Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 81/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5731 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN81:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN81:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 81:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẬT ĐẤT National technical regulation on quality of Internet access service on the Land Mobile Network Mục lục 1.

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81: 2014/BGTVT về phân cấp và đóng du thuyền

QCVN81:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN81:2014,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp,Giao thông QCVN 81: 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN National Technical Regulation on Classification and Construction of Pleasure Yacht Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du

Ban hành: 31/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

QCVN81:2014/BTTTT,Quy chuẩn QCVN81:2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 81:2014/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT IMT-2000 National technical regulation on quality of Internet access service on the IMT-2000 Public Land

Ban hành: 28/08/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-81:2013 (IEC 60068-2-81:2003) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-81 Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ei: Xóc – Tổng hợp phổ đáp tuyến xóc

TCVN7699-2-81:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-81:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-81:2013 IEC 60068-2-81:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-81: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Ei: XÓC - TỔNG HỢP PHỔ ĐÁP TUYẾN XÓC Environmental testing - Part 2-81: Tests - Test Ei: Shock - Shock

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-81:2013 (IEC 60335-2-81:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-81: Yêu cầu cụ thể đối với giầy ủ chân và thảm sưởi chân

TCVN5699-2-81:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-81:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-81:2013 IEC 60335-2-81:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-81: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI GIẦY Ủ CHÂN VÀ THẢM SƯỞI CHÂN Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-81:2011/BNNPTNT về cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-81:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-81:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-81:2011/BNNPTNT ,Cơ sở sản xuất kinh doanh,Điều kiện vệ sinh thú y,Thủy sản giống ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01-

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017

QCVN81:2014/BGTVT/SD1:2017,Quy chuẩn QCVN81:2014,Bộ Giao thông vận tải,Công nghiệp,Giao thông SỬA ĐỔI 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN SỬA ĐỔI 1: 2017 National Technical Regulation on Classification and Construction of Pleasure Yacht Amendment No.1: 2017 Lời

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

8

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 81:2000 về bột giấy, giấy và cáctông thông dụng - Thuật ngữ do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN81:2000,Tiêu chuẩn ngành 24TCN81:2000,Bộ Công nghiệp,Bột giấy,Giấy và bột giấy ,Cáctông thông dụng,Thuật ngữ,24 TCN 81:2000 TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN 81:2000 LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn ngành: 24TCN 81-2000: Bột giấy, giấy và cáctông thông dụng-Thuật ngữ do Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô

Ban hành: 16/02/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3579 - 81 về Kính bảo hộ lao động - Mắt kính không màu

TCVN3579-81,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3579-81,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3579-81 KÍNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG MẮT KÍNH KHÔNG MÀU Eye protectors - Colourless lens Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mắt kính không màu của kính bảo hộ lao động làm từ thủy tinh silicát dùng để bảo vệ mắt chống

Ban hành: Năm 1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

10

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 81:1981 về nước dùng trong xây dựng - các phương pháp phân tích hóa học

TCXD81:1981,Tiêu chuẩn XDVN TCXD81:1981,***,Phương pháp phân tích hóa học,TCXD 81:1981,Nước dùng trong xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 81:1981 NƯỚC DÙNG TRONG XÂY DỰNG -CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Used water in building - Methods for chemical analysis Nguyên tắc chung Tiêu chuẩn này quy định những

Ban hành: Năm 1981

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-41:2018 (EN 81-41:2010) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đặc biệt chở người và hàng – Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

TCVN6396-41:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-41:2018,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐẶC BIỆT CHỞ NGƯỜI VÀ CHỞ HÀNG - PHẦN 41: SÀN NÂNG VẬN CHUYỂN THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG DÀNH CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG VẬN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-8-1:2017 (IEC 60384-8-1:2005) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 1 - Mức đánh giá EZ

TCVN6749-8-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6749-8-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6749-8-1:2017 IEC 60384-8-1:2005 TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 8-1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỤ THỂ CÒN ĐỂ TRỐNG: TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ĐIỆN MÔI GỐM, CẤP 1 - MỨC ĐÁNH GIÁ EZ Fixed capacitors for use

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-1:2017 (ISO/IEC 29341-8-1:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-1: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Thiết bị Internet Gateway

TCVN10176-8-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-1:2017 ISO/IEC 29341-8-1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-1: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY Information technology - UPnP Device

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN6396-20:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-20:2017,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-20:2017 EN 81-20:2014 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 20: THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG Safety rules for the construction

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử nghiệm - Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

TCVN6396-50:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-50:2017,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-50:2017 EN 81-50:2014 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM - PHẦN 50: YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN, KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM CÁC BỘ PHẬN THANG MÁY Safety rules

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-40:2018 (EN 81-40:2008) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt tháng máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

TCVN6396-40:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-40:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-40:2018 EN 81-40:2008 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY ĐẶC BIỆT CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 40: THANG MÁY LEO CẦU THANG VÀ SÀN NÂNG VẬN CHUYỂN THEO PHƯƠNG NGHIÊNG DÀNH CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-77:2015 (EN 81-77:2013) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 77: Áp dụng đối với thang máy chở người, thang máy chở người và hàng trong điều kiện động đất

TCVN6396-77:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-77:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-77:2015 EN 81-77:2013 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 77: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THANG MÁY CHỞ NGƯỜI, THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỘNG ĐẤT Safety rules

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-82:2015 (EN 81-82:2013) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 82: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật

TCVN6396-82:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-82:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-82:2015 EN 81-82:2013 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 82: YÊU CẦU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG BAO GỒM CẢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Safety rules

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 81:1963 về Bulông thô đầu vuông - Kích thước

TCVN81:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN81:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Bulông thô đầu vuông,Bulông thô ,Kích thước Bulông ,TCVN 81:1963,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 81-63 BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG KÍCH THƯỚC 1. Kích thước của bulông thô đầu vuông phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-2:2009 (EN 81-2 : 1998) về Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN6396-2:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-2:2009,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-2:2009 EN 81-2 : 1998 THANG MÁY THỦY LỰC - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Hydraulic lifts - Safety requirements for the construction and installation Lời nói đầu TCVN 6396-2 : 2009 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89