Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 156/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo Dĩ An tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 156/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 10/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 156/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP PHƯỜNG, XÃ THUỘC THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT VÀ CÁC HUYỆN DẦU TIẾNG, PHÚ GIÁO, DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An, tỉnh Bình Dương như sau :

1. Điều chỉnh 24 ha diện tích tự nhiên và 1.211 nhân khẩu của phường Phú Thọ thuộc thị xã Thủ Dầu Một về phường Phú Hoà quản lý.

Điều chỉnh 53 ha diện tích tự nhiên và 861 nhân khẩu của phường Phú Hoà thuộc thị xã Thủ Dầu Một về phường Phú Thọ quản lý.

Thành lập phường Phú Lợi thuộc thị xã Thủ Dầu Một trên cơ sở 735 ha diện tích tự nhiên và 13.927 nhân khẩu của phường Phú Hoà.

Địa giới hành chính phường Phú Lợi : Đông giáp các huyện Tân Uyên, Thuận An; Tây giáp phường Hiệp Thành; Nam giáp các phường Phú Hoà, Phú Cường; Bắc giáp xã Phú Mỹ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các phường, thành lập phường Phú Lợi :

- Phường Phú Thọ có 526 ha diện tích tự nhiên và 13.833 nhân khẩu.

- Phường Phú Hoà còn lại 569 ha diện tích tự nhiên và 12.774 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh 78 ha diện tích tự nhiên và 1.006 nhân khẩu của xã Định Hoà thuộc thị xã Thủ Dầu Một về xã Tương Bình Hiệp quản lý.

Thành lập xã Hiệp An thuộc thị xã Thủ Dầu Một trên cơ sở 144 ha diện tích tự nhiên và 3.571 nhân khẩu của xã Tương Bình Hiệp, 352 ha diện tích tự nhiên và 3.420 nhân khẩu của xã Tân An.

Xã Hiệp An có 496 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hiệp An : Đông giáp xã Định Hoà và huyện Bến Cát; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Tương Bình Hiệp; Bắc giáp huyện Bến Cát.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thành lập xã Hiệp An :

- Xã Định Hoà còn lại 1.411 ha diện tích tự nhiên và 8.402 nhân khẩu.

- Xã Tương Bình Hiệp còn lại 587 ha diện tích tự nhiên và 11.343 nhân khẩu.

- Xã Tân An còn lại 1.150 ha diện tích tự nhiên và 11.254 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh 505 ha diện tích tự nhiên và 672 nhân khẩu của xã An Lập thuộc huyện Dầu Tiếng về xã Định Hiệp quản lý.

Thành lập xã Định Thành thuộc huyện Dầu Tiếng trên cơ sở 550 ha diện tích tự nhiên và 822 nhân khẩu của thị trấn Dầu Tiếng, 4.256 ha diện tích tự nhiên và 873 nhân khẩu của xã Định An, 555 ha diện tích tự nhiên và 1.004 nhân khẩu của xã Định Hiệp.

Xã Định Thành có 5.361 ha diện tích tự nhiên và 2.699 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Định Thành : Đông giáp tỉnh Tây Ninh; Tây giáp các xã Định An, Định Hiệp; Nam giáp thị trấn Dầu Tiếng và tỉnh Tây Ninh; Bắc giáp xã Định An.

Sau khi điều chính địa giới thành lập các xã, thành lập xã Định Thành :

- Thị trấn Dầu Tiếng còn lại 2.928 ha diện tích tự nhiên và 16.427 nhân khẩu.

- Xã Định An còn lại 7.192 ha diện tích tự nhiên và 5.642 nhân khẩu.

- Xã Định Hiệp còn lại 6.092 ha diện tích tự nhiên và 6.592 nhân khẩu.

- Xã An Lập còn lại 6.084 ha diện tích tự nhiên và 4.804 nhân khẩu.

4. Thành lập xã Tam Lập thuộc huyện Phú Giáo trên cơ sở 12.057 ha diện tích tự nhiên và 2.119 nhân khẩu của xã Vĩnh Hoà.

Địa giới hành chính xã Tam Lập : Đông giáp tỉnh Bình Phước, Đồng Nai; Tây giáp các xã Phước Vĩnh, Vĩnh Hoà, Vĩnh Phước; Nam giáp huyện Tân Uyên; Bắc giáp xã An Bình và tỉnh Bình Phước.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tam Lập, xã Vĩnh Hoà còn lại 4.275 ha diện tích tự nhiên và 8.749 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Bình Thắng thuộc huyện Dĩ An trên cơ sở 601 ha diện tích tự nhiên và 6.184 nhân khẩu của xã Bình An.

Địa giới hành chính xã Bình Thắng : Đông giáp tỉnh Đồng Nai; Tây giáp các xã Bình An, Đông Hoà; Nam giáp xã Đông Hoà và tỉnh Đông Nai; Bắc giáp tỉnh Đồng Nai.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Bình Thắng, xã Bình An còn lại 536 ha diện tích tự nhiên và 9.294 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhân:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Bình Dương,
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,
- ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng, Nội vụ,
Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP, TCCB, TH, V.IV,
- Lưu : NC (5 bản), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 156/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.164

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173