Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 200601 văn bản

21

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Văn phòng Quốc hội ban hành

Số: 20/VBHN-VPQH Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2000, được sửa đổi, bổ sung bởi: 1. Luật số 19/2008/QH12 ngày 03

Ban hành: 11/12/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

22

Thông tư 164/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý báo chí trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

164/2014/TT-BQP,Thông tư 164 2014,Bộ Quốc phòng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Quy chế quản lý,Quân đội nhân dân,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 164/2014/TT-BQP Hà

Ban hành: 17/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

23

Thông tư 160/2014/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

160/2014/TT-BQP,Thông tư 160 2014,Bộ Quốc phòng,Luật thi đua khen thưởng,Chế độ thi đua khen thưởng,Thi đua khen thưởng,Quân đội nhân dân Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

24

Thông tư 110/2014/TT-BQP về Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Căn cứ Luật Viễn thông năm 2009; Căn cứ Luật Cơ yếu năm 2011; Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7

Ban hành: 22/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

25

Thông tư 98/2014/TT-BQP về Quy chế Xuất bản trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ XUẤT BẢN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012; Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

26

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP hợp nhất Nghị định của Chính phủ về Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

01/NĐHN-BQP Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ PHỤC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Nghị định số 54/CP ngày 07 tháng 8 năm 1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ

Ban hành: 20/05/2013

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

27

Nghị định 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG MINH SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2008

28

Thông tư 199/2016/TT-BQP quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC NGÀY KỶ NIỆM; NGHI THỨC TRAO TẶNG, ĐÓN NHẬN HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG, DANH HIỆU THI ĐUA TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

29

Lệnh công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999

02/L-CTN,Lệnh 02 2000,Chủ tịch nước,Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam,Luật Sĩ quan,Lệnh công bố Luật,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 02/L-CTN Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

30

Quy định 50-QĐ/TW năm 2011 về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

50-QD/TW,Quy định 50-QD 2011,Ban Chấp hành Trung ương,Quân đội nhân dân Việt Nam,Tổ chức cơ quan chính trị,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 50-QĐ/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2012

31

Chỉ thị 839/CT-TTg năm 2011 tổng kết thực hiện văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

KẾT THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Trong những năm qua, các văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đã được ban hành và sửa đổi, bổ sung, tạo cơ sở pháp lý để cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2011

32

Nghị định 26/2002/NĐ-CP về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2002/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ SĨ QUAN DỰ BỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999, Căn cứ Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996, Theo đề

Ban hành: 21/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

33

Thông tư 148/2010/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 148/2010/TT-BQP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của

Ban hành: 03/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

34

Hướng dẫn 124/HD-CT năm 2015 về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía bắc, hải đảo xa do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành

124/HD-CT,Hướng dẫn 124 2015,Tổng cục Chính trị,Thành tích kháng chiến,Khen thưởng thành tích,Làm nhiệm vụ quốc tế ,Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia,Hải đảo QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2015

35

Quyết định 505/QĐ-BNV năm 2010 cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

505/QD-BNV,Quyết định 505 2010,Bộ Nội vụ,Liên đoàn Võ thuật Quân đội,Cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật,Quân đội nhân dân Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 13/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

36

Nghị định 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

73/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73/2005/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠI CÁC TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt

Ban hành: 06/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Quyết định 834/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 - 22/12/2014) VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 - 22/12/2014) Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2014

38

Quyết định 109/2009/QĐ-TTg quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

109/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH QUÂN HIỆU, CẤP HIỆU, PHÙ HIỆU VÀ LỄ PHỤC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

39

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng ban hành

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 13, ĐIỀU 16 VÀ ĐIỀU 35 LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Thông tư số 165/2008/TT-BQP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm

Ban hành: 13/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

40

Thông tư 07/2016/TT-BQP quy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

--------------- Số: 07/2016/TT-BQP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHONG, THĂNG, GIÁNG CẤP BẬC QUÂN HÀM; BỔ NHIỆM CHỨC VỤ, GIÁNG CHỨC, CÁCH CHỨC; CHỨC VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ CẤP BẬC QUÂN HÀM CAO NHẤT ĐỐI VỚI CHỨC VỤ CỦA HẠ SĨ QUAN, BINH SĨ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Căn cứ

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108