Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO MAY HANH CHINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 173187 văn bản

101

Quyết định 1287/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, lao động việc làm, thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

1287/QD-UBND,Quyết định 1287 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục hành chính Ban Quản lý khu kinh tế,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên,Thủ tục hành chính Quy hoạch xây dựng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

102

Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

2615/QD-UBND,Quyết định 2615 2018,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2615/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 24 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 24/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

103

Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

164/QD-UBND,Quyết định 164 2021,Tỉnh Phú Thọ,Thực hiện thủ tục hành chính Đăng ký khai tử,Thực hiện thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ,Thực hiện thủ tục hành chính xóa đăng ký thường trú,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2021

104

Quyết định 673/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

673/QD-BKHCN,Quyết định 673 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Máy nông nghiệp,Tiêu chuẩn quốc gia Máy nông nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

105

Quyết định 856/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Cà Mau

856/QD-UBND,Quyết định 856 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 856/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

106

Kế hoạch 2670/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021

hiện các nhiệm vụ được giao. 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư a) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bố trí, cấp kinh phí để thực hiện các nội dung kế hoạch phát triển TMĐT năm 2021 theo quy định tài chính hiện hành; b) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thanh, quyết toán

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

107

Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2041/QĐ-UBND Nam Định, ngày 18 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

108

Quyết định 2635/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

2635/QD-BCT,Quyết định 2635 2020,Bộ Công thương,Danh mục máy móc trong nước đã sản xuất được,Danh mục thiết bị trong nước đã sản xuất được,Danh mục nguyên liệu trong nước đã sản xuất được,Doanh nghiệp BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

109

Quyết định 162/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực thi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba và các văn kiện có liên quan; Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

110

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

1273/QD-UBND,Quyết định 1273 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1273/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 13 tháng 07 năm

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

111

Quyết định 1647/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1647/QD-UBND,Quyết định 1647 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1647/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

112

Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

ngày 22 tháng 05 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

113

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai-len,Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Anh Bắc Ai-len,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Anh,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

114

Quyết định 2195/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

2195/QD-BCT,Quyết định 2195 2018,Bộ Công thương,Xúc tiến thương mại,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính của Bộ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2018

115

Quyết định 728/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

728/QD-UBND,Quyết định 728 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 728/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

116

Quyết định 2710/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2710/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 10 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

117

Quyết định 862/QĐ-UBND công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020

lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 862/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

118

Quyết định 3461/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Máy nông nghiệp do Bộ tưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3461/QD-BKHCN,Quyết định 3461 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật,Máy nông nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3461/QĐ-BKHCN

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

119

Quyết định 1681/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1681/QĐ-UBND An Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢNG GIÁ CA MÁY NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

120

Kế hoạch 24/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2021

2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân về vai trò, lợi ích và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong sản xuất, kinh

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29