Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1488/QĐ-UB năm 1979 về các tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tàu vị yểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1488/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thành Công
Ngày ban hành: 14/08/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1488/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ NƯỚC MẮM VÀ TẦU VỊ YỂU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Căn cứ Nghị quyết số 76-CP ngày 25-3-1977của Hội đồng Chánh phủ về “Vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất trong cả nước” trong đó cho phép áp dụng trong cả nước các văn bản pháp luật hiện hành về công tác tiêu chuẩn hóa – đo lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa ;
- Xét yêu cầu cần thiết của công tác quản lý kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh ;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này các tiêu chuẩn địa phương sau đây :

1. Nước mắm – Yêu cầu kỹ thuật, bao bì, bảo quản, vận chuyển ; ký hiệu 53 TCV 34-79.

2. Nước mắm - Điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất ; ký hiệu 53 TCV 50-79.

3. Tàu vị yểu – Yêu cầu kỹ thuật, bao bì, bảo quản, vận chuyển ; ký hiệu 53 TCV 33-79.

4. Tàu vị yểu - Điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất ; ký hiệu 53 TCV 51-79.

5. Nước mắm – Tàu vị yểu – Phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm hóa học ; ký hiệu 53 TCV 35-79.

6. Nước mắm – Tàu vị yểu – Phương pháp lấy mẫu và kiểm nghiệm vi sinh vật ; ký hiệu 53 TCV 49-79.

Điều 2: Các tiêu chuẩn này là căn cứ để đánh giá chất lượng sản phẩm trong phạm vi sản xuất (thuộc các cơ sở quốc doanh, công tư hợp doanh và tư nhân) cũng như trong lưu thông phân phối.

- Các cơ sở sản xuất phải dựa vào các tiêu chuẩn này để tổ chức sản xuất và quản lý kỹ thuật tốt nhằm ổn định và đạt tiêu chuẩn quy định.

- Các cơ sở kinh doanh phải tổ chức thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn này trong khâu lưu thông phân phối.

Điều 3: Các cơ quan quản lý phải đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện và phát hiện để đề nghị khen thưởng những cơ sở sản xuất nào áp dụng tốt tiêu chuẩn đã ban hành và đề nghị kỷ luật nghiêm minh những cơ sở làm ăn gian dối, sai, trái với tiêu chuẩn này.

Đơn vị, tập thể và cá nhân nào không tuân theo những điều đã quy định thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý về kinh tế, hành chánh hoặc truy tố trước Toà án theo pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các tiêu chuẩn này có hiệu lực từ 1-9-1979.

Điều 5: Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Khoa học và kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Sở, Quận, Huyện, các cơ sở có liên quan về sản xuất và kinh doanh nước mắm và tàu vị yểu trong thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1488/QĐ-UB năm 1979 về các tiêu chuẩn địa phương về nước mắm và tàu vị yểu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178