Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" DIEU CHINH DIA GIOI THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 4666 công văn

81

Công văn số 2491/TCT-PC về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và con dấu của doanh nghiệp khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Theo đó, khi nhà nước điều chỉnh địa giới hành chính thì doanh nghiệp thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh và các thủ tục theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP nêu trên để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. 2) Về khắc lại con dấu khi Nhà nước thay đổi địa giới hành chính: Tại Điều 6 Nghị định số

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

82

Công văn 5054/LĐTBXH-KHTC về tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

5054/LDTBXH-KHTC,Công văn 5054 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Ngân sách Nhà nước,Sử dụng ngân sách nhà nước,Nguồn ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

83

Công văn 1196/BTĐKT-VII năm 2014 về khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

ương. Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khen thưởng thành tích kháng chiến và làm nhiệm vụ ở tuyến 1 biên giới, ở hải đảo xa và làm nhiệm vụ quốc tế (Thông báo số 1530/VPCP-TCCV ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ). Sau khi thống nhất với Bộ Quốc phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng

Ban hành: 18/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

84

Công văn 732/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và thành phố Hạ Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn hội

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

85

Công văn 2207/BXD-HĐXD về việc giới thiệu đơn vị tham gia thi công xây dựng ký túc sinh viên tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

2207/BXD-HDXD, Công văn 2207, Bộ Xây dựng, Ký túc sinh viên, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2207/BXD-HĐXD V/v: Giới thiệu đơn vị tham gia thi công xây dựng ký túc

Ban hành: 09/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2009

86

Công văn 1883/TCĐBVN-QLPT&NL năm 2020 về sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Trung tâm sát hạch lái xe Căn cứ khoản 18 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 sửa đổi khoản 2 Điều 30 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, biên soạn và

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

87

Công văn số 1074/BXD-VP về việc giới thiệu đơn vị tham gia thi công ký túc sinh viên tại Tỉnh Thái Nguyên do Bộ Xây dựng ban hành

1074/BXD-VP,Công văn 1074 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1074/BXD-VP V/v: Giới thiệu đơn vị tham gia thi công ký túc sinh viên tại Tỉnh

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

88

Công văn 742/GSQL-TH năm 2016 về địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

cứ theo hướng dẫn tại Điều 101 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thì hồ sơ đề nghị di chuyển địa điểm kiểm địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Vận

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

89

Công văn 2762/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Trường hợp một số mảnh bản đồ địa chính có đường địa giới xã cũ đi qua thì căn cứ vào yêu cầu thực tiễn tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định việc ghép mảnh bản đồ địa chính hoặc giữ nguyên mảnh bản đồ địa chính cũ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sử dụng và quản lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính tại địa phương. Sổ

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

90

Công văn 1146/GSQL-TH năm 2016 di chuyển địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

khẩu ở biên giới do Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc đầu tư, đã được Tổng cục Hải quan công nhận sang vị trí khác thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Theo đó, tại địa Điểm di chuyển sang phải đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP. Trên

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

91

Công văn 1187/GSQL-TH năm 2016 về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan thì hồ sơ xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại cửa khẩu Na Hình, tỉnh Lạng Sơn của Quý Công ty chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, cụ thể: -

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

92

Công văn 1182/GSQL-TH năm 2016 về địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

xin thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại biên giới số 09/2016/CV/CM-TP ngày 18/8/2016 của Quý Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 36, Điều 37 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ quy định về điều kiện kinh doanh

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2016

93

Công văn 2456/BYT-KCB năm 2018 về tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018 do Bộ Y tế ban hành

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các Nghị định xử phạt khác liên quan đến phòng, chống tác hại của thuốc lá. 4. Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5. - Chỉ đạo các Ban ngành, Đoàn thể ở địa phương phối

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

94

Công văn số 1806/LĐTBXH-VL về việc triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để Bộ Lao động – Thương binh và hội triển khai thí điểm chuyến đổi một số Trung tâm giới thiệu việc làm thành Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực tại một số địa phương. Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và hội xin được báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

95

Công văn 1259/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng sử dụng hóa đơn, ấn chỉ theo địa giới hành chính mới do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Trả lời công văn số 9144/CT-QLAC ngày 20/03/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc sử dụng hóa đơn, ấn chỉ theo địa giới hành chính mới, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 2, Điều 9, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

96

Công văn số 1478/BXD-HĐXD về việc đề nghị giới thiệu đơn vị tham gia thi công công trình Khu ký túc cho sinh viên do Bộ Xây dựng ban hành

1478/BXD-HDXD, Công văn 1478, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1478/BXD-HĐXD V/v: đề nghị giới thiệu đơn vị tham gia thi công công trình Khu ký túc cho sinh viên.

Ban hành: 21/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

97

Công văn 6814/BYT-KCB năm 2017 về khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới về việc không hợp tác với “Quỹ vì một thế giới không thuốc lá” của tập đoàn Philip Morris do Bộ Y tế ban hành

chức xem trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới tại địa chỉ: http://www.who.int/mediacetre/news/statements/2017/philip-morris-foudation/en/. Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để bc); - Lưu VT, KCB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

98

Công văn 8299/BTC-NSNN về đẩy mạnh thực hiện giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

mô ổn định, an sinh hội được đảm bảo, trật tự an toàn hội được giữ vững. Tuy nhiên, diễn biến của đại dịch trên thế giới còn phức tạp, nguy cơ tái bùng phát cao. Ở trong nước, kinh tế tăng trưởng chậm lại, tiến độ thu ngân sách đạt thấp do hoạt động sản xuất - kinh doanh suy giảm, giá dầu thô giảm sâu và phải điều chỉnh chính sách thu

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

99

Công văn 11949/CT-TTHT năm 2019 về thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.” - Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

100

Công văn 75/GSQL-GQ1 năm 2014 xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới do Bộ Tài chính ban hành

quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 04/2012/TT-BNG ngày 06/9/2012 của Bộ Ngoại giao thì sau khi Chính phủ quyết định phê duyệt việc nâng cấp cửa khẩu, Bộ Ngoại giao gửi công hàm cho phía Trung Quốc để thông báo về việc Chính phủ Việt Nam đồng ý nâng cấp cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính. Sau khi có thông

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223