Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 27/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo tồn khu di tích Đàn Xã Tắc và Đàn Nam Giao, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 27/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 27/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BẢO TỒN KHU DI TÍCH ĐÀN XÃ TẮC VÀ ĐÀN NAM GIAO, HÀ NỘI

Ngày 29 tháng 1 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra thực địa việc thảm sát, khai quật khảo cổ học khu di tích Đàn Xã Tắc thuộc phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Tiếp đó, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về kết quả thảm sát, khai quật khảo cổ khu di tích này. Cùng dự cuộc họp với Thủ tướng có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Sau khi nghe Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và đại diện Viện Khoa học Xã hội Việt Nam báo cáo ý kiến của các Đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử gắn với Kinh thành Thăng Long, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, cần phải được bảo tồn một cách tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cụ thể của địa phương. Mặt khác, việc bảo tồn di tích này cũng cần bảo đảm việc phát triển giao thông đô thị khu vực này. Vì vậy, trước hết phải khẩn trương thực hiện công tác khai quật, hoàn thiện hồ sơ khoa học của di tích, trên cơ sở đó đề xuất quy mô, hình thức bảo tồn thích hợp di tích Đã Xã Tắc và đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch giao thông tại khu vực này để tiếp tục thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai I đoạn Kim Liên - Ô Chợ Dừa.

2. Với các nguyên tắc nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện các việc sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan chỉ đạo việc khai quật, hoàn thiện công tác nghiên cứu khảo cổ học, quy hoạch khu vực bảo tồn di tích và lập hồ sơ đề nghị công nhận Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử Quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch giao thông tuyến đường Kim Liên - Ô Chợ Dừa phù hợp với quy hoạch khu vực bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc được cấp có thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương triển khai việc mở rộng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định để giải phóng mặt bằng (nếu thật cần thiết) để tiếp tục thực hiện. Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai I theo đúng tiến độ.

Trước mắt, chấp thuận phương án làm đường để thông xe tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa như kiến nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 07/BC-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2007.

d) Tổ chức khai thác khảo cổ học khu vực dự báo là di tích Đàn Nam Giao. Trên cơ sở kết quả khai quật thực tế, xây dựng phương án bảo tồn khu di tích Đàn Nam Giao phù hợp và tương xứng với kết quả khai quật.

đ) Đưa công trình bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc và Đàn Nam Giao vào danh mục các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (khi được công nhận là di tích lịch sử, văn hoá Quốc Gia).

e) Bố trí kinh phí và triển khai thực hiện các công trình lịch sử, văn hoá có ý nghĩa quan trọng này kịp thời và theo đúng quy định của Luật Di sản Văn hoá.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTT, GTVT;
- UBND TP. Hà Nội;
- Viện Khoa học Xã hội VN;
- Hội Khoa học Lịch sử VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, CN, TH, Website Chính phủ;
- Lưu VT, VX (3). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 27/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo tồn khu di tích Đàn Xã Tắc và Đàn Nam Giao, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127