Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 1302 văn bản

81

Quyết định 178-CP năm 1979 về việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành huyện A Yun Pa và huyện Krong Pa do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai,Huyện Krông Pa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

82

Quyết định 175-CP năm 1979 về việc đổi tên xã Nghĩa Phú thuộc thị xã Quảng Nghĩa, tỉnh Nghĩa Bình, thành xã Nghĩa Lộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

175-CP,Quyết định 175-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Quảng Ngãi,Tỉnh Nghĩa Bình,Thị xã Nghĩa Lộ,Xã Nghĩa Phú,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 175-CP Hà Nội,

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

83

Quyết định 170-CP năm 1979 về chế độ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành.

170-CP,Quyết định 170-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chế độ công tác,Ủy ban nhân dân thành phố,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ****** Số: 170-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY

Ban hành: 20/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

84

Quyết định 168-CP năm 1979 về việc hợp nhất một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

168-CP,Quyết định 168-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Hợp nhất thị xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 168-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 04

Ban hành: 17/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

85

Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành

155-CP,Quyết định 155-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Gò Công Đông,Huyện Gò Công Tây,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 155-CP

Ban hành: 13/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

86

Quyết định 152-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

152-CP,Quyết định 152-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị xã,Điều chỉnh địa giới huyện,Huyện Cai Lậy,Huyện Cái Bè,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***************

Ban hành: 12/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

87

Quyết định 142-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

142-CP,Quyết định 142-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Huyện Giá Rai,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 142-CP

Ban hành: 04/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

88

Quyết định 143-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên xã thuộc huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

143-CP,Quyết định 143-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Đổi tên xã,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Hòa Thành,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 143-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

89

Quyết định 121-CP năm 1979 về chính sách đối với những người Việt Nam xin ra nước ngoài để làm ăn sinh sống do Hội đồng Chính phủ ban hành

121-CP,Quyết định 121-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Người Việt Nam,Người Việt Nam ở nước ngoài,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 121-CP Hà Nội , ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

90

Quyết định 119-CP năm 1979 về việc thành lập một số viện trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

119-CP,Quyết định 119-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập Viện,Bộ Cơ khí và luyện kim,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 119-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ VIỆN

Ban hành: 17/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

91

Quyết định 115-CP năm 1979 về việc đổi tên huyện Phú Khương tỉnh Tây Ninh thành huyện Hòa Thành do Hội đồng Chính phủ ban hành.

115-CP,Quyết định 115-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Đổi tên huyện,Huyện Hòa Thành,Tỉnh Tây Ninh,Huyện Phú Khương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 115-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

92

Quyết định 109-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ phố Lu thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

109-CP,Quyết định 109-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Huyện Bảo Thắng,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Huyện Phố Lu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 109-CP

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

93

Quyết định 111-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Trà My và huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Chính phủ ban hành

111-CP,Quyết định 111-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Tam Kỳ,Huyện Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 111-CP

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

94

Quyết định 110-CP năm 1979 về việc giải thể xã Cao Minh thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

110-CP,Quyết định 110-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Giải thể xã,Thành phố Hải Phòng,Huyện Cát Hải,Xã Cao Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 110-CP Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

95

Quyết định 104-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

104-CP,Quyết định 104-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới huyện,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số:

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

96

Quyết định 85-CP năm 1979 về việc chia huyện Khánh Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh thành hai huyện lấy tên là huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

85-CP,Quyết định 85-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Ninh Hòa,Huyện Vạn Ninh,Huyện Khánh Ninh,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 85-CP

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

97

Quyết định 86-CP năm 1979 về việc đặt các trường của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hệ thống các trường chuyên nghiệp của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

86-CP,Quyết định 86-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trường chuyên nghiệp,Trường Quân đội nhân dân Việt Nam,Trường chuyên nghiệp nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-CP

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

98

Quyết định 80-CP năm 1979 về việc chuyển tổ chức hải quan các tỉnh miền Bắc trực thuộc Cục Hải quan thuộc Bộ Ngoại thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

80-CP,Quyết định 80-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chuyển tổ chức,Tổ chức hải quan miền Bắc,Cục Hải quan,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

99

Quyết định 81-CP năm 1979 về việc chuyển Cục kiến thiết cơ bản Bộ Vật tư thành Vụ xây dựng cơ bản do Hội đồng Chính phủ ban hành

81-CP,Quyết định 81-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Vật tư,Vụ xây dựng cơ bản,Cục Kiến thiết cơ bản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CỤC

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

100

Quyết định 73-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và tiểu khu thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

73-CP,Quyết định 73-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Vinh,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 73-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 03

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224