Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 1301 văn bản

21

Quyết định 4002/QĐ-BCA-V19 năm 2016 Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

công người chỉ huy chống khủng bố; Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về chống

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2016

22

Quyết định 232-CP năm 1979 về một số vấn đề trong công tác nội thương năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành

232-CP,Quyết định 232-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Công tác nội thương 1979,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 232-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1979

Ban hành: 22/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

23

Quyết định 2060/QĐ-BGTVT năm 2010 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

23 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 (CÔNG ƯỚC SAR 79) CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRONG NĂM 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Tổ chức,

Ban hành: 23/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

24

Quyết định 707/QĐ-BGTVT về Kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

ngày 25 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI NĂM 1979 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao

Ban hành: 25/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2009

25

Quyết định 03-CP năm 1979 về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và tương đương năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành

03-CP,Quyết định 03-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Hội đồng nhân dân xã,Hội đồng nhân dân huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1979 QUYẾT

Ban hành: 06/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

26

Quyết định 17/2013/QĐ-UBND công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Nghệ An

NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 22/03/2012 của UBND tỉnh Nghệ An) Đơn vị tính: % TT Đơn vị Các khoản phân chia giữa NS tỉnh, NS huyện và NS xã Thu từ DNNN (không kể các đơn vị hạch toán toàn ngành), Cty CP Thu từ

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2013

27

Quyết định 405-CP năm 1979 về việc thành lập Trường đại học pháp lý Hà Nội do Hội đồng Chính phủ ban hành

405-CP,Quyết định 405-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trường đại học pháp lý Hà Nội,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 405-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÁP LÝ HÀ

Ban hành: 10/11/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

28

Quyết định 373-CP năm 1979 về chủ trương, chính sách quản lý thị trường do Hội đồng Chính phủ ban hành

373-CP,Quyết định 373-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chính sách quản lý thị trường,Thương mại HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* SỐ: 373-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 13/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

29

Quyết định 364-CP năm 1979 về việc thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông Hồng do Hội đồng Chính phủ ban hành

364-CP,Quyết định 364-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xí nghiệp,Xí nghiệp liên hợp vận tải Sông hồng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 364-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 06/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

30

Quyết định 360-CP năm 1979 sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương do Hội đồng Chính phủ ban hành

360-CP,Quyết định 360-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Bộ Nội thương,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 360-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 1979

Ban hành: 04/10/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

31

Quyết định 347-CP năm 1979 về việc tổ chức hệ thống trường quản lý hợp tác xã Nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

347-CP,Quyết định 347-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp tác xã nông nghiệp,Trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* Số: 347-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm

Ban hành: 24/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

32

Quyết định 318-CP năm 1979 về viêc khuyến khích tận dụng ruộng đất nông nghiệp do Hội đồng Chính phủ ban hành

318-CP,Quyết định 318-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Khuyến khích tận dụng ruộng đất nông nghiệp,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 318-CP Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/09/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

33

Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

275-CP,Quyết định 275-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Minh Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 275-CP

Ban hành: 25/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

34

Quyết định 268-CP năm 1979 sửa đổi một số tổ chức của Bộ Công nghiệp nhẹ do Hội đồng Chính phủ ban hành

268-CP,Quyết định 268-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Bộ Công nghiệp nhẹ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 268-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 1979

Ban hành: 19/07/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

35

Quyết định 243-CP năm 1979 về việc tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông do Hội đồng chính phủ ban hành

243-CP,Quyết định 243-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Tổ chức bộ máy,Biên chế trường phổ thông,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 243-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1979

Ban hành: 28/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

36

Quyết định 225-CP năm 1979 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do Hội đồng Chính phủ ban hành.

225-CP,Quyết định 225-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập xí nghiệp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ******* Số: 225-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 1979

Ban hành: 20/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

37

Quyết định 207-CP năm 1979 sửa đổi tổ chức của Tổng cục Thống kê do Hội đồng Chính phủ ban hành.

207-CP,Quyết định 207-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Sửa đổi tổ chức,Tổng cục Thống kê,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ****** Số: 207-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC

Ban hành: 02/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

38

Quyết định 176-CP năm 1979 về việc chia một số xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Chính phủ ban hành

176-CP,Quyết định 176-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia xã,Huyện Quế Phong,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 176-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

39

Quyết định 174-CP năm 1979 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

174-CP,Quyết định 174-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 174-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1979

Ban hành: 21/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

40

Quyết định 147-CP năm 1979 về việc thành lập Viện cơ học trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

147-CP,Quyết định 147-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Viện khoa học Việt Nam,Thành lập viện cơ học,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 147-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN

Ban hành: 10/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36