Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 1303 văn bản

61

Quyết định 400-CP năm 1979 về chính sách phân phối thu nhập trong trường hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

400-CP,Quyết định 400-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chính sách thu nhập trong hợp tác xã,Chính sách phân phối,Tập đoàn sản xuất nông nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 400-CP

Ban hành: 05/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

62

Quyết định 389-CP năm 1979 về việc thành lập Ban chỉ đạo trung ương cải tiến quản lý xí nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

389-CP,Quyết định 389-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Ban chỉ đạo trung ương,Thành lập ban chỉ đạo,Cải tiến quản lý xí nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 389-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1979

Ban hành: 01/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

63

Quyết định 374-CP năm 1979 về việc mở rộng hoạt động kinh doanh của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Chính phủ ban hành

374-CP,Quyết định 374-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Kinh doanh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 374-CP Hà Nội,, ngày 13 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KINH

Ban hành: 13/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

64

Quyết định 366-CP năm 1979 về việc thành lập Liên hiệp các xí nghiệp điện tử trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

366-CP,Quyết định 366-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xí nghiệp,Bộ Cơ khí và luyện kim,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 366-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP

Ban hành: 08/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

65

Quyết định 354-CP năm 1979 về việc trợ cấp khó khăn cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

354-CP,Quyết định 354-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trợ cấp khó khăn,Công nhân viên chức nhà nước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 354-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1979

Ban hành: 27/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

66

Quyết định 349-CP năm 1979 về việc thành lập Xí nghiệp liên hợp kim mầu trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

349-CP,Quyết định 349-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Cơ khí và luyện kim,Thành lập xí nghiệp,Xí nghiệp liên hợp kim màu,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 349-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 25/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

67

Quyết định 343-CP năm 1979 về việc thành lập Viện tư liệu phim Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa và thông tin do Hội đồng Chính phủ ban hành

343-CP,Quyết định 343-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Văn hóa Thông tin,Thành lập Viện,Viện tư liệu phim Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 343-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

68

Quyết định 326-CP năm 1979 về việc thành lập viện nghiên cứu Hán - Nôm thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành.

326-CP,Quyết định 326-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập viện nghiên cứu,Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam,Viện nghiên cứu Hán Nôm,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 326-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1979

Ban hành: 13/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

69

Quyết định 325-CP năm 1979 về việc thành lập Cục tiêu chuẩn – đo lường - chất lượng Nhà nước trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

325-CP,Quyết định 325-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 325-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1979

Ban hành: 13/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

70

Quyết định 321-CP năm 1979 về việc thành lập Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật than trực thuộc Bộ Điện và than do Hội đồng Chính phủ ban hành

321-CP,Quyết định 321-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập viện nghiên cứu,Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật than,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 321-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

71

Quyết định 320-CP năm 1979 về việc thành lập viện nghiên cức Khoa học Kỹ thuật điện trực thuộc Bộ Điện và Than do Hội đồng Chính phủ ban hành.

320-CP,Quyết định 320-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập viện nghiên cứu,Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật điện,Bộ điện than,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 320-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 1979

Ban hành: 12/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

72

Quyết định 311-CP năm 1979 về công tác sưu tầm, thu thập, bảo quản và khai thác các tư liệu chữ Hán - chữ Nôm do Hội đồng Chính phủ ban hành.

311-CP,Quyết định 311-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Công tác sưu tầm,Công tác thu thập,Công tác bảo quản,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 311-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 08/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

73

Quyết định 305-CP năm 1979 về việc thông qua danh mục pháp luật hiện hành thi hành trong cả nước (đợt II) do Hội đồng Chính phủ ban hành

305-CP,Quyết định 305-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Danh mục pháp luật hiện hành,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 305-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 1979

Ban hành: 30/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

74

Quyết định 304-CP năm 1979 về việc tổ chức bộ máy, biên chế nhà trẻ thuộc khu vực nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

304-CP,Quyết định 304-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Biên chế nhà trẻ,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 304-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1979

Ban hành: 29/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

75

Quyết định 300-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

300-CP,Quyết định 300-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới huyện,Điều chỉnh địa giới thị xã,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 300-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

76

Quyết định 299-CP năm 1979 về việc thành lập trường Cao đẳng Pháp lý thuộc Ủy ban Pháp chế do Hội đồng Chính phủ ban hành.

299-CP,Quyết định 299-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập trường cao đẳng,Trường cao đẳng pháp lý,Ủy ban pháp chế,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 299-CP Hà Nội,

Ban hành: 22/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

77

Quyết định 274-CP năm 1979 về việc đặt chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm cho công nhân, cán bộ, nhân viên nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành.

274-CP,Quyết định 274-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chế độ nâng bậc lương,Nâng bậc lương,Nâng bậc lương công nhân viên chức,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 274-CP

Ban hành: 25/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

78

Quyết định 267-CP năm 1979 về việc chuyển Ty đăng kiểm thành Cục đăng kiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

267-CP,Quyết định 267-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Cục Đăng kiểm Việt Nam,Ty Đăng kiểm,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 267-CP Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

79

Quyết định 220-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Củng Sơn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

220-CP,Quyết định 220-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Huyện Tây Sơn,Thành lập thị trấn,Tỉnh Phú Khánh,Thị trấn Củng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 220-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

80

Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

181-CP,Quyết định 181-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Đổi tên xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Đổi tên thị trấn,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 181-CP

Ban hành: 25/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103