Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 5000 công văn

141

Công văn 706/UBTVQH14-CTĐB năm 2021 về điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

- Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Căn cứ Nghị quyết số 1226/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; số

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

142

Công văn số 141/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và hội về việc Ký quỹ hoạt động giới thiệu việc làm

yếu, Bộ Lao động – Thương binh và hội có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngaà 28/02/2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. Doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm phải "Có ít nhất 300 triệu đồng Việt

Ban hành: 15/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2007

143

Công văn 5609/BCT-BGMN năm 2017 thông báo văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào của Lào do Bộ Công thương ban hành

Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Hướng dẫn số 0280/BCT). Bộ Công Thương xin gửi kèm Hướng dẫn số 0280/BCT, đề nghị quý Cơ quan triển khai thực hiện đến thương nhân, cư dân biên giới doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

144

Công văn 708/UBDT-VP135 năm 2015 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế- hội đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

6, ấp 7, ấp 10, ấp 11 Lương Tâm, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vào diện đầu tư Chương trình 135. Ngày 13/12/2007, Chính phủ có Nghị định số 182/2007/NĐ-CP và ngày 24/8/2009 có Nghị quyết số 37/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính; theo đó: Ấp 8, ấp 10 Vĩnh Viễn được điều chỉnh

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

145

Công văn 44/BXD-QLN công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

44/BXD-QLN,Công văn 44 2010,Bộ Xây dựng,Công nhận cơ sở đào tạo,Bồi dưỡng kiến thức,Môi giới bất động sản,Định giá bất động sản,Quản lý sàn giao dịch bất động sản,Điều hành sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

146

Công văn 2785/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc hóa đơn hàng hóa xuất khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

khoản 1, Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm hóa đơn xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trong bộ hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu biên giới có thuế xuất khẩu, không có hợp đồng mua bán

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

147

Công văn 1270/TCHQ-GSQL năm 2017 về thời hạn thực hiện thủ tục hải quan cho hàng nhập khẩu qua lối mở biên giới tỉnh Gia Lai do Tổng cục Hải quan ban hành

1270/TCHQ-GSQL,Công văn 1270 2017,Tổng cục Hải quan,Thực hiện thủ tục hải quan,Thủ tục hải quan,Hàng nhập khẩu,Lối mở biên giới,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2017

148

Công văn 71641/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế khi phát sinh hoạt động môi giới do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

cấm. 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. …” - Căn

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

149

Công văn 655/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

655/VPCP-KTTH,Công văn 655 2021,Văn phòng Chính phủ,Công tác điều hành giá 2021,Định hướng công tác điều hành giá,Niêm yết giá và bán vé đúng giá,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

150

Công văn số 7003/VPCP-ĐP về việc đầu tư các trung tâm cụm miền núi vùng cao, biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

mới; trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thành sớm trung tâm cụm thuộc các huyện biên giới. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi và có miền núi phải chủ động rà soát quy hoạch trung tâm cụm để điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời tổ chức tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn, bảo đảm phát huy hiệu quả

Ban hành: 20/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2008

151

Công văn 8487/VPCP-QHQT năm 2014 về kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX do Văn phòng Chính phủ ban hành

8487/VPCP-QHQT,Công văn 8487 2014,Văn phòng Chính phủ,Hợp tác phát triển ,Thương mại biên giới,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8487/VPCP-QHQT V/v kết quả Hội nghị hợp tác phát

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

152

Công văn 7136/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7136/BGDDT-CTHSSV,Công văn 7136 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phương tiện cơ giới đường bộ,Điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ,Đo nồng độ cồn trong máu,Xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn ,nồng độ cồn điều khiển phương tiện đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

153

Công văn số 956/TTg-NC về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

956/TTg-NC, Công văn 956, Thủ tướng Chính phủ, Công nghệ thông tin, Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 956/TTg-NC V/v: triển khai KL của TW và NQ của Quốc hội về điều chỉnh địa

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

154

Công văn 9131/TCHQ-DTCBL năm 2016 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

9131/TCHQ-DTCBL,Công văn 9131 2016,Tổng cục Hải quan,Tăng cường kiểm tra,Kiểm tra kiểm soát hàng hóa,Xử lý hàng hóa nhập lậu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

155

Công văn 4670/BGTVT-CYT về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4670/BGTVT-CYT,Công văn 4670 2020,Bộ Giao thông vận tải,Tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá,Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá,Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá,Thể thao - Y tế,Văn hóa - hội BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

156

Công văn 513/GSQL-GQ5 năm 2017 di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

ty TNHH Thương mại dịch vụ và Vận tải Phúc Lộc tại hồ sơ di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới, qua kiểm tra hồ sơ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 36, Điều 38 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về hoạt động của địa điểm tập

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2017

157

Công văn 11/BXD-QLN công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-QLN,Công văn 11 2010,Bộ Xây dựng,Đào tạo bồi dưỡng kiến thức,Công nhận cơ sở đào tạo,Môi giới bất động sản,Định giá bất động sản,Quản lý điều hành,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

158

Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành

12076/BTC-QLG,Công văn 12076 2020,Bộ Tài chính,Hình thức văn bản về quản lý điều hành giá,Văn bản quy định các cơ chế quyết định giá,Văn bản quy định các chính sách điều chính giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

159

Công văn 31/BKHĐT-KTĐN năm 2017 về gia hạn dự án cấp nước và nước thải đô thị, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

31/BKHDT-KTDN,Công văn 31 2017,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Dự án Cấp nước,Nước thải đô thị ,Vay vốn Ngân hàng Thế giới,Đầu tư dự án cấp nước,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

160

Công văn 9692/TCHQ-GSQL năm 2016 vướng mắc về quản lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất sản xuất đưa vào nội địa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Chính phủ quy định địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm tại Chi cục Hải quan nơi có hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Để quản lý tập trung, căn cứ quy định tại Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Chi cục Hải

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151