Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 120/BXD-KTQH mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 120/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 120/BXD-KTQH
V/v mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp công văn số 9344/VPCP- KTTH ngày 31/12/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc điều chỉnh và mở rộng ranh giới địa lý Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng bao gồm toàn bộ diện tích của Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ Bắc Sông Cấm (VSIP); Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng có 70% diện tích của dự án tương ứng với 1.087ha thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Để thuận lợi trong công tác quản lý Nhà nước đối với dự án và tạo điều kiện trong việc triển khai, thu hút đầu tư vào Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng; Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với kiến nghị của UBND thành phố Hải Phòng về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (công văn số 7910/UBND- ĐN ngày 28/12/2009 của UBND thành phố Hải Phòng).

2. Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, đề nghị UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 03/02/2009) do ranh giới và quy mô đất đai của Khu kinh tế đã thay đổi. Trên cơ sở Nhiệm vụ điều chỉnh được duyệt, UBND thành phố Hải Phòng cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên ;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu VP, Vụ KTQH(NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 120/BXD-KTQH mở rộng và điều chỉnh ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.882

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11