Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 200601 văn bản

181

Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa do Chủ tịch nước ban hành

281/TTr-CP ngày 09/7/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 51 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Thanh Hóa (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

182

Quyết định 919/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

919/QD-NHNN,Quyết định 919 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam,Lãi suất tối đa đối với tiền gửi của cá nhân tổ chức,Giảm lãi suất tối đa tiền gửi không kỳ hạn,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

183

Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2020 về hỗ trợ kinh phí khám và điều trị COVID-19 đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Chính phủ ban hành

98/NQ-CP,Nghị quyết 98 2020,Chính phủ,Điều trị COVID-19 đối với cơ quan Việt Nam ở nước ngoài,Hỗ trợ kinh phí điều trị COVID-19,Khám và điều trị COVID-19 cơ quan ở nước ngoài,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

184

Quyết định 1454/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Huỳnh Thuận Liêm do Chủ tịch nước ban hành

1454/QD-CTN,Quyết định 1454 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch đối với Bà Huỳnh Thuận Liêm,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Bà Huỳnh Thuận Liêm,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

185

Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2020 về triển khai Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Yên Bái ban hành

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của ngưòi nước ngoài tại Việt Nam để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với 2 Luật - Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. - Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

186

Quyết định 1397/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Tô Xuân Anh do Chủ tịch nước ban hành

1397/QD-CTN,Quyết định 1397 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với Bà Tô Xuân Anh,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

187

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số

Ban hành: 16/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

188

Quyết định 1362/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đinh Phương Thảo do Chủ tịch nước ban hành

1362/QD-CTN,Quyết định 1362 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Đinh Phương Thảo,Cho thôi quốc tịch đối với công dân cư trú tại Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

189

Quyết định 654/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Cà Mau ban hành

CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

190

Quyết định 1453/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Lưu Kim Lênh do Chủ tịch nước ban hành

1453/QD-CTN,Quyết định 1453 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch đối với Ông Lưu Kim Lênh,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Ông Lưu Kim Lênh,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

191

Quyết định 1451/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Ang Pao do Chủ tịch nước ban hành

1451/QD-CTN,Quyết định 1451 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Ông Ang Pao,Cho nhập quốc tịch đối với Ông Ang Pao,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

192

Quyết định 1450/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với bà Chiêu Huê do Chủ tịch nước ban hành

1450/QD-CTN,Quyết định 1450 2020,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Cho nhập quốc tịch Việt Nam Bà Chiêu Huê,Cho nhập quốc tịch đối với Bà Chiêu Huê,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

193

Quyết định 16/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành

09/12/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

194

Quyết định 2382/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 110 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

27/11/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 110 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

195

Kế hoạch 2173/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

hiệu quả các nội dung trong Quyết định số 351/QĐ-TTg. II. NỘI DUNG 1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. a) Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền,

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

196

Quyết định 1373/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phan Thị Đức do Chủ tịch nước ban hành

1373/QD-CTN,Quyết định 1373 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch đối với bà Phan Thị Đức,Cho thôi quốc tịch bà Phan Thị Đức,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

197

Quyết định 419/QĐ-NHNN năm 2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số: 419/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT TỐI ĐA ĐỐI VỚI TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 07/2014/TT-NHNN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2014 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2020

198

Quyết định 990/QĐ-CTN năm 2020 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Golikov Igor do Chủ tịch nước ban hành

Chính phủ tại Tờ trình số 293/TTr-CP ngày 15/6/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với: Ông Golikov Igor, sinh ngày 16/5/1959 tại Liên bang Nga Có tên gọi Việt Nam là: Nguyễn Vũ Thắng Hiện cư trú tại: số 8 phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

199

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống đối với Đồng Nai; tăng cường mở rộng các mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức nhân dân các nước, các tổ chức PCPNN, thông qua Tổng lãnh sự quán các nước tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, kiều bào, nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, tranh

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

200

Kế hoạch 286/KH-UBND năm 2020 về tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona về Việt Nam qua đoạn biên giới của tỉnh Gia Lai

phân loại để bàn giao cho lực lượng cơ động, vận chuyển về tuyến sau (đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ Trung Quốc và các vùng có dịch). * Một số điểm lưu ý trong quá trình tiếp nhận (do lực lượng Biên phòng thực hiện) - Đối với các trường hợp không có hộ chiếu, giấy tờ mà khai là công dân Việt Nam, nếu có cơ sở ban đầu xác định

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108