Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 72477 văn bản

301

Chỉ thị 857/TTg năm 1996 về chỉ đạo tổ chức thực hiện việc chia, điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VỀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC CHIA ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ TỈNH Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 11 năm 1996 đã ra Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và bảo đảm việc triển khai chia tỉnh được nhanh chóng kịp thời và chặt chẽ đáp ứng yêu

Ban hành: 15/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

302

Nghị định 8-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang - tỉnh Hà Giang

8-CP,Nghị định 8-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Yên Minh,Huyện Bắc Quang,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-CP Hà

Ban hành: 29/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

303

Nghị định 72-CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Quan Hoá, Như Xuân, Đông Sơn, Thiệu Yên thuộc tỉnh Thành Hoá

72-CP,Nghị định 72-CP 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Quan Hóa,Huyện Như Xuân,Huyện Đông Sơn,Huyện Thiệu Yên,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

304

Nghị định 70/CP năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập một số xã, thị trấn và huyện Ia Grai thuộc tỉnh Gia Lai

70/CP,Nghị định 70 1996,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Thành lập huyện,Huyện Ia Grai,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 11/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

305

Chỉ thị 30/2003/CT-TTg về chỉ đạo tổ chức thực hiện chia tách tỉnh và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐẮK LẮK, CẦN THƠ VÀ LÀO CAI Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 đã ra Nghị quyết về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính các tỉnh Lai Châu, Đắk Lắk, Cần Thơ và Lào Cai. Để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo việc triển khai chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính được nhanh chóng, kịp

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

306

Nghị định 21/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

21/2004/ND-CP,Nghị định 21 2004,Chính phủ,Huyện Châu Thành,Huyện Trảng Bàng,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

307

Nghị định 156/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

156/2003/ND-CP,Nghị định 156 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Thủ Dầu Một,Huyện Dầu tiếng,Huyện Phú Giáo,Huyện Dĩ An,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

308

Nghị định 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

132/2003/ND-CP,Nghị định 132 2003,Chính phủ,Thành lập quận,Quận Long Biên,Quận Hoàng Mai,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Hà Nội,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 06/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

309

Nghị định 130/2003/NĐ-CP về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

130/2003/ND-CP,Nghị định 130 2003,Chính phủ,Thành lập quận,Quận Bình Tân,Quận Tân Phú,Thành lập xã,Huyện Bình Chánh,Huyện Cần Giờ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

310

Nghị định 119/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang

119/2003/ND-CP,Nghị định 119 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Chợ Mới,Huyện Tri Tôn,Huyện Tịnh Biên,Huyện Phú Tân,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

311

Nghị định 110/2003/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

110/2003/ND-CP,Nghị định 110 2003,Chính phủ,Thành phố Điện Biên Phủ,Thành lập thành phố,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

312

Nghị định 107/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây

107/2003/ND-CP,Nghị định 107 2003,Chính phủ,Thị xã Hà Đông,Thị trấn Vân Đình,Điều chỉnh địa giới,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Tỉnh Hà Tây,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 23/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

313

Nghị định 100/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

100/2003/ND-CP,Nghị định 100 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới,Thành lập xã,Huyện Đắk R'Lấp,Huyện Krông Năng,Huyện Krông Nô,Huyện Krông Ana,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

314

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

53/2003/ND-CP,Nghị định 53 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Thoại Sơn,Huyện Phú Tân,Huyện Tân Châu,Thị xã Châu Đốc,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

315

Nghị định 32/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

32/2003/ND-CP,Nghị định 32 2003,Chính phủ,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Mở rộng thị xã,Thị xã Phú Thọ,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

316

Nghị định 10/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

10/2003/ND-CP,Nghị định 10 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Vĩnh Thuận,Huyện Kiên Lương,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

317

Nghị định 31-CP năm 1995 về việc thành lập thị xã Nghĩa Lộ và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái

31-CP,Nghị định 31-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị xã Nghĩa Lộ,Thành lập thị xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Nghĩa Lộ,Huyện Văn Chấn,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

318

Nghị định 106/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập quận Hải An và các phường trực thuộc, mở rộng và thành lập phường thuộc quận Lê Chân và đổi tên huyện An Hải thành huyện An Dương thuộc thành phố Hải Phòng

106/2002/ND-CP,Nghị định 106 2002,Chính phủ,Địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính,Đổi tên huyện,Thành lập phường,Quận Hải An,Huyện An Dương,Huyện An Hải,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

319

Nghị định 36/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Phước Long, Bù Đăng, Bình Long, Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

36/2002/ND-CP,Nghị định 36 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Phước Long,Huyện Bù Đăng,Huyện Bình Long,Huyện Đồng Phù,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

320

Nghị định 29/2002/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, thị trấn PHú Hoà và đổi tên xã Phú Hoà thành xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang

29/2002/ND-CP,Nghị định 29 2002,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới,Thành lập phường,Phường Núi Sam,Thị xã Châu Đốc,Xã Phú Thuận,Huyện Thoại Sơn,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 22/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151