Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 72463 văn bản

341

Quyết định 38-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Hải và quận Ngô Quyền thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

38-HDBT,Quyết định 38-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Quận Ngô Quyền,Thành phố Hải Phòng,Huyện An Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38-HĐBT Hà Nội , ngày 17 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 17/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

342

Quyết định 25-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường,của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

25-HDBT,Quyết định 25-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Bắc Thái,Thành phố Thái Nguyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 13/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

343

Quyết định 16-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Long thành và thị xã Vĩnh an thuộc tỉnh Đồng nai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

16-HDBT,Quyết định 16-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Long Thành,Tỉnh Đồng Nai,Thị Xã Vĩnh An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 16-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

344

Quyết định 3-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính hai xã bộc bố và nhạn môn của huyện ba bể thuộc tỉnh Cao bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

3-HDBT,Quyết định 3-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Ba Bể,Tỉnh Cao Bằng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Xã Bộc Bố,Xã Nhạn Môn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1987

Ban hành: 05/01/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

345

Quyết định 145-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Cao Lộc và thị xã Lạng Sơn thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Cao Lộc,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:145-HĐBT Hà Nội ,

Ban hành: 22/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

346

Quyết định 137-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Hoài Nhơn và Vĩnh Thạnh thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Hoài Nhơn,Huyện Vĩnh Thạnh,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Tỉnh Nghĩa Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 07/11/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

347

Quyết định 88-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Lộc Ninh thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

88-HDBT,Quyết định 88-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bến Cát,Huyện Lộc Ninh,Tỉnh Sông Bé,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986 QUYẾT

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

348

Quyết định 87-HĐBT năm 1986 điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

87-HDBT,Quyết định 87-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Nhà Bè,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

349

Quyết định 75-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Thái Thuỵ thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

75-HDBT,Quyết định 75-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

350

Quyết định 73-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

73-HDBT,Quyết định 73-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Huyện Bắc Bình,Huyện Hàm Thuận Nam,Tỉnh Thuận Hải,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

351

Quyết định 62/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính xã Phạm Hồng Thái của huyện Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

62/HDBT,Quyết định 62 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Tỉnh Quảng Ninh,Huyện Đông Triều,Xã Phạm Hồng Thái,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 62/HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1986

Ban hành: 17/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

352

Quyết định 61-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

61-HDBT,Quyết định 61-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Cẩm Xuyên,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 17/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

353

Quyết định 58-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính của các phường thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

58-HDBT,Quyết định 58-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Đặc khu Vũng tàu Côn Đảo,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58-HĐBT Hà

Ban hành: 14/05/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

354

Quyết định 51-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các phường của quận 5 thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

51-HDBT,Quyết định 51-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-HĐBT Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 26/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

355

Quyết định 44-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Vĩnh Long, huyện Long Hồ và Mang Thít thuộc tỉnh Vĩnh Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

44-HDBT,Quyết định 44-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Vĩnh Long,Huyện Long Hồ,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm

Ban hành: 17/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

356

Quyết định 40-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Bến Cát và Phước Long thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng bộ trưởng ban hành

40-HDBT,Quyết định 40-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bến Cát,Huyện Phước Long,Tỉnh Sông Bé,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-HĐBT Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

357

Quyết định 37-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn huyện Yên Thanh và huyện Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Quyết định 37-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Yên Thành,Huyện Nghi Lộc,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Nghệ Tĩnh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 04/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

358

Quyết định 34-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

34-HDBT,Quyết định 34-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Tỉnh Hà Nam Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

359

Quyết định 20-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Cư Mâgar và MơĐắk do Hội đồng bộ trưởng ban hành

20-HDBT,Quyết định 20-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Cư M'gar,Huyện M'Đrắk,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-HĐBT

Ban hành: 22/02/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

360

Quyết định 14-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Bắc Quang thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

14-HDBT,Quyết định 14-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bắc Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-HĐBT Hà

Ban hành: 19/02/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250