Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAT DONG SAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 68637 văn bản

141

Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản và các Nghị định hướng dẫn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

143/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/KH-UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

142

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở do

08/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 08 2020,Bộ Xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính đầu tư xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh vật liệu xây dựng,Xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh bất động sản,Đầu tư,Thương mại,Vi phạm hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

143

Quyết định 77/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

77/2008/QD-UBND,Quyết định 77 2008,Tỉnh Đồng Nai,Trình tự thủ tục,Quản lý hoạt động,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Cấp chứng chỉ định giá bất động sản,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

144

Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

145

Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

21/2020/ND-CP,Nghị định 21 2020,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động đầu tư xây dựng ,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

146

Quyết định 788/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch - Kiến trúc, Hạ tầng - kỹ thuật, Quản lý chất lượng công trình xây dựng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

788/QD-UBND,Quyết định 788 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 788/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 07 tháng 05 năm

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2018

147

Quyết định 1806/QĐ-TTg năm 2011 bổ nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1806/QD-TTg,Quyết định 1806 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo,Chính sách nhà ở,Thị trường Bất động sản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1806/QĐ-TTg

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

148

Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2016 công bố bổ sung thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực quy hoạch và kinh doanh bất động sản của ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC LĨNH VỰC QUY HOẠCH VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

149

Chỉ thị 11/2007/CT-TTg thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

11/2007/CT-TTg,Chỉ thị 11 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Ban hành: 08/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2007

150

Thông báo số 7582/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Sơ Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

7582/TB-SXD-QLNLHNXD,Thông báo 7582 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7582/TB-SXD-QLNLHNXD

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2008

151

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn do tỉnh Hòa Bình ban hành

05/2011/QD-UBND,Quyết định 05 2011,Tỉnh Hòa Bình,Thẩm quyền công chứng,Thẩm quyền công chứng giao dịch ,Thẩm quyền công chứng chứng thực ,Thẩm quyền công chứng hợp đồng,Công chứng giao dịch về bất động sản ,Tỉnh Hòa Bình,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

152

Thông báo số 177/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về phát triển thị trường bất động sản và cải cách hành chính về thị trường bất động sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

177/TB-VPCP,Thông báo 177 2008,Văn phòng Chính phủ,Bất động sản,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 177/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 28/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2008

153

Quyết định 591/QĐ-BXD năm 2008 đổi tên Cục Quản lý nhà thành Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

591/QD-BXD,Quyết định 591 2008,Bộ Xây dựng,Đổi tên,Cục Quản lý nhà,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 591/QĐ-BXD

Ban hành: 23/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2008

154

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

23/2015/QD-UBND,Quyết định 23 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2015/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

155

Quyết định 1050/QĐ-UBND năm 2015 ban hành bảng giá nhà, vật kiến trúc để tính lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Sơn La

1050/QD-UBND,Quyết định 1050 2015,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1050/QĐ-UBND Sơn La, ngày 25 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

156

Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về

Ban hành: 19/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

157

Thông tư 20/2010/TT-BXD hướng dẫn thí điểm xác định và công bố chỉ số đánh giá thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

20/2010/TT-BXD,Thông tư 20 2010,Bộ Xây dựng,Công bố chỉ số đánh giá ,Thị trường Bất động sản,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

158

Quyết định 1429/QĐ-UBND năm 2015 Phê duyệt đề cương nhiệm vụ Đề án Phát triển thị trường bất động sản tỉnh Thanh Hóa đến 2020 và định hướng đến 2030 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

1429/QD-UBND,Quyết định 1429 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt đề cương,Điều tra khảo sát,Thị trường Bất động sản,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

159

Quyết định 22/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

22/2010/QD-UBND,Quyết định 22 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi,Kinh doanh bất động sản,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2010/QĐ-UBND Nha

Ban hành: 16/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

160

Báo cáo 45/BC-ĐCT kết quả làm việc với 4 tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Thái Bình của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

45/BC-DCT,Thị trường Bất động sản,Chính sách nhà ở,Bất động sản BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 45/BC-ĐCT Hà Nội, ngày 08 tháng 11

Ban hành: 08/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251