Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 27/TB-BGTVT 2023 lịch tiếp công dân Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 27/TB-BGTVT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân; Thực hiện Nội quy tiếp công dân của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 3258/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2015.

Bộ Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Bộ GTVT, như sau:

1. Lịch tiếp công dân:

- Bộ trưởng thực hiện tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng, cụ thể:

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp công dân

Tháng 1

30 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 2

27 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 3

27 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 4

24 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 5

29 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 6

26 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 7

31 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 8

28 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 9

25 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 10

30 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 11

27 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

Tháng 12

25 (Thứ 2)

Bộ trưởng Bộ GTVT

- Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì Bộ trưởng ủy quyền cho 01 Thứ trưởng tiếp hoặc thay đổi lịch tiếp công dân và thông báo cho công dân biết.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia tiếp công dân cùng Bộ trưởng theo Thông báo của Văn phòng Bộ.

- Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ nêu trên, Bộ trưởng thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Tại Phòng tiếp công dân Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: số 80 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

3. Thời gian tiếp:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các công dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để liên hệ./.


Nơi nhận:
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải trên Cổng TTĐT của Bộ GTVT);
- Lưu: VT; TTr.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 27/TB-BGTVT về lịch tiếp công dân ngày 27/01/2023 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!