Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BAT DONG SAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 68582 văn bản

41

Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động

28/2016/TT-BXD,Thông tư 28 2016,Bộ Xây dựng,Vận hành nhà chung cư ,Quản lý vận hành nhà chung cư,Bồi dưỡng kiến thức,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Sàn giao dịch bất động sản,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

42

Quyết định 336/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

336/QD-UBND,Quyết định 336 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 336/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

43

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, giá đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2020,Tỉnh Gia Lai,Quản lý đất đai quy hoạch Gia Lai,Đất quy hoạch xây dựng Gia Lai,Quản lý giá đất quy hoạch xây dựng Gia Lai,Đầu tư,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

44

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình

48/QD-UBND,Quyết định 48 2017,Tỉnh Quảng Bình,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 10/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

45

Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

08/QD-UBND,Quyết định 08 2017,Tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

46

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định

57/2016/QD-UBND,Quyết định 57 2016,Tỉnh Bình Định,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2016/QĐ-UBND Bình Định, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 27/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

47

Thông báo 53/2017/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về bất động sản cơ quan đại diện ngoại giao hai nước giữa Việt Nam và Bun-ga-ri

Điều ước quốc tế 53 2016,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Bungari,Cơ quan Đại diện,Cơ quan đại diện ngoại giao,Cơ quan đại diện lãnh sự,53/2017/TB-LPQT,Bất động sản BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

48

Quyết định 15/2013/QĐ-UBND về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/2013/QD-UBND,Quyết định 15 2013,Tỉnh Kon Tum,Công chứng hợp đồng,Công chứng hợp đồng về bất động sản ,Công chứng giao dịch về bất động sản ,Công chứng tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

49

Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản năm 2006

04/2006/L-CTN,Lệnh 04 2006,Chủ tịch nước,Luật kinh doanh bất động sản,Kinh doanh bất động sản,Lệnh công bố Luật,Bất động sản CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/L-CTN Hà Nội , ngày

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

50

Quyết định 2486/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2016

51

Quyết định 46/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

46/2019/QD-UBND,Quyết định 46 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2019/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

52

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND về Quy định Quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

45/2012/QD-UBND,Quyết định 45 2012,Tỉnh Thái Nguyên,Hoạt động kinh doanh bất động sản,Quản lý kinh doanh bất động sản ,Quản lý kinh doanh BĐS Thái Nguyên 2013,Quản lý kinh doanh BĐS ,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH- THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2013

53

Quyết định 2374/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ

Ban hành: 04/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2016

54

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 15/2010/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

07/2016/QD-UBND,Quyết định 07 2016,Tỉnh Khánh Hòa,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2016/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 06 tháng 05 năm

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

55

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Ban hành: 17/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

56

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

09/2009/QD-UBND,Quyết định 09 2009,Tỉnh Đắk Nông,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2009/QĐ-UBND Gia

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2010

57

Chỉ thị 18/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

18/2012/CT-UBND,Chỉ thị 18 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý hoạt động,Sàn giao dịch bất động sản,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

58

Quyết định 449/2016/QĐ-UBND Quy chế quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

449/2016/QD-UBND,Quyết định 449 2016,Thành phố Hải Phòng,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 449/2016/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2016

59

Hướng dẫn 150/SXD-THKT về “trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản” do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

150/SXD-THKT,Hướng dẫn 150 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Bất động sản UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 150/SXD-THKT Vĩnh Long, ngày 10

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2011

60

Thông báo 41/TB-SXD về cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

41/TB-SXD,Thông báo 41 2008,Tỉnh Kon Tum,Định giá bất động sản,Cấp chứng chỉ định giá bất động sản,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Bất động sản UBND TỈNH KON TUM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11