Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 4667 công văn

101

Công văn 56/TBNSKNTC-CTĐB năm 2016 về nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu do Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo ban hành

56/TBNSKNTC-CTDB,Công văn 56 2016,Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội,Ứng cử đại biểu Quốc hội,Địa phương giới thiệu người ứng cử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA TIỂU BAN NHÂN SỰ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

102

Công văn số 2443/LĐTBXH-BDG về việc thực hiện Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

viên; - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Ngày 04 tháng 6 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật

Ban hành: 14/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2008

103

Công văn 82/TANDTC-TCCB năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri về điều kiện để tham gia thi tuyển vào ngành Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

82/TANDTC-TCCB,Công văn 82 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Điều kiện để tham gia thi tuyển vào ngành Tòa án,Trả lời kiến nghị thi tuyển công chức ngành Tòa án,Kiến nghị cử tri thi tuyển công chức ngành Tòa án,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

104

Công văn 4897/SYT-TCCB năm 2021 triển khai hướng dẫn tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho từng đối tượng F0 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, , thị trấn do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4897/SYT-TCCB V/v triển khai hướng dẫn tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho từng đối tượng F0 trên địa bàn thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, , thị trấn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

105

Công văn 5950/UBND-NC năm 2015 về kiểm tra xử lý dứt điểm xe công nông, xe cơ giới tự chế hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

thông báo cho các chủ phương tiện phải thực hiện ngay việc thanh lý, hủy bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh đang hoạt động trên địa bàn trước 30/9/2015. Gắn trách nhiệm Chủ tịch UBND các , phường, thị trấn trong tuyên truyền, xử lý, hủy bỏ loại phương tiện này. - Thành lập tổ liên ngành lập biên bản tại các hộ gia đình yêu

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2015

106

Công văn 5978/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới do Tổng cục Hải quan ban hành

20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, theo đó, đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

107

Công văn 18512/BTC-TCT năm 2016 về hạch toán chi phí môi giới và thuế khi hợp tác kinh doanh với cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

18512/BTC-TCT,Công văn 18512 2016,Bộ Tài chính,Hạch toán chi phí môi giới khi hợp tác với cá nhân,Hạch toán thuế khi hợp tác kinh doanh với cá nhân,Chi phí môi giới và thuế khi hợp tác kinh doanh,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

108

Công văn 4219/LĐTBXH-BHXH năm 2019 về tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm hội giai đoạn 2016-2019 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

8 Điều 10 của Luật công đoàn. 2. Đánh giá về trách nhiệm của tổ chức công đoàn: a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm hội cho người lao động; b) Tham gia thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo hiểm hội; c) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

109

Công văn 7982/BTC-NSNN hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài sản và nguồn tài chính nhà nước ở địa phương đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và địa phương có liên quan do Bộ Tài chính ban hành

7982/BTC-NSNN,Công văn 7982 2008,Bộ Tài chính,Bàn giao tài sản,Tiếp nhận tài sản,Nguồn tài chính nhà nước,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

110

Công văn 39316/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thuế giá trị gia tăng dịch vụ môi giới thương mại do Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành

điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Trần Thụy Thiên Trúc - địa chỉ email: thientruc2512@gmail.com (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách thuế. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP

Ban hành: 13/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2016

111

Công văn 3431/TCHQ-GSQL năm 2018 về chứng từ khai báo đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu biên giới đường sông do Tổng cục Hải quan ban hành

3431/TCHQ-GSQL,Công văn 3431 2018,Tổng cục Hải quan,Cửa khẩu biên giới,Phương tiện vận tải,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

112

Công văn 1710/TCHQ-GSQL năm 2015 về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2015

113

Công văn 42695/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động môi giới bất động sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số: 42695/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Địa chỉ: Tổ 35, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) MST: 8376917828 Cục thuế TP Hà Nội nhận được thư hỏi đề ngày 17/12/2015 của Bà Nguyễn Thị Thu Hà hỏi về chính sách thuế, Cục

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2016

114

Công văn 6295/TCHQ-GSQL năm 2015 về địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

phí chi phí hội và nguồn nhân lực. 2. Trong thời gian tới tại cửa khẩu Pò Peo sẽ thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất theo công văn số 1348/VPCP-KTTH ngày 29/6/2015 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh căn cứ địa bàn thực

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

115

Công văn 1194/TCT-KK năm 2021 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1194/TCT-KK,Công văn 1194 2021,Tổng cục Thuế,Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTC,Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Giới thiệu nội dung mới giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

116

Công văn 4030/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

4030/VPCP-KSTT,Công văn 4030 2021,Văn phòng Chính phủ,Cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo của Chính phủ,Cung cấp dữ liệu phục vụ điều hành của Chính phủ,Cung cấp dữ liệu phục vụ chỉ đạo của Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2021

117

Công văn 120/BXD-KTQH mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

rộng và điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Phúc đáp công văn số 9344/VPCP- KTTH ngày 31/12/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc điều chỉnh và mở rộng ranh giới địa lý Khu kinh tế

Ban hành: 22/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2010

118

Công văn số 1098/BXD-VP về việc giới thiệu đơn vị tham gia thi công do Bộ Xây dựng ban hành

1098/BXD-VP,Công văn 1098 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1098/BXD-VP V/v: Giới thiệu đơn vị tham gia thi công Hà Nội, ngày 11 tháng 6

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

119

Công văn 4097/BYT-KCB thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2021 do Bộ Y tế ban hành

4097/BYT-KCB,Công văn 4097 2021,Bộ Y tế,Thực hiện hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá,Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá,Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

120

Công văn 281/TCHQ-GSQL năm 2015 về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu ở biên giới do Tổng cục Hải quan ban hành

tầng, trang thiết bị, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi Công ty hoàn thiện các điều kiện theo quy định, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11