Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 05/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9844 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

QCVN05A:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN05A:2020,Bộ Công thương,Hóa chất QCVN 05A:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN HÓA CHẤT NGUY HIỂM National technical regulation on safety in production, commerce, use, storage and transportation of hazardous chemicals

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT về Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng

QCVN05:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 05:2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG AN TOÀN DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ CÓ ĐỘ THOÁT KHÍ MÊ TAN SIÊU HẠNG National technical regulation on safety emulsion explosives for use in underground mines contained super methane escape LỜI

Ban hành: 30/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2016/BTC về Phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

QCVN05:2016/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2016,Bộ Tài chính QCVN 05: 2016/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on ring life buoy for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X05:2016 (ISO 105-X05:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X05: Độ bền màu với dung môi hữu cơ

TCVN7835-X05:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-X05:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X05:2016 ISO 105-X05:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X05: ĐỘ BỀN MÀU VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ Textiles - Tests for colour fastness - Part X05: Colour fastness to organic solvents Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2015/BCT về Amôni Nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương

QCVN05:2015/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2015,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 05: 2015/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG National Technical Regulations of Ammonium nitrate for producing Emulsion explosives Lời nói đầu QCVN 05 : 2015/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật

Ban hành: 22/06/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN05:2013/BTNMT,Quy chuẩn QCVN05:2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH National Technical Regulation on Ambient Air Quality Lời nói đầu QCVN 05:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không

Ban hành: 25/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-B05:2013 (ISO 105-B05:1993) về Vật liệu dệt- Phương pháp xác định độ bền màu - Phần B05: Phát hiện và đánh giá sự thay đổi màu theo ánh sáng

TCVN7835-B05:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-B05:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-B05:2013 ISO 105-B05:1993 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN B05: PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÀU THEO ÁNH SÁNG Textiles - Tests for colour fastness - Part B05: Detection

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BTC về phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN05:2012/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Tài chính,Phao tròn cứu sinh dự trữ Quốc gia QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05: 2012/BTC ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on national reserve of ring life buoy Lời nói đầu QCVN 05: 2012/BTC thay thế QCVN 05: 2009/BTC;

Ban hành: 13/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN04-05:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công trình thủy lợi,Các quy định chủ yếu về thiết kế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04-05:2012/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: 26/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BCT về thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ do Bộ Công thương ban hành

QCVN05:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Công thương,Thuốc nổ nhũ tương ,Mỏ hầm lò,Công trình ngầm,Không có khí và bụi nổ ,Công nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ, CÔNG TRÌNH NGẦM KHÔNG CÓ KHÍ VÀ BỤI NỔ National technical Standards and Regulations

Ban hành: 12/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2012/BLĐTBXH về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động trong khai thác và chế biến đá do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN05:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN05:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,QCVN 05:2012/BLĐTBXH ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,An toàn lao động,Khai thác và chế biến đá,Bộ Lao động Thương binh và xã hội QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN

Ban hành: 18/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04-05:2011/BNNPTNT về công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế

QCVN04-05:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN04-05:2011,***,Công trình thủy lợi,QCVN 04-05:2011/BNNPTNT ,Quy định chủ yếu về thiết kế,Thiết kế,Xây dựng QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 04 - 05 : 2011/BNNPTNT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ THIẾT KẾ National technical regulation on hydraulic

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05-5:2010/BYT về các sản phẩm sữa lên men do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN05-5:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN05-5:2010,Bộ Y tế,Sản phẩm sữa lên men ,QCVN 05-5:2010/BYT ,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05-5:2010/BYT ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA LÊN MEN National technical regulation for fermented milk products HÀ NỘI – 2010

Ban hành: 18/11/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2010/BKHCN về an toàn bức xạ - miễn trừ khai báo, cấp giấy phép do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

QCVN05:2010/BKHCN,Quy chuẩn QCVN05:2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,QCVN 05:2010/BKHCN,An toàn bức xạ,Miễn trừ khai báo,Cấp giấy phép,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2010/BKHCN VỀ AN TOÀN BỨC XẠ - MIỄN TRỪ KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP National technical regulation on

Ban hành: 14/09/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2010/BTTTT về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN05:2010/BTTTT,Quy chuẩn QCVN05:2010,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 05:2010/BTTTT,Chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số ,Cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s ,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Điện - điện tử  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2010/BTTTT VỀ CHẤT LƯỢNG KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2048

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BGTVT về khí thải xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN05:2009/BGTVT,Quy chuẩn QCVN05:2009,Bộ Giao thông vận tải,QCVN 05:2009/BGTVT,Sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2009/BGTVT VỀ KHÍ THẢI XE Ô TÔ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI National technical regulation on emission

Ban hành: 19/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-05:2009/BNNPTNT về yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-05:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-05:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu vệ sinh,Cơ sở đóng gói ,Thịt gia súc gia cầm, Đóng gói thịt gia súc gia cầm,QCVN 01-05:2009/BNNPTNT ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 05: 2009/BNNPTNT YÊU CẦU VỆ SINH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI THỊT GIA SÚC,

Ban hành: 13/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTNMT về chất lượng không khí xung quanh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN05:2009/BTNMT,Quy chuẩn QCVN05:2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chất lượng không khí xung quanh,Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh ,QCVN 05:2009/BTNMT ,Tài nguyên- Môi trường CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 05 : 2009/BTNMT

Ban hành: 07/10/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-05:2009/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thủy sản khô – điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-05:2009/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-05:2009,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cơ sở sản xuất thủy sản khô,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản,Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02-05

Ban hành: 31/07/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 05:2009/BTC về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

QCVN05:2009/BTC,Quy chuẩn QCVN05:2009,Bộ Tài chính,QCVN 05:2009/BTC ,Dự trữ nhà nước,Phao tròn cứu sinh,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 05:2009/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHAO TRÒN CỨU SINH National technical regulation on state reserve of ring life buoy Lời nói đầu QCVN 05: 2009/BTC

Ban hành: 26/03/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113