Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 200594 văn bản

41

Nghị định 165/2003/NĐ-CP về việc biệt phái sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

165/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 165/2003/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ BIỆT PHÁI SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm

Ban hành: 22/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

42

Quyết định 168-QĐ/TW năm 2013 về Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các cơ quan, tổ chức liên quan ở Trung ương trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN Ở TRUNG ƯƠNG TRONG XÂY DỰNG, HOẠT ĐỘNG KHU VỰC PHÒNG THỦ - Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

43

Thông tư 04/2008/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

04/2008/TT-BQP,Thông tư 04 2008,Bộ Quốc phòng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Chính sách tinh giản biên chế,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/TT-BQP

Ban hành: 11/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

44

Thông tư 153/2007/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 18/2007/NĐ-CP về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

153/2007/TT-BQP,Thông tư 153 2007,Bộ Quốc phòng,Quân nhân chuyên nghiệp,Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 29/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

45

Nghị định 17/2007/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam kèm theo Nghị định 54/CP năm 1995

2007 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2007/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/CP NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001; Căn cứ

Ban hành: 01/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2007

46

Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 1990

ngày 21 tháng 12 năm 1990 LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 45-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VỀ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân

Ban hành: 21/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

47

Thông tư 11/2012/TT-BQP Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

11/2012/TT-BQP,Thông tư 11 2012,Bộ Quốc phòng,Binh sỹ xuất ngũ,Hạ sỹ quan xuất ngũ,Phục vụ tại ngũ,Binh sĩ phục vụ tại ngũ,Hạ sĩ quan phục vụ tại ngũ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

48

Thông tư 160/2011/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước đang phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

160/2011/TT-BQP,Thông tư 160 2011,Bộ Quốc phòng,Chế độ phụ cấp công vụ,Phụ cấp quân hàm,Phục vụ tại ngũ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2011

49

Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Số: 24/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Luật

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2014

50

Nghị định 44/2005/NĐ-CP quy định nhóm chức vụ chuẩn và cấp bậc quân hàm cao nhất tương ứng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

tháng 4 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY ĐỊNH NHÓM CHỨC VỤ CHUẨN VÀ CẤP BẬC QUÂN HÀM CAO NHẤT TƯƠNG ỨNG CỦA SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ vào Điều 11, Điều 15 và Điều 51 Luật Sĩ quan Quân đội

Ban hành: 05/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

51

Quyết định 32/2005/QĐ-BQP về sử dụng quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

32/2005/QD-BQP,Quyết định 32 2005,Bộ Quốc phòng,Quân phục,Quân phục quân đội,Sử dụng quân phục,Quân đội nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ******I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số 32/2005/QĐ-BQP Hà Nội,

Ban hành: 25/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

52

Thông tư 07/2010/TT-BQP Quy định xếp loại, nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp và xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

07/2010/TT-BQP,Thông tư 07 2010,Bộ Quốc phòng,Quân nhân chuyên nghiệp,Xếp loại nhóm quân nhân,Công nhân viên chức quốc phòng,Nhóm công nhân viên quốc phòng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

53

Thông tư 113/2009/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

113/2009/TT-BQP,Thông tư 113 2009,Bộ Quốc phòng,Hướng dẫn,Bảo hiểm thất nghiệp,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 113/2009/TT-BQP

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

54

Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

-------------- Số: 21/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ; SĨ QUAN TẠI NGŨ HY SINH, TỪ TRẦN; SĨ QUAN TẠI NGŨ

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

55

Quyết định 266/2003/QĐ-BQP về Danh mục hệ thống các ngành thuộc các nhóm ngành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

ĐỊNH VỀ DANH MỤC HỆ THỐNG CÁC NGÀNH THUỘC CÁC NHÓM NGÀNH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Sĩ quan

Ban hành: 03/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

56

Thông tư 42/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 56/1998/NĐ-CP về khen thưởng trong quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc Phòng ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/1998/NĐ-CP NGÀY 30/7/1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHEN THƯỞNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM. Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban

Ban hành: 02/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

57

Thông tư 14/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

14/2003/TT-BQP,Thông tư 14 2003,Bộ Quốc phòng,Sĩ quan dự bị,Quân đội nhân dân Việt Nam,Hướng dẫn BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14/2003/TT-BQP Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2003

Ban hành: 22/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

58

Nghị định 52/2002/NĐ-CP quy định phân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

52/2002/ND-CP,Nghị định 52 2002,Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quân đội nhân dân,Lễ phục quân đội,Phù hiệu quân đội,Phân hiệu Quân đội,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

59

Nghị định 54-CP năm 1995 về điều lệ phục vụ của Hạ sỹ quan, Binh sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam

54-CP,Nghị định 54-CP 1995,Chính phủ,Điều lệ,Hạ sỹ quan,Binh sĩ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 1995

Ban hành: 07/08/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

60

Kế hoạch 6400/KH-UBND năm 2013 tổ chức hoạt động Kỷ niệm 67 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2013), 53 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2013), 69 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2013) và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2013) do

tháng 11 năm 2013 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19/12/1946 - 19/12/2013), 53 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM (20/12/1960 - 20/12/2013), 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2013) VÀ 24 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Ban hành: 30/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139