Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" NGHI QUYET 136 2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 169 công văn

61

Công văn 2997/BLĐTBXH-BTXH về cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tình hình thiệt hại về: Người chết, người mất tích, người bị thương; nhà đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng và tình hình thiếu lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt (Theo Phụ lục 1 kèm theo) báo cáo cơ quan có trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với

Ban hành: 11/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

62

Công văn 809/BNG-LS năm 2016 thực hiện Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

chức, đơn vị thuộc cơ quan nhà nước ở địa phương; 11 cơ quan thuộc Chính phủ; và 08 cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử những người thuộc diện được cấp HCNG, HCCV ra nước ngoài quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 32 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

63

Công văn 2343/QLD-ĐK năm 2017 đính chính quyết định cấp số đăng ký thuốc sản xuất trong nước do Cục Quản lý Dược ban hành

“Acetylcysteine”; nay đính chính tên thuốc là “Acetylcysteine 200mg”. 9. Quyết định số 08/QĐ-QLD ngày 18/01/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 433 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 138: 9.1. Thuốc Povidon-Iod HD, số đăng ký VD-18443-13 của Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương,

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

64

Công văn 9143/BTC-NSNN năm 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 23 - 26/6/2018 do Bộ Tài chính ban hành

quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. c) Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này; các địa phương báo cáo tình hình phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; trong đó có kinh phí hỗ trợ từ ngân

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

65

Công văn 983/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về hỗ trợ cho nhân dân vùng hạn hán, xâm nhập mặn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị hạn hán thực hiện một số biện pháp cấp bách: 1. Tổ chức rà soát, nắm chắc số hộ thiếu đói, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định. 2. Căn cứ Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

66

Công văn 3955/BNN-KH kéo dài thời gian thực hiện dự án giống theo Quyết định 17/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

thời gian thực hiện, trong đó 13 dự án đề nghị kết thúc trong năm 2011 và 5 dự án kết thúc năm 2013. Nguyên nhân phải kéo dài chủ yếu do thiếu vốn; một số dự án do yêu cầu thực tiễn đặt ra, Bộ mới cho phép chủ trương đầu tư từ năm 2009 và bắt đầu thực hiện từ năm 2010. Danh mục dự án cần kéo dài thời gian thực hiện như phụ biểu kèm theo. Đây

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

67

Công văn 1924/TXNK- DTQLT năm 2018 về vướng mắc trong quản lý nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

1074/QĐ-TCHQ ngày 02/04/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Trường hợp khi thu thập thông tin với cơ quan thuế, xác định người nộp thuế có nợ số tiền thuế GTGT còn được hoàn, Chi cục Hải quan có văn bản gửi cơ quan thuế đề nghị thực hiện việc bù trừ số thuế GTGT được cơ quan thuế giải quyết hoàn với số nợ thuế do Chi cục Hải quan quản lý”. Theo quy

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

68

Công văn 4517/LĐTBXH-BTXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Bưu điện cấp tỉnh tính toán chi phí chi trả của Bưu điện và cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với quy định tại

Ban hành: 04/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

69

Công văn 5019/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai sai mã loại hình nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

nhập khẩu; Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Điều 33 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập; Căn cứ theo Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH136

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

70

Công văn 1203/UBND-KT năm 2020 về công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

thị xã). b) Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã giảm trừ so với giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư là 136.049 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,75% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; trong đó: Vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 32.117 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,48% tổng giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư; vốn ngân

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

71

Công văn 2612/TCT-KK năm 2015 về khai, nộp khoản thu do nhượng bán vật tư thu hồi thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt do Tổng cục Thuế ban hành

lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư - Phụ lục số 03 Hệ thống mục lục NSNN ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung theo các văn bản: 69/2009/TT-BTC, 136/2009/TT-BTC,..., 97/2013/TT-BTC, 147/2013/TT-BTC, 192/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. - Báo cáo tổng hợp thu nội địa ban hành

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

72

Công văn 744/BTP-PLHSHC về đôn đốc hoàn thành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Tư pháp ban hành

Chính phủ; - Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đúng tiến độ, và hiệu quả, Bộ Tư pháp đề

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

73

Công văn 3741/LĐTBXH-BTXH năm 2018 về sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đói trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa, bão để kịp thời thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 4. Nắm chắc tình hình thiếu đói, những gia đình không có nơi ở do nhà sập, nhà trôi để có các biện pháp cứu trợ kịp thời, nếu

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2018

74

Công văn 10284/BTC-ĐT năm 2016 công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

dụng vốn Nhà nước; đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện các biện pháp: - Tập trung, quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

75

Công văn 1216/LĐTBXH-BTXH năm 2017 thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

--------------- Số: 1216/LĐTBXH-BTXH V/v thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

76

Công văn 4315/BTNMT-PC năm 2020 bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) STT Tên văn bản Số ký hiệu Trích yếu 1. Luật 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 khí tượng thủy văn. 2. Nghị định 173/2013

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

77

Công văn 81907/CT-TTHT năm 2020 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chia lợi nhuận chưa phân phối để góp vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: + Tại Khoản 3 Điều 2 (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 6 Điều 11 Thông tư số

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

78

Công văn 4868/BTC-NSNN năm 2018 về đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội do Bộ Tài chính ban hành

V/v đánh giá chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và

Ban hành: 27/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

79

Công văn 8810/TCHQ-TXNK năm 2015 về xử lý nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.” - Khoản c Điều 32 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 qui định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau: “Cơ quan

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

80

Công văn 14195/BTC-NSNN về hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 5, 6, 7, 8, 9 và mưa lũ tháng 10 năm 2020 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên do Bộ Tài chính ban hành

định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây nguyên và các văn bản

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177