Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 4676 công văn

161

Công văn 5456/CT-TTHT năm 2014 về chi phí hoa hồng môi giới do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

23/06/2014 của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới; Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (GTGT). Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

162

Công văn 5062/CT-TTHT năm 2014 về chi phí hoa hồng môi giới của Cục thuế Hồ Chí Minh

24/2/2014 của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới, Cục thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Điểm 1b, 1c Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: “b) Khoản

Ban hành: 30/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

163

Công văn 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD năm 2016 về lưu ý vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

558/BGDDT-NGCBQLCSGD,Công văn 558,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hội thi Giáo viên dạy giỏi ,Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học,Giáo viên giáo dục thường xuyên ,Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

164

Công văn 664/LĐTBXH-BĐG xây dựng kế hoạch và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

vào năm 2015. - Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược, KHHĐ của Bộ, ngành và địa phương gửi về Bộ Lao động - Thương binh và hội trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Trong quá trình xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc

Ban hành: 11/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

165

Công văn 2785/TCHQ-GSQL năm 2014 vướng mắc hóa đơn hàng hóa xuất khẩu biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

khoản 1, Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm hóa đơn xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên thì trong bộ hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu biên giới có thuế xuất khẩu, không có hợp đồng mua bán

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

166

Công văn 71641/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế khi phát sinh hoạt động môi giới do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

cấm. 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh. 3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 4. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. …” - Căn

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

167

Công văn 655/VPCP-KTTH về công tác điều hành giá năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

sách an sinh hội cho các đối tượng khó khăn; chủ động, phối hợp chặt chẽ nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá; tăng cường công tác kiểm tra chuyên ngành, chuyên đề về giá, giám sát giá cả thị trường để kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền điều hành giá cả

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

168

Công văn 708/UBDT-VP135 năm 2015 về xác định địa bàn có điều kiện kinh tế- hội đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

6, ấp 7, ấp 10, ấp 11 Lương Tâm, huyện Long Mỹ; ấp Thị tứ, ấp 4B, ấp 4A Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vào diện đầu tư Chương trình 135. Ngày 13/12/2007, Chính phủ có Nghị định số 182/2007/NĐ-CP và ngày 24/8/2009 có Nghị quyết số 37/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính; theo đó: Ấp 8, ấp 10 Vĩnh Viễn được điều chỉnh

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

169

Công văn 1327/TCHQ-ĐTCBL năm 2017 về tăng cường công tác ngăn chặn, bắt giữ gia cầm nhập lậu qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

khác như Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường, Kiểm dịch tại cửa khẩu ... và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm. 4. Chế độ báo cáo: 4.1. Báo cáo định kỳ: Các đơn vị thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 18 tháng 6 của năm báo cáo) và báo cáo năm (trước ngày 15

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

170

Công văn 44/BXD-QLN công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

44/BXD-QLN,Công văn 44 2010,Bộ Xây dựng,Công nhận cơ sở đào tạo,Bồi dưỡng kiến thức,Môi giới bất động sản,Định giá bất động sản,Quản lý sàn giao dịch bất động sản,Điều hành sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

171

Công văn 712/TCT-KK năm 2017 triển khai và giới thiệu nội dung mới của Quyết định 2845/QĐ-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

về thay đổi tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý và thực hiện phân công lại cơ quan thuế (Cục Thuế, Chi cục Thuế) quản lý đối với người nộp thuế đang hoạt động trong trường hợp Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết phân cấp nguồn thu ngân sách trên địa bàn có liên quan đến cơ quan thuế quản

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

172

Công văn 5609/BCT-BGMN năm 2017 thông báo văn bản hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt - Lào của Lào do Bộ Công thương ban hành

Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Hướng dẫn số 0280/BCT). Bộ Công Thương xin gửi kèm Hướng dẫn số 0280/BCT, đề nghị quý Cơ quan triển khai thực hiện đến thương nhân, cư dân biên giới doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

173

Công văn 8487/VPCP-QHQT năm 2014 về kết quả Hội nghị hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Lào lần thứ IX do Văn phòng Chính phủ ban hành

8487/VPCP-QHQT,Công văn 8487 2014,Văn phòng Chính phủ,Hợp tác phát triển ,Thương mại biên giới,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8487/VPCP-QHQT V/v kết quả Hội nghị hợp tác phát

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

174

Công văn 7136/BGDĐT-CTHSSV năm 2014 tăng cường công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7136/BGDDT-CTHSSV,Công văn 7136 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phương tiện cơ giới đường bộ,Điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ,Đo nồng độ cồn trong máu,Xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn ,nồng độ cồn điều khiển phương tiện đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

175

Công văn số 956/TTg-NC về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

956/TTg-NC, Công văn 956, Thủ tướng Chính phủ, Công nghệ thông tin, Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 956/TTg-NC V/v: triển khai KL của TW và NQ của Quốc hội về điều chỉnh địa

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2008

176

Công văn 2944/BYT-KCB năm 2015 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2015 do Bộ Y tế ban hành

vụ của người hút thuốc lá. (Điều 6; Điều 7; Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14). - Tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá: nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức; nghiêm cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc. - Tuyên truyền về các tổn thất sức khỏe và kinh

Ban hành: 06/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

177

Công văn 9131/TCHQ-DTCBL năm 2016 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát gia súc, gia cầm nhập lậu qua biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

hoạch tuần tra kiểm soát; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường, Giao thông vận tải và cơ quan Thú y tại địa phương nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm qua biên giới. 3. Báo cáo kết quả, vướng mắc, đề xuất kịp thời về Tổng cục Hải

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

178

Công văn 774/GSQL-GQ1 năm 2016 về quản lý xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 774/GSQL-GQ1 V/v quản lý xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn Thị xã Cửa Lò Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Trả lời công văn số 03/HQNA-NV ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Ban hành: 10/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2016

179

Công văn 11/BXD-QLN công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

11/BXD-QLN,Công văn 11 2010,Bộ Xây dựng,Đào tạo bồi dưỡng kiến thức,Công nhận cơ sở đào tạo,Môi giới bất động sản,Định giá bất động sản,Quản lý điều hành,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2010

180

Công văn 6193/BTC-PC năm 2014 giới thiệu đề cương luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp do Bộ Tài chính ban hành

đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi). Đây là những văn bản pháp luật được ban hành có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - hội, an ninh, quốc phòng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân. Trên cơ sở đề cương giới

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177