Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 27/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13201 văn bản

1

Thông báo 27/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI THĂM, LÀM VIỆC VỚI TRUNG ƯƠNG HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

2

Thông báo 27/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 Ngày 23 tháng 12 năm

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

3

Thông báo 27/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2019,Văn phòng Chính phủ,Công tác Thuế ,Hội nghị tổng kết công tác thuế ,Tổng kết công tác thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TB-VPCP

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

4

Thông báo 27/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2017; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018 Ngày 03 tháng 01 năm 2018, Phó Thủ

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

5

Thông báo 27/TB-VPCP năm 2016 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM Ngày 09 tháng 01 năm 2016, tại Hà

Ban hành: 29/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2016

6

Thông báo 27/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều phối vùng kinh tế trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU PHỐI CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ngày 09 tháng 01 năm 2013, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng

Ban hành: 16/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

7

Thông báo 27/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2012 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2012,Văn phòng Chính phủ,Chương trình cải cách hành chính,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

8

Thông báo 27/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 04 tháng 01 năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2011,Văn phòng Chính phủ,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011 THÔNG BÁO Ý

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

9

Thông báo 27/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP, Thông báo 27, Văn phòng Chính phủ, Kiểm điểm tình hình thực hiện, Kho nổi chứa xuất dầu FSO-5, Dự án đóng mới, Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 27/TB-VPCP

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2010

10

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2009,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009 THÔNG

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2009

11

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2007 và triển khai công tác năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008 THÔNG

Ban hành: 15/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

12

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo tồn khu di tích Đàn Xã Tắc và Đàn Nam Giao, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2007,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007 THÔNG

Ban hành: 14/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2008

13

Thông báo số 27/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Phan văn Khải tại cuộc họp về Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

27/TB-VPCP,Thông báo 27 2006,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH 5 NĂM

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông báo 27/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội

27/TB-BCD,Thông báo 27 2020,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19,Kết luận Phó Chủ tịch Hà Nội về phòng chống Covid-19,Hà Nội phòng chống Covid-19 trong tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

15

Thông báo 27/2019/TB-LPQT hiệu lực Công ước về tạm quản hàng hóa (Convention on Temporary Admission) do Bộ Ngoại giao ban hành

27/2019/TB-LPQT,Thông báo 27 2019,Bộ Ngoại giao,Thông báo hiệu lực Công ước quốc tế,Hàng hóa,Bảo quản hàng hóa,Thương mại BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2019/TB-LPQT Hà Nội,

Ban hành: 04/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

16

Thông báo 27/TB-LĐTBXH năm 2017 về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

27/TB-LDTBXH,Thông báo 27 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Lao động người có công và xã hội,Tổ chức Hội nghị,Lĩnh vực lao động,Đánh giá tình hình thực hiện,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

17

Thông báo 27/2020/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định vay (Các nghiệp vụ thông thường [Ưu đãi]) cho Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính và Tài chính toàn diện, tiểu chương trình 1 giữa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á [3743-VIE (COL)]

Điều ước quốc tế 27 2019,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Ngân hàng Phát triển châu Á,Thông báo hiệu lực của Hiệp định vay,Hiệp định vay để Phát triển lĩnh vực ngân hàng,Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng,27/2020/TB-LPQT,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

18

Thông báo 322/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

322/TB-VPCP,Thông báo 322 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội,Kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Đại học Quốc gia,Kết luận Thủ tướng tại cuộc họp với Đại học Quốc gia Hà Nội,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

19

Thông báo 321/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về nhập khẩu và sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 321/TB-VPCP Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP VỀ NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT VẮC XIN, THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2021,

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2021

20

Thông báo 319/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng do Văn phòng Chính phủ ban hành

319/TB-VPCP,Thông báo 319 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với tỉnh Cao Bằng,Kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng,Kết luận tại buổi làm việc với Cao Bằng về phát triển kinh tế,Đầu tư,Thương mại,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 28/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217