Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH 5 NĂM 2006-2010 CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM 

Ngày 20 tháng 01 năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chủ trì cuộc họp bàn về Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, Thủ tướng Phan Văn Khải đã kết luận như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2001-2005 nêu trong Báo cáo của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

2. Về kế hoạch 5 năm 2005-2010:

a/ Về mục tiêu: Nhất trí với 6 mục tiêu nêu trong Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Ngoài các mục tiêu này, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần bổ sung thêm mục tiêu về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của ngành, kể cả nhu cầu xuất khẩu lao động về dầu khí.

b/ Về các nội dung kế hoạch:

- Về tìm kiếm thăm dò dầu khí: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò để sớm xác định chính xác con số trữ lượng dầu khí làm cơ sở cho việc cập nhật, bổ sung Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam nói riêng và Chiến lược phát triển kinh tế nói chung.

- Về khai thác dầu khí: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp rà soát kỹ lại con số sản lượng dầu khí khai thác trong từng năm, xác định rõ sản lượng dầu khí khai thác trong nước và khai thác ở nước ngoài. Trường hợp sản lượng khai thác trong nước sụt giảm thì phải có biện pháp đẩy mạnh tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài, bảo đảm cân đối cung cầu dầu khí cho đất nước, Trong đầu tư ra nước ngoài, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phải cân nhắc, tính toán kỹ địa bàn và hình thức đầu tư để hạn chế rủi ro.

- Về phát triển công nghiệp khí: Do trữ lượng khí của ta nhiều hơn dầu, một số mỏ khí đã phát hiện nhưng chưa đưa vào khai thác, sử dụng được, Bộ Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tìm biện pháp phát triển nhanh thị trường tiêu thụ khí nhằm sớm đưa các mỏ khí đã phát hiện vào khai thác, sử dụng phục vụ phát triển kinh tế và khích lệ các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư vào tìm kiếm thăm dò để tìm ra các mỏ khí mới.

- Về chế biến dầu khí:

Việc thực hiện thành công các dự án chế biến dầu khí nêu trong Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhất là các dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu phía Nam. Các dự án nhà máy lọc dầu tuy mang lại lợi nhuận không cao nhưng sẽ tạo ra nguồn nguyên liệu quan trọng để phát triển hóa dầu, là khâu mang lại lợi nhuận cao và tạo nhiều việc làm. Do vậy, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành các dự án này theo đúng tiến độ đề ra.

- Về hệ thống tàng trữ và kinh doanh các sản phẩm dầu khí:

Cần nghiên cứu phương án sáp nhập Tổng Công ty Xăng dầu thuộc Bộ Thương mại vào Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam nhằm giảm thiểu việc xây dựng hệ thống kho chứa xăng dầu, nâng cao hiệu quả kinh doanh, phân phối xăng dầu.

- Về dịch vụ dầu khí:

Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam cần chủ động, phấn đấu để tăng tỷ trọng cung cấp dịch vụ dầu khí từ 20-30% hiện nay lên 40-45% trong 5 năm tới. Những loại dịch vụ nào trong nước có thể làm được thì phải cố gắng vươn lên để chiếm lĩnh, thay thế các dịch vụ của nước ngoài, kể cả chế tạo dàn khoan.

Riêng về phát triển đội tầu vận tải dầu thô và sản phẩm dầu, cần nghiên cứu phát huy tối đa khả năng đóng tầu trong nước. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Tài chính nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện chủ trương này.

- Về Tập đoàn Dầu khí: Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án thành lập Tập đoàn Dầu khí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý I năm 2006. Việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam phải chặt chẽ, thận trọng, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

- Về thu xếp vốn: Nhu cầu vốn đầu tư của ngành Dầu khí 5 năm tới rất lớn. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công nghiệp cùng Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam tính toán cụ thể phương án về nguồn vốn và hỗ trợ Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam trong việc thu xếp vốn, tạo điều kiện để Tổng Công ty thực hiện thành công Kế hoach 5 năm 2006-2010.

c/ Về các kiến nghị của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam:

- Về cơ chế tài chính, Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành đề án cơ chế tài chính cho Tập đoàn Dầu khí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thống báo số 213/TB-VPCP ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ.

- Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí: Bộ Công nghiệp khẩn trương phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Quy chế đầu tư tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ra nước ngoài, trình Chính phủ xem xét, ban hành, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7220/VPCP-DK ngày 13 tháng 12 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ.

- Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về công tác thu dọn mỏ dầu khí: Bộ Công nghiệp khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5407/VPCP-DK ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ.

- Về Quyết định thành lập và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí: Bộ Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định dự thảo do Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5713/VPCP-DK ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ.

- Về nguyên tắc, đồng ý các đơn vị thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện một số dự án dịch vụ dầu khí chuyên ngành trên cơ sở bảo đảm đúng các thủ tục quy định, có thiết kế và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ và phải công khai, minh bạch. Giao Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng hướng dẫn Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thực hiện và thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ: KHĐT, CN, TC, XD, TM,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- TCTy Dầu khí Việt Nam,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KTTH, TH,
- Lưu: Văn thư, DK (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 26/01/2006 về kết luận của Thủ tướng Phan văn Khải tại cuộc họp về Kế hoạch 5 năm 2006-2010 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113