Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 7184/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7184/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát ở KV biên giới

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 1932/HQHG-NV ngày 7/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang nêu vướng mắc khai báo thông tin trên tờ khai xuất khẩu đối với hàng hóa đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực biên giới với Hệ thống của cơ quan hải quan theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 52a Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý đề xuất nêu tại công văn số 1932/HQHG-NV dẫn trên của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang, cụ thể:

Trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cho lô hàng đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở khu vực biên giới (địa điểm đã có kết nối hệ thống với cơ quan hải quan), người khai hải quan phải khai báo đy đủ, chính xác chỉ tiêu thông tin “địa điểm đích cho vận chuyn bảo thuế” trên tờ khai xuất khẩu theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 2.56 mẫu Tờ khai xuất khẩu - Phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Hà Giang biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Trần Đức Hùng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7184/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2020 vướng mắc đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát ở khu vực biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


153

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.185