Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 1303 văn bản

41

Quyết định 141-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Chính phủ ban hành

141-CP,Quyết định 141-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 141-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 03/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

42

Quyết định 127-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

127-CP,Quyết định 127-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 127-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

43

Quyết định 128-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Chính phủ ban hành

128-CP,Quyết định 128-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 128-CP Hà Nội,

Ban hành: 24/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

44

Quyết định 116-CP năm 1979 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

116-CP,Quyết định 116-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 116-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 14/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

45

Quyết định 108-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

108-CP,Quyết định 108-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất xã,Huyện Bình Sơn,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 108-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 1979

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

46

Quyết định 102-CP năm 1979 phân vạch địa giới một số xã và phường thuộc Tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

102-CP,Quyết định 102-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới phường,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 102-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

47

Quyết định 105-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

105-CP,Quyết định 105-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 105-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

48

Quyết định 75-CP năm 1979 về việc thống nhất tổ chức quản lý ngành chè do Hội đồng Chính phủ ban hành

75-CP,Quyết định 75-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thống nhất quản lý,Ngành chè,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 75-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 1979

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

49

Quyết định 36-CP năm 1979 sửa đổi một số tổ chức của Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

36-CP,Quyết định 36-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ Cơ khí và luyện kim,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC

Ban hành: 01/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

50

Quyết định 21-CP năm 1979 về việc mở rộng thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Chính phủ ban hành

21-CP,Quyết định 21-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thị xã Đồng Hới,Mở rộng thị xã,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

51

Quyết định 18-CP năm 1979 điều phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Chính phủ ban hành

18-CP,Quyết định 18-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 18-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

52

Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

326-CP,Quyết định 326-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới huyện,Phân vạch địa giới thị xã,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 326-CP Hà Nội,

Ban hành: 29/12/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

53

Quyết định 183-CP năm 1978 về việc thực hiện cuộc tổng điều tra dân số năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành.

183-CP,Quyết định 183-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Tổng điều tra dân số,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1978

Ban hành: 20/07/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

54

Quyết định 2042/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành

ngày 18 tháng 11 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 519/TTr-CP

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

55

Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 02/02/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

56

Quyết định 51-CP năm 1979 về việc hợp nhất xã Định Công và xã Định Thành thuộc huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa thành một xã do Hội đồng Chính phủ ban hành

51-CP,Quyết định 51-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tỉnh Thanh Hóa,Hợp nhất xã,Xã Định Công,Xã Định Thành,Huyện Thiệu Yên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 51-CP Hà Nội,

Ban hành: 17/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

57

Quyết định 454-CP năm 1979 về việc thành lập Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam trực thuộc Viện khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

454-CP,Quyết định 454-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Viện khoa học Việt Nam,Thành lập Ủy ban,Ủy ban nghiên cứu vũ trụ Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 454-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1979 QUYẾT

Ban hành: 27/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

58

Quyết định 453-CP năm 1979 về việc thành lập Ban điều động lao động phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi do Hội đồng Chính phủ ban hành

453-CP,Quyết định 453-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thủy lợi,Nông lâm nghiệp,Ban điều động lao động,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 453-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 26/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

59

Quyết định 439-CP năm 1979 về việc thành lập các liên hiệp lâm – công nghiệp trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

439-CP,Quyết định 439-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Lâm nghiệp,Liên hiệp lâm công nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 439-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC LIÊN HIỆP

Ban hành: 12/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

60

Quyết định 438-CP năm 1979 về việc tổ chức các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước của đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo do Hội đồng Chính phủ ban hành

438-CP,Quyết định 438-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Cơ quan quản lý hành chính,Đặc khu Vũng tàu Côn Đảo,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 438-CP Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62