Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 1303 văn bản

141

Quyết định 1884/QĐ-UB năm 1979 về giá chỉ đạo thu mua lúa và hoa màu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh, ngày 06 tháng 12 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CHỈ ĐẠO THU MUA LÚA VÀ HOA MÀU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ; - Thi hành quyết định số 361-CP ngày 5-10-1979 của Hội đồng Chánh phủ về việc cải tiến một số

Ban hành: 06/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

142

Quyết định 59-BYT/QĐ năm 1979 về việc củng cố tổ chức Hội đồng giám định y khoa trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

59-BYT/QD,Quyết định 59-BYT 1979,Bộ Y tế,Hội đồng Giám định y khoa,Hội đồng giám định y khoa trung ương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 59-BYT/QĐ Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỦNG CỐ TỔ CHỨC

Ban hành: 11/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

143

Quyết định 2911/QĐ-CTN năm 2015 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

667/TTr-CP ngày 04/12/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu

Ban hành: 22/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

144

Quyết định 1753/QĐ-CTN về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

218/TTr-CP ngày 25/7/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 16 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2016

145

Quyết định 233/QĐ-UB năm 1979 Quy định về việc xét thưởng Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh, ngày 22 tháng 08 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT THƯỞNG HUY HIỆU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ; Căn cứ Nghị định số 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính

Ban hành: 22/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

146

Quyết định 1127-QĐ/TC năm 1979 quy định về hệ thống tổ chức quản lý ngành giao thông đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 172-CP ngày 01-11-1973 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ trong

Ban hành: 21/05/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

147

Quyết định 951/QĐ-UB năm 1979 quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào loại hộ kinh doanh nhỏ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

951/QD-UB,Quyết định 951 1979,Thành phố Hồ Chí Minh,Tiêu chuẩn doanh thu,Lãi bình quân,Xếp loại hộ kinh doanh nhỏ,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 29/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

148

Quyết định 952/QĐ-UB năm 1979 quy định mức miễn thu ở thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Căn cứ khoản 1 điều 3 của quyết định số 327/CP ngày 30-12-1978 của Hội đồng Chính phủ về việc vận dụng chính sách thuế ở miền Bắc để thi hành ở miền Nam, - Căn cứ Thông tư số 03/TC-CTN ngày 12-1-1979 của Bộ Tài chánh hướng dẫn vịêc thực hiện các quy định về thuế công thương nghiệp ở miền Nam; - Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh

Ban hành: 29/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

149

Quyết định 51/QĐ-UB năm 1979 về bản quy định tạm thời về phân cấp quản lý giá ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

51/QD-UB,Quyết định 51 1979,Thành phố Hồ Chí Minh,Bản quy định tạm thời,Phân cấp quản lý,Quản lý giá,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 07/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

150

Quyết định 1858/QĐ-UB năm 1979 về quản lý việc giết mổ heo và bán thịt heo trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1858/QD-UB,Quyết định 1858 1979,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý giết mổ bán thịt heo,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1858/QĐ-UB Tp. Hồ Chí

Ban hành: 30/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2009

151

Quyết định liên bộ 3203-QĐ/LB năm 1979 về cước, phí ở các cảng biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Chủ nhiệm Ủy ban vật giá Nhà nước ban hành

3203-QD/LB,Quyết định 3203-QD 1979,Bộ Giao thông vận tải,Uỷ ban Vật giá Nhà nước,Cước phí cảng biển,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC –BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc Số :

Ban hành: 31/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

152

Quyết định 1737/QĐ-UB năm 1979 thực hiện thống nhất giá cước vận tải hành khách và hàng hóa trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 27-10-1962 ; - Căn cứ vào Nghị định số 24/CP của Hội đồng Chánh phủ ngày 2-2-1976 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành trong lãnh vực quản lý kinh tế ; - Căn cứ quyết định số 140/TTg ngày 25-4-1979 của Thủ tướng Chánh phủ và thông tư số 286/TT-LB của Liên Bộ Ủy ban Vật giá Nhà nước và Bộ

Ban hành: 25/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2009

153

Quyết định 278/QĐ-UB năm 1979 về việc thành lập tổ chức thu mua ở các huyện ngoại thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

278/QĐ-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THU MUA Ở CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ; - Căn cứ Nghị quyết số 33-CP ngày

Ban hành: 03/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2009

154

Quyết định 54-VHTT/QĐ năm 1979 về việc xếp hạng 18 di tích lịch sử và văn hóa do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG 18 DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Căn cứ Nghị định số 519-TTg ngày 20/10/1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh; Căn cứ quyết định số 96-CP ngày 28/10/1978 của Hội đồng Chính phủ về tổ

Ban hành: 29/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

155

Quyết định 1130-BYT/QĐ năm 1979 về Quy chế về sản xuất, kiểm tra chất lượng và cấp giấy chứng nhận các loại thuốc xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ SẢN XUẤT, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÁC LOẠI THUỐC XUẤT KHẨU. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ quyết định số

Ban hành: 01/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

156

Quyết định 1488/QĐ-UB năm 1979 về các tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tàu vị yểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ NƯỚC MẮM VÀ TẦU VỊ YỂU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ; - Căn cứ Nghị quyết số 76-CP ngày 25-3-1977của Hội đồng

Ban hành: 14/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2009

157

Quyết định 1024/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 175/TTr-CP ngày

Ban hành: 02/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

158

Quyết định 1779/QĐ-CTN năm 2017 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

304/TTr-CP ngày 12/7/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Bà Du Ái Liên, sinh ngày 11/12/1979 Có tên gọi Việt Nam là: Du Ái Liên Hiện cư trú tại: 86 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 06/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

159

Quyết định 4196/QĐ-BKHCN năm 2018 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Âm học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

160

Quyết định 122-TTg năm 1979 về một số biện pháp đẩy mạnh sản xuất, chế biến, thu mua, tiêu thụ màu do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

122-TTg,Quyết định 122-TTg 1979,Thủ tướng Chính phủ,Đẩy mạnh sản xuất,Chế biến,Thu mua màu,Tiêu thụ màu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 122-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY

Ban hành: 12/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103