Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 58792 văn bản

61

Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2015 về sáp nhập phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện: Hải , Đầm Hà, Vân Đồn và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SÁP NHẬP PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN: HẢI , ĐẦM HÀ, VÂN ĐỒN VÀ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI VÀO VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÙNG CẤP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

62

Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Nội năm 2019

trục chính của huyện kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ và các đoạn tuyến kết nối khu đô thị mới với mạng lưới đường hiện có. 4. Công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông a) Công tác quản lý duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông - Tăng cường tổ chức kiểm tra, duy tu kịp thời hư hỏng, chống xuống cấp, đảm bảo êm

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

63

Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc , tỉnh Tĩnh

động liên quan đến Cụm công nghiệp Thạch Bằng (đất đai, quy hoạch, thu hút đầu tư...) đảm bảo hiệu quả. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lộc , Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng

Ban hành: 29/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2016

64

Quyết định 3264/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tĩnh

(hai mươi) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm áp dụng tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tĩnh. (Có Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; thay thế các thủ tục

Ban hành: 17/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

65

Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do tỉnh Tĩnh ban hành

trên địa bàn; xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du; đặc biệt phải xây dựng được phương án cụ thể đảm bảo an toàn cho các đập, hồ chứa hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp. 2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

Ban hành: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

66

Kế hoạch 119/KH-UBND về tuyển dụng công chức (cấp tỉnh, huyện) và viên chức tỉnh Giang năm 2019

hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh nội dung theo Khoản 2.1 Mục 2 Phần VIII Kế hoạch này). b) Đối với việc tuyển dụng viên chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đề nghị đồng chí Bí thư các Huyện, Thành ủy trực tiếp lãnh chỉ đạo việc tuyển dụng đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, khách quan theo đúng quy định. 3. Báo Giang, Đài phát thanh -

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

67

Quyết định 1569/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019, HUYỆN HÀ TRUNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

68

Quyết định 2302/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thạch , tỉnh Tĩnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN THẠCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Ban hành: 17/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

69

Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2018 về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tĩnh giai đoạn 2018-2020

mới lên máy chủ và máy trạm; + Áp dụng quy trình sao lưu, dự phòng (backup) dữ liệu, bảo đảm an toàn dữ liệu, đầu tư các thiết bị lưu trữ dữ liệu an toàn từ tỉnh đến các sở, ngành, huyện, thị xã; + Các quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật khác. 5. Triển khai các nội dung xử lý sự cố - Tổ chức thực hiện xác định cấp độ

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

70

Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 do tỉnh Nam ban hành

các biện pháp chỉ đạo, đảm bảo không để bị động bất ngờ. - Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Viễn thông Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: + Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống thiên tai theo các tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

71

Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2018 về "Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm” tỉnh Nam

2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH “QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM” TỈNH NAM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định

Ban hành: 10/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

72

Quyết định 67/2014/QĐ-UBND về thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Nội

67/2014/QD-UBND,Quyết định 67 2014,Thành phố Nội,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Phí cung cấp thông tin,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

73

Quyết định 520/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghi Xuân, tỉnh Tĩnh

phi nông nghiệp SKC 196,16 0,88 2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 8,74 0,04 2.8 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

74

Quyết định 486/QĐ-UBND kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 do tỉnh Nam ban hành

QUYẾT ĐỊNH V/V KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 13

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2018

75

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Nam

năm 2018 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM Trong thời gian qua, công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh mặc dù đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên vẫn

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

76

Kế hoạch 452/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Giang

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2017/NĐ-CP NGÀY 01/9 /2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIANG Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 2300/QĐ-BTP ngày 13/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đăng ký

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

77

Quyết định 2833/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện Di Linh, Đam Rông và Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng

0,02 Đấu giá QSD đất ở PHỤ LỤC 2 BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐAM RÔNG (Đính kèm Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh) Số thứ tự Hạng mục Địa điểm Diện tích (ha) Hiện

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

78

Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận; Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận trực

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

79

Nghị quyết 151/2015/NQ-HĐND thành lập 22 thôn mới và đổi tên 04 thôn thuộc các xã của các huyện Lạc Dương, Lâm , Đam Rông, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP 22 THÔN MỚI VÀ ĐỔI TÊN 04 THÔN THUỘC CÁC HUYỆN LẠC DƯƠNG, LÂM , ĐAM RÔNG, ĐỨC TRỌNG, DI LINH, BẢO LÂM VÀ THÀNH PHỐ BẢO LỘC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

80

Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2017 về thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Nội năm 2018

huyện, tuyến trục chính của huyện kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ và các đoạn tuyến kết nối khu đô thị mới với mạng lưới đường hiện có. 4. Công tác quản lý, khai thác hạ tầng giao thông. a) Công tác quản lý duy tu, duy trì, đảm bảo an toàn giao thông. - Tăng cường tổ chức kiểm tra, duy tu kịp thời hư hỏng, chống xuống cấp,

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32