Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 7490/VPCP-CN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 441 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 29.120 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 19.742 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7490 : 2005 ECGÔNÔMI - BÀN GHẾ HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ - YÊU CẦU VỀ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN THEO CHỈ SỐ NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH Ergonomics - Requirements on basic dimensions of desks and chairs for pupils of primary and secondary schools based on anthropometric index Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7491:2005 về Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ thông). 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 7490:2005, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. 3. Yêu cầu việc bố trí cho phòng học 3.1. Yêu cầu chung Do có sự khác nhau về tuổi và phát triển thực

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN83:2014/BTTTT về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

truyền hình DVB-T2. 1.3.9. Độ di tần (frequency deviation) Độ lệch lớn nhất giữa tần số tức thời của tín hiệu RF so với tần số danh định. 1.3.10. Tỷ số lỗi bit (Bit Error Ratio - BER) Tỷ lệ số bit lỗi trên tổng số bit được truyền. 1.3.11. Tỷ số sóng mang trên tạp âm (Carrier - to - noise Ratio - C/N) Tỷ số mật độ

Ban hành: 05/09/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

6

TCVN 9779:2013 Rượu chưng cất - Phương pháp phát hiện xyanua

dioxit (SO2). 2. Thuốc thử và vật liệu thử Chỉ sử dụng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước được sử dụng là nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác. 2.1. Dung dịch chuẩn kali feroxyanua [K4Fe(CN)6] 2.1.1. Dung dịch chuẩn gốc, K4­Fe(CN)6­.3H­2O 0,01 % (khối lượng/thể tích) trong natri

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. TCVN 7491, Ecgônômi - Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 8053 : 2009, Tấm lợp dạng sóng- Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8793:2011 về trường tiểu học - yêu cầu thiết kế

cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà. TCVN 7490, Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh. TCVN 7491, Ecgônômi -Bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học. TCVN 8052-1 : 2009, Tấm lợp bi tum dạng sóng- Phần 1- Yêu cầu kỹ

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10635:2015 về Phụ gia thực phẩm - Propylen oxit

V1 là thể tích dung dịch bạc nitrat dùng để chuẩn độ mẫu thử, tính bằng mililit (ml); V2 là thể tích dung dịch bạc nitrat dùng để chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit (ml); cN là nồng độ đương lượng của dung dịch bạc nitrat (trong trường hợp này cN = 0,02 N); w là khối lượng mẫu, tính bằng gam (g); 35,5 là khối lượng phân tử

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4373:1986 về thuốc thử - phương pháp chuẩn bị dung dịch chỉ thị

7.2-8.6 Créola đỏ Từ vàng sang đỏ tía 2.1.12 7.4-9.0 m-Cresola đỏ tía Từ vàng sang tím 2.1.13 7.4-8.6 a- Naftolftalêin Từ hồng vàng sang xanh lục 2.1.29

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9333:2012 về Thực phẩm - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ và sắc ký lỏng khối phổ hai lần - Phương pháp Quechers

phthalat và nước. 3.2. Axetonitril (CH3CN), không chứa các chất gây nhiễu. 3.3. Axit axetic (CH3COOH) băng, không chứa các chất gây nhiễu. 3.4. Dung dịch axit axetic 1 % thể tích trong axetonitril (ví dụ: dung dịch gồm 10 ml CH3COOH và 990 ml axetonitril). 3.5. Dung dịch axit axetic 0,1 % thể tích trong axetonitril (ví dụ: dung

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

4. Trường hợp tiếp xúc với các mức áp suất âm khác nhau trong một ca làm việc: Tổng mức tiếp xúc với tiếng ồn không được vượt quá 1 và được tính theo công thức sau: D = [C1/T1 + C2/T2 + ... + Cn/Tn] ≤ 1 Trong đó: D là tổng mức tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày làm việc. C1, C2 ,…. Cn là khoảng thời gian tiếp xúc thực tế thứ 1,

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7723-1:2015 (ISO 14403-1:2012) về Chất lượng nước - Xác định xyanua tổng số và xyanua tự do sử dụng phương pháp phân tích dòng chảy (FIA và CFA) - Phần 1: Phương pháp phân tích dòng bơm vào (FIA)

tích, cho 50 μl dung dịch tetraetylenepentamin để giải phóng xyanua từ phức chất niken, (6.11) vào 30 ml mẫu (xem Thư mục tài liệu tham khảo [8]). Để xác định, xem 5.1. 6. Thuốc thử CẢNH BÁO - KCN, K2Zn(CN)4 và các dung dịch của chúng cùng chất thải là chất độc. Chất thải chứa các chất này cần được loại bỏ theo cách thích hợp.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11518:2016 về Dầu thực vật - Xác định triglycerid (theo số phân đoạn) - Phương pháp sắc ký lỏng

Xác định trình tự rửa giải bằng cách tính số cacbon tương đương, ECN, theo Công thức (1): ECN = CN - 2n                                                                          (1) Trong đó: CN là số cacbon; n là số liên kết đôi. Để tính ECN chính xác hơn thì tính theo Công thức (2): ECN = CN- dono - dlnl- dlnnln

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2014/BTTTT về Chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao

(C/N) với BER = 10-4 2.7. Độ rung pha 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 85:2014/BTTTT được xây dựng trên cơ sở TCVN 8688:2011 Tiêu chuẩn quốc gia về dịch vụ truyền hình cáp số theo Tiêu chuẩn DVB-C - Tín hiệu tại

Ban hành: 14/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-1:2005 về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 1: Lấy mẫu và nghiệm thu sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

6 Nghiệm thu lô Việc nghiệm thu lô có thể căn cứ theo giá trị riêng hoặc theo giá trị trung bình của kết quả kiểm tra. 6.1 Kiểm tra theo giá trị riêng 6.1.1 Lô gạch kiểm tra chấp nhận đạt yêu cầu khi số viên gạch không đạt yêu cầu trong tổ mẫu thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng số viên được chấp nhận (CN1), được trình bày ở cột 4 Bảng 1.

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status