Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 136 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 169 công văn

121

Công văn 4064/BTC-TCHQ năm 2020 về miễn thuế nhập khẩu của hãng hàng không FedEx do Bộ Tài chính ban hành

hàng hóa của hãng hàng không FedEx được miễn thuế nhập khẩu theo nguyên tắc “trên cơ sở có đi có lại” như đã nêu tại Hiệp định trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. III. Ý kiến các Bộ như sau: 1. Ý kiến Bộ Giao thông vận tải Hiệp

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

122

Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

có sổ sách theo dõi việc đảo đề thi để thuận tiện cho việc tra cứu, thanh tra, kiểm tra; bảo quản và giữ gìn cẩn thận các bộ đề sát hạch để sử dụng được nhiều lần. Văn bản này thay thế văn bản số 851/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 05/3/2013 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

123

Công văn 2367/BYT-TB-CT năm 2014 về nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

phải chịu trách nhiệm về số lượng, giá trị và chất lượng các mặt hàng nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật. 3. Đối với các hàng hóa đang lưu giữ tại cửa khẩu, đề nghị Công ty liên hệ với Cơ quan hải quan để được giải quyết theo đúng quy định. Văn bản này thay thế văn bản số 6380/BYT-TB-CT ngày 10/10/2013 và có giá trị đến ngày

Ban hành: 05/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

124

Công văn 429/BNN-TCCB danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 429/BNN-TCCB V/v danh mục các nghề đào tạo trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng lĩnh vực nông nghiệp Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 01/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

Ban hành: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

126

Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL năm 2014 xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Bộ Tư pháp

01 BQP 1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu Đã thẩm định - Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình là tháng 11/2013. - Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

127

Công văn 528/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quyết, thu hồi số tiền hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 161,548 tỷ đồng (giảm 13,6% so với năm 2018); kiến nghị truy trả số tiền 949,333 triệu đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy; kiến nghị truy thu số tiền 423,400 triệu đồng do người sử dụng lao động trích đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

128

Công văn 3596/BNN-TY năm 2016 tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thực hiện các biện pháp quyết liệt, nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh và lây lan bệnh Dại, giảm thiểu số người tử vong do bệnh Dại cũng như số người bị chó cắn, cụ thể như sau: 1. Ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh Dại tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ và Thông tư số

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

129

Công văn 6998/BYT-KH-TC năm 2019 về xin ý kiến dự thảo Thông tư về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo mức lương cơ sở mới do Bộ Y tế ban hành

sự nghiệp công; Bộ Y tế đề nghị việc tính chi phí quản lý vào giá trên cơ sở điều chỉnh mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã quy định tại các các thông tư quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. Căn cứ số liệu khảo sát chi phí quản lý của khoảng 250 cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước và số liệu quyết toán của các cơ sở

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

130

Công văn 10492/BTC-TCT năm 2015 về tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ tài chính ban hành

Số: 10492/BTC-TCT V/v tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

131

Công văn 661/LĐTBXH-KHTC năm 2019 báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ a) Quán triệt Nghị quyết số 01/NQ

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

132

Công văn 5156/STC-NS năm 2016 hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

liệu quyết toán), thực hiện năm 2015 và dự kiến năm 2016 và nhu cầu kinh phí tăng thêm đến mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng năm 2015, dự kiến nhu cầu năm 2016. g) Đánh giá tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội theo quy định của Chính phủ và Bộ ngành Trung ương như chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

133

Công văn 5221/TCT-QLN năm 2016 thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

nợ thuế theo đúng quy định tại Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và điểm 4 công văn số 14451/BTC-TCT ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính. 3. Về theo dõi các khoản nợ liên quan đến đất Thực hiện rà soát tất cả các khoản nợ liên quan đến đất, đưa vào quản

Ban hành: 10/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2016

134

Công văn 6272/BYT-VPB6 năm 2018 về cập nhật danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

16/2012/QH13; 181/2013/NĐ-CP, 09/2015/TT-BYT; 59 B-BYT-286826- TT Đề nghị kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh Cơ sở đào tạo đủ điều kiện được công nhận; 40/2009/QH12; 87/2011/NĐ-CP;

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

135

Công văn 8826/BNN-TCLN năm 2015 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nghiêm túc triển khai Nghị định số 40/2015/NĐ-CP, ngày 27/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/NĐ-CP, ngày 11/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trong đó có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chi trả DVMTR. Bộ Nông

Ban hành: 27/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

136

Công văn 36/TANDTC-KHTC về hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách chi thường xuyên năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 117 ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

137

Công văn 549/BTC-HCSN năm 2014 xử lý đối với số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Tài chính ban hành

thành phố, số tiền 560.749 triệu đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để Bảo hiểm xã hội Cấp tỉnh nộp ngân sách địa phương (Số liệu chi tiết theo biểu 03 kèm theo). b) Khi tổng hợp quyết toán năm 2013: tổng hợp số tiền 624.544 triệu đồng cấp trùng thẻ BHYT năm 2011-2012 vào quyết toán

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

138

Công văn 1738/QLCL-CL1 năm 2015 quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

đổi Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT - cho quy định về tỷ lệ lấy mẫu”, cụ thể: a. Đề nghị “lấy lô hàng xuất khẩu làm căn cứ tính toán thay vì lô sản xuất làm gia tăng chi phí từ 1.2 đến 1.5 lần và “giảm tỉ lệ % lấy mẫu”: - Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật An toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm xuất khẩu là phải

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

139

Công văn 699/UBDT-KHTC năm 2018 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên: I. Đối với các Vụ quản lý nhà nước 1. Đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình thực hiện Quyết định số 03a/QĐ-UBDT ngày 10/01/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2018

140

Công văn 5395/BNN-TCLN năm 2017 về triển khai Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đồng. - Thời hạn cho vay: Tối đa 10 năm. - Lãi suất vay: 1,2%/năm. Tín dụng III Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69