Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 31-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 208890 văn bản

1

Nghị định 31-CP năm 1997 ban hành Quy chế quản chế hành chính

31-CP,Nghị định 31-CP 1997,Chính phủ,Quy chế quản chế hành chính,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 14/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 31-CP năm 1995 về việc thành lập thị xã Nghĩa Lộ và điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn thuộc tỉnh Yên Bái

31-CP,Nghị định 31-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị xã Nghĩa Lộ,Thành lập thị xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thị xã Nghĩa Lộ,Huyện Văn Chấn,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 31-CP năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên

31-CP,Nghị định 31-CP 1994,Chính phủ,Đại học Thái Nguyên,Thành lập,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA

Ban hành: 04/04/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị định 31/CP năm 1996 về Tổ chức và hoạt động của Công chứng nhà nước của Chính phủ

31/CP,Nghị định 31 1996,Chính phủ,Công chứng Nhà nước,Tổ chức và hoạt động,Tổ chức công chứng Nhà nước,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/CP Hà Nội, ngày 18 tháng 5

Ban hành: 18/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Nghị định 31-CP năm 1981 Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Hội đồng Chính phủ ban hành

31-CP,Nghị định 31-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Sáng kiến cải tiến kỹ thuật,Hợp lý hóa sản xuất,Hợp lý hóa sáng chế,Thương mại,Sở hữu trí tuệ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP

Ban hành: 23/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

6

Nghị định 31-CP năm 1980 quy định việc tàu thuyền đánh cá nước ngoài tiến hành hoạt động nghề cá trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

31-CP,Nghị định 31-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển VN,Tàu thuyền nước ngoài,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/01/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

7

Nghị quyết số 31-CP về việc tăng cường lực lượng lao động phụ nữ trong các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

31-CP,Nghị quyết 31-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 1967 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 08/03/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

8

Quyết định 31-CP năm 1963 về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Công an, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

31-CP,Quyết định 31-CP 1963,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh nhiệm vụ,Bộ Nội vụ,Bộ Lao động,Bộ Công An,Bộ Y tế,Tổng Công đoàn Việt Nam,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP

Ban hành: 20/03/1963

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

9

Thông tư 06/1998/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế quản chế hành chính kèm theo Nghị định 31/CP-1997 do Bộ Công an ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 06/1998/TT-BCA NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1998HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ QUẢN CHẾ HÀNH CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/CP NGÀY 14-4-1997 CỦA CHÍNH PHỦ. Ngày 14-4-1997 Chính phủ đã ban hành Quy chế Quản chế hành chính kèm theo Nghị định 31/CP. Để thực hiện thống nhất, Bộ Công an hướng dẫn

Ban hành: 03/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

10

Chị thị 02/CT-UB năm 1997 triển khai thực hiện Nghị định số 31/CP về tổ chức và hoạt động công chứng Nhà nước tại tỉnh Bến Tre

CHỈ THỊ “V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BẾN TRE” Sau khi có Nghị định 31/CP ngày 18.5.1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động công chức Nhà nước, và Thông tư 1411/TT-CC ngày 3.10.1996 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định, UBND tỉnh đã tổ chức hội

Ban hành: 27/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

11

Chỉ thị 02/CT-UB-NC năm 1997 về tổ chức hoạt động công chứng nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 31/CP

ngày 15 tháng 01 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/CP NGÀY 18/5/1996 CỦA CHÍNH PHỦ. Ngày 18/5/1996, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/CP về tổ chức hoạt động Công chứng Nhà nước để thay thế cho Nghị định số 45/CP ngày

Ban hành: 15/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

12

Thông tư 1411/TT-CC năm 1996 hướng dẫn Nghị định 31/CP-1996 về tổ chức và hoạt động của Công chứng Nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 1411/TT.CC NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/CP NGÀY 18/5/1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng nhà nước; Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 4/6/1993 của Chính phủ về chức

Ban hành: 03/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2010

13

Quyết định 92-HĐBT sửa đổi Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế theo nghị định 31-CP năm 1981 của Hội đồng chính phủ.

05 tháng 8 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ VỀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT - HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT VÀ SÁNG CHẾ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-CP NGÀY 23-1-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981; Để thúc đẩy hoạt

Ban hành: 05/08/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

14

Thông tư liên bộ 892-TT/LB 1982 hướng dẫn vấn đề tài chính và trả thưởng trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

8 NĂM 1982 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH VÀ TRẢ THƯỞNG QUY ĐỊNH TRONG ĐIỀU LỆ VỀ SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT VÀ SÁNG CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-CP NGÀY 23-1-1981 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 56 và 57 của Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành

Ban hành: 04/08/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

15

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Anh và Bắc Ai-len do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2021,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Anh và Bắc Ai-len,Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Anh Bắc Ai-len,Phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam Anh,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

16

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2020 về xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2020,Chính phủ,Tự chủ tài chính,Xây dựng Nghị định ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 3

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

17

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2019 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2019,Chính phủ,Xác định địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Đo đạc địa giới hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-CP

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

18

Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư

31/2021/ND-CP,Nghị định 31 2021,Chính phủ,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư,Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư 2020,Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư,Đầu tư CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2021/NĐ-CP

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

19

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2018 về hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý về ngoại thương do Chính phủ ban hành

31/NQ-CP,Nghị quyết 31 2018,Chính phủ,Quản lý ngoại thương tư nhân,Ngành ngoại thương,Hợp đồng ngoại thương,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/NQ-CP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

20

Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

31/2020/ND-CP,Nghị định 31 2020,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Bảo quản tang vật,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251