Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 4674 công văn

201

Công văn 811/GSQL-GQ1 năm 2016 hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng giấy giới thiệu giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

quan năm 2014 và Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính không quy định cụ thể loại văn bản thể hiện việc “cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan”; Tuy nhiên, nội dung này được xây dựng để đáp ứng yêu cầu thực tế tại các Chi cục Hải quan địa phương. Theo đó, khi làm thủ tục hải quan,

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

202

Công văn 717/VPCP-TH năm 2021 về gửi báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

thông tin chính thống, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động quản lý, điều hành của các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện “mục tiêu kép”; chủ động nắm bắt thông tin dư luận hội quan tâm, kịp thời chỉ đạo xác minh, xử lý nhiều sự

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

203

Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu từ các địa phương không tuyển chọn trong ngành nông nghiệp hoặc tạm dừng tuyển chọn năm 2017 đến các địa phương được tuyển chọn nói trên thì phải có thời gian cư trú tối thiểu tại địa phương

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

204

Công văn 3276/TCT-KK năm 2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

3276/TCT-KK,Công văn 3276 2016,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới ,Thu nộp ngân sách nhà nước ,Kho bạc Nhà nước,Thu nộp ngân sách khoản thu nội địa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

205

Công văn 10938/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

10938/BGDDT-KTKDCLGD,Công văn 10938 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia,Trung học phổ thông,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2012

206

Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT năm 2016 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 như: Tổ chức Lễ Mít tinh, các cuộc thi, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn trường học; tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu...;

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2016

207

Công văn 6345/VPCP-KGVX về thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ do Văn phòng Chính phủ ban hành

trách nhiệm: - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với những hình thức, nội dung phù hợp với từng ngành, địa phương, nhóm đối tượng. - Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

208

Công văn 3085/TB-BHXH năm 2015 về điều chỉnh, bổ sung Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo Hiểm Hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3085/TB-BHXH,Công văn 3085 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ ,tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ,Bảo hiểm hội,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa,Bảo hiểm BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM HỘI TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2015

209

Công văn 3885/LĐTBXH-BĐG năm 2018 triển khai thí điểm Mô hình Câu lạc bộ nữ doanh nhân do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

xây dựng dự toán kinh phí hoạt động cho năm tiếp theo và gửi Bộ Lao động - Thương binh và hội (qua Vụ Bình đẳng giới) trước ngày 15/7 hằng năm để tổng hợp. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động - Thương binh và hội sẽ thống nhất với Bộ Tài chính phương án phân bổ và bố trí kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương thực hiện Mô hình. -

Ban hành: 17/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2018

210

Công văn 604/TE-PTTG năm 2019 về hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em do Cục Trẻ em ban hành

dễ hiểu và đánh giá một cách chính xác: định lượng rõ ràng, ổn định, cập nhật; đo đếm được, có khả năng thu thập được, số liệu tin cậy; phù hợp với mức độ phát triển kinh tế - hội khác nhau của vùng địa lý, hành chính. II. Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận , phường thị trấn phù hợp với trẻ em Gồm 8 điều, cụ

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

211

Công văn 2025/BXD-KHTC về giới thiệu năng lực thi công, khai thác và sản xuất của Công ty cổ phần Sông Đà 10 do Bộ Xây dựng ban hành

2025/BXD-KHTC, Công văn 2025, Bộ Xây dựng, Công ty cổ phần Sông Đà 10, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2025/BXD-KHTC V/v: Giới thiệu năng lực thi công, khai thác và

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2009

212

Công văn 4554/TCT-CS năm 2015 giới thiệu nội dung mới Thông tư 152/2015/TT-BTC về thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

nguyên, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2015, thay thế Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế khẩn trương quán triệt, tổ chức tập huấn cho cán bộ, các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết thực hiện theo đúng quy định như sau: 1. Về đối tượng chịu

Ban hành: 03/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

213

Công văn 4635/BYT-KCB giải quyết môi giới trong khám, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

vụ môi giới nhưng cơ bản là do công tác quản lý điều hành của lãnh đạo bệnh viện còn sơ hở, chưa chặt chẽ và chưa kiên quyết. Nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng môi giới trong khám, chữa bệnh tiếp theo Công văn số 3820/BYT-KCB ngày 15 tháng 6 năm 2012 về đón tiếp người bệnh tại các phòng khám công lập, Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu Giám

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2012

214

Công văn 2357/TCT-KK giới thiệu nội dung mới về đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

2357/TCT-KK,Công văn 2357 2012,Tổng cục Thuế,Tổng cục Thuế,Nội dung mới về đăng ký thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2357/TCT-KK V/v: giới thiệu nội dung

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

215

Công văn 5599/BYT-MT năm 2021 về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

27/6/2021 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: - Nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể điều chỉnh Hướng dẫn cho phù hợp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai (thông qua video clip, tài liệu truyền thông...); chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

216

Công văn 62/BHXH-TCCB năm 2015 chế độ, chính sách đối với công, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

b) Trường hợp công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến làm việc, công tác ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bảo hiểm hội Việt Nam. 2.

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

217

Công văn 5362/TCT-CS năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 195/2015/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

5362/TCT-CS,Công văn 5362 2015,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới ,Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng ,Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi,Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2015

218

Công văn 2027/TCT-CS giới thiệu nội dung mới về nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

cụ thể quảng cáo, tiếp thị trên internet được thực hiện ở nước ngoài không thuộc đối tượng không áp dụng của Thông tư và có ví dụ tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 60/2012/TT-BTC: Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet). 2.3. Bổ sung môi giới cung cấp dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng của

Ban hành: 14/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

219

Công văn 2512/TCT-CS năm 2015 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

220

Công văn 3724/BTTTT-KHTC hướng dẫn triển khai thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thực tế như vậy Bộ TTTT đề nghị các địa phương: Các địa phương theo hướng dẫn trước đây của Bộ xây dựng Dự án 2 “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo” nay cần thực hiện việc rà soát điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp với tình hình mới. Mục tiêu trong điều kiện

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69