Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN DAM HA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 58803 văn bản

41

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Nội

huyện Phúc Thọ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành phố về việc lựa chọn, đề xuất Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Long Xuyên theo quy định tại điều 44 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017của Chính phủ về quản lý, phát triển

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

42

Quyết định 2466/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Nội

phúc --------------- Số: 2466/QĐ-UBND Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THẮNG LỢI, HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ NỘI. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

43

Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhật tổ dân phố thuộc thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng , tỉnh Thái Bình

36/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2020,Tỉnh Thái Bình,Sáp nhật tổ dân phố thị trấn Hưng Nhân,Sáp nhật tổ dân phố huyện Hưng Thái Bình,Sáp nhật tổ dân phố tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

44

Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Nội

3039/QD-UBND,Quyết định 3039 2020,Thành phố Nội,Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật,Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh Nội,Điều lệ Hội Người khuyết tật Đông Anh Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

45

Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 do thành phố Nội ban hành

phẩm, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020 trên địa bàn thành phố Nội như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kiểm soát bảo đảm An toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

46

Kế hoạch 27/KH-UBND phòng, chống mại dâm trên địa bàn Thành phố Nội năm 2017

phố, quận, huyện, thị xã. 9. Sở Thông tin và Truyền thông - Hướng dẫn các cơ quan báo chí Nội tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống mại dâm, đặc biệt là các tin bài về xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động mại dâm; đồng thời lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

47

Kế hoạch 14/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017 do tỉnh Giang ban hành

siêu thị, trung tâm thương mại. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng thí điểm cửa hàng, điểm bán thực phẩm sạch tại chợ, siêu thị, tuyến phố trên địa bàn tỉnh (mỗi huyện ít nhất có một cửa hàng bán thực phẩm sạch). d) Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực Chi cục Quản lý thị trường, đảm bảo

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

48

Quyết định 1778/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

09/5/2018; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Hà Trung đảm bảo chấp hành đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 899-KL/TU ngày 25/9/2019 và các quy định của pháp luật liên quan. - Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hà Trung để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

49

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019 do tỉnh Hòa Bình ban hành

nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, chủ các đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn hạ du theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh về việc Triển khai tăng cường thực hiện công tác

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

50

Kế hoạch 106/KH-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tĩnh

106/KH-UBND,Tỉnh Tĩnh,Đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Tĩnh,Phân loại đơn vị hành chính,Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

51

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

52

Quyết định 149/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Sơn , tỉnh Quảng Ngãi

theo). Đối với chỉ tiêu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện là 9,2 ha, không có thể hiện cụ thể vị trí, diện tích từng thửa đất theo chỉ tiêu đăng ký trên bản đồ Kế hoạch sử dụng đất. Do đó, không đảm bảo điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Điều 2. Căn cứ vào Điều 1

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

53

Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc , tỉnh Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

978/QD-UBND,Quyết định 978 2020,Tỉnh Tĩnh,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc tỉnh Tĩnh,Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tĩnh,Quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2035,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

54

Kế hoạch 153/KH-UBND đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Nội năm 2016

153/KH-UBND,Thành phố Nội,Đảm bảo an toàn thực phẩm ,Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm,An toàn thực phẩm,Đón Tết Trung thu ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2016

55

Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2019 triển khai Đề án “Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới” do tỉnh Tĩnh ban hành

quan, tổ chức thực hiện và phấn đấu đạt các nội dung hoạt động sau: - Đối với kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa: + Cải tạo 100% các điểm đen tai nạn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; + Đảm bảo các tuyến đường thủy nội địa thông thoáng, lưu thông thuận tiện an toàn. - Đối với phương tiện thủy: + 100% phương

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

56

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

57

Kế hoạch 1295/KH-UBND năm 2016 phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nam

Thông tin và Truyền thông - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền (Đài Phát thanh và Truyền hình Nam, Báo Nam...) đẩy mạnh việc tuyên truyền phòng, chống mại dâm. - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện bố trí thời lượng

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

58

Quyết định 2563/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN HÀ QUẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

59

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2019 về kiểm soát chất lượng vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Tĩnh

lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh Các Sở ban ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã 2019-2025 II Đầu tư xây dựng và nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông hỗ trợ phát

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

60

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2016 về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn Thành phố Nội

91/KH-UBND,Thành phố Nội,Phòng chống mại dâm,Kế hoạch phòng chống mại dâm ,Phòng chống mại dâm Hà Nội ,Người bán dâm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32