Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUYET DINH 17-CP 1979 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 1303 văn bản

101

Quyết định 74-CP năm 1979 về việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

74-CP,Quyết định 74-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới thị xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 74-CP Hà Nội,

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

102

Quyết định 71-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP,Quyết định 71-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới huyện,Huyện Tam Đảo,Tỉnh Vĩnh Phú,Huyện Vĩnh Lạc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 71-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

103

Quyết định 70-CP năm 1979 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

70-CP,Quyết định 70-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất,Điều chỉnh địa giới huyện,Tỉnh Hải Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 70-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm

Ban hành: 24/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

104

Quyết định 52-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số phường thuộc Quận 6 và Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

52-CP,Quyết định 52-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới phường,Quận 6,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 52-CP Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

105

Quyết định 50-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc các huyện Phú Quốc, An Biên và Hòn Đất thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

50-CP,Quyết định 50-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Phú Quốc,Huyện An Biên,Huyện Hòn Đất,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 50-CP

Ban hành: 17/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

106

Quyết định 38-CP năm 1979 về việc quản lý vàng, bạc, bạch kim, kim cương đối với các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

38-CP,Quyết định 38-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Cơ quan nhà nước,Quản lý vàng bạc,Bạch kim,Kim cương,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ

Ban hành: 09/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

107

Quyết định 34-CP năm 1979 về việc chuyển Phân hiệu đại học y Thái Bình thành Trường đại học y Thái Bình do Hội đồng Chính phủ ban hành

34-CP,Quyết định 34-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trường Đại học Y Thái Bình,Phân hiệu đại học y khoa Thái Bình,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN

Ban hành: 24/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

108

Quyết định 33-CP năm 1979 về việc chuyển Phân hiệu đại học y miền núi thành Trường đại học y Bắc Thái do Hội đồng Chính phủ ban hành

33-CP,Quyết định 33-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân hiệu đại học y khoa miền núi,Đại học y Bắc Thái,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN PHÂN HIỆU

Ban hành: 24/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

109

Quyết định 24-CP năm 1979 về cuộc vận động nhân dân vùng cao miền núi không tự do trồng và hút thuốc phiện do Hội đồng Chính phủ ban hành

24-CP,Quyết định 24-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Cuộc vận động nhân dân vùng cao,Cuộc vận động nhân dân miền núi HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 01

Ban hành: 22/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

110

Quyết định 22-CP năm 1979 về việc đổi tên huyện Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thành huyện Hải Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

22-CP,Quyết định 22-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Đổi tên huyện,Tỉnh Quảng Ninh,Huyện Móng Cái,Huyện Hải Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 22-CP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

111

Quyết định 15-CP năm 1979 phân vạch địa giới hành chính của một số xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành.

15-CP,Quyết định 15-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Phân vạch địa giới xã,Phân vạch địa giới hành chính,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ******* Số: 15-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

112

Quyết định 20-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng Chính phủ ban hành

20-CP,Quyết định 20-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Yên Sơn,Tỉnh Hà Tuyên,Thị trấn Tân Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

113

Quyết định 19-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Quán Toan thuộc huyện An Hải, thành phố Hải Phòng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện An Hải,Thành phố Hải Phòng,Thị trấn Quán Toan,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

114

Quyết định 14-CP năm 1979 về việc hợp nhất Công ty vật tư và Công ty thiết bị toàn bộ trực thuộc Bộ Cơ khí và luyện kim do Hội đồng Chính phủ ban hành

14-CP,Quyết định 14-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất,Bộ Cơ khí và luyện kim,Công ty thiết bị toàn bộ,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT

Ban hành: 12/01/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

115

Quyết định 120-CP năm 1979 về việc đổi tên Vụ tổng hợp, Bộ Ngoại giao thành Vụ các vấn đề chung do Hội đồng Chính phủ ban hành

120-CP,Quyết định 120-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Bộ Ngoại giao,Đổi tên Vụ,Vụ tổng hợp,Vụ các vấn đề chung,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 120-CP Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/06/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2007

116

Quyết định 1370/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vu Nhu Boi do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 326/TTr-CP ngày 17/7/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Vu Nhu Boi, sinh ngày 19/9/1979 tại Hòa Kỳ, hiện cư trú tại: C/Jose Pardo Asso 1, Jaca, Huesca, Tây Ban Nha, 77700. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

117

Quyết định 452/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia do Chủ tịch nước ban hành

phủ tại Tờ trình số 54/TTr-CP ngày 24/02/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Australia (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

118

Quyết định 308-QĐ năm 1979 ban hành 21 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành

******* Số: 308-QĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 1979 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ nghị định số 123-CP ngày 24/08/1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý

Ban hành: 28/08/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

119

Quyết định 228-TTg năm 1979 về việc tổ chức đơn vị dự bị động viên tập trung huấn luyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quân dự bị nhằm bảo đảm cả hai nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và sản xuất, công tác, học tập. 5. Ngoài một số đơn vị dự bị động viên được tập trung huấn luyện theo quyết định này, các địa phương vẫn tiến hành huấn luyện quân dự bị động viên rộng rãi theo văn bản số 83-CP ngày 05/3/1979 và số 1308-VP1 ngày 26/3/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc thực

Ban hành: 29/06/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

120

Quyết định 140-TTg năm 1979 về áp dụng giá cước vận tải thống nhất ở các tỉnh miền Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 1979 QUYẾT ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI THỐNG NHẤT Ở CÁC TỈNH MIỀN NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 170-CP ngày 26-11-1964 của Hội đồng Chính phủ ban hành biểu cước vận tải hàng hóa bằng đường sắt, đường ôtô và cơ giới đường sông; Căn cứ tình hình tổ chức vận tải ở các tỉnh

Ban hành: 21/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228