Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 136 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 169 công văn

41

Công văn 17500/QLD-GT năm 2013 bổ sung hồ sơ công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9) do Cục Quản lý dược ban hành

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Các Công ty nộp Hồ sơ đề nghị Công bố thuốc BDG Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BYT ngày 26/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn báo cáo số liệu nghiên cứu sinh khả dụng/tương đương sinh học trong đăng ký thuốc; Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

42

Công văn 4071/BKHĐT-KTĐN tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý I năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý I/2013. e) Về tuân thủ thời gian báo cáo: Trong Quý I/2013 chỉ có 45/92 cơ quan chủ quản gửi Báo cáo đúng thời hạn theo quy định tại Quyết định 803/2007/QĐ-BKH, đạt tỷ lệ 49%. 2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA a) Về số lượng báo cáo: Đã có

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

43

Công văn 7435/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

dự án với số vốn kế hoạch năm 2013 là 62.455,6 tỷ đồng, chiếm 96,7% tổng số vốn đã rà soát; trong đó: vốn trong nước là 47.407,5 tỷ đồng; vốn ngoài nước là 15.047,5 tỷ đồng; * Có 220 dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2013 chưa phù hợp với các quy định tại Nghị quyết của Quốc hội và nguyên tắc, tiêu chí Thủ tướng Chính phủ đã quy định

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

44

Công văn 2996/BHXH-BT năm 2013 tình hình trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để đóng số tiền nợ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

I/2013, các tổ chức Ngân hàng đã trích từ tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp để nộp BHXH theo đề nghị của cơ quan Bảo hiểm xã hội là 20.481 triệu đồng, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền là 377 triệu đồng, trong tổng số 1.830 vụ xử lý vi phạm hành chính về đóng BHXH, với số tiền buộc truy nộp BHXH là 658.750 triệu đồng. Đặc biệt, có 26 tỉnh,

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

45

Công văn 4167/BCT-TCNL năm 2013 công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA do Bộ Công thương ban hành

Sau khi xem xét nội dung tờ trình số 454/TTr-EVN ngày 31 tháng 01 năm 2013 và văn bản số 1436/EVN-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề nghị hiệu chỉnh, bổ sung một số danh mục đơn giá chuyên ngành xây lắp công trình đường dây và trạm biến áp, Bộ Công Thương có ý kiến như sau: 1. Công bố kèm theo văn bản này các

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

46

Công văn 5619/VPCP-QHĐP năm 2020 xử lý kiến nghị của các địa phương về kế hoạch đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn Ngân sách nhà nước tại các đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

tư khu vực này. - Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp Cầu Cựu. 61 Hòa Bình Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, một trong những điều kiện cấp

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

47

Công văn 1548/BTC-HCSN năm 2015 hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế các năm 2010 - 2013 do Bộ Tài chính ban hành

tiền 264.608.843.509 đồng cấp trùng thẻ BHYT năm 2010, 2013 và số bổ sung, điều chỉnh số liệu cấp trùng thẻ BHYT năm 2011-2012 vào quyết toán quỹ BHYT, chi tiết quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (mục: “Số phát sinh giảm trong năm”). 3. Trách nhiệm của Sở Tài chính; a) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

Ban hành: 30/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2015

48

Công văn 7198/BKHĐT-KTĐPLT năm 2014 có ý kiến về đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 03 dự án của tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Về nhu cầu đầu tư 03 dự án của tỉnh Lạng Sơn: (1). Dự án Hệ thống bơm điện Tằm Nguyên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn gồm 3 trạm bơm điện, hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ; thực hiện tưới cho 136 ha đất nông nghiệp canh tác lúa 2 vụ và cấp nước sinh hoạt cho 240 hộ dân. Tổng mức đầu tư 39,97 tỷ đồng; tỉnh đề nghị ngân sách trung

Ban hành: 13/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

49

Công văn 2609/HD-LĐTBXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo Quyết định 25/2015/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thành phố Hà Nội ban hành

một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thực hiện Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2016

50

Công văn 10575/VPCP-TKBT năm 2013 thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo của Lãnh đạo Chính phủ trình bày tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII do Văn phòng Chính phủ ban hành

này mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có giao một số chương trình, đề án trọng điểm cần phải hoàn thành trong giai đoạn 2013-2015) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 101. Khẩn trương thể thế hóa và đưa Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về "tiếp tục phát triển

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

51

Công văn 7149/BKHĐT-HTX năm 2013 Tổng kết 6 năm (2007-2012) thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

XÃ, TỔ HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ, TỔ TRƯỞNG TỔ HỢP TÁC (Kèm theo công văn số 7149/BKHĐT-HTX ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Nhằm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chính sách thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác được quy định tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

52

Công văn 1674/LĐTBXH-PC năm 2017 về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công báo. 2. Một số đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung năm 2016 mà chưa thực hiện hợp nhất VBQPPL khẩn trương hoàn thiện văn bản hợp nhất, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành: - Cục Phòng chống tệ nạn xã hội: Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

53

Công văn 630/SXD-KTKHXD&HT điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 630/SXD-KTKHXD&HT V/v điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 04/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

54

Công văn 2023/TCHQ-TXNK năm 2019 về thủ tục phá sản do Tổng cục Hải quan ban hành

21 và khoản 22 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 66, Điều 67 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11), Điều 32 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 136 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 69 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC hoàn thiện hồ sơ gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để xem xét xóa

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

55

Công văn 2138/BNN-VP năm 2014 giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị định 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 06/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

56

Công văn 3111/TCHQ-TXNK năm 2019 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này và các khoản nợ tiền thuế, tiện chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.” - Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt: “Khoản

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

57

Công văn 1439/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 về ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

tỉnh bổ sung giá dịch vụ cho phù hợp. Đối với trường hợp cung cấp dịch vụ cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định ban hành giá dịch vụ theo thẩm quyền quy định tại Điểm l Khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 177/2013

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

58

Công văn 1941/LĐTBXH-PC năm 2015 về lấy ý kiến chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

quyền giải quyết của 4 cấp chính quyền, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể 6 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Như trên Như trên III LĨNH

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

59

Công văn 9488/BTC-HCSN năm 2020 về hướng dẫn chi trả phí dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do Bộ Tài chính ban hành

phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Hội, cơ quan đoàn thể ở Trung ương. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Căn cứ Chỉ thị số

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

60

Công văn 1064/TXNK-QLN năm 2014 bổ sung hồ sơ về việc xác nhận tình trạng nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

về việc Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Theo đó, để có cơ sở giải quyết kiến nghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung: - Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, phải do người đại diện theo pháp luật của của Công ty ban hành, trường hợp người đại diện theo ủy quyền ban hành thì phải có giấy ủy quyền của người đại

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64