Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1146/GSQL-TH năm 2016 di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 1146/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 24/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/GSQL-TH
V/v di chuyển địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc.
(Đ/c: T
8, Đẩu Phượng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 58/CV-PL ngày 12/8/2016 của Công ty TNHH - thương mại dịch v và vận tải Phúc Lộc về việc di chuyển địa Điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Việc di chuyển địa Điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc đầu tư, đã được Tổng cục Hải quan công nhận sang vị trí khác thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, tại địa Điểm di chuyển sang phải đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP .

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị di chuyển địa Điểm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc kèm theo công văn 58/CV-PL ngày 12/8/2016, đề nghị Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc bổ sung hồ sơ, nêu cụ thể một số nội dung sau:

1. Về cơ sở hạ tầng:

- Văn phòng làm việc của cơ quan hải quan tại địa Điểm, diện tích bao nhiêu;

- Kho chứa hàng vi phạm, diện tích bao nhiêu;

- Diện tích nhà kho (nếu có); diện tích bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa là bao nhiêu.

2. Hệ thống camera giám sát đáp ứng các tiêu chí:

- Quan sát được các vị trí trong địa Điểm. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời Điểm trong ngày (24/24 giờ);

- Dữ liệu hình ảnh camera được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;

- Hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

3. Phần mềm quản lý hàng hóa ra, vào địa Điểm đáp ứng các tiêu chí sau:

- Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong địa Điểm;

- Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Căn cứ các Điều kiện nêu trên, doanh nghiệp đối chiếu với Điều kiện thực tế đã đầu tư tại địa Điểm, nếu đáp ứng thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP gửi Tổng cục Hải quan để làm thủ tục di chuyển địa Điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để quý Công ty được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Cao Bằng (để biết);
- Lưu: VT-TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1146/GSQL-TH năm 2016 di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


475
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192