Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 32/2003/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 32/2003/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỞ RỘNG THỊ XÃ PHÚ THỌ, THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ PHÚ THỌ VÀ HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ như sau :

1. Điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ; thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ.

a) Chuyển toàn bộ 1.630,4 ha diện tích tự nhiên và 10.383 nhân khẩu của thị trấn Phú Hộ thuộc huyện Phù Ninh; toàn bộ 1.088,34 ha diện tích tự nhiên và 9.802 nhân khẩu của xã Hà Thạch thuộc huyện Lâm Thao; 413,91 ha diện tích tự nhiên và 3.178 nhân khẩu (thôn Thanh Vinh) của xã Thanh Hà thuộc huyện Thanh Ba về thị xã Phú Thọ quản lý.

b) Giải thể thị trấn Phú Hộ để thành lập xã Phú Hộ trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phú Hộ.

Xã Phú Hộ có 1.630,4 ha diện tích tự nhiên và 10.383 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Phú Hộ : Đông giáp huyện Phù Ninh; Tây giáp các xã Hà Lộc, Hà Thạch; Nam giáp xã Hà Thạch và huyện Lâm Thao; Bắc giáp huyện Phù Ninh.

c) Thành lập xã Thanh Vinh trên cơ sở 413,91 ha diện tích tự nhiên và 3.178 nhân khẩu của thôn Thanh Vinh (nói tại khoản 1, mục a).

Xã Thanh Vinh có 413,91 ha diện tích tự nhiên và 3.178 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Vinh : Đông giáp phường Trường Thịnh; Tây giáp huyện Thanh Ba; Nam giáp xã Thanh Minh và huyện Thanh Ba; Bắc giáp xã Văn Lung và huyện Thanh Ba.

d) Thành lập phường Trường Thịnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Trường Thịnh.

Phường Trường Thịnh có 420,14 ha diện tích tự nhiên và 6.692 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Trường Thịnh : Đông giáp xã Hà Thạch; Tây giáp xã Thanh Vinh; Nam giáp các phường Hùng Vương, Âu Cơ, Phong Châu, xã Thanh Minh và huyện Tam Nông; Bắc giáp các xã Văn Lung, Hà Lộc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện để mở rộng thị xã Phú Thọ và thành lập phường, xã thuộc thị xã Phú Thọ :

- Thị xã Phú Thọ có 6.328,65 ha diện tích tự nhiên và 62.863 nhân khẩu; có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường Âu Cơ, Phong Châu, Hùng Vương, Trường Thịnh và các xã Hà Lộc, Văn Lung, Thanh Minh, Phú Hộ, Hà Thạch, Thanh Vinh.

Địa giới hành chính thị xã Phú Thọ : Đông giáp các huyện Phù Ninh, Lâm Thao; Tây giáp huyện Thanh Ba; Nam giáp các huyện Thanh Ba, Tam Nông, Lâm Thao; Bắc giáp các huyện Phù Ninh, Thanh Ba.

- Huyện Phù Ninh còn lại 16.820,6 ha diện tích tự nhiên và 104.780 nhân khẩu; có 20 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã An Đạo, Bảo Thanh, Bình Bộ, Gia Thanh, Hạ Giáp, Hùng Lô, Kim Đức, Liên Hoa, Phú Lộc, Phú Mỹ, Phú Nham, Phù Ninh, Tiên Du, Tiên Phú, Trạm Thản, Trị Quận, Trung Giáp, Tử Đà, Vĩnh Phú và thị trấn Phong Châu.

- Huyện Lâm Thao còn lại 12.101,66 ha diện tích tự nhiên và 114.030 nhân khẩu; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Bản Nguyên, Cao Xá, Chu Hoá, Hy Cương, Hợp Hải, Kinh Kệ, Sơn Dương, Sơn Vi, Thanh Đình, Thạch Sơn, Tiên Kiên, Tứ Xã, Xuân Huy, Xuân Lũng, Vĩnh Lại và thị trấn Lâm Thao.

- Huyện Thanh Ba còn lại 17.566,09 ha diện tích tự nhiên và 109.168 nhân khẩu; có 26 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Chí Tiên, Đại An, Đỗ Sơn, Đông Lĩnh, Đông Thành, Đỗ Xuyên, Đồng Xuân, Hanh Cù, Hoàng Cương, Khải Xuân, Lương Lỗ, Mạn Lạn, Năng Yên, Phương Lĩnh, Ninh Dân, Quảng Nạp, Sơn Cương, Thái Ninh, Thanh Hà, Thanh Vân, Thanh Xá, Võ Lao, Vũ Yển, Yển Khê, Yên Nội và thị trấn Thanh Ba.

- Xã Thanh Hà thuộc huyện Thanh Ba còn lại 561,29 ha diện tích tự nhiên và 3.779 nhân khẩu.

2. Thành lập xã Ca Đình thuộc huyện Đoan Hùng trên cơ sở 1.417 ha diện tích tự nhiên và 2.749 nhân khẩu của xã Tây Cốc.

Địa giới hành chính xã Ca Đình : Đông giáp các xã Ngọc Quan, Yên Kiện; Tây giáp xã Phúc Lai; Nam giáp các huyện Hạ Hoà, Thanh Ba; Bắc giáp xã Tây Cốc.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Ca Đình, xã Tây Cốc còn lại 1.534 ha diện tích tự nhiên và 5.502 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Mọi quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường,
- Tổng cục Thống kê,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP1, TCCB, TH,
- Lưu : NC (5), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 32/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.264

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222