Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 200594 văn bản

61

Quyết định 86/2001/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

86/2001/QD-TTg,Quyết định 86 2001,Thủ tướng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Chế độ phụ cấp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2001

Ban hành: 01/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

62

Quyết định 1642/QĐ-TTg năm 2006 về việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cán bộ Quân đội, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN PHỤC VỤ TẠI NGŨ THEO LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUÂN ĐỘI, BỘ QUỐC PHÒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 833-CVNS/BTCTW ngày 25

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

63

Thông tư liên tịch 65/2004/TTLT-BQP-BNV hướng dẫn Nghị định 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng và Bộ nội vụ ban hành

Hà Nội , ngày 13 tháng 5 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ NỘI VỤ SỐ 65/2004/TTLT-BQP-BNV NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BIỆT PHÁI SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Thi hành Nghị định số 165/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về biệt

Ban hành: 13/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

64

Quyết định 2685/QĐ-BQP năm 2014 đính chính Thông tư 24/2014/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư 39/2014/TT-BQP về Chương trình khung giáo dục quốc

NINH TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM; THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BQP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO NGƯỜI HỌC TRONG TRƯỜNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

65

Quyết định 516-QĐ/CTN năm 1995 bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

516-QD/CTN,Quyết định 516-QD 1995,Chủ tịch nước,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bổ nhiệm chức vụ,Tổng Tham mưu trưởng,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 516-QĐ/CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

66

Quyết định 38/2003/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và Điện thoại di động cho cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 38/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 38/2003/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CÔNG VỤ TẠI NHÀ RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHO CÁN BỘ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 18/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

67

Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Bộ Quốc Phòng - Bộ Nội vụ -

ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ; SĨ QUAN TẠI NGŨ HY SINH, TỪ TRẦN; SĨ QUAN TẠI NGŨ CHUYỂN SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CÔNG CHỨC QUỐC PHÒNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

68

Nghị định 94-CP năm 1993 sửa đổi Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của quân đội nhân dân Việt nam.

94-CP,Nghị định 94-CP 1993,Chính phủ,Quân hiệu quân đội,Cấp hiệu,Cấp hiệu quân đội,Phù hiệu,Phù hiệu quân đội,Lễ phục quân đội,Quân đội nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94-CP

Ban hành: 30/11/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

69

Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

119/2005/TTLT-BQP-BGD&DT-BKH&DT-BTC,Thông tư liên tịch 119 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Đào tạo cán bộ,Quân đội nhân dân,Quân đội nhân dân Việt Nam,Trường ngoài quân đội,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ TÀI CHÍNH

Ban hành: 25/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

70

Nghị định 04/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế đô, chính sách đối với sĩ quan thôi phục viên tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng

tháng 1 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 04/2001/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2001 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ; SĨ QUAN TẠI NGŨ CHUYỂN SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP HOẶCCHUYỂN SANG CÔNG CHỨC QUỐC

Ban hành: 16/01/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

71

Quyết định 1137/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2004), 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2004) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1137/QD-TTg,Quyết định 1137 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quân đội nhân dân Việt Nam,Ngày hội Quốc phòng toàn dân,Kỷ niệm 60 năm,Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1137/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2007

72

Nghị định 78-HĐBT năm 1991 sửa đổi Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Số: 78-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1991 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 78-HĐBT NGÀY 27-3-1991 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 74-HĐBT NGÀY 26-4-1982 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ LỄ PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào

Ban hành: 27/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

73

Nghị định 77-HĐBT năm 1991 quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ  77-HĐBT NGÀY 27-3-1991 QUY ĐỊNH CÁC CẤP BẬC QUÂN HÀM ĐỂ BỐ TRÍ VÀO CÁC CHỨC VỤ TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn cứ vào khoản 3 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 27/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

74

Nghị định 153-HĐBT năm 1982 về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

153-HDBT,Nghị định 153-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Chế độ sĩ quan dự bị,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà

Ban hành: 08/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

75

Nghị định 157-HĐBT năm 1982 về việc sử dụng trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

157-HDBT,Nghị định 157-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Trang phục quân đội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 157-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

76

Nghị định 86-HĐBT năm 1982 về chế độ biệt phái của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

86-HDBT,Nghị định 86-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Sĩ quan quân đội,Chế độ biệt phái,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-HĐBT Hà

Ban hành: 11/05/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

77

Thông tư 101/2002/TT-BQP bổ sung Thông tư liên tịch 1699/TT-BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2001/NĐ-CP thi hành Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2001/NĐ-CP NGÀY 16/01/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI SĨ QUAN THÔI PHỤC VỤ TẠI NGŨ; SĨ QUAN CHUYỂN SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP HOẶC CHUYỂN SANG CÔNG

Ban hành: 29/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

78

Lệnh truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đinh Trọng Lịch, Thượng sĩ quân đội nhân dân Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 159-LCT Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 1980 LỆNH TRUY TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN CHO LIỆT SĨ ĐINH TRỌNG LỊCH, THƯỢNG SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/08/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

79

Nghị định 189-HĐBT năm 1982 về chế độ đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Hạn tuổi phục vụ,Sĩ quan quân đội,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT

Ban hành: 29/11/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

80

Quyết định 163-HĐBT năm 1982 về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc dân tộc ít người do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

163-HDBT,Quyết định 163-HDBT 1982,Hội đồng Bộ trưởng,Thời hạn phục vụ tại ngũ,Hạ sĩ quan,Quân đội nhân dân Việt Nam,Dân tộc ít người,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 163-HĐBT Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139