Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 163/2004/ND-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5141 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-163:2014/BNNPTNT về quy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

QCVN01-163:2014/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-163:2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 163 : 2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÂY KẾ ĐỒNG [CIRSIUM ARVENSE (L.) SCOP.] LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM National technical regulation on Procedure

Ban hành: 05/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 163:2007 (ISO 6787:2001) về Dụng cụ tháo lắp vít và đai ốc - Chìa vặn điều chỉnh

TCVN163:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN163:2007,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 163:2007 ISO 6787:2001 DỤNG CỤ THÁO LẮP VÍT VÀ ĐAI ỐC – CHÌA VẶN ĐIỀU CHỈNH Assembly tools for screws and nuts – Adjustable wrenches Lời nói đầu TCVN 163:2007 thay thế cho TCVN 163:1993. TCVN 163:2007 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 163:2000 về cảng cá - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN163:2000,Tiêu chuẩn ngành 28TCN163:2000,Bộ Thuỷ sản,28TCN163:2000,Cảng cá,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 163:2000 CẢNG CÁ - ÐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Fishing port - Conditions for food safety 1 Ðối tượng và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 08/09/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163B:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần đối tượng sử dụng ISDN (ISUP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163B:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163B:1997,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Hệ thống báo hiệu số 7,Phần đối tượng sử dụng ISDN ,TCN 68-163B:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163B:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ISDN (ISUP) LỜI NÓI ĐẦU Bộ tiêu chuẩn về hệ

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163A:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163A:1997,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống báo hiệu số 7,Yêu cầu kỹ thuật,Phần chuyển giao tin báo ,TCN 68-163A:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163A:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CHUYỂN GIAO TIN BÁO (MTP) GIỚI THIỆU Các bảng dưới đây trình bày

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần cơ sở do do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-163:1997,Tiêu chuẩn ngành TCN68-163:1997,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống báo hiệu số 7,Yêu cầu kỹ thuật,Phần cơ sở ,TCN 68-163:1997,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-163:1997 HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 – YÊU CẦU KỸ THUẬT – PHẦN CƠ SỞ LỜI NÓI ĐẦU Bộ tiêu chuẩn về hệ thống báo hiệu số 7 bao gồm 3 phần không thể tách

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 163:1992 về vacxin thú y - Quy trình kiểm nghiệm vacxin tụ huyết trùng lợn

10TCN163:1992,Tiêu chuẩn ngành 10TCN163:1992,***,Vacxin thú y,Vacxin tụ huyết trùng lợn,Quy trình kiểm nghiệm ,Quy trình kiểm nghiệm vắc xin ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 163:1992 VACXIN THÚ Y QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN TỤ HUYẾT TRÙNG LỢN Vacxin tụ huyết trùng lợn là sản phẩm chế tạo từ vi khuẩn tụ huyết

Ban hành: Năm 1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11207:2015 (Codex Stan 163-1987, soát xét 2001) về Các sản phẩm protein lúa mì bao gồm gluten lúa mì

TCVN11207:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11207:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11207:2015 CODEX STAN 163-1987 CÁC SẢN PHẨM PROTEIN LÚA MÌ BAO GỒM GLUTEN LÚA MÌ Wheat protein products including wheat gluten Lời nói đầu TCVN 11207:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 163

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004 về Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép

dựng, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7453:2004 (ISO 836 : 1991) về Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CHỊU LỬA − THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Refractories − Terms and definitions 1. Phạm vi

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7385:2004 (ISO 13851 : 2002) về An toàn máy - Cơ cấu điều khiển hai tay - Khía cạnh chức năng và nguyên tắc thiết kế

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN MÁY - CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HAI TAY - KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4440:2004 về Supe phosphat đơn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4440:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4440:2004,***,Supe phosphat đơn,TCVN 4440:2004 ,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4440:2004 SUPE PHOSPHAT ĐƠN Single super phosphate 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho supe phosphat đơn, sản xuất bằng phương

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7437:2004 (ISO 6385 : 1981) về Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi trong thiết kế hệ thống lao động do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7437:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7437:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thiết kế hệ thống lao động ,Nguyên lý ecgônômi,TCVN 7437:2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7437 : 2004 ISO 6385 : 1981 ECGÔNÔMI - NGUYÊN LÝ ECGÔNÔMI TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG LAO ĐỘNG Ergonomics - Ergonomics principles in the design of work systems

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7438:2004 (ISO 7730 : 1994) về Ecgônômi - Môi trường nhiệt ôn hoà - Xác định các chỉ số PMV, PPD và đặc trưng của điều kiện tiện nghi nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7438:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7438:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định các chỉ số PMV, Môi trường nhiệt ôn hoà ,Đặc trưng của điều kiện tiện nghi nhiệt , TCVN 7438:2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7438 : 2004 ISO 7730 : 1994 ECGÔNÔMI - MÔI TRƯỜNG NHIỆT ÔN HÒA - XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ PMV, PPD VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7423:2004 (ISO 4920:1981) về Vải dệt - Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt (Phép thử phun tia) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7423:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt ,Phép thử phun tia,TCVN 7423:2004 ,Vải dệt ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7423 : 2004 VẢI DỆT – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ƯỚT BỀ MẶT (PHÉP THỬ PHUN TIA) Textile fabrics - Determination

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6089:2004 (ISO 249 : 1995) về Cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng chất bẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6089:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6089:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cao su thiên nhiên ,Xác định hàm lượng chất bẩn,TCVN 6089:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6089 : 2004 ISO 249 : 1995 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN Rubber, raw natural - Determination of dirt content Lời nói đầu

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:2004 (ISO 1656 : 1996) về Cao su thiên nhiên và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6091:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6091:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng nitơ ,Latex cao su thiên nhiên ,Cao su thiên nhiên ,TCVN 6091:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6091: 2004 ISO 1656 : 1996 CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ Rubber, raw natural,

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004 về Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN3769:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3769:2004,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cao su thiên nhiên SVR,Quy định kỹ thuật,TCVN 3769:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769 : 2004 CAO SU THIÊN NHIÊN SVR – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber, natural SVR – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7443:2004 (ISO 9978: 1992) về An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Phương pháp thử nghiệm rò rỉ

1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM RÒ RỈ Radiation protection - Sealed radioactive

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7442:2004 (ISO 3925: 1978) về An toàn bức xạ - Chất phóng xạ hở - Xác định và chứng nhận

khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - CHẤT PHÓNG XẠ HỞ XÁC ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN Radiation protection - Unsealed radioactive substances

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9