Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 120/2002/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7333 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 120:2002 về công trình thuỷ lợi – xây và lát gạch - yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN120:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN120:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thuỷ lợi,14TCN120:2002,Xây và lát gạch ,Thi công và nghiệm thu,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 120:2002 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT GẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Ban hành theo quyết định số

Ban hành: 04/06/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

QCVN120:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN120:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 120:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC, ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG, HỆ THỐNG THÔNG TIN MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP BỘ, CẤP TỈNH VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA,

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 120:2019/BGTVT về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

QCVN120:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN120:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 120: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI LỜI NÓI ĐẦU QCVN QC 120: 2019/BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-120:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-120:2013/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia, Cục trồng trọt biên soạn, Vụ Khoa học Công nghiệp và Môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 6 năm 2013.

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-120:2013 (ISO/TS 8000-120:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 120: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Xuất xứ

TCVN10249-120:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-120:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-120:2013 ISO/TS 8000-120:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 120: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: XUẤT XỨ Data quality - Part 120: Master data: Exchange of characteristic data: Provenance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

6

Tiêu chuẩn ngành 64 TCN 120:2000 về Chất lượng nước - phương pháp xác định hàm lượng Mangan trong nước thải công nghiệp

64TCN120:2000,Tiêu chuẩn ngành 64TCN120:2000,Bộ Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 120-2000 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MANGAN TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng mangan trong nước thải công nghiệp

Ban hành: 22/03/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

7

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 120:1998 về Quy trình sản xuất giống cá catla do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN120:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN120:1998,Bộ Thuỷ sản,Quy trình sản xuất giống cá catla,28TCN120:1998,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN120 : 1998 VỀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÁ CATLA LỜI NÓI ĐẦU : 28 TCN 120 : 1998 'Quy trình sản xuất giống cá catla' do Viện nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I biên soạn, Vụ Khoa

Ban hành: 11/07/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2002:2008 (ISO 6480 : 1983) về Điều kiện nghiệm thu máy chuốt trong nằm ngang – Kiểm độ chính xác

TCVN2002:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2002:2008,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2002 : 2008 ISO 6480 : 1983 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT TRONG NẰM NGANG – KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Conditions of acceptance for horizontal internal broaching machines – Testing of the accuracy Lời nói đầu TCVN 2002 :

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7107: 2002 (CAC/GL 7:1991)về hướng dẫn mức thủy ngân metyl trong cá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7107:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7107:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7107: 2002 ,Hướng dẫn ,Mức thủy ngân metyl trong cá ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7107 : 2002 HƯỚNG DẪN MỨC THUỶ NGÂN METYL TRONG CÁ Guideline levels for methylmercury in fish 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 04/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5467:2002 (ISO 105-A03 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A03: Thang màu xám để đánh giá sự dây màu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5467:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5467:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thang màu xám ,Đánh giá sự dây màu,Vật liệu dệt ,TCVN 5467:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5467 : 2002 ISO 105-A03 : 1993 VẬT LIỆU DỆT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU PHẦN A03 : THANG MÀU XÁM ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ DÂY MÀU Textiles -

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7210:2002 về Rung động và va chạm – Rung động do phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư

TCVN7210:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7210:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TCVN 7210:2002 RUNG ĐỘNG VÀ VA CHẠM - RUNG ĐỘNG DO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG CỘNG VÀ KHU DÂN CƯ Vibration and shock - Vibration emitted by roads traffic - Maximum limits in the

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7227:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - lốp hơi dùng cho xe cơ giới và moóc, bán moóc kéo theo – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7227:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7227:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7227:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Lốp hơi dùng cho xe cơ giới ,Moóc bán moóc kéo theo,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7227 : 2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - LỐP

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7226:2002 về phương tiện giao thông đường bộ - lốp hơi ôtô con và moóc kéo theo – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hanh

TCVN7226:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7226:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7226:2002,Phương tiện giao thông đường bộ,Lốp hơi ôtô con và moóc kéo,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7226 : 2002 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - LỐP HƠI Ô TÔ CON VÀ MOÓC KÉO

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5466:2002 (ISO 105-A02 : 1993) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5466:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5466:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thang màu xám ,Đánh giá sự thay đổi màu,Vật liệu dệt , Phương pháp xác định độ bền màu,TCVN 5466:2002 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5466 : 2002 ISO 105-A02 : 1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN A02 - THANG MÀU

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5234:2002 (ISO 105-E03:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E03:Độ bền màu với nước được khử trùng bằng clo (nước bể bơi) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5234:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5234:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vật liệu dệt, Phương pháp xác định độ bền màu,Độ bền màu với nước được khử trùng ,TCVN 5234:2002,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5234:2002 ISO 105-E03:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E03: ĐỘ BỀN MÀU VỚI NƯỚC ĐƯỢC

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7219:2002 về Kính tấm xây dựng - Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7219:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7219:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kính tấm xây dựng,Kính xây dựng,Phương pháp thử kính tấm xây dựng,TCVN 7219:2002 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7219 : 2002 KÍNH TẤM XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Sheet glass for construction - Method of test Lời nói đầu TCVN 7219 :

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7197:2002 về Thuốc nổ nhũ tương P113 L dùng cho mỏ lộ thiên

TCVN7197:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7197:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7197 : 2002 THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG P113 L DÙNG CHO MỎ LỘ THIÊN Emulsion explosive P113 L for use in opencast mine Lời nói đầu TCVN 7197 : 2002 do Tiểu ban kỹ thuật TCVN/TC 27/SC1 Vật liệu nổ

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7174:2002 (ISO 12794 : 2000) về Năng lượng hạt nhân - An toàn bức xạ - Liều kế nhiệt phát quang dùng cho cá nhân để đo liều bức xạ các đầu chi và mắt

TCVN7174:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7174:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7174 : 2002 ISO 12794 : 2000 NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN - AN TOÀN BỨC XẠ - LIỀU KẾ NHIỆT PHÁT QUANG DÙNG CHO CÁ NHÂN ĐỂ ĐO LIỀU BỨC XẠ CÁC ĐẦU CHI VÀ MẮT Nuclear energy - Radiation protection - Individual

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152