Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 5003 công văn

41

Công văn 164/LĐTBXH-BĐG thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

biệt đối xử về giới. + Đối với cấp địa phương: Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức giới và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, cán bộ tư pháp, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ lao động - hội và cộng tác viên cấp

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2014

42

Công văn 1104/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và Quyết định số 800/QĐ-Trg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và hội triển khai xây dựng Chiến

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

43

Công văn 1464/LĐTBXH-BDG hướng dẫn triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại trung ương và địa phương, đặc biệt là treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền, tổ chức mít tinh, diễu hành tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư và thực hiện tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh ở các

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2016

44

Công văn 3500/BCT-BGMN năm 2016 về tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới do Bộ Công Thương ban hành

3500/BCT-BGMN,Công văn 3500 2016,Bộ Công thương,Mua bán hàng hóa,Mua bán hàng hóa qua biên giới,Cửa khẩu phụ,Lối mở biên giới,Tạo điều kiện thuận lợi ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

45

Công văn 1103/LĐTBXH-BĐG năm 2020 báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và đề xuất Chiến lược 2021-2030 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Lao động - Thương binh và hội triển khai xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (Chiến lược). Để có căn cứ, thông tin cho việc xây dựng Chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Lao động - Thương binh và hội trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2020

46

Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Mô hình Trung tâm công tác hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

hoạch có sự tham gia của người dân, các đối tượng hội thúc đẩy cộng đồng phát triển; - Nghiên cứu, khảo sát, truyền thông, vận động chính sách trợ giúp cho các đối tượng; - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý về các dịch vụ hỗ trợ về bình đẳng giới, tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo. IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

47

Công văn 8641/BCT-XNK năm 2018 về tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới do Bộ Công Thương ban hành

công tác quản lý hoạt động thương mại biên giới Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên; Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh. Hiện nay, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của thương nhân và cư dân biên giới đã được điều chỉnh và quy

Ban hành: 24/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

48

Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

427/TCT-TTHT,Công văn 427 2021,Tổng cục Thuế,Thông tư quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế,Điểm mới Thông tư hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế,Giới thiệu điểm mới quản lý dịch vụ làm thủ tục thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

49

Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

5189/TCT-CS,Công văn 5189 2020,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới Nghị định 126/2020/NĐ-CP,Nội dung mới Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế,Giới thiệu 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2020

50

Công văn 271/TCT-TTKT năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 132/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

định số 68/2020/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về chi phí lãi vay được trừ và bổ sung loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay đối với các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi hội của Nhà nước là nhà ở hội. Cụ thể khoản 3 Điều 16 Nghị định số

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

51

Công văn 6932/BYT-TB-CT năm 2017 về điều chỉnh/bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế ban hành

6932/BYT-TB-CT,Công văn 6932 2017,Bộ Y tế,Vay vốn trung hạn,Điều chỉnh bổ sung,Xử lý chất thải ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6932/BYT-TB-CT V/v điều

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

52

Công văn 411/LĐTBXH-BĐG năm 2016 hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết xác định được nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới và các biện pháp giải quyết trong lĩnh vực mà văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh. - Đối với địa phương: Tổ chức các đợt tập huấn kiến thức giới

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2016

53

Công văn 244/VPCP-KTTH điều chỉnh địa giới Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

244/VPCP-KTTH,Công văn 244 2010,Văn phòng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,Khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải,Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải,Khu kinh tế Đình Vũ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

54

Công văn 10708/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cho Khu công nghiệp Hoàng Mai, Đông Hồ tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

10708/VPCP-KTN,Công văn 10708,Văn phòng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới,điều chỉnh địa giớ iKhu kinh tế Nghi Sơn,điều chỉnh địa giới Khu kinh tế Nghi Sơn,Đầu tư,Thương mại,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

55

Công văn 107/BCĐ-TMBG năm 2016 thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Ban chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương ban hành

107/BCD-TMBG,Công văn 107 2016,Ban Chỉ đạo thương mại biên gi,Quản lý hoạt động thương mại biên giới,Ban Chỉ đạo thương mại biên giới ,Các nước có chung biên giới ,Hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa,Thương mại BAN CHỈ ĐẠO THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

56

Công văn 73953/CT-TTHT năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 73953/CT-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Nagase Việt Nam (Địa chỉ: P.1203, Tòa nhà Cornerstone, Số

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

57

Công văn 81005/CT-TTHT năm 2020 về thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

dịch vụ của Ngân hàng KEB Hana tại thị trường nước ngoài thì dịch vụ môi giới này của nhà thầu nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

58

Công văn 3601/TCT-CS năm 2014 về chính sách ưu đãi khi thực hiện phân chia địa giới hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

53/2010/NĐ-CP ngày 19/05/2010 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính quy định: “4. Trường hợp điều chỉnh địa giới hành chính dẫn đến điều chỉnh đơn vị hành chính cấp thuộc Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

59

Công văn 848/BTNMT-ĐĐBĐVN năm 2015 sử dụng bản đồ nền địa hình và kiểm tra nghiệm thu các sản phẩm của Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thuộc trung ương Tại Điểm b, Khoản 2, Mục IV, Điều 1 Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý kỹ

Ban hành: 18/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

60

Công văn 2906/BTNMT-TTTNMT về tổ chức hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - hội; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Các Hiệp hội doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177