Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 200594 văn bản

81

Nghị định 85-HĐBT năm 1982 về hệ thống chức vụ và cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

85-HDBT,Nghị định 85-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Quân đội nhân dân Việt Nam HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 85-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1982

Ban hành: 11/05/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

82

Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

74-HDBT,Nghị định 74-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Quân hiệu quân đội,Cấp hiệu quân đội,Phù hiệu quân đội,Lễ phục quân đội,Quân đội nhân dân Việt Nam HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-HĐBT

Ban hành: 26/04/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

83

Thông tư liên tịch 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 04/2001/NĐ-CP thi hành Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan chuyển sang quân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh xã hội- Bộ Tài chính ban

PHÒNG - BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1699/2001/TT-LT-BQP/BLĐTBXH-BTC NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2001/NĐ-CP NGÀY 16/01/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ; SĨ

Ban hành: 19/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

84

Lệnh tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 100 đơn vị và 48 cán bộ, chiến sĩ thuộc quân đội nhân dân Việt Namdân quân tự vệ năm 1979

VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 187-LCT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1979 LỆNH TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO 100 ĐƠN VỊ VÀ 48 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ THUỘC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMDÂN QUÂN TỰ VỆ LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 20/12/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2007

85

Nghị quyết về việc thi hành các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/12/1990 do Quốc hội ban hành

VIỆC THI HÀNH CÁC LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ LUẬT VỀ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1990 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Theo đề nghị của Hội đồng Bộ trưởng; QUYẾT

Ban hành: 21/12/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

86

Quyết định 86-CP năm 1979 về việc đặt các trường của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hệ thống các trường chuyên nghiệp của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

86-CP,Quyết định 86-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Trường chuyên nghiệp,Trường Quân đội nhân dân Việt Nam,Trường chuyên nghiệp nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-CP

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

87

Quyết định 262-CT năm 1986 về việc tuyển chọn thanh niên đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuyên môn kỹ thuật cho quân chủng hải quânquân chủng không quân quân đội nhân dân việt nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN THANH NIÊN ĐÀO TẠO SĨ QUAN, HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHO QUÂN CHỦNG HẢI QUÂNQUÂN CHỦNG KHÔNG QUÂN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc xây dựng và phát triển

Ban hành: 16/10/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

88

Quyết định 102-CT năm 1986 về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan Nhà nước và các địa phương đào tạo cán cộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phục vụ Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

102-CT,Quyết định 102-CT 1986,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Giao nhiệm vụ,Đào tạo cán bộ,Đào tạo cán bộ kỹ thuật,Cơ quan nhà nước,Nhân viên chuyên môn kỹ thuật,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

89

Nghị định 306-TTg năm 1958 quy định cấp bậc quân hàm Quân đội nhân dân Việt nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

306-TTg,Nghị định 306-TTg 1958,Thủ tướng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quy định cấp bậc quân hàm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 306-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1958

Ban hành: 20/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

90

Thông tư 88/TBXH-1982 hướng dẫn thi hành Nghị định 189/HĐBT-1982 về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ hưu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

88/TBXH,Thông tư 88 1982,Bộ Lao động – Thương binh và X,Quân đội nhân dân,Chế độ nghỉ hưu,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

91

Quyết định 02-KT/HĐNN7 năm 1981 về việc tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 21 đơn vị và 6 cán bộ, thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Nhà nước ban hành

02-KT/HDNN7,Quyết định 02-KT 1981,Hội đồng Nhà nước,Cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-KT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2007

92

Nghị định 93-CP năm 1964 về việc sửa đổi lễ phục của cấp tướng và cấp tá trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

93-CP,Nghị định 93-CP 1964,Hội đồng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Sửa đổi lễ phục cấp tướng,Sửa đổi lễ phục cấp tá HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 05

Ban hành: 29/05/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

93

Nghị định 199-TTg năm 1959 điều lệ quy định phù hiệu có kết hợp cấp hiệu của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

199-TTg,Nghị định 199-TTg 1959,Thủ tướng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quy định phù hiệu cấp hiệu sĩ quan,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199-TTg Hà

Ban hành: 21/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

94

Nghị định 299-TTg năm 1958 quy định chế độ tiền lương của quân đội nhân dân việt nam áp dụng đối với cán bộ từ trung đội trưởng trở lên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

299-TTg,Nghị định 299-TTg 1958,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ tiền lương,Quân đội nhân dân Việt Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2007

95

Nghị định 287-NĐ năm 1958 ban bố điều lệ tạm thời quy định về chế độ phục vụ của Hạ sĩ quan và binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc Phòng ban hành.

287-ND,Nghị định 287-ND 1958,Bộ Quốc phòng,Điều lệ tạm thời,Hạ sĩ quan,Binh sĩ,Quân đội nhân dân Việt Nam BỘ QUỐC PHÒNG TỔNG TƯ LỆNH ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 287-NĐ Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm

Ban hành: 30/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

96

Nghị định 307-TTg năm 1958 về điều lệ quy định quân hiệu cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

307-TTg,Nghị định 307-TTg 1958,Thủ tướng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 307-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1958

Ban hành: 20/06/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

97

Sắc lệnh số 118/SL về việc phòng dân quân thuộc Bộ tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt nam nay đổi thành Cục quân dân do Chủ tịch Chính phủ ban hành

118/SL,Sắc lệnh 118 1948,Chủ tịch nước,Bộ máy hành chính SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 118 NGÀY 25 THÁNG 1 NĂM 1948 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng Chỉ huy; Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt nam và ông Bộ

Ban hành: 25/01/1948

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

98

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 5; bổ sung khoản 6 Điều 6 như sau: “5. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động hàng không dân dụng. 6. Nhà nước có chính sách bảo đảm điều kiện

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

99

Luật Biên phòng Việt Nam 2020

luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Chương III LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG Điều 13. Vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng 1. Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ

Ban hành: 11/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

100

Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 06/2019/TT-NHNN Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139