Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 58807 văn bản

101

Nghị quyết 94/2014/NQ-HĐND tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tĩnh đến năm 2020

94/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 94 2014,Tỉnh Tĩnh,Đảm bảo an ninh trật tự,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2014/NQ-HĐND Tĩnh, ngày 16

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

102

Quyết định 2617/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm do tỉnh Tĩnh ban hành

2617/QD-UBND,Quyết định 2617 2020,Tỉnh Tĩnh,Thủ tục hành chính Đăng ký biện pháp bảo đảm,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Tĩnh,Công bố thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký đất đai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2020

103

Quyết định 2558/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Tĩnh

2558/QD-UBND,Quyết định 2558 2020,Tỉnh Tĩnh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Bổ sung quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Nghi Xuân,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

104

Quyết định 2468/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Nội

dựng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục khác liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố. 3. UBND huyện Thường Tín chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện công

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

105

Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục

Ban hành: 28/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

106

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và dịch vụ trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê, tỉnh Tĩnh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Tĩnh,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Tĩnh,Giá trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê,Giá tối đa dịch vụ bán hàng và trông giữ xe tại chợ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

107

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

108

Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

109

Quyết định 564/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018, HUYỆN HÀ TRUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2018

110

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2014 về đảm bảo an toàn thông tin số của thành phố Nội đến năm 2015

chế và thực hiện quy chế an toàn bảo mật cho hạ tầng thông tin tại đơn vị mình. b) Về bảo đảm An toàn thông tin số cho các hệ thống cung cấp thông tin công cộng và dịch vụ công - 100% Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

111

Kế hoạch 08/KH-UBND về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Nội năm 2014

quyền. - Tham gia Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Nội. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường thực hiện tốt nhiệm vụ của Đội Kiểm tra liên ngành 178 Thành phố, quận, huyện, thị xã. 9. Sở Thông tin và Truyền thông - Chỉ đạo các cơ quan báo chí Nội tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

112

Quyết định 261/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Thanh Trì, thành phố Nội

--------------- Số: 261/QĐ-UBND Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN THANH TRÌ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

113

Kế hoạch 28/KH-UBND tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Nội năm 2017

28/KH-UBND,Thành phố Nội,Chương trình phòng chống mại dâm Vĩnh Long ,Pháp lệnh Phòng chống mại dâm,Chương trình hành động phòng chống mại dâm ,Phòng chống mại dâm năm 2012 ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

114

Quyết định 2100/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Tĩnh

2100/QD-UBND,Quyết định 2100 2020,Tỉnh Tĩnh,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện Hà Tĩnh,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thị xã Tĩnh,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố Tĩnh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

115

Quyết định 868/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nam

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm; Căn cứ Thông tư liên tịch số

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

116

Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Nội, tỷ lệ 1/500

Hạnh phúc --------------- Số: 2190/QĐ-UBND Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NGŨ HIỆP ĐI ĐÔNG MỸ, HUYỆN THANH TRÌ, TỶ LỆ 1/500. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

117

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2013 tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa do tỉnh Tĩnh ban hành

thi công công trình hồ chứa đề nâng cao chất lượng công trình; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh, huyện, xã đối với công tác quản lý đầu tư, xây dựng hồ chứa. Chủ động cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành để đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả

Ban hành: 08/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

118

Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2016 bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội 2017 do thành phố Nội ban hành

cấp. 4. Chế độ báo cáo - Các Sở, ngành, quận, huyện lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội năm 2017 gửi về Sở Y tế Nội, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo ATTP Thành phố trước ngày 20/12/2016. - Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra đợt 1 trước Tết Nguyên Đán vào ngày

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

119

Thông báo 1037/TB-SGDĐT năm 2020 về bảo đảm an toàn cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Nội ban hành

Số: 1037/TB-SGDĐT Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020 THÔNG BÁO V/V ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI DÂN KHI GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG THỜI GIAN DỊCH COVID-19 THEO CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ. Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

120

Kế hoạch 12/KH-UBND về tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Nội năm 2020

trường, quán bar, karaoke, massage, xoa bóp, cà phê đèn mờ... hiện đang hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Nội. III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 1. Nội dung kiểm tra Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; an ninh, trật tự; văn hóa, du lịch, y tế; sử dụng

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188