Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 72-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 13/06/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 72-HĐBT NGÀY 13-6-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN PHÚ LỘC, BỐ TRẠCH, LỆ NINH, BẾN HẢI VÀ CÁC THỊ XÃ ĐÔNG HÀ, ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến Pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 - 12 - 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình trị Thiên như sau:

1. Huyện Phú Lộc:

a) Thành lập thị trấn Phú Lộc (thị trấn huyện lỵ huyện Phú Lộc) trên cơ sở các thôn Cao Đôi Xá, Gia Lương, Đông Lưu, Vọng Trì và Sách Chữ của xã Lộc Trì và thôn Đá Bạc của xã Lộc Điền.

Thị trấn Phú Lộc có tổng diện tích tự nhiên 1.516 hécta với 7.136 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Phú Lộc ở phía đông giáp xã Lộc Trì; phía tây giáp xã Lộc Điền; phía nam giáp lâm trường Phú Lộc; phía bắc giáp đầm Cầu Hai.

b) Thành lập xã Lộc Bình trên cơ sở thôn Rầu Dưới, Rầu Giữa của xã Vinh Hiền và các thôn Tân An, Mai Gia Phường của xã Lộc Trì.

Xã Lộc Bình có tổng diện tích tự nhiên 1.350 hécta với 2.669 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc Bình ở phía đông giáp xã Lộc Thuỷ; phía tây giáp đầm Cầu Hai; phía nam giáp xã Lộc Trì; phía bắc giáp xã Vinh Hiền.

c) Thành lập xã Lộc Hoà trên cơ sở thôn La Khê của xã Lộc Điền và thôn An Hà của xã Lộc An.

- Xã Lộc Hoà có tổng diện tích tự nhiên 2.770 hécta với 2.229 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc Hoà ở phía đông giáp xã Lộc Điền; phía tây giáp xã Xuân Lộc; phía nam giáp lâm trường Phú Lộc; phía bắc giáp xã Lộc An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Lộc trì còn 5.909 hécta đất với 6.185 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc Trì ở phía đông giáp xã Lộc Thuỷ; phía tây giáp thị trấn Phú Lộc; phía nam giáp lâm trường Phú Lộc; phía bắc giáp xã Lộc Bình.

- Xã Lộc Điền còn 6.236 hécta đất với 13.058 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc Điền ở phía đông giáp thị trấn Phú Lộc; phía tây và phía bắc giáp xã Lộc An; phía nam giáp xã Lộc Hoà.

- Xã Lộc An còn 4.015 hécta đất với 10.600 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc An ở phía đông và phía nam giáp xã Lộc Điền; phía tây giáp xã Lộc Bốn; phía bắc giáp xã Lộc Sơn.

2. Huyện Bố Trạch:

a) Thành lập thị trấn Hoàn Lão (thị trấn huyện lỵ huyện Bố Trạch) trên cơ sở các thôn Vinh Lão, Nha Vồ, Lòi Lài và xóm Chùa của xã Trung Trạch; 24 hécta đất (không có dân) của thôn Đại Phương thuộc xã Đại Trạch và 32 hécta đất (không có dân) của thôn Tây Hà thuộc xã Tây Trạch.

Thị trấn Hoàn Lão có tổng diện tích tự nhiên 510 hécta với 4098 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Hoàn Lão ở phía đông và phía bắc giáp xã Trung Trạch; phía tây giáp xã Tây Trạch và xã Hoàn Trạch; phía nam giáp xã Đại Trạch.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Trung Trạch còn 1.164,7 hécta với 2.556 nhân khẩu.

Địa giới xã Trung Trạch ở phía đông giáp biển đông; phía tây giáp thị trấn Hoàn Lão; phía nam giáp xã Đại Trạch; phía bắc giáp xã Đức Trạch.

- Xã Đại Trạch còn 1.275 hécta đất với 5.983 nhân khẩu.

Địa giới xã Đại Trạch ở phía đông giáp biển đông; phía tây giáp xã Hoà Trạch; phía nam giáp xã Tây Trạch và thị trấn Hoàn Lão; phía bắc giáp xã Trung Trạch.

- Xã Tây Trạch còn 1.275 hécta với 3.603 nhân khẩu.

Địa giới xã Tây Trạch ở phía đông giáp thị trấn Hoàn Lão; phía tây giáp xã Vạn Trạch và xã Phú Định; phía nam giáp xã Hoà Trạch; phía bắc giáp xã Hoàn Trạch.

b) Thành lập xã Sơn Lộc trên cơ sở thôn Cửa Lăng của xã Phú Trạch; xóm Đá, xóm Mít và xóm Cồn của xã Vạn Trạch.

Xã Sơn Lộc có tổng diện tích tự nhiên 1.200 hécta với 1.945 nhân khẩu.

Địa giới xã Sơn Lộc ở phía đông giáp xã Phú Trạch; phía tây giáp xã Cự Nẫm; phía nam giáp xã Vạn Trạch; phía bắc giáp xã Bắc Trạch.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Phú Trạch còn 1.285,5 hécta đất với 4.379 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú Trạch ở phía đông và phía nam giáp xã Vạn Trạch; phía tây giáp xã Sơn Lộc và xã Cự Nẫm; phía bắc giáp xã Thanh Trạch.

- Xã Vạn Trạch còn 1.736 hécta đất với 5.185 nhân khẩu.

Địa giới xã Vạn Trạch ở phía đông giáp xã Hoàn Trạch và xã Tây Trạch; phía tây giáp xã Sơn Lộc và xã Phú Định; phía nam giáp Tây Trạch; phía bắc giáp xã Phú Trạch.

3. Huyện Lệ Ninh:

- Thành lập thị trấn Kiến Giang trên cơ sở thôn Thượng Lưu của xã Liên Thuỷ; thôn Quảng Cư của xã Xuân Thuỷ và đội 4, đội 5 của thôn Hà Thanh thuộc xã Phong Thuỷ.

Thị trấn Kiến Giang có tổng diện tích tự nhiên 357 hécta với 6.200 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Kiến Giang ở phía đông giáp các xã Phong Thuỷ, Liên Thuỷ; phía tây giáp tây xã Xuân thuỷ; phía nam giáp các xã Liên Thuỷ, Xuân Thuỷ; phía bắc giáp các xã Phong Thuỷ, Xuân Thuỷ.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Liên Thuỷ còn 1.229 hécta đất với 8.882 nhân khẩu.

Địa giới xã Liên Thuỷ ở phía đông giáp xã Cam Thuỷ; phía tây giáp xã Xuân Thuỷ; phía nam giáp xã Mỹ Thuỷ; phía bắc giáp xã Phong Thuỷ và thị trấn Kiến Giang.

- Xã Xuân Thuỷ còn 1.042 hécta đất với 6.365 nhân khẩu.

Địa giới xã Xuân Thuỷ ở phía đông giáp thị trấn Kiến Giang; phía tây giáp xã An Thuỷ; phía nam giáp các xã Mai Thuỷ và Phú Thuỷ; phía bắc giáp xã Phong Thuỷ.

- Xã Phong thuỷ còn 998 hécta đất với 6.301 nhân khẩu.

Địa giới xã Phong Thuỷ ở phía đông giáp các xã Cam Thuỷ, Thanh Thuỷ; phía tây giáp xã An Thuỷ và thị trấn Kiến Giang; phía nam giáp xã Liên Thuỷ; phía bắc giáp xã Lộc Thuỷ.

4. Huyện Bến Hải:

a) Đổi tên thị trấn Hồ Xá thành thị trấn Vĩnh Linh.

b) Sáp nhập vào thị trấn Vĩnh Linh đội 9 của thôn Hoà Lộ thuộc xã Vĩnh Long; đội 5, đội 6 của thôn Phú Thị Đông, đội 8 của thôn Hồ Xá Nam; đội 8, đội 9, đội 10 của thôn Hồ Xá Bắc, đội 11 của thôn Phú Thị Tây thuộc xã Vĩnh Nam; đội 1, đội 2 của thôn Đơn Duệ thuộc xã Vĩnh Hoà.

- Thị trấn Vĩnh Linh có tổng diện tích tự nhiên 593 hécta với 8.382 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Vĩnh Linh ở phía đông giáp xã Vĩnh Hoà và nông trường Bến Hải; phía tây giáp xã Vĩnh Long; phía nam giáp xã Vĩnh Hoà; phía bắc giáp xã Vĩnh Nam.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Vĩnh Long còn 3.984 hécta đất với 4.905 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Long ở phía đông giáp thị trấn Vĩnh Linh; phía tây giáp nông trường Quyết Thắng; phía nam giáp xã Vĩnh Thuỷ; phía bắc giáp xã Vĩnh Chấp.

- Xã Vĩnh Nam còn 1.025 hécta đất với 3.736 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Nam ở phía đông giáp xã Vĩnh Trung; phía tây giáp xã Vĩnh Long và thị trấn Vĩnh Linh; phía nam giáp thị trấn Vĩnh Linh và Nông trường Bến hải; phía bắc giáp xã Vĩnh Tú.

- Xã Vĩnh Hoà còn 1.114 hécta đất với 3.268 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Hoà ở phía đông giáp xã Vĩnh Hiền; phía tây giáp các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm và thị trấn Vĩnh Linh; phía nam giáp xã Vĩnh Thành; phía bắc giáp nông trường Bến Hải.

5. Thị xã Đông Hà

- Sáp nhập vào xã Cam Thành các thôn Quật Xá, Tân Mỹ, Tân Định, Phước Tuyền, An Hưng, Phan Xá, Tân Tường và Cam Phú của xã Cam Tuyền; sáp nhập vào xã Cam Tuyền các thôn Bắc Bình, An Thái, An Mỹ và Bích Lộ của xã Cam Thành.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Cam Thanh có 2.415 hécta đất với 4.553 nhân khẩu.

Địa giới xã Cam Thành ở phía đông giáp xã Cam Hiếu; phía tây giáp xã Hướng Hiệp (thuộc huyện Hướng Hoá); phía nam giáp xã Cam Chính; phía bắc giáp xã Cam Tuyền.

- Xã Cam Tuyền có 2.314 hécta đất với 3.358 nhân khẩu.

Địa giới xã Cam Tuyền ở phía đông giáp xã Cam Thuỷ; phía tây giáp xã Hướng Hiệp (thuộc huyện Hướng Hoá); phía nam giáp xã Cam Thành; phía bắc giáp xã Hải Thái và nông trường Cồn Tiên.

6. Thị xã Đồng Hới:

- Chia xã Lộc Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Lộc Ninh và xã Quang Phú.

a) Xã Lộc Ninh có diện tích tự nhiên 1.903 hécta đất với 3.772 nhân khẩu.

Địa giới xã Lộc Ninh ở phía đông giáp xã Quang Phú; phía tây và phía nam giáp xã Lý Ninh; phía bắc giáp xã Lý Trạch (thuộc huyện Bố Trạch).

b) Xã Quang Phú có diện tích tự nhiên 286 hécta đất với 2.060 nhân khẩu.

Địa giới xã Quang Phú ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp xã Lộc Ninh; phía nam giáp phường Hải Thành; phía bắc giáp xã Lý Trạch (thuộc huyện Bố Trạch).

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 72-HĐBT ngày 13/06/1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phú Lộc, Bố Trạch, Lệ Ninh, Bến Hải và các thị xã Đông Hà, Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!