Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 5434/BNV-VTLTNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20242 văn bản

1

Kế hoạch 61/KH-VTLTNN về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

61/KH-VTLTNN,Cục Văn thư và Lưu trữ,Công tác văn thư lưu trữ,Công tác văn thư,Văn thư lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/KH-VTLTNN

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

2

Hướng dẫn 822/HD-VTLTNN năm 2015 về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

Số: 822/HD-VTLTNN Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, VĂN BẢN ĐẾN VÀ LẬP HỒ SƠ TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà

Ban hành: 26/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2015

3

Thông báo 496/TB-VTLTNN kết quả Hội nghị phổ biến Nghị định 01/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật lưu trữ đối với các bộ, ngành trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

496/TB-VTLTNN,Thông báo 496 2013,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 496/TB-VTLTNN Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

4

Quyết định 310/QĐ-VTLTNN năm 2012 về Quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành

310/QD-VTLTNN,Quyết định 310 2012,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Cơ sở dữ liệu,Nhập cơ sở dữ liệu ,Tài liệu lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2018

5

Thông báo 265/TB-VTLTNN về tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ có kết hợp dự hội nghị và tham quan, khảo sát nghiệp vụ ở nước ngoài do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

265/TB-VTLTNN,Thông báo 265 2012,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 265/TB-VTLTNN Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

6

Quyết định 36/QĐ-VTLTNN năm 2012 quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

36/QD-VTLTNN,Quyết định 36 2012,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Nâng bậc lương trước thời hạn,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

7

Quyết định 176/QĐ-VTLTNN năm 2011 về Quy trình và hướng dẫn thực hiện Quy trình số hóa tài liệu lưu trữ để lập bản sao bảo hiểm và bản sao sử dụng do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

176/QD-VTLTNN,Quyết định 176 2011,Cục Văn thư và Lưu trữ,Số hóa tài liệu,Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia,Tài liệu lưu trữ,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2018

8

Quyết định 281/QĐ-VTLTNN năm 2010 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

281/QD-VTLTNN,Quyết định 281 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Quy chế công tác văn thư lưu trữ,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2011

9

Quy định 163/QĐ-VTLTNN năm 2010 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

163/QD-VTLTNN,Quy định 163 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 163/QĐ-VTLTNN

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

10

Thông báo 419/TB-VTLTNN kết quả hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg và tổng kết kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ hai năm (2007 - 2009) do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

dân các cấp; Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy; Công văn số 139/VTLTNN-TTTH ngày 04 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT KIỂM TRA CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRONG 2 NĂM

Ban hành: 28/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

11

Quyết định 119/QĐ-VTLTNN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia II do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

119/QD-VTLTNN,Quyết định 119 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Trung tâm Lưu trữ quốc gia II,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

12

Quyết định 118/QĐ-VTLTNN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

118/QD-VTLTNN,Quyết định 118 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Trung tâm Lưu trữ quốc gia I,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2010

13

Báo cáo 250/BC-VTLTNN về kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2007 - 2009 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư là Lưu trữ Nhà nước ban hành

250/BC-VTLTNN,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Kết quả kiểm tra chéo,Công tác văn thư lưu trữ,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Tập đoàn kinh tế nhà nước,Tổng công ty 91,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2010

14

Hướng dẫn 169/HD-VTLTNN về xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

169/HD-VTLTNN,Hướng dẫn 169 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ,Công nghệ thông tin BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 169/HD-VTLTNN

Ban hành: 10/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

15

Quyết định 54/QĐ-VTLTNN năm 2010 về đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

54/QD-VTLTNN,Quyết định 54 2010,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Đổi tên Phân hiệu,Trường Trung học Văn thư Lưu trữ,Thành phố Đà Lạt,Giáo dục BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 11/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

16

Quyết định 324/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

324/QD-VTLTNN,Quyết định 324 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Trung tâm tin học,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

17

Quyết định 320/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hợp tác quốc tế do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

320/QD-VTLTNN,Quyết định 320 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Phòng Hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

18

Quyết định 321/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Văn thư - Lưu trữ do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ ban hành

321/QD-VTLTNN,Quyết định 321 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Thanh tra Văn thư Lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

19

Quyết định 318/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

318/QD-VTLTNN,Quyết định 318 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Phòng nghiệp vụ,Văn thư Lưu trữ địa phương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

20

Quyết định 323/QĐ-VTLTNN năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

323/QD-VTLTNN,Quyết định 323 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13