Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 72433 văn bản

361

Quyết định 8-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Lào Cai và huyện Bảo Thắng thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng bộ trưởng ban hành

8-HDBT,Quyết định 8-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bảo Thắng,Thị xã Lào Cai,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1986

Ban hành: 13/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

362

Quyết định 03/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

03/HDBT,Quyết định 03 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 1986

Ban hành: 11/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

363

Quyết định 04/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

04/HDBT,Quyết định 04 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính huyện,Huyện Sông Mã,Huyện Mộc Châu,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/HĐBT Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/01/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

364

Quyết định 271-HĐBT năm 1985 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Tân Uyên thuộc tỉnh Sông Bé do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

271-HDBT,Quyết định 271-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Tân Uyên,Tỉnh Sông Bé,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 271-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm

Ban hành: 04/12/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

365

Quyết định 267-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Chiêm Hoá, Hàm Yên thuộc tỉnh Hà Tuyên do Hội đồng bộ trưởng ban hành

267-HDBT,Quyết định 267-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Chiêm Hóa,Huyện Hàm Yên,Tỉnh Hà Tuyên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 267-HĐBT Hà

Ban hành: 19/11/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

366

Quyết định 230-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của một số huyện thuộc tỉnh Phú khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

230-HDBT,Quyết định 230-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 230-HĐBT

Ban hành: 13/09/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

367

Quyết định 221-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Bảo lạc thuộc tỉnh Cao bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

221-HDBT,Quyết định 221-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Bảo Lạc,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 19/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

368

Quyết định 220-HĐBT năm 1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện tân thạnh thuộc tỉnh long an do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

220-HDBT,Quyết định 220-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Tân Thạnh,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 15/08/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

369

Nghị định 08/CP năm 1995 về việc thành lập thành phố Buôn Ma Thuột và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố với các huyện Cư Jút, Ea Súp, Krông Pắc thuộc tỉnh ĐắkLắc

08/CP,Nghị định 08 1995,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Buôn Ma Thuột,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Cư Jút,Huyện Ea Súp,Huyện Krông Pắc,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 08/CP

Ban hành: 21/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

370

Quyết định 142-HĐBT năm 1985 điều chỉnh địa giới hành chính một số phường của thành phố Nam Định thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

142-HDBT,Quyết định 142-HDBT 1985,Hội đồng Bộ trưởng,Thành phố Nam Định,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2010

371

Quyết định 111-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Trà My và huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng Chính phủ ban hành

111-CP,Quyết định 111-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Tam Kỳ,Huyện Trà My,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ **** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 111-CP Hà

Ban hành: 13/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

372

Quyết định 36-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cao Lãnh, Thạnh Hưng, thị xã Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

36-HDBT,Quyết định 36-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Cao Lãnh,Thị xã Cao Lãnh,Thị xã Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp,Huyện thạch hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36-HĐBT Hà Nội , ngày 16

Ban hành: 16/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

373

Quyết định 33-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Thủ Đức và các quận 6, 8, 10, 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33-HDBT,Quyết định 33-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Quận 6,Quận 8,Quận 10,Quận 11,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

374

Quyết định 24-HĐBT năm 1987 việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Điện Biên và Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

24-HDBT,Quyết định 24-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Điện Biên,Huyện Mường Tè,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 24-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 13/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

375

Quyết định 15-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Lục yên, Văn yên và ăn bàn thuộc tỉnh Hoàng liên sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

15-HDBT,Quyết định 15-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập thị trấn,Huyện Lục Yên,Huyện Văn Yên,Huyện Văn Bàn,Tỉnh Hoàng Liên Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15-HĐBT Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

376

Quyết định 4-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hoằng hoá, Thọ xuân,Triệu sơn, Nông cống và Quan hoá thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

4-HDBT,Quyết định 4-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Hoằng Hóa,Huyện Thọ Xuân,Huyện Triệu Sơn,Huyện Nông Cống,Huyện Quan Hóa,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4-HĐBT Hà

Ban hành: 05/01/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

377

Quyết định 72-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

72-HDBT,Quyết định 72-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Phú Lộc,Thị xã Đông Hà,Huyện Bố Trạch,Thị xã Đồng Hới,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Điều chỉnh địa giới xã,Huyện Bến Hải,Huyện Lệ Ninh,Tỉnh Bình Trị Thiên,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

378

Quyết định 67-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, huyện Đơn Dương, huyện Dy Linh và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính phường,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Huyện Đạ Huoai,Huyện Đơn Dương,Huyện Di Linh,Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ

Ban hành: 06/06/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

379

Quyết định 43-HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Đồng Xuân, Khánh Sơn và Vạn ninh thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

43-HDBT,Quyết định 43-HDBT 1986,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Đồng Xuân,Huyện Khánh Sơn,Huyện Vạn Ninh,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn,Tỉnh Phú Khánh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

380

Quyết định 14-BT năm 1974 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Vụ Bản, Nam Ninh và Nghĩa Hưng thuộc tỉnh Nam Hà do Thủ tướng Chính phủ ban hành

14-BT,Quyết định 14-BT 1974,Phủ Thủ tướng,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-BT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1974 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 23/02/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50