn Võ Tố Uyên, sinh ngày 10/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/3, số 24, ngõ 208, đường Quốc An Nhất, khóm 036, phường Vĩnh An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1160. Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 17/02/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 248/35/8F-8, lộ Học Sĩ, khóm 037, phường Kiến Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1161. Lê Kiều Phương, sinh ngày 15/02/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 592, đoạn 3, đường Đại Quan, khóm 009, thôn Phú Lâm, xã Quan Âm, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1162. Vương Thanh Thảo, sinh ngày 09/01/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 60, đường Hoa Trung, khóm 11, thôn Điền Tâm, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1163. Nguyễn Kim Thấm, sinh ngày 01/01/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 36, ngõ 115, ngách 47, đoạn 2, lộ Thành Công, khóm 001, phường Thạch Đàm, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1164. Võ Thị Thu Thảo, sinh ngày 02/02/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 3, ngõ 33, lộ Khang Trang, phường La Trang, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1165. Vương Thị Mỹ Chi, sinh ngày 22/12/1983 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, đường Tinh Trung Nhị, khóm 002, phường Trang Kính, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1166. Trần Thị Thu, sinh ngày 20/4/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 166 Tam Tằng, khóm 024, phường Mỹ Hoa, thị trấn Đại Khê, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1167. Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 12/01/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 87, đường Hoàng Hưng, khóm 017, phường Lâm Sâm, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1168. Vũ Thị Hằng, sinh ngày 26/5/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 263, lộ Sinh Sản, khóm 039, phường Sùng Văn, khu Đông, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1169. Trần Thị Phượng, sinh ngày 24/01/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 29, ngõ 151, phố Đại An, khóm 007, thôn An Bình, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1170. Dương Thị Cẩm Loan, sinh ngày 18/02/1979 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 181, lộ Trung Sơn, khóm 022, thôn Ngũ Phúc, xã Lư Trúc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1171. Nguyễn Ngọc Ơn, sinh ngày 15/4/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 613/5, lộ Tân Thụ, khóm 015, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1172. Trần Thúy Ngọc, sinh ngày 18/9/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 365, lộ Trung Cảng, khóm 007, phường Trung Thái, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1173. Cù Thị Mỹ Hường, sinh ngày 20/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 96/3, Phong Điền, khóm 007, phường Phong Điền, thị trấn Trác Lan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1174. Tạ Thanh Thủy, sinh ngày 20/02/1975 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, đường Nhân Ái, khóm 018, thôn Trung Trang, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1175. Cao Thị Lưu Thanh, sinh ngày 12/01/1983 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 124, đường Trung Hoa, khóm 010, thôn Nhân Hòa, xã Phương Liêu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1176. Phan Thị Kim Liễu, sinh ngày 03/8/1974 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: số 29/2, ngõ 36, đường Đông An, khóm 012, thôn Xã Đông, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1177. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 30/10/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 311, phố Dân Tộc, khóm 009, thôn Nội Hồ, xã Nội Hồ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1178. Võ Thị Hương, sinh ngày 15/02/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 426, đoạn 2, đường Xuất Lâm Hổ, khóm 003, thôn Trúc Vi, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1179. Nguyễn Thị Bé Thi, sinh ngày 31/12/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21, phố Tân Thị, khóm 008, phường Thất Tinh, thị trấn Bắc Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1180. Lê Cẩm Thơi, sinh ngày 02/7/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 103, phường Phụng Vân, khóm 020, thôn Phụng Vân, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1181. Nguyễn Thị Hà Tiên, sinh ngày 10/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 45, đường Xã Biên, khóm 010, thôn Giáp Nam, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1182. Nguyễn Thị Cẩm Thu, sinh ngày 15/8/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 10, phố Quốc An, khóm 001, phường Hải Điền, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1183. Trần Thị Đăng Tâm, sinh ngày 25/10/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9, số 227/5, đoạn 3, đường Đại Quán, khóm 008, phường Côn Luân, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1184. Hoàng Thị Anh, sinh ngày 10/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 33, phố Nhân Ái, khóm 021, phường Hòa Bình, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1185. Mai Hồng Diệu, sinh ngày 26/7/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 219, đường Tín Nghĩa, khóm 004, phường Quảng Phúc, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1186. Võ Thị Tú Em, sinh ngày 30/3/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 35, ngõ Nhân Đức, đường Đông Sơn, khóm 030, phường Như Từ, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1187. Nguyễn Thị Vy, sinh ngày 14/9/1986 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 493, đoạn 3, đường Trung Sơn, khóm 001, thôn Lật Lâm, xã Đàm Tử, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1188. Nguyễn Thị Chợ, sinh ngày 10/6/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 33, đường Đông Sơn, khóm 001, phường Đông Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1189. Chao Thị Nguyệt, sinh ngày 09/9/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 253/2, Hậu Đàm, khóm 005, phường Hậu Đàm, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1190. Lê Thị Mỹ Lý, sinh ngày 12/7/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 47, đường Tam Hoàng, khóm 006, thôn Long Đàm, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1191. Trần Thị Chúc, sinh ngày 12/8/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 11/1, số 3, ngõ 385, đường Vĩnh An, khóm 017, phường Trung Thành, thành phố Đào Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1192. Nguyễn Hồng Gấm, sinh ngày 10/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 40, phố Cửu Long, khóm 021, phường Quang Phục, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1193. Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh ngày 23/7/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 103, đường Vĩnh Hòa, khóm 005, thôn Trấn An, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1194. Trần Thị Trúc Loan, sinh ngày 25/02/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 4, đường Tự Cường Nhất, khóm 017, phường Đại Đức, thành phố Phụng Sơn, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1195. Ngô Trương Lý Diễm, sinh ngày 08/3/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 186, đường Kim Trúc, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1196. Huỳnh Tuyết Nhạn, sinh ngày 20/9/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, đường Giai Lâm, khóm 006, thôn Trung Hồ, xã Lâm Khẩu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1197. Sơn Ngọc Ninh, sinh ngày 16/9/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 385/1, đường Thiên Giáp, khóm 004, phường Thiên Giáp, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1198. Phạm Thị Mộng Trinh, sinh ngày 19/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 60, đường Minh Xương, khóm 012, phường Minh Xương, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1199. Trần Thị Hồng Tươi, sinh ngày 02/9/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 5 Biểu Phúc, khóm 019, thôn Mạch Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1200. Võ Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 15/8/1978

Hiện trú tại: Cần Thơ, Số 2/11, đường Trung Hoa, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1201. Mai Thảo Trang, sinh ngày 25/4/1982 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 201, đường Trung Hưng, khóm 003, thôn Thạch Bài, xã Phúc Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

1202. Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 21/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 69/1, Cảng Càn, khóm 009, thôn Cảng Càn, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1203. Trần Thị Mộng Hương, sinh ngày 18/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 136 Đại Đông, khóm 009, phường Đại Đông, thị trấn Đầu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1204. Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh ngày 17/4/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, phố Vĩnh Dương, khóm 014, phường Trường Ý, thành phố Thái Bình, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1205. Huỳnh Thị Loan, sinh ngày 10/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 468, đường Đại Nhân, khóm 011, thôn Giáp Nam, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1206. Lê Thị Ngọc Tiên, sinh ngày 11/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 20/105, Đông Thế Hồ, khóm 020, thôn Đông Hồ, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1207. Trần Thị Ngọc Minh, sinh ngày 08/4/1969 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 12, số 15, ngõ 22, đường Dục Anh, khóm 032, phường Trung Chính, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1208. Trang Bích Liễu, sinh ngày 15/5/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 433, đường Trung Hưng, khóm 002, thôn Luân Thượng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1209. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 20/5/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 58/4, đường Đầu Uyển, khóm 009, phường Tây Đầu, thị trấn Nhị lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1210. Đỗ Thị Hồng Bích, sinh ngày 23/3/1983 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 113, đoạn 2, đường Trung Hoa, khóm 012, thôn Hưu Dã, xã Hưu Dã, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

1211. Quách Thị Cẩm Tú, sinh ngày 25/01/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 105/5, đường Hiệu Bối, khóm 009, phường Hiệu Kỳ, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1212. Lê Kim Mỹ, sinh ngày 08/7/1979 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 14, ngõ 83, phố Vĩnh An, khóm 011, phường Tân Hòa, thành phố Tân Điếm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1213. Phan Thị Ánh Sương, sinh ngày 24/5/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 31, đường Đông Sơn, khóm 001, phường Đông Sơn, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1214. Phan Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 19/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 740, đường Trung Sơn, khóm 034, thôn Nhân Đức, xã Nhân Đức, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1215. Trương Thị Ngọc Phương, sinh ngày 12/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 49/2, ngõ Xã Lâm, khóm 008, thôn Trung Liêu, xã Trung Liêu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1216. Lương Thị Tú Trinh, sinh ngày 16/10/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 67, đoạn 2, phố Gia Nghĩa, khóm 025, thôn Long Bản, xã Quán Điền, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1217. Bùi Thị Yến, sinh ngày 08/3/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6 Bắc Thế Liêu, khóm 001, thôn Thánh Bảo, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1218. Trần Diễm Trinh, sinh ngày 01/01/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 253, ngõ 82, đường Phụng Lâm Nhất, khóm 009, thôn Chiêu Minh, xã Đại Liêu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1219. Bùi Thị Thúy Nga, sinh ngày 27/9/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 8, ngõ 55, đường Phúc An, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1220. Lê Thị Huỳnh Giao, sinh ngày 12/3/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Hiếu, khóm 018, thôn Xã Khẩu, xã Phân Viên, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1221. Trần Thị Lượm, sinh ngày 10/3/1971 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 164, phố Trung Hưng, khóm 005, phường Trung Hưng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1222. Phạm Thị Bình Minh, sinh ngày 19/02/1983 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 14/2, số 301, đường Phục Hưng, khóm 034, phường Dân Vinh, thành phố Tân Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1223. Phạm Minh Thư, sinh ngày 10/10/1980 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 4, đường Trung Sơn, khóm 011, phường Cổ Hưng, thị trấn Má Đầu, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1224. Hồ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 16/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5/2, số 29, đường Chính Nghĩa, khóm 008, phường Nhân Đức, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1225. Trần Thị Kim Bình, sinh ngày 10/6/1982 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 78, đường Trung Chính, khóm 021, phường Hằng An, thành phố Tân Trang

Giới tính: Nữ

1226. Nguyễn Hồng Ngân, sinh ngày 30/11/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 75 đoạn 2, đường Lập Hiền, khóm 003, phường Văn Thành, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

1227. Đặng Thị Thanh Loan, sinh ngày 26/11/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 162, đường Văn Hiền Nam, khóm 001, thôn Văn Hiền, xã Lâm Viên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1228. Lê Thị Út, sinh ngày 11/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 115, phố Tự Do, khóm 009, phường Thông An, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1229. Phạm Thị Mỹ, sinh ngày 10/12/1972 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 5, phố Thủ Hưng, khóm 011, phường Thủ Tiền, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1230. Vũ Thị Thanh Huế, sinh ngày 06/12/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 2, đường Chính Nghĩa, khóm 008, phường Chính Nghĩa, khu Trung Chính, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1231. Nguyễn Kim Hiền, sinh ngày 31/12/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24, ngách 17, ngõ 10, lộ Dân Sinh, khóm 010, phường Tam Dân, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1232. Nguyễn Thị Bích Liễu, sinh ngày 12/7/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 75/1, đường Tràng An, khóm 013, phường Cựu Minh, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1233. Nguyễn Thị Mãnh, sinh ngày 15/4/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 34/5, khóm 020, Ngũ Quân Doanh, thôn Trùng Khê, xã Liễu Doanh, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1234. Võ Thị Hồng Nghi, sinh ngày 27/9/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9, ngách 34, ngõ 97, đoạn 6, lộ Trung Hoa, khóm 010, phường Diêm Thủy, khu Hương Sơn, thị trấn Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1235. Nguyễn Thị Kim Trang, sinh ngày 29/8/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 327, đường Kim Môn, khóm 025, phường Khê Phúc, thị xã Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1236. Huỳnh Thị Kim Hiền, sinh ngày 23/3/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1/1, ngõ 69, đường Dân Hưởng, khóm 012, phường Dân Hưởng, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1237. Hồ Thị Thu Vân, sinh ngày 09/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14/2, Cựu Tuyền Châu, khóm 024, thôn Ngưu Lật, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1238. Dương Thị Em, sinh ngày 05/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 145/4, đường Văn Hóa, khóm 005, phường Đại Đồng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1239. Châu Say Nguyệt, sinh ngày 02/5/1984 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 257, đường Trung Sơn, khóm 018, phường Ca Sơn, thị trấn Tam Hiệp, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1240. Lâm Thị Thu, sinh ngày 25/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 226, đường Phúc Đức, khóm 009, thôn Hưng Nông, xã Bí Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1241. Nguyễn Thanh Quí, sinh ngày 05/12/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 4/4, phố Kiều Trung Tam, khóm 022, phường Phủ Châu, thành phố bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1242. Nguyễn Thị Điểm, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngõ 178, đoạn 1, đường Lực Hành, khóm 008, phường Vĩnh Phát, thành phố Tam Trùng, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1243. Huỳnh Siêu Trân, sinh ngày 17/4/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19, ngõ 142, đường Văn Sư, khóm 003, phường Phúc Sơn, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1244. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 09/8/1974 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 445, đường Ngô Phụng Nam, khóm 015, phường An Liêu, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1245. Mai Thu Phương, sinh ngày 19/9/1979 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 49, đường Dũ Nông, khóm 014, phường Phúc Chí, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1246. Triệu Thị Thanh Trinh, sinh ngày 31/3/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 45, Thủy Lưu, khóm 014, thôn Thạch Lôi, xã Tân Ốc, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1247. Lê Thị Tinh, sinh ngày 10/8/1981 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 76, đường Đại Quan, khóm 001, thôn Điền, xã Đại Viên, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1248. Đặng Thị Oanh, sinh ngày 16/02/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 8/22, Tra Khê Tử, khóm 004, phường Tra Khê, thành phố Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1249. Đỗ Thị Bé, sinh ngày 25/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45/2 Tướng Vinh, khóm 015, thôn Tướng Quý, xã Tướng Quân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1250. Cao Thị Kim Hằng, sinh ngày 31/12/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22/2 Thanh Sơn, khóm 004, thôn Thanh Sơn, xã Đông Sơn, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1251. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 13/9/1979 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 15, Kiên Sơn Kháng, khóm 012, thôn Hà Bảo, xã Cô Kháng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1252. Lê Thị Mỹ Phượng, sinh ngày 03/3/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 162, đường Văn Minh, khóm 036, phường Hoa Thăng, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1253. Đinh Thị Sáu, sinh ngày 20/02/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2/7, số 47/6, đường Đại Kiều Nhất, khóm 004, phường An Khang, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1254. Nguyễn Thanh Thúy, sinh ngày 26/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 27, ngõ 3, đoạn 4, đường Thừa Đức, khóm 003, phường Minh Thắng, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1255. Lê Thị Kim Loan, sinh ngày 18/02/1973 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 14/9, đường Mai Châu, khóm 008, phường Mai Châu, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1256. Nguyễn Thị Hoàng, sinh ngày 02/01/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 234, đường Vinh Lạc, khóm 003, phường Vinh Lạc, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1257. Vũ Thị Hoa, sinh ngày 09/4/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 157, đường Nhân Đức, khóm 016, thôn Kiều Đầu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1258. Trần Thị Thanh Thảo, sinh ngày 14/02/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: số 551/11/33, đoạn 5, lộ Dân Tộc, khóm 001, phường Tân Vinh, thị trấn Dương Mai, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1259. Đồng Thanh Hương, sinh ngày 03/10/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 21, ngách 255, ngõ 403, lộ Bắc Cảng, đoạn 2, khóm 025, phường Ma Liêu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1260. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 15/6/1973 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 468, đường Dân An Tây, khóm 020, phường Tây Thịnh, thành phố Tân Trang, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1261. Võ Cẩm Thu, sinh ngày 01/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 50/3, ngõ 16, đường Noãn Noãn, khóm 012, phường Noãn Đồng, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Giới tính: Nữ

1262. Lê Thị Lan Thanh, sinh ngày 26/8/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 125/1, Cảng Hậu, khóm 008, thôn Cảng Hậu, xã A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1263. Ngô Thị Diệu, sinh ngày 20/10/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 140/2 Luân Vỹ, khóm 013, thôn Mỹ Nam, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1264. Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 06/8/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 79, đường Sĩ Lễ, khóm 009, thôn Sĩ Hòa, xã Kiều Đầu, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1265. Huỳnh Thị Trúc Ly, sinh ngày 06/01/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 30 Thảo Viên, khóm 008, thôn Bình Đỉnh, xã Khê Khẩu, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1266. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 16/6/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5 Binh Lật, khóm 030, thôn Ngưu Lật, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1267. Lê Thị Thanh Thúy, sinh ngày 05/3/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 1, đoạn 3, đường Chương Hóa, khóm 011, phường Gia Lý, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1268. Võ Mộng Nghi, sinh ngày 15/11/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2/13, đường Trung Hòa, khóm 005, thôn Thượng Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1269. Lưu Thị Thu Thảo, sinh ngày 07/7/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 572, đường Trung Chính Bắc, khóm 007, phường Ô Tùng, thành phố Vĩnh Khang, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1270. Lý Ngọc Xuân, sinh ngày 01/5/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 152, phố Minh Đức, khóm 012, thôn Mạch Tân, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1271. Võ Thanh Tiền, sinh ngày 19/12/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 15, phố Điền Thiền, khóm 008, phường Phúc Thúy, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1272. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, sinh ngày 22/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 569, đường Đại Xã, khóm 003, thôn Xã Đông, xã Lô Trúc, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1273. Nguyễn Thị Thu Hoa, sinh ngày 22/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5/1, đường Tu Nhân, khóm 003, thôn Hợp Hưng, xã Nhị Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1274. Đinh Thị Mỹ Diên, sinh ngày 06/6/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 127, đường Đại Xá Đông, khóm 005, thôn Đại Xá, xã Hạnh Quan, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1275. Phạm Thị Thảo, sinh ngày 12/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 136, đoạn 3, đường Trung Chính, khóm 015, phường Phục Hưng, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1276. Võ Thanh Châu, sinh ngày 30/8/1986 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12/50, đường Long Hưng, khóm 007, thôn Phục Hưng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1277. Trịnh Thị Lẹ, sinh ngày 03/5/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 930, đoạn 1, đường Trung Chính Nam, khóm 025, thôn Lục Giáp, xã Quy Nhân, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1278. Trần Thị Lan, sinh ngày 13/7/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 36, phố Cung Điền, khóm 007, phường Phụng Cung, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1279. Lê Thị Tâm, sinh ngày 12/6/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 39/3, ngõ 45, đường Dân Quyền, khóm 017, thôn Hải Bắc, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

1280. Phan Thị Bích Dung, sinh ngày 30/7/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 523, đường Hưng Đạt, khóm 002, phường Bảo Phúc, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1281. Trần Yến Phương, sinh ngày 27/11/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 98/2, ngõ 3, đoạn 2, khóm 005, phường Hưng Đông, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1282. Quách Thị Ngọc Cẩm, sinh ngày 07/4/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 12/1, đoạn 2, đường Kiến Cơ, khóm 006, phường Thâm Áo, thị trấn Thụy Phương, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1283. Lý Tú Quyền, sinh ngày 10/10/1986 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 34, hẻm 3, ngõ 112, đường Thái Sơn, khóm 011, phường Kiến Quân, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1284. Trần Thị Thúy, sinh ngày 15/02/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 115, đoạn 1, đường Bắc Thành, khóm 031, phường Hán Dân, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1285. Danh Thị Xà Quệt, sinh ngày 07/01/1984 tại Sóc Trăng Hiện trú tại: Số 91, đường Vạn Đức, khóm 008, thôn Vạn Đức, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1286. Tsằn Chi Lầy, sinh ngày 18/6/1978 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 16, đường Thủy Tinh Nhị, khóm 002, thôn Quảng An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1287. Châu Kiều Nhung, sinh ngày 04/01/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 42/9, đường Lâm Vĩ, khóm 005, thôn Lâm Mỹ, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1288. Tăng Thị Loan, sinh ngày 02/01/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngõ 94, phố Dân Nghĩa, khóm 019, phường Hiên Văn, thị trấn La Đông, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

1289. Nguyễn Thị Ngọc Khánh, sinh ngày 01/02/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 27, phố Phúc Thụy, khóm 005, phường Phúc Liên, khu Tân Đồng, thành phố Đài Trung

Giới tính: Nữ

1290. Trần Thị Tuyết Ngọc, sinh ngày 08/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 56, phố Hợp Thế, khóm 027, phường Quân Đạt, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

1291. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh ngày 15/8/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 258, đường Trung Sơn, khóm 002, phường Quan Âm, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1292. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, sinh ngày 06/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 157/23, đường Tín Nghĩa, khóm 030, phường Đông Vinh, thị trấn Tân Hóa, huyện Đài Nam

Giới tính: Nữ

1293. Trần Thị Hua, sinh ngày 01/4/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 102, ngõ Xuyên Ngạn, khóm 002, thôn Kim Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1294. Trương Thị Năm, sinh ngày 12/7/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 51, đường Đĩnh Nam, khóm 008, phường Đĩnh Nam, thị trấn Thanh Thủy, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1295. Trần Thị Tuyết Mơ, sinh ngày 18/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 105, đường Thành Đô, khóm 020, thôn Tân Trang, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1296. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 22/5/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, phố An Bang, khóm 014, phường Liên Thành, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1297. Võ Thị Duyên, sinh ngày 07/5/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 39, phố Trung Bắc, khóm 004, thôn Trung Khẩu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1298. Nguyễn Thị Hồng Đoan, sinh ngày 12/7/1975 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 24, đoạn 2, đường Trung Sơn, phường Hòa Bình, thị trấn Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1299. Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 07/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 139, đường Tam Dân, khóm 002, phường Trung Long, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1300. Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 06/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Nam Nhất, đường Đại Đồng, đoạn 2, khóm 012, thôn Đông Thế, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

1301. Tạ Thị Lan, sinh ngày 16/02/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 6/4, ngách 1, ngõ 149, lộ Quốc Khánh, khóm 005, phường Quốc Khánh, thành phố Bản Kiều, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1302. Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 12/01/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 137, lộ Đại Khanh, khóm 007, thôn Đại Khanh, xã Đại Thụ, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1303. Bùi Thị Tuyết Nga, sinh ngày 24/5/1978 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 63, ngõ Hổ Khang, khóm 011, thôn Tân Quang, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1304. Võ Thị Hiền, sinh ngày 20/02/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 153, lộ Chính Nghĩa, khóm 011, phường Bắc Đấu, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1305. Trang Thị Kim Anh, sinh ngày 25/10/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 149/1, Phúc Điền, khóm 012, phường Phúc Điền, thị trấn Uyển Lý, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

1306. Nguyễn Thị Thanh Thanh, sinh ngày 24/6/1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 10/5, số 16, hẻm 118, lộ Nghi An, khóm 030, phường An Lạc, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1307. Nguyễn Thị Cẩm Loan, sinh ngày 15/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 62, đường Bắc Thịnh, khóm 006, phường Trung Thành, thành phố Phụng Sơn, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1308. Liên Kim Liên, sinh ngày 19/11/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 2, đường Hòa Bình, khóm 018, phường Cảnh Tân, thành phố Trung Hòa, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1309. Đồng Thị Bích Liên, sinh ngày 29/9/1973 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 402, lộ Nghĩa Dân, đoạn 2, khóm 007, phường Thượng Liêu, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

1310. Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh ngày 13/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 245/52, lộ Bát Đức, đoạn 4, khóm 006, phường Cát Tường, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1311. Nguyễn Thị Mỹ Loan, sinh ngày 12/12/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 255, đường Đại An, khóm 025, phường Thụ Đức, thành phố Thụ Lâm, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1312. Thạch Thị Xa Đi, sinh ngày 02/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 79/1, Trúc Tử Cước, khóm 003, thôn Trúc Sơn, xã Lộc Thảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

1313. Lê Thị Thùy Quyên, sinh ngày 10/4/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 238, đường Dân Tộc, khóm 015, thôn A Liên, xã A Liên, huyện Cao Hùng

Giới tính: Nữ

1314. Trần Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 10/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 132, ngõ 78, đường Dân Sinh, khóm 007, thôn Mỹ Nhã, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1315. Phạm Thị Dung, sinh ngày 06/11/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 010, phường Đại Trúc, thành phố Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1316. Lê Thị Cúc, sinh ngày 31/12/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: số 8, hẻm 7, ngõ 120, đường Trung Sơn Nhất, khóm 011, phường Hằng Đức, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1317. Lê Thị Nho, sinh ngày 22/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 153, đường Trung Sơn Nhị, khóm 021, phường Đắc Thắng, thành phố Lư Châu, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1318. Ngô Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/6/1982 tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, hẻm 324, ngõ Quá Cảng, khóm 021, phường Quá Cảng, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

1319. Đoàn Thị Hồng, sinh ngày 26/01/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 22, đoạn 2, đường Dân Nghĩa, khóm 005, thôn Ngũ Long, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc

Giới tính: Nữ

1320. Hồ Thị Bích Vân, sinh ngày 10/11/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 361, đường Phong Châu, khóm 021, thôn Phong Châu, xã Thần Cương, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1321. Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh ngày 25/5/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 126, đường Thành Công Tây, khóm 014, thôn Vinh Tuyền, xã Điếu Nhật, huyện Đài Trung

Giới tính: Nữ

1322. Trần Thị Thu Hòa, sinh ngày 07/3/1981 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 4/3, ngõ Cơ Long, khóm 015, phường Hòa Bình, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

1323. Bùi Thị Hồng Nhiên, sinh ngày 29/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 32, lộ Minh Đức, khóm 024, thôn Thủy Đối, xã Ngũ Cổ, huyện Đài Bắc./.

Giới tính: Nữ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/QĐ-CTN ngày 17/01/2011 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228