Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/QĐ-VTLTNN năm 2010 về đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 54/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Người ký: Vũ Thị Minh Hương
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 54/QĐ-VTLTNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG TRUNG HỌC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRUNG ƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BNV ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đổi tên Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương II thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ;
Xét Tờ trình số 25/TTr-PH ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương và Tờ trình số 25/TTr-TTH ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương về việc đổi tên Phân hiệu Đà Lạt;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt thành Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương tại thành phố Đà Lạt.

Điều 2. Phân Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương tại thành phố Đà Lạt, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn thư, Lưu trữ Trung ương, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Cục (03)
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/QĐ-VTLTNN năm 2010 về đổi tên Phân hiệu Trường Trung học Văn thư, Lưu trữ trung ương tại thành phố Đà Lạt do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.419
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78